:

Dalhemius

Från Adelsvapen-Wiki


TAB 1

Daniel Kettilsson Dalhemius född 1595, † 1658. Kyrkoherde i Kättilstads pastorat. Gift 1632 med Anna Nilsdotter Enander född 1615 i Västra Eneby/E, † 1668 i Vreta Kloster/E.

Barn:

  • Maria Danielsdotter Dalhemia född 1634-07-16, † 1686-11-20. Gift 1651-06-22 med kyrkoherden i Norrköping Arvid Rydelius.
  • Nils Danielsson Dalhem född 1650-07-09 i Linköping/E, † efter fjorton dagars sjukdom 1692-02-26. se Tab 2

TAB 2

Nils Danielsson Dalhem född 1650-07-09 i Linköping/E, † efter fjorton dagars sjukdom 1692-02-26. När fadern dog 1668 sändes han till Kungliga Akademien i Uppsala där han stannade kvar i tolv år. Under den tiden arbetade han under den första tiden hos stadsekreteraren i Stockholm Anders Grubb. Gift 1686 med Catharina Hanneman i hennes 1:a gifte. Dotter till överinspectoren vid Tullverket i Östergötland Edvard Hanneman. Källa: Biographiske underrättelser om professorer vid kongl universitetet i Lund s65.


Barn:

  • Edvard Daniel Nilsson Dalhem född 1687-05-06, † späd före fadern.
  • Nils Jakob Nilsson Dalhem född 1688-09-30, † späd före fadern.

Carl Nilsson Dalhem född 1690-04-15, † späd före fadern.

  • Johan Nilsson Dalhem född 1691-06-24. Collega scholae i Växjö, men han hade svag hälsa och erhöll på begäran därifrån tjänstledigt.

: