:

Winter nr 1668

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Winter nr 1668 †

Adlad 1719-10-10, introd. 1720. Utdöd 1786-02-17.

Härstammar av en urgammal adlig släkt från godset Fraukirchen i Hessen.


1At (L).

TAB 1

Johan Henrik Winter, adlad Winter, till Björnsnäs i Kisa socken, Östergötlands län. Född 1682-01-01 Griesbergshof Volontär vid Tiesenhausens livländska kavalleriregemente 1698. Kvartermästare vid Åbo läns kavalleriregemente 1700. Fången av ryssarna s. å. Rymde 1703-11-00. Volontär vid M. Stenbocks (sedan Hjelms) dragonregemente 1704. Förare därst. s. å. Sergeant s. å. Adjutant 1706. Löjtnant vid Stralborns tyska infanteribataljon 1707. Kapten därst. 1708-10-08 och vid Östgöta infanteriregemente 1710-01-20. Konfirm.fullm. 1716-06-13. Adlad 1719-10-10 (introd. 1720 under nr 1668). Avsked 1720-02-22. Död 1746-03-15 och begraven i Kisa kyrka, där hans vapen uppsattes.1 'Han var bland annat med vid Fraustadt, Hälsingborg, Gadebusch, Tönningen och Fredrikshall samt blev flera gånger blesserad.'. Gift 1:o med Justina Korss i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten Reinhold Fredrik Apolloff, död 1698), dotter av amtmannen och överkrigskommissarien Johan Korss. Gift 2:o med Sofia N. N., född 1681, begraven 1737-11-13 i Kisa socken.

Barn:

  • Margareta Hedvig, född 1710. Gift 1731-09-20 med löjtnanten Per von Gisler, född 1695, död 1751.
  • Johan Henrik, född 1711. Ryttmästare. Död 1786. Se Tab. 2.
  • Vendla Charlotta, född 1716-04-12 Bolnarp, död 1780-08-31 Näs. Gift 1745-01-28 i Kisa socken med kaptenen vid Östgöta infanteriregemente Johan Gustaf Enander i hans 2:a gifte (gift 1:o 1738-06-25 på Näs med Maria Beata Rosenfeldt, född 1720-12-28 Karleby å. 14/12, dotter av rustmästaren Bleckert Rosenfeldt, nr 607, och Elsa Greta Bock), född 1693, död 1755-02-26 på Karleby, brorson till lagmannen Johan Enander, adlad Enanderhielm, och till assessorn Isak Enander, adlad Silfverstråle.
  • Bernt Efraim, döpt 1718-06-08 i Kristbergs socken. Volontär vid amiralitetet i Karlskrona 1737. Arklimästare därst. 1738. Konstapel 1739. Avsked 1740. Livdrabant 1741-06-25. Löjtnant. Död ogift 1750 i Uppsala (själaringning s. å. 2/12).

TAB 2

Johan Henrik (son av Johan Henrik Winter, adlad Winter, Tab. 1), till Björksnäs. Född 1711-11-09. Volontär vid livgardet 1727. Fänrik vid Lencks regemente i Frankrike 1734. Löjtnant därst. 1735. Livdrabant 1739-05-23. Sekundlöjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1741. Löjtnant därst. 1742-04-04. Kornett vid adelsfaneregementet 1746-07-08. Löjtnant därst. 1749. Ryttmästares avsked 1750. Död 1786-02-17 på Björksnäs och slöt ätten på svärdssidan. Bevistade kampanjen vid Rhen och Moselströmmarna 1734. Gift med Anna Margareta Schörling, född 1731-06-29 i Linköping, död 1811-02-11, dotter av prosten och kyrkoherden i Horns pastorat av Linköpings stift, teol. doktorn Anders Schörling och Christina Teel.

Barn:

  • Justina Brita, född 1764-06-20 på Björksnäs, död s. å. 22/7.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: