:

Westerling

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Mårten Svensson, (son till handelsmannen och borgaren i Nyköping Sven Joensson och Karin Mårtensdotter), född 1633-11-09 i Nyköping; rådman; brukspatron; † 1696-11-23 i Nyköping, begr i Danckwardtska graven nr 46. Gift 1664 i Nyköping med Margareta Swiring, född 1646-01-07 i Nyköping, † 1733-08-29, begr i Danckwardtska graven i Sankt Nicolai fs, Nyköping, dotter till klädkrämaren i Nyköping och Stockholm Henrik Swiring och Brita Danckwardt

Barn:

 • Henrik Mårtensson Westerling, adlad von Westerling, född 1665; stadskommissarie; † 1743. se adliga ätten von Westerling.
 • Joachim Mårtensson Westerling, adlad Cronfelt, född 1669; kammarråd; † 1723. se adliga ätten Cronfelt.
 • Mårten Mårtensson Westerling, född 1671; övertullinspektor; † 1728. se Tab 2.
 • Margareta Mårtensdotter Westerling, född 1685-03-21 i Västra Sankt Nicolai fs, Nyköping (källa: Skultuna bruks historia Del II:I s.168), † där 1760-05-12, begr 6/6. Gift 1702 i Nyköping med landssekreteraren i Södermanlands län Jakob Eriksson Browall, född 1670-01-01 i Gagnefs prästgård, Gagnefs sn (källa: Skultuna bruks historia II:I s.168), † 1742-03-19 i Västra Sankt Nicolai fs, Nyköping, begr 29/3.

TAB 2

Hedvig Sophia Westerlings, gift von Braunjohan, namnteckning på brev skickat från Kusta säteri, Irsta sn 1768-03-11, källa: Ericsbergsarkivet.

Mårten Mårtensson Westerling, (son till Mårten Svensson, Tab 1), född 1671 i Västra Sankt Nicolai fs, Nyköping; övertullinspektor vid Stora Sjötullen i Nyköping; † 1728-03 i Västra Sankt Nicolai fs, Nyköping, begr 14/3 i grav nr 16 (källa: Genline ID 2125.13.97600). Gift 1698 i Nyköping med Beata Elisabet Stamm, född 1673 i Nyköping, † 1728-05-03 i Västra Sankt Nicolai fs, Nyköping, begr 14/5 i grav nr 16 (källa: Genline ID 2125.13.97700), dotter till borgmästaren i Nyköping Johan Vilhelm Stamm och Susanna Emmerich.

Barn:

 • Susanna Westerling, född 1699-01-26 i Västra Sankt Nicolai fs, Nyköping, † 1765-02-08 på Skultuna Mässingsbruk, Skultuna sn, begr 5/3 (vattusot). Gift med brukspatronen på Skultuna Mässingsbruk Peter Mattiesen, född 1685-02 i Stockholm, † 1749-11-05 på Skultuna Mässingsbruk, Skultuna sn, begr 21/11. Paret fick två döttrar.
 • Beata Elisabet Westerling, född 1701 (åu), † 1752-01-30 i Västra Sankt Nicolai fs, Nyköping (tärande sjukdom, 51½ år gammal, källa: Genline ID 2125.47.13600). Gift med landskamreraren Olof Ekman. Paret fick flera barn.
 • Hedvig Sophia Westerling, född 1705-10-24 i Västra Sankt Nicolai fs, Nyköping (källa: Genline ID 2344.11.28300), † änka 1778-01-03 på Kusta säteri, Irsta sn, begr 17/1 (källa: Genline ID 2344.11.28300). Gift 1731-08-22 med kammarherren Carl Rutger von Braunjohan, i hans 3:e äktenskap (gift 1:o 1715-11-24 med Margareta Helena Wennerstedt, född 1685-10-11 på Skogaholm, Svennevads sn, † där 1724-02-19, dotter till generallöjtnanten Anders Winnerstedt, adlad Wennerstedt och Christina Rosenberg; 2:o 1725-04-08 på Sörby, Örtomta sn med friherrinnan Anna Margareta Cederhielm, i hennes 2:a äktenskap, född 1687-02-27, † 1729-04-08 på Sörby, Örtomta sn, dotter till presidenten, friherre Germund Cederhielm och hans 1:a hustru Anna Margareta Nyman), född 1680 i Kristine fs, Göteborg, dpt 18/9, † 1759-07-03 på Kusta säteri, Irsta sn (ej i db). Paret fick flera barn.
 • Ulrika Eleonora Westerling. Gift med kaptenen Carl Reinhold Vult, adlad men ej introd Vult von Steijern. Paret fick flera barn.
 • Mårten Westerling, född 1709; mantalskommissarie; † 1746. se Tab 3.
 • Magdalena Catharina Westerling, född 1710-07-13 i Nyköping, † 1749-08-01. Gift 1729-06-24 med landshövdingen Per Franc, född 1689-03-08, † 1764-08-21 på Berga, Åkers sn. Paret fick flera barn.
 • Johan Westerling, född 1713 (åu); major; † 1789. se Tab 5.
 • Brita Christina Westerling, född 1715 (åu), † 1751-03-04 på Svensksund, Konungsunds sn (håll och sting, 36 år gammal, källa: Genline ID 319.16.68900). Gift 1734-05-24 i Nyköping med lagmannen i Östergötlands län Isak Sahlmon, adlad men ej introd Sahlmoon, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1752-04-07 på Svensksund, Konungsunds sn med Eva Juliana von Roland, i hennes 1:a äktenskap, född 1726, dpt 6/2, † barnlös 1767-03-30 på Skenäs, Östra Husby sn, dotter till majoren Carl Roland, adlad von Roland och hans 1:a hustru Helena Catharina Göthe), född 1693-11-01 i Färentuna sn, † 1758-02-02 på Svensksund, Konungsunds sn, begr 16/2 (källa: Genline ID 319.16.69100).
 • Joachim Westerling, sekreterare; † före 1767. se Tab 10.

TAB 3

Mårten Westerling,( son till Mårten Mårtensson Westerling, Tab 2), född 1709-05-29 i Västra Sankt Nikolai fs, Nyköping; auskultant (källa: Genline ID 2323.19.7100); mantalskommissarie; † 1746 i Västra Sankt Nikolai fs, Nyköping. Gift 1:o 1733-08-14 på Hjälmarsberg, Almby sn (källa: Genline ID 2323.19.7100) med välborna jungfrun Elisabet Åkerhielm, född 1708-08-19, † 1740, dotter till majoren och bergsrådet Jakob Hertzen, adlad och adopterad Åkerhielm och Elisabet de Besche; 2:o 1741-10-04 i Stockholm med jungfrun Juliana von Porten, född 1722, † 1796-11-16 på Ånga, dotter till kaptenen Carl Julius von Porten och Catharina Charlotta Tungel.

Barn 1:o:

 • Joakim Westerling, född 1738; linnefabrikör; † 1784. se Tab 4.

TAB 4

Joakim Westerling, (son till Mårten Westerling, Tab 3), född 1738-09-18 i Västra Sankt Nikolai fs, Nyköping, dpt 21/9 (källa: Genline ID 2125.42.21300); linnefabrikör; bosatt i Kungsholms fs, Stockholm; † där 1784-02-15, begr 18/2 (vattusot, 46 år gammal, källa: Genline ID 2699.31.16100). Gift 1769-01-06 i Kungsholms fs, Stockholm (källa: Genline ID 2699.17.90200) med jungfrun Anna Catharina Lindman, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1789-06-14 i Kungsholms fs med ryttmästaren Johan Magnus Breitholtz, i hans 2:a äktenskap, född 1750-06-09 på Hovgården, Stora Tuna sn, † 1797-10-10 i Stockholm), född 1744, † 1799-01-08 i Kungsholms fs, Stockholm.

Barn:

 • Joakim Westerling, född 1770-09-04 i Kungsholms fs, Stockholm, dpt 6/9 (källa: Genline ID 2699.9.68400).
 • Johan Vilhelm Westerling, född 1772-10-12 i Kungsholms fs, Stockholm, dpt 14/9 (källa: Genline ID 2699.9.69400).
 • Anna Elisabet Westerling, född 1774-11-24 i Kungsholms fs, Stockholm, dpt 26/11 (källa: Genline ID 2699.9.70300).
 • Christina Lovisa Westerling, född 1778-11-08 i Kungsholms fs, Stockholm, dpt 11/11 (källa: Genline ID 2699.9.72100).
 • Hedvig Sophia Westerling, född tvilling 1780-10-14 i Kungsholms fs, Stockholm, dpt 17/10 (källa: Genline ID 2699.9.73400).
 • Carolina Gustafva Westerling, född tvilling 1780-10-14 i Kungsholms fs, Stockholm, dpt 17/10 (källa: Genline ID 2699.9.73400).

TAB 5

Majoren Johan Westerlings namnteckning på ett brev skickat från Hamburg 1741-07-12. Källa: Ericsbergsarkivet

Johan Westerling, (son till Mårten Mårtensson Westerling, Tab 2), född 1713 (åu); major vid fortifikationen; R S O; förekommer som dopvittne i Haby sn (Uppsala) år 1757 (källa: Genline ID 2311.6.51400), 1760 (källa: Genline ID 2311.6.52000), 1762 (källa: Genline ID 2311.6.52300), 1763 (källa: Genline ID 2311.6.52500); † 1789-11-01 på Mjölkviks säteri (ursprungligen ett bondehemman som han byggde om till herrgård), Västra Eneby sn (källa: Genline ID 418.20.96900 och 418.22.22300). Gift 1764 (källa: Genline ID 418.22.223009 troligen i Hagby sn (vb saknas för åren 1762-1767, men familjen Enander var bosatt i Hagby sn vid den här tiden) med demoisselle Ulrika Enander, född 1736-03-23 i Stockholm (källa: Genline ID 418.1.75400 och 418.22.22300); uppfostrades av en moster i Uppland, där hon vistades mesta tiden till 1764 (källa: Genline ID 418.22.22300); † 1820-04-16 på Adlerskogs säteri, Västra Eneby sn, begr 21/5 (rosen, änka, 84 år gammal, källa: Genline ID 418.22.22400), dotter till hovrättsrådet vid Svea hovrätt Samuel Enander och Elisabet Nordenstedt.

Barn:

 • Johanna Ulrika Westerling, född 1765-06-24 på Kjättinge säteri, Börje sn (källa. Genline ID 418.22.22300).
 • Samuel Joachim Westerling, född 1768; löjtnant; † 1843. se Tab 6.
 • Johan Mårten Westerling, född 1770; stabskapten; † 1810. se Tab 7.
 • Carl Vilhelm Westerling, född 1772; kapten; † 1829. se Tab 9.

TAB 6

Samuel Joachim Westerling, (son till Johan Westerling, Tab 5), född 1768-07-18 på Kjättinge säteri, Börje sn (källa: Genline ID 330.2.16300); fänrik vid Jönköpings reg:te 1786-12-14; bevistade kampanjerna i Finland 1788, 89 och 1790; löjtnant; skriven på Svistad, Vårdsbergs sn i hsf fr om 1806 (källa: Genline ID 414.2.91700); kom till Svistad Rusthåll, Hackefors, Landeryds sn år 1809 (källa: Genline ID 330.2.16300); kom från Svistad till Kusta, Irsta sn år 1819 och tillbaka till Svistad 1820 (källa: Genline ID 2344.31.80500); avflyttad till Stockholm 1829 (källa: Genline ID 330.6.97500); † 1843-03-05 på invalidinrättningen på Ulriksdal, Stockholm. Gift 1806-09-10 i Irsta sn (källa: Genline ID 418.3.5500) med sin kusin, fröken Juliana Wilhelmina von Braunjohan, från vilken han skildes 1820, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1800-08-03 på Kusta säteri med löjtnanten Gustaf Johan Sabelhierta, från vilken hon skildes, född 1777-02-06 (källa: Genline ID 2344.29.27400), † 1823), född 1778-12-27 på Kusta säteri, Irsta sn, dpt 28/12 (källa: Genline ID 2344.6.90500), † 1843-04-17 i Stockholm, dotter till kaptenen Martin Rutger von Braunjohan och Jacobina Maria Ankarcrona.

Barn:

 • Johan Rutger Westerling, född 1807-06-27 på Svistad Rusthåll, Hackefors, Landeryds sn, dpt 28/6 (enl hsf i Västra Eneby by är han född i Vårdsberga sn, men Svistad förekommer både i Landeryd och Vårdsberg - familjen är skriven på båda ställena, faddrar: kaptenen Karp på Hjälmsätter, herr löjtnant Thollander på Harvestad och notarien Petré i Linköping, kaptenskan Karp fru Ulrika Thollander och fru Petré, källa: Genline ID 330.18.90700 och 418.5.51300); besökte sin farbror på Adlerskogs säteri i Västra Eneby år 1817.
 • Samuel Wilhelm Westerling, född 1808-12-21 på Svistad, Vårdsbergs sn, dpt 23/12 (källa: Genline ID 414.19.54600 och 330.2.16300), † 1814-07-28 på Svistad Rusthåll, Hackefors, Landeryds sn, begr 31/7 (källa: Genline ID 330.18.102800 och 330.3.29000).
 • Juliana Jakobina Westerling, född 1810-08-06 på Svistad Rusthåll, Hackefors, Landeryds sn (källa: Genline ID 330.4.51800).
 • Ulrika Sophia Westerling, född 1813-02-20 på Svistad Rusthåll, Hackefors, Landeryds sn (källa: Genline ID 330.4.51800); bosatt ogift och barnlös i Guldfjärden Större nr 1+2, Maria Magdalena Rote 15, Stockholm; som pensionär å Dykärret större 4, Maria Magdalena, Stockholm.

TAB 7

Johan Mårten Westerling, (son till Johan Westerling, Tab 5), född 1770-09-25 på Kjättinge säteri, Börje sn (källa: Genline ID 418.22.18700); sergeant vid Tornérhielmska lätta infanteribataljonen 1789; konstituerad fänrik utan lön s å; fullmakt 1791; stationerad vid Skaraborgs reg:te s å; fänrik utan lön vid Östgöta infanterireg:tet 1795-01-26; fänriks indelning 1796; stabslöjtnant 1797; stabskapten 1803; avsked 1808; arrenderade sin fars gård, Adlerskogs säteri i Västra Eneby sn, som inköptes av hans änka 1813; † 1810-11-28 i Linköping, begr 16/12 (dog i Linköping, därifrån fördes hans lik hem, magsjukdom, 40 år gammal, källa: Genline ID 418.22.18800). Gift 1804-09-14 i Horns sn (källa: Genline ID 418.22.18800 och 418.6.81400) med demoisselle Brita Sophia Hellwegh, född 1774-06-16 på Åby frälsesäteri, Horns sn (källa: Genline ID 418.1.76700 och 418.5.51300), † där 1856-01-03, begr 30/1 (källa: Genline ID 304.5.72500), dotter till brukspatronen Per Hellwegh och hans 2:a hustru Catharina Helena Wibjörnsson (dotter till kyrkoherden i Vånga pastorat Anders Wibjörnsson och Gertrud Aschania).

Barn:

 • Johan Peter Westerling, född 1808; kapten; † 1872. se Tab 8.
 • Sophia Carolina Westerling, född 1809-06-30 på Adlerskogs säteri, Västra Eneby sn (källa: Genline ID 418.22.18800).

TAB 8

Johan Peter Westerling, (son till Johan Mårten Westerling, Tab 7), född 1808-01-21 på Adlerskogs säteri, Västra Eneby sn (källa: Genline ID 304.3.22600); rustmästare vid Kungl Första livgrenadjärreg:tet 1824; fanjunkare 1825; fänrik utan lön s å 21/7; fänriks lön 1829; 2:e löjtnant 1833; kaptens avsked 1836; ägde Åby säteri, Horns sn och Mjölkviks säteri, Västra Eneby sn; † 1872-01-26 på Åby frälsesäteri, Horns sn (källa: Genline ID 304.16.5700). Gift 1832-03-18 på Åby frälsesäteri, Horns sn med sin kusin Catharina Henriette Flodman, född 1808-12-19 på frälsehemmanet Flytthem, Horns sn, † 1891-03-12 i Linköping, dotter till majoren Bleckert Anders Flodman (han tillöste sig åby säteri 1814) och Catharina Helena Hellwegh.

