Trolle från Östergötland

Från Adelsvapen-Wiki

Ej att förväxlas med de adliga ätterna Trolle och af Trolle.

TAB 1

Gunnar Israelis Trolle, född 1589 i Bråddetorp (enl inskription på hans gravsten i Mulseryds kyrka); kyrkoherde i Bottnaryds pastorat; † 1655.

Son:

 • Israel Gunnarsson Trolle, född 1637; landssekreterare; † 1691. se Tab 2.

TAB 2

Israel Gunnarsson Trolle, (son till Gunnar Israelis Trolle, Tab 1), född 1637 i Bottnaryds sn; landssekreterare i Jönköping; † 1691. Gift med Maria Rubenia, dotter till kyrkoherden i Vitaryds pastorat Nicolaus Rubenius och Kerstin Mattisdotter.

Son:

 • Israel Trolle, född 1683; häradshövding; † 1743. se Tab 3.

TAB 3

Israel Trolle, (son till Israel Gunnarsson Trolle, Tab 2), född 1683-12-30 i Jönköping; student i Lund 1707; häradshövding; † 1743-08-05. Gift 1714-05-07 i Motala sn (källa: Genline ID 340.28.70700) med välborna jungfrun Inga Margareta von Rudebeck, född 1696-12-20 på Lindenäs, Motala sn, † 1774-09-28 på Hageby, Allhelgona sn, dotter till häradshövdingen Carl von Rudebeck och Maria Christina Lindeberg.

Barn:

 • Märta Maria Trolle, född 1715-05-01 i Motala sn (källa: Genline ID 340.28.78300, 267.2.16900 och 285.1.44400). Gift med kyrkoherden i Röks och Heda pastorat Andreas Olai Melberg.
 • Israel Trolle, född 1716; häradshövding; † 1795. se Tab 4.
 • Per Trolle, född 1718 i Motala; vice häradshövding; † 1749-12-?? i Motala.
 • Hedvig Margareta Trolle, född 1720-07-10 i Motala, † barnlös 1796-01-27 i Björsäters sn. Gift 1756-06-10 i Skänninge med kyrkoherden i Björsäter-Yxnerums pastorat, titulärprosten Claes Livijn, född 1719-03-23 i Södra Vi sn, † 1795-04-13 i Björsäters sn.
 • Beata Eleonora Trolle, född 1723 i Motala, † 1800-04-14 i Röks sn, begr 22/4 (slag, källa: Genline ID 361.17.40700). Gift med kornetten Beurling.
 • Nils Trolle, född 1726; regementsskrivare; † 1805. se Tab 5.
 • Dorothea Christina Trolle, född 1728 i Motala, † 1806 i Skeppsås sn. Gift med kyrkoherden i Skeppsås pastorat Petrus Nygren, född 1708 i Trehörna sn, † 1787 i Skeppsås sn. Paret fick en dotter som har efterlämnat talrika ättlingar.
 • Johan Trolle, född 1731; borgmästare; † 1794. se Tab 8.
 • Matthias Trolle, född 1733; vice häradshövding; † 1810. se Tab 9.

TAB 4

Israel Trolle, (son till Israel Trolle, Tab 3), född 1716-07-08 i Motala sn, dpt 11/7 (källa: Genline ID 340.28.78600 och 267.2.16900); häradshövding i Lysings härad 1747-1763 (fullmakt 1747-06-26) samt i Göstrings härad 1747-1776 (fullmakt 1747-06-26) (källa: Domsagohistorik Mjölby tingsrätt); † 1795-07-04 på Hageby, Allhelgona sn. Gift med Anna Margareta Stenholm, född 1722, † 1786, dotter till landssekreteraren Carl Stenholm och Christina Hård af Segerstad.

Döttrar:

 • Christina Margareta Trolle, född 1748-03-25 på Hageby, Allhelgona sn (källa: Genline ID 357.10.67800), † 1823-03-21 på Rogslösa Rusthåll, Rogslösa sn (källa: Genline ID 357.10.68800 och 357.10.67800). Gift 1776-10-04 (källa: Genline ID 357.10.68800) med fänriken vid Kungl Andra livgrenadjärreg:tet Carl Gustaf Enander, född 1741-04-17 i Väversunda sn, dpt 19/4 (källa: Genline ID 425.8.76100), † 1830-02-20 på Rogslösa Rusthåll, Rogslösa sn, begr 28/2 (slag, 88 år gammal, källa: Genline ID 357.10.68800). Paret fick flera barn.
 • Anna Maria Trolle, född 1749-02-23 på Hageby, Allhelgona sn. Gift 1778 med handlanden och rådmannen i Skänninge Hans Wahlberg, född 1714 i S:t Lars sn.
 • Elisabet Magdalena Trolle, född 1750-03-06 på Hageby, Allhelgona sn (källa: Genline ID 285.1.44300); bosatt änka med dottern på Hageby Källegård i Allhelgona sn (källa: Genline ID 267.6.45000). Gift 1779 (källa: Genline ID 267.2.17000) med sin kusin, kornetten Anders Trolle, född 1750-11-14 i Fivelstads sn (källa: Genline ID 285.1.44300). Paret fick flera barn.
 • Hedvig Beata Trolle, född 1755-12-18 på Hageby, Allhelgona sn (källa: Genline ID 427.5.58900), † 1830-02-25 i Lotstad, Skeppsås (enkefru, var moder för 13 barn, av vilka 3 söner och 3 döttrar efterleva, dog av slag, källa: Genline ID 369.12.16700). Gift 1776-03-14 (källa: Genline ID 425.3.900) med löjtnanten vid fortifikationen (källa: Genline ID 369.12.16700), lantbrukaren Magnus Siösteen, född 1741-07-16 på Väversunda Sörgård, Väversunda sn, dpt 19/7, † 1818-01-28 på Väversunda Norrgård, Väversunda sn, begr 6/2 (ålderdomskrämpor).

TAB 5

Nils Trolle, (son till Israel Trolle, Tab 3), född 1726-03-21 på Hageby, Allhelgona sn (källa: Genline ID 285.1.44300); sergeant vid generalmajor Hamiltons reg:te; fältväbel vid Östgöta infanterireg:te 1748-08-04; förekommer som dopvittne vid hustruns brorsons dop i Västra Ny sn 1753-01-27, och kallas då fältväbel Nils Trolle (källa: Genline ID 421.20.81000); mönsterskrivare 1758-09-06; regementsskrivare 1763-03-14; avsked 1776-09-15; † 1805-12-25 på Sund, Fivelstads sn, begr 27/12 (ålderdomskrämpor, 79 och 9 månader gammal, källa: Genline ID 285.15.69800). Gift 1750-01-02 på Sätra, Motala sn (källa: Genline ID 340.30.99400) med jungfrun Anna Maria Kiellborg, född 1726-07-24 i Motala sn (källa: Genline ID 285.1.44300), † 1793-03-10 på Sund, Fivelstads sn, begr 21/3 (lungsot, 67 år gammal, källa: Genline ID 285.15.68900), dotter till löjtnanten Anders Kiellborg och Anna Hesselgren.

Söner:

 • Anders Trolle, född 1750; kornett. se Tab 6.
 • Carl Peter Trolle, född 1752 i Motala sn.
 • Israel Trolle, född 1753 i Motala sn.
 • Nils Fredrik Trolle, född 1755; kyrkoherde. se Tab 7.
 • Johannes Trolle, född 1756-10-28 på Sund, Fivelstads sn, dpt 31/10 (källa: Genline ID 285.14.45900).
 • Mattias Trolle, född 1758-03-10 på Sund, Fivelstads sn, dpt 14/3 (källa: Genline ID 285.14.46000); avflyttad till Hageby i Allhelgona sn 1788 (källa: Genline ID 285.1.44300).
 • Adam Gustaf Trolle, född 1764-04-20 på Sund, Fivelstads sn, dpt 23/4 (källa: Genline ID 285.14.46500), † där 1765-05-28 (källa: Genline ID 285.14.49000).
 • Erland Trolle, född 1766-05-02 på Sund, Fivelstads sn (källa: Genline ID 285.14.46800), † där s å.
 • Claes Bleckert Trolle, född 1767 på Sund, Fivelstads sn, † där s å 1/4, begr 14/4 (källa: Genline ID 285.14.49100).

TAB 6

Anders Trolle, (son till Nils Trolle, Tab 5), född 1750; kornett. Gift 1779 i Allhelgona sn (källa: Genline ID 267.2.17000) med sin kusin, jungfrun Elisabet Magdalena Trolle, född 1750-03-06 på Hageby, Allhelgona sn (källa: Genline ID 285.1.44300); bosatt änka med dottern på Hageby Källegård i Allhelgona sn (källa: Genline ID 267.6.45000), dotter till häradshövdingen Israel Trolle och Anna Margareta Stenholm.

Barn:

 • Anna Margareta Trolle, född 1780-10-11 på Sund, Fivelstads sn (källa: Genline ID 285.1.44300).
 • Israel Trolle, född 1785-01-18 på Sund, Fivelstads sn (källa: Genline ID 285.1.44300).
 • Dödfödd dotter, 1785-10-02 på Sund, Fivelstads sn (källa: Genline ID 285.1.44300).
 • Nils Trolle, född 1786-04-14 på Sund, Fivelstads sn (källa: Genline ID 285.1.44300).
 • Christina Margareta Trolle, född 1787 på Sund, Fivelstads sn (källa: Genline ID 267.5.39200).
 • Märta Eleonora Trolle, född 1788-09-16 på Sund, Fivelstads sn (källa: Genline ID 285.1.44300).
 • Magnus Gustaf Trolle, född 1789 på Hageby, Allhelgona sn.

TAB 7

Nils Fredrik Trolle, (son till Nils Trolle, Tab 5), född 1755 på Sund, Fivelstads sn; komminister i Norrköpings S:t Johannis fs; kyrkoherde i Veta och Viby pastorat. Gift 1784-06-10 i Skedevi sn (källa: Genline ID 368.32.68300 och 406.18.102200) med jungfrun Maria Christina Lagergren, född 1762-10-25 i Skedevi sn, dpt 28/10 (källa: Genline ID 368.31.60200), † 1809-05-12 på Veta Prästgård, Veta sn (källa: Genline ID 406.18.102200 och 406.4.51400), dotter till organisten Peter Lagergren och hans 2:a hustru Maria Styrling.

Barn:

 • Nils Fredrik Trolle, född 1785 i Norrköpings Johannes fs.
 • Maria Christina Trolle, född 1786 i Norrköpings Johannes fs, † 1850 i Stockholm. Gift med Gustaf Ekenmark, född 1789 i Viby sn, † 1853 i Maria Magdalena fs, Stockholm.
 • Per Israel Trolle, född 1788 i Norrköpings Johannes fs, † där s å.
 • Daniel Gustaf Trolle, född 1789 i Norrköpings Johannes fs.
 • Per Israel Trolle, född 1791 i Norrköpings Johannes fs.
 • Carl Johan Trolle, född 1793 i Norrköpings Johannes fs.
 • Anna Margareta Trolle, född 1795 i Norrköpings Johannes fs.
 • Isak Mattias Trolle, född 1797 i Norrköpings Johannes fs.
 • Catharina Charlotta Trolle, född 1798 i Norrköpings Johannes fs.
 • Sven Olof Trolle, född 1800 i Norrköpings Johannes fs.
 • Johanna Fredrika Trolle, född 1802 i Norrköpings Johannes fs.

TAB 8

Johan Trolle, (son till Israel Trolle, Tab 3), född 1731 på Hageby, Allhelgona sn; borgmästare i Skänninge; † 1794-02-22 på Blommedal, Västra Ny sn (Herr Borgmästaren Joh. Trolle på Blommedahl, Okänd sjuk... 63 år). Gift 1:o 1762 med Barbro Christina Stockenström, född 1737-08-03 på Slattefors säteri, Landeryds sn, dpt hemma 5/8 (källa: Genline ID 330.17.65700), † 1767-01-18 i Skänninge (dödde af flussfeber, Bårgmästaren Edel och Hög st: Herr Johan Trolles fru Barbro Christ Stockenström. 31 åhr gl:), dotter till kronobefallningsmannen, bergs- och häradsfogden Henrik Stockenström (ej adliga grenen av släkten) och Christina Rydelia. 2:o 1772-10-28 på Blommedal, Västra Ny sn (källa: Genline ID 421.20.79200) med välborna fröken Ulrika Rotkirch, född 1744-12-24 på Blommedal, Västra Ny sn, dpt s d (källa: Genline ID 421.19.57900), † 1834-08-08, dotter till kornetten Carl Gabriel Rotkirch och Ulrika de Besche.

Barn 1:o:

 • Christina Margareta Trolle, född 1763-05-29 på Edsbro, Skänninge sn (källa: Genline ID 326.27.60000), † ogift och barnlös 1830-02-18 på Malmö, Kvillinge sn, begr 26/2 (mamsell, slag, 67 år gammal, källa: Genline ID 326.27.60000).
 • Israel Trolle, född 1764 i Skänninge (källa: Genline ID 238.8.7400); löjtnant vid Västerbottens reg:te; † (trol barnlös) 1823-06-30 på Kolstads säteri, Risinge sn, begr 1/7 (slag, 59 år gammal, källa: Genline ID 238.31.59200). Gift 1799-08-21 på Kolstad (källa: Genline ID 238.31.36500 och 238.35.90700) med änkan Juliana Catharina Teuchler, i hennes 3:e äktenskap (gift 1:o 1780-05-25 i Ljungs sn (källa: Genline ID 334.15.5100) med hovkamreraren Olof Rundberg, i hans 2:a äktenskap, † 1793-06-28 på Kolstads säteri, Risinge sn, begr 7/7 (49 år gammal, källa: Genline ID 238.31.54300); 2:o 1797-02-21 på Kolstad (källa: Genline ID 238.31.36300) med kaptenen i armén Axel Henrik Drake af Hagelsrum, född 1743-07-19 på Påttorp, Regna sn, † 1797-09-07 på Kolstad), född 1753-05-24 i Stockholm (källa: Genline ID 238.35.90700), † 1832-07-07 på Kolstads säteri, Risinge sn, begr 15/7 (änka, ålderdom, 79 år gammal, källa: Genline ID 238.30.25000), dotter till hovrättsrådet Frans Paul Teuchler och hans 1:a fru. Juliana Catharina hade tre barn i 1:a äktenskapet.
 • Johan Henrik Trolle, född 1765-12-05 på Edsbro, Skänninge sn; underfältskär; † 1790-05-?? i Finland.
 • Gustaf Carl Trolle, född 1766-12-14 i Skänninge; livdrabant.

TAB 9

Matthias Trolle, (son till Israel Trolle, Tab 3), född 1733-03-02 på Hageby, Allhelgona sn (källa: Genline ID 386.18.13000); vice häradshövding; ägare av Stengård, Röks sn (källa: Genline ID 386.18.13000); flyttade efter fruns död till Svartkälla; † 1810-04-04 på Valla säteri, Svanshals sn, begr 13/4 i Svanshals, hans lik flyttades s d till hans frus grav i Röks sn (källa: Genlie ID 386.18.13000). Gift 1772-11-01 i Ljungs sn (morgongåva 500 dukater, källa: Genline ID 334.15.4900 och 386.18.13000) med jungfrun Anna Brita Nordell, född 1750 (åu), † 1803-08-16 på Stengård, Röks sn (lungsot, 53 år gammal, källa: Genline ID 386.18.13000), dotter till kyrkoherden i Ljungs och Flistads pastorat, prosten Jonas Nordell och hans 1:a hustru Anna Hedvig Gumsæa.

