Rosenfelt nr 607

Från Adelsvapen-Wiki

0607.jpg


Adliga ätten Rosenfelt nr 607 †

Adlad 1654-03-14, introducerad 1654. Utdöd sannolikt 1735.


TAB 1

Erik Jöransson, bonde i Svedjeby i Nätra socken, Västerbottens län. Gift med Carin Andersdotter.

Barn:

 • Nils Eriksson, adlad Rosenfelt, född 1605-01-15 i Svedjeby. Skrivare hos landsbokhållaren i Västernorrland Per Ersson 1621. Tullinspektor i Hudiksvall 1623. Kammarskrivare i kammarkollegium 1630. Kamrerare i kammarkollegii tredje provinskontori 1647-07-08. Adlad 1654-03-14 (introducerad 1654 under nr 607). Assessor i kammarrevisionen 1658-05-17. Tillika vice president i reduktionskollegium 1661-08-27 och kvarstod i denna befattning även sedan han fått avsked från assessorsbeställningen 1666, som alltsedan 1662-02-19 uppehållits genom vikarie. Död 1682-06-16 i Stockholm och begraven i Storkyrkan, varest hans vapen uppsattes. Gift 1640-10-18 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med Elin Johansdotter, döpt 1622-10-01 i Nikolai församling, Stockholm, dotter av (Lagunda härads dombok (OA)), rådmannen i Stockholm Johan Christoffersson och Brita Christoffersdotter.

Barn:

 • Johan, döpt (Wn.) 1641-08-28 i Nikolai församling, Stockholm, död tjänstlös 1675-06-26 och begraven i Riddarholmskyrkan. (At (Sch.)
 • Catharina, född 1644, död 1689 och begraven 1689-09-08 i Uppsala domkyrka. Gift 1674-05-08 i Nikolai församling, Stockholm med majoren Claes Edenberg, född 1638, död 1688.
 • Brita, döpt 1648-03-08 i Nikolai församling, Stockholm. [Wn.]
 • Erik, döpt 1650-01-27 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.). Student i Uppsala 1658-11-14. Överlöjtnant vid flottan 1674-07-28. Kapten 1675-07-22. Kommendör 1676-07-22. Major 1676-12-22. Kryssade med tre skepp vid Gotlands kuster 1677-05-00 (Zf.). Hade skeppet Cesar i Henrik Horns flotta 1677-00-06 (Zf.) och tillfångatogs i slaget mellan Stevn och Falsterbo 1677-07-01, men utväxlades (Zf.) Major i andra eskadern av Hans Wachtmeisters flotta 1678-00-06–1678-00-10 (Zf.). Död ogift 1679-04-02 och begraven 1679-12-07 i Storkyrkan, där hans vapen uppsattes.
 • Nils, född 1652. Regementskvartermästare. Död 1709. Se Tab. 2.
 • Helena (döpt 1662-03-05) (Wn.). Möjligen det barn till vice presidenten Rosenfelt, som begravts 1664-03-04 i Storkyrkan. (Storkyrkans arkiv).
 • Christoffer. Student i Uppsala 1671-08-13. Assessor. Död ogift 1735-00-12 i Fundbo socken, Uppsala län och slöt sannolikt ätten.
 • Carl. Student i Uppsala 1671-08-13 [Um.].

TAB 2

Nils (son av Nils Eriksson, adlad Rosenfelt, Tab. 1), till Sakkola i Keksholms län samt Karleby i Kisa socken, Östergötlands län, som han erhöll med sin hustru. Döpt 1652-01-23 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.). Student i Uppsala 1665-08-26. Ryttare vid furstbiskopens av Eutin regemente 1672-00-07. Korpral och kvartermästare vid furstbiskopens av Eutin regemente 1676. Adjutant 1677. Kornett 1678. Löjtnant 1679. Regementskvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1681-06-25. Avsked 1699-11-11. Död 1709 och begraven 1709-05-12 i Kisa kyrka. Gift efter 1686 med Beata Rosenquist af Åkershult, död 1709 och begraven på samma gång som mannen, dotter av majoren Nils Rosenquist af Åkershult, och Carin Oxe.

Barn:

 • Nils. Underofficer. Död ogift i rysk fångenskap.
 • Carl. Sergeant vid livgardet. Fången 1709 vid Poltava och död ogift i rysk fångenskap.
 • Maria, född 1694-12-26 på Karleby, död 1749 på Hogstorp i Säby socken, Jönköpings län och begraven 1749-03-18. Gift 1721-06-25 Bjädesjö med ryttmästaren vid änkedrottningens livregemente till häst Johan Christian Wallensten, född 1685, död 1735 på Hogstorp och begraven 1735-09-16, brorson till Johan Wallstenius, adlad Wallensteen.
 • Bleckert, född 1696. Rustmästare. Död 1730. Se Tab. 3

TAB 3

Bleckert (son av Nils, Tab. 2), till Karleby i Kisa socken, Östergötlands län. Född i Karleby i Kisa socken, Östergötlands län 1696-07-15. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1714. Rustmästare vid Närkes och Värmlands regemente 1714. Bevistade norska kampanjen 1716. Blesserad och fången vid Ringerike i Norge, men rymde 1718. Avsked 1719-05-22. Död 1730. Gift 1719-04-26 i Gillberga socken, Värmlands län med Elsa Greta Bock, dotter av kaptenen vid Närkes och Värmlands regemente Fredrik Vilhelm Bock och Beata Uggla.

Barn:

 • Maria Beata, född 1719-09-06 i Gillberga socken, död 1720 Hällsbäck
 • Maria Beata, född 1720-12-28 på Karleby, liksom de följande syskonen, död på Karleby 1742 och begraven 1742-12-14. Gift 1738-06-25 Näs med kaptenen vid Östgöta infanteriregemente Johan Gustaf Enander i hans 1:a gifte (gift 2:o 1745 med Vendla Charlotta Winter, född 1716, död 1780, dotter av kaptenen Johan Henrik Winter och Justina Korss), född 1693, död 1755-02-26 på Karleby, brorson till lagmannen Johan Enander, adlad Enanderhielm, och till assessorn Isak Enander, adlad Silfverstråle.
 • Niklas Fredrik, f. 1722-04-30.
 • Maria Elisabet, född 1723, död ogift 1792-06-14 i Växjö.
 • Helena Christina, född 1724-12-23.
 • Elsa Catharina, döpt 1726-08-29, levde 1760. Gift 1744-04-08 i Säby socken, Jönköpings län med löjtnanten och livdrabanten Carl Magnus Mobeck i hans 1:a gifte (gift 2:o med Anna Ekman), född 1718-12-15 på Norra Rödje i Säby socken, död 1800 Kölefors

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.