Barn:

 • Johan Henrik Alfred Teodor Westerling, född 1833-07-05 på Åby frälsesäteri, Horns sn (källa: Genline ID 304.3.22600); kadett 1846; underlöjtnant vid Kungl. Första livgrenadjärreg:tet 1853-03-12 och vid reg:tet 1855; 2:e löjtnant 1860; 1:e löjtnant 1864; 2:e kapten 1871; 1:e kapten 1872; avsked 1883; R S O; arrenderade Landsjö, Kimstads sn; † ogift och barnlös 1893-02-05 i Norrköping.
 • Anders Hampus Richard Ossian Westerling, född 1834-09-20 på Åby frälsesäteri, Horns sn (källa: Genline ID 304.3.22600).
 • Per Otto Gustaf Rudolf Westerling, född 1835-11-10 på Åby frälsesäteri, Horns sn (källa: Genline ID 304.3.22600).
 • Catharina Sophia Eleonora Fredrika Westerling, född 1836-02-14 på Åby frälsesäteri, Horns sn (källa: Genline ID 304.3.22600). Gift med hovrättsrådet Rasmus Hansson, född 1854 i Västra Nöbbelövs sn. Bosatta kvarteret Kasernen 16, Hedvig Eleonora rote 20, Stockholm.
 • Carl Bernhard Anders Leopold Westerling, född 1838-05-12 på Åby frälsesäteri, Horns sn (källa: Genline ID 304.3.22600).
 • Märta Charlotta Ottilia Augusta Westerling, född 1839-12-02 på Åby frälsesäteri, Horns sn (källa: Genline ID 304.3.22600). Gift med
 • Hilma Amalia Augusta Georgina Westerling, född 1841-01-05 på Åby frälsesäteri, Horns sn (källa: Genline ID 304.3.22600), † 1924-01-27 på Ålhults säteri, Södra Vi sn. Gift 1868-10-27 på Åby frälsesäteri, Horns sn med godsägaren Henrik August Nordström, född 1842-06-09 i Karlstorps sn, † 1905-10-07 på Ålhults säteri, Södra Vi (Ålhult såldes efter dennes död till trävarubolaget Norrköpings exporthyvleri). Paret fick tre barn.
 • Fredrik Wilhelm Maximillian Knut Westerling, född 1842-04-27 på Åby frälsesäteri, Horns sn (källa: Genline ID 304.3.22600); kapten vid Svea artillerireg:te; † 1896.
 • Sophia Lovisa Carolina Wilhelmina Westerling, född 1845-02-21 på Åby frälsesäteri, Horns sn (källa: Genline ID 304.3.22600). Gift med häradshövdingen Fredrik Daniel Carlborg, född 1834 i Bällefors sn. Paret fick flera barn.

TAB 9

Carl Vilhelm Westerling, (son till Johan Westerling, Tab 3), född 1772-08-14 på Kjättinge säteri, Börje sn, dpt 15/8 (källa: Genline ID 1093.4.9300); fänrik vid Skaraborgs reg:te; sekund adjutant med sergeants indelning vid Livgrenadjärregementets rusthållsavdelning 1794-11-26; fänrik 1797; löjtnant 1798; kaptens avsked 1799; bosatt på Boda i Torpa sn (källa: Genline ID 396.3.49000); kom till Hults sn 1807 (källa: Genline ID 1093.4.9300); ägde Bruzaholms järnbruk, Hults sn 1812-1826; † 1829-09-26 i Kristianstad. Gift 1799-10-13 på Brandsnäs, Torpa sn (före vigseln uppvistes ett af Contrehenterne uprättat och af båda underskrifven öfverenskommelse, af den ena Makan icke skulle ansvara för den skuld, som kunde af någondera vara gjord för ägtenskapet, källa: Genline ID 396.21.7100) med välborna fröken Ulrika Eleonora Grönhagen, född 1768-06-17 på Brandsnäs, Torpa sn (källa: Genline ID 1093.19.74700), † 1821-03-18 på Bruzaholms bruk, Hults sn (lungsot, källa: Genline ID 1093.19.74700), dotter till majoren Adam Fredrik Grönhagen och Ulrika Charlotta von Olthoff.