Barn:

 • Israël Leopold Trolle, född 1773; kapten; † 1810. se Tab 10.
 • Inga Eleonora Trolle, född 1774-10-20 på Stengård, Röks sn, dpt 21/10 (källa: Genline ID 361.16.7400), † 1840-05-29 i Lofstad, Skeppsås sn, begr 5/6 (lungsot, 65 år gammal, änka, källa: Genline ID 369.12.17900). Gift med hovrättsauskultanten Erik Isberg, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1789-02-27 i Nykils sn (källa: Genline ID 349.52.95300) med jungfrun Anna Margareta Fineld, född 1762-12-22 på Kättestad Frälsegård, Nykils sn (källa: Genline ID 349.28.89400), dotter till löjtnanten och rusthållaren Nathanaël Fineld och Anna Margareta Kocken), född 1768-03-08 i Trehörna prästgård, Trehörna sn (källa: Genline ID 349.28.89400), † 1828-08-17 i Tåby sn, begr 22/8 (augustifeber, 60 år gammal, källa: Genline ID 398.20.38100).

TAB 10

Israël Leopold Trolle, (son till Matthias Trolle, Tab 9), född 1773-08-12 på Stengård, Röks sn (källa: Genline ID 77.12.49900); volontär vid Jönköpings reg:te 1791;furir vid Livgrenadjärreg:tets rotehållsivision 1793-03-30; fänrik utan lön vid Göta gardesreg:te 1797-04-03; kapten vid Södermanlands reg:te; † 1810-04-02 på Alvesta, Jäders sn, begr 28/4 (lungsot, 36 år gammal, källa: Genline ID 77.3.57800). Gift 1803-09-11 med friherrinnan Agneta Fleming af Liebelitz, född 1777-12-30 (källa: Genline ID 77.12.49900), † 1842.

Barn:

 • Rolf Herman Trolle, född 1804; kapten; R S O; † 1871. se Tab 11.
 • Agnes Emelie Trolle, född 1807-01-14 (källa: Genline ID 77.12.49900).
 • Clementine Amalia Trolle, född 1807-09-25 (källa: Genline ID 77.12.49900).

TAB 11

Rolf Herman Trolle, (son till Israël Trolle, [[#TAB 10|Tab 10]), 1804-07-13 i Röks sn, dpt 15/7 (källa: Genline ID 361.17.32200 och 1037.35.33400); antagen till kadett vid Karlberg 1817-10-28; korpral 1824; utexaminerad 1824-12-13 och utnämnd till fänrik vid Skaraborgs reg:te; löjtnant där 1832; kapten 1845; avsked 1860; R S O; inflyttad till Skår i Gökhems sn från Acklinge sn 1862-03-11 (källa: Genline ID 1037.34.12100); † 1871-12-31 på Skår Trädgård, Gökhems sn (källa: Genline ID 1037.35.33400). Gift 1841-09-26 i Skeppsås sn (källa: Genline ID 369.12.9200) med demoisselle Catharina Celestine Tisell, född 1814-03-19 på Kölbäck, Skeppsås sn, dpt 25/3 (källa: Genline ID 369.12.11600 och 1037.34.12100); som änka flyttade hon 1872 från Skår i Gökhems sn till Uppsala med barnen (källa: Genline ID 1037.35.33400); dotter till löjtnanten Carl Johan Tisell och Catharina Marie Soldez.

Barn:

 • Celeste Catharina Emelie Virgin Hermine Trolle, född 1843-01-29 på Skår Trädgård, Gökhems sn (källa: Genline ID 1037.34.12100).
 • Agnes Olga Maria Trolle, född 1849-07-09 på Skår Trädgård, Gökhems sn (källa: Genline ID 1037.34.12100). Gift (källa: Genline ID 100003.45.39800) med August Leander Westerberg. Paret fick flera barn.
 • Gustaf Birger Victor Trolle, född 1852-04-28 på Skår Trädgård, Gökhems sn (källa: Genline ID 1037.34.12100).

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Carl Almgren - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia del 6. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.