Söner:

 • Carl Ulrik Adam Westerling, född 1801-01-05 på Boda, Torpa sn, dpt 6/1 (faddrar: Capitain och Riddaren Grönhagen på Brandsnäs, Lieutenanterne Samuel och Johan Westerling, Fru Majorskan Ulrica Westerling född Enander, Fru Capitainskan Grönhagen född Hellvegh, Mademoisselle Catharina Scharff, källa: Genline ID 396.21.12900 och 1093.4.9300); underlöjtnant vid Göta artillerireg:te 1817-12-09.
 • Johan Vilhelm Westerling, född 1802-12-29 på Boda, Torpa sn, dpt 31/12 (faddrar: Bönderne Carl Svensson i Stebbarp, Jonas Jonasson i Förnäs, Nils Andersson i Rosebo, Johan Eriksson i Toppekulla med deras hustrur, Hustru Annika Andersdotter, Ingrid Bengtsdotter, Annika Persdotter, pigan Sara Månsdotter, källa: Genline ID 396.21.13600 och 1093.4.9300); konstituerad sergeant vid Göta artillerireg:te 1821-02-02; examen s å 5-6/12; styckjunkare vid Göta artillerireg:te 1824-01-20; underlöjtnant 1824-04-27; löjtnant 1830-10-28; kapten i reg:tet 1838-10-26; överstelöjtnant vid Göta artillerireg:te; chef för fyrvaktarkåren 1845-59; andre styresman och bibliotikarie vid Högre artilleriläroverket 1858-59; † 1889.
 • Ernest Hampus Westerling, född 1810-05-19 på Bruzaholms bruk, Hults sn (källa: Genline ID 1093.4.9300).

TAB 10

Joachim Westerling, (son till Mårten Mårtensson Westerling, Tab 2), sekreterare; ägde Sunnanå säteri, Hagby sn (Uppsala); † där före 1767. Gift med Anna Maria Folcker, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med häradshövdingen Erik Gustaf Laurin), född 1730 (källa: Genline ID 2311.3.83900), † 1794-01-12 på Sunnanå säteri, Hagby sn, begr 13/1 (66 år gammal, källa: Genline ID 2311.8.72300), dotter till hovauditören Zacharias Folcker och Anna Maria von Stenhagen.

Barn:

 • Joachim Westerling, född 1757; assessor; † 1845. se Tab 11.
 • Carl Westerling, född tvilling 1757-12-05 på Sunnanå säteri, Hagby sn, dpt 6/12 (faddrar: herr Carl Rutger von Braunjohan, assessorn herr Adam Helding, notarien herr Mårten Ekman, statssekreteraren [[von Stenhagen nr 1882|von Stenhagens] fru välborna fru Anna Appolonia Löfgren, välborna fru Inga von Stenhagen, mademoisselle Fredrika Eleonora Folcker, källa: Genline ID 2311.6.51500).
 • Anna Maria Westerling, född tvilling 1757-12-05 på Sunnanå säteri, Hagby sn, dpt 6/12 (faddrar: herr Carl Rutger von Braunjohan, assessorn herr Adam Helding, notarien herr Mårten Ekman, statssekreteraren [[von Stenhagen nr 1882|von Stenhagens] fru välborna fru Anna Appolonia Löfgren, välborna fru Inga von Stenhagen, mademoisselle Fredrika Eleonora Folcker, källa: Genline ID 2311.6.51500); bosatt änka hos brodern på Sunnanå från 1815 (källa: Genline ID 2311.17.2400), † där 1827-02-27, begr 3/3 (ålderdomsbräcklighet, 69 år gammal, källa: Genline ID 2311.8.74200 och 2311.18.20700). Gift 1796-05-05 på Sunnanå säteri, Hagby sn (källa: Genline ID 2311.8.69400) med revisorn vid Kungl. Krigskollegiet Carl Peter Fick.
 • Fredrik Westerling, född 1758-11-26 på Sunnanå säteri, Hagby sn, dpt 27/11 (faddrar: sekreteraren Carl Browall, auskultanten herr Jonas Trivell, fru professorskan Beata Winbom, fröken Eva Beata [[von Westerling nr 1811|von Westerling, källa: Genline ID 2311.6.51700), † där 1759-01-28, begr 30/1 (okänd barnsjukdom, källa: Genline ID 2311.6.49900).
 • Hedvig Westerling, född 1759-12-11 på Sunnanå säteri, Hagby sn, dpt 13/12 (faddrar: herr regementsskrivaren Adolf Cederwall, fru pastorskan Margareta Helena Lyth, källa: Genline ID 2311.6.51900), † där 1760 (6 veckor gammal, okänd barnsjukdom, källa: Genline ID 2311.6.50000).

TAB 11

Joachim Westerling, (son till Joachim Westerling, Tab 10), född 1757-02-12 på Sunnanå säteri, Hagby sn, dpt 13/2 (faddrar: hovrättsrådet herr Peter Franc, kanslirådet herr Fredrik von Stenhagen, majoren herr Johan Westerling, fru Anna Maria von Stenhagen, fru Maria Charlotta Helding och fröken Ulrika von Stenhagen, källa: Genline ID 2311.6.51400); assessor; † 1845-10-22 i Stockholm. Gift 1799-04-05 på Ängby, Börje sn med jungfrun Ulrika Wilhelmina Plaan född 1764-07-10 (källa: Genline ID 2311.3.99200), † 1832-04-02 på Sunnanå säteri, Hagby sn (källa: Genline ID 2311.19.32700), dotter till kammarherren och lagmannen i Södermlandslands län Gustaf Plaan och Beata Jakobina Benzelstierna.

Söner:

 • Johan Gustaf Westerling, född 1800-04-03 på Sunnanå säteri, Hagby sn (källa: Genline ID 2311.3.99200); avflyttad till Stockholm 1823 (källa: Genline ID 2311.18.13800).
 • Carl Ulrik Westerling, född 1801-07-26 på Sunnanå säteri, Hagby sn (källa: Genline ID 2311.3.99200), † ogift och barnlös 1831-01-28 i Uppsala (källa: Genline ID 2311.18.20700).
 • Fredrik Adolf Westerling, född 1802; expeditionssekreterare. se Tab 12.

TAB 12

Fredrik Adolf Westerling, (son till Joachim Westerling, Tab 11), född 1802 på Sunnanå säteri, Hagby sn (källa: Genline ID 2311.8.61300); avflyttad till Stockholm 1824 (källa: Genline ID 2311.18.20700); expeditionssekreterare i Kungl. Majestäts kansli; bosatt i Rudan Större nr 8, Hedvig Eleonora rote 9, Stockholm. Gift med Maria Sophia Johanna Nyberg, född 1816-09-15 på Lillkälla, Kila sn, dpt 17/9 (källa: Genline ID 49.24.103500), dotter till trumslagaren vid Södermanlands reg:te Erik Gustaf Nyberg och Maria Lovisa Elisabet Hjortsberg.

Barn:

 • Ernst Fredrik Hjalmar Westerling, född 1843; kanslisekreterare. se Tab 13.
 • Anna Maria Westerling, född 1845 i Stockholm.
 • Hilda Wilhelmina Westerling, född 1849 i Stockholm.
 • Carl Ossian Westerling, född 1856 i Stockholm; underlöjtnant vid Kungl. Fortifikationen.

TAB 13

Ernst Fredrik Hjalmar Westerling, (son till Fredrik Adolf Westerling, Tab 12), född 1843 i Stockholm; kanslisekreterare. Gift med Hedvig Wilhelmina Berens, född 1858 i Örebro.

Barn:

 • Sven Gerhard Westerling, född 1884 i Stockholm.
 • Elsa Maria Matilda Westerling, född 1885 i Stockholm.
 • Nils Fredrik Westerling, född 1890 i Stockholm.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Arvid Kugelberg - Kungliga Första livgrenadjärregementets historia del 5. Sammanställt av: Mattias Loman


Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: