:

Bechstadius/Bäckstadius/Bäckstadi

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Carl Nilsson Bechstadius, född i Bäckaby sn, Jönköpings län, efter vilken socken barnen upptog efternamnet; antogs till stadsklockare i Kalmar 149-10-17 och var verksam till sin död; † före 1669-08-09. Gift med Catharina Nilsdotter, † änka 1713-08-16 i Kalmar sfs (anges i db änka efter Pär Nson Beckstadius).

Barn:

 • Nils Caroli Bechstadius, född 1656; cantor scholæ, domkyrkokontor; se Tab 2.
 • Daniel Caroli Bechstadius, född 1663; kyrkoherde; † 1711. se Tab 7.
 • Carl Bechstadius, född 1667; bokbindare; † 1732. se Tab 8.
 • Elisabet Bechstadia, † änka 1720-03-02 i Kalmar sfs. Gift med bokbindaren Jöns Larsson Lund.

TAB 2

Nils Caroli Bechstadius, (son till Carl Nilsson Bechstadius, Tab 1), född 1656 i Kalmar sfs; cantor scholæ, domkyrkokontor i Kalmar; † där 1710-10-02 i pesten. Gift med Elisabet Törning, † 1710-10-04 i Kalmar sfs i pesten, dotter till skräddaren i Kalmar Hemming Börjesson Törning och Maria Persdotter (Dahm).

Barn:

 • Catharina Bechstadia, född 1686 (åu) i Kalmar sfs, † där änka 1765-12-04 av ålderdom, 79 år gammal. Gift 1:o 1712-02-27 i Kalmar sfs med komministern i Ljungby fs Jonas Georgii Swebilius, född 1680 i Kristvalla sn, † 1715-01-12 i Ljungby sn. 2:o 1726-08-16 i Kalmar sfs med handlanden i Ljungby Anders Törngren, född 1701 (åu), † 1758-05-07 i Kalmar sfs av lungsot, 57 år gammal.
 • Carl Bechstadius, född 1690; amiralitetspastor, prost, kyrkoherde, riksdagsman; † 1739. se Tab 3.

TAB 3

Carl Bechstadius, (son till Nils Caroli Bechstadius, Tab 2), född 1690-02-08 i Kalmar sfs; skola i Kalmar 1699-09-23; student i Uppsala 1706-05-17; fil mag 1716-06-12; prv 1718-08-15 i Kalmar på kallelse av amiral C H Wachmeister; pred vid slup-roddarreg 1718-09-26 samt notarie vid amiralitetskonsistorium; tjänstgjorde 1719 på den eskader av 9 örlogsskepp, som skulle hindra ryssarnas anfall på de svenska kusterna; amiralitetspastor 1719-11-16; kyrkoherde i Vissefjärda fs 1729-06-29; prost över egen fs 1732; pres på prästmötet 1736; kyrkoherde i Madesjö fs 1739-08-22; riksdagsman 1734; † före tillträdet 1739-11-20 i Vissefjärda sn, 49 år, 10 mån. Gift 1717-06-11 i Ljungby sn med Ingeborg Melin, född 1697 (åu), † änka 1741-06-02 på Råby, Ljungby sn, dotter till teol lektorn och kyrkoherden Erik Melin och Ingeborg Swebilia.

Barn:

 • Nicolaus Bechstadius, född 1718 i Ljungby prästgård, Ljungby sn, dpt 20/9, † där 1719, begr 25/9.
 • Ingeborg Ulrika Bechstadia, † 1720, begr 7/10 i Torsås sn.
 • Anna Sophia Bechstadia, född 1720-08-?? i Karlskrona amiralitetsfs, † 1758 i Vissefjärda sn, begr 29/12. Gift 1742-09-10 i Vissefjärda sn med komministern där Peter Wahlstéen, född 1716 i Åby sn, † 1759-01-31 i Vissefjärda sn.
 • Catharina Elisabet Bechstadia, född 1721 i Karlskrona amiralitetsfs, dpt 12/10, † 1801-03-19 i Glömminge sn (Öland). Gift 1740-01-15 i Vissefjärda sn med kyrkoherden där Johan Wimmerstedt, född 1706, † 1767.
 • Maria Christina Bechstadia, född 1724 i Karlskrona amiralitetsfs, dpt 8/8, † 1797-07-19 i Torsås sn. Gift 1750-01-12 i Vissefjärda sn med komministern i Söderåkra fs, senare kyrkoherden i Torsås fs Nils Starbeck, född 1719-02-06 i Söderåkra sn, † 1786-11-28 i Torsås sn.
 • Eric Bäckstadius, född 1729; kyrkoherde, prost; † 1798. se Tab 4.
 • Ingeborg Charlotta Bechstadia, född 1731-10-30 i Vissefjärda sn, † där s å, begr 25/11.
 • Nils Bechstadius, född 1733-09-24 i Vissefjärda sn, † där 1735, begr 10/6.
 • Carl Gustaf Bechstadius, född 1735-09-29 i Vissefjärda sn; gymnasist; † 1753-11-25 i Kalmar sfs.

TAB 4

Eric Bäckstadius, (son till Carl Bechstadius, Tab 3), född 1729-06-05 i Karlskrona amiralitetsfs; skola i Kalmar 1739-10-05; student i Uppsala 1748-09-14; student i Greifswald och fil mag där; prv 1757-06-13 i Kalmar; adjunkt med bibehållande av notarietjänsten i Karlskrona åt kyrkoherde Peter Murbeck i Fridlevstad och Rödeby, Lunds stift; rektor vid skeppsgosseskolan 1765; kyrkoherde i Arby fs 1774, tilltr 1775; prost över egna församlingar 1790-12-01; † 1798-02-10 i Arby sn. Gift 1:o 1772-12-17 i Åseda sn med Christina Rogberg, född 1739-08-13 i Åseda sn, † 1783-11-28 i Arby sn, dotter till kyrkoherden i Åseda Anders Rogberg och Maria Christina Algera. 2:o 1784-09-26 i Resmo sn med Anna Beata Råbergh, född 1752 (åu), † 1835-12-28 i Arby sn, dotter till generalkvartermästarelöjtnanten vid fortifikationen Carl Magnus Råbergh och Beata Elisabeth Camitz.

Barn 1:o:

 • Carl Bäckstadi, född 1773-10-22 i Kalmar sfs; student i Uppsala 1794-10-07; revisor i kammarrätten; † ogift och barnlös 1816-04-27 i Stockholm.
 • Anders Bäckstadi, född 1775; länsbokhållare, häradsskrivare; † 1820. se Tab 5.
 • Maria Christina Bäckstadi, född 1776-12-07 i Arby sn, † 1803-09-15 i Dörby sn. Gift 1802-05-04 i Dörby sn med komministern där Pehr Kullberger, i hans 1:a äktenskap.
 • Johanna Erica Bäckstadi, född 1779-05-18 i Arby sn, † 1818-10-19 i Kalmar sfs. Gift 1799-12-06 i Arby sn med handlanden Carl Amund Myrstedt, född 1766-06-13, † 1806 i Kalmar sfs.
 • Lars Gustaf Bäckstadi, född 1782-02-08 i Arby sn; handelsbokhållare; † 1855-04-27 i Högsrum, Fliseryds sn.

Barn 2:o:

 • Beata Elisabeth Bäckstadi, född 1785-08-14 i Arby sn, † 1877-05-11 på Stuvenäs, Halltorps sn. Gift 1802-10-22 i Halltorps sn med majoren vid Smålands kavallerireg:te Claes Erik Silfversparre, född 1763-07-17 på ryttmästarbostället Upplanda, Vetlanda sn, † 1819-03-15 på Stuvenäs, Halltorps sn.
 • Christina Carolina Bäckstadi, född 1788-04-17 i Arby sn, † där ogift och barnlös 1884-07-09.
 • Gustafva Ulrica Bäckstadi, född 1789-10-10 i Arby sn, † där ogift och barnlös 1886-05-02 av ålderdom.
 • Fredric Magnus Bäckstadi, född 1791-09-28 i Arby sn; skola i Kalmar 1807; student i Uppsala 1811; prv 1815-12-13 i Kalmar; † ogift och barnlös 1825-05-17 i Arby sn.
 • Anna Lovisa Bäckstadi, född 1795-07-21 i Arby sn, † där ogift och barnlös 1868-11-11.

TAB 5

Anders Bäckstadi, (son till Eric Bäckstadius, Tab 3), född 1775-11-16 i Arby prästgård, Arby sn; länsbokhållare, häradsskrivare i Ölands norra mot; † 1820-09-11 på Solberga, Grönskog, Köpings sn (Öland). Gift med Hedvig Catharina Regina Hadders, född 1781-06-05 i Köpings sn, † 1837 på Solberga, Grönskog, Köpings sn, dotter till häradsskrivaren i Ölands norra mot Jacob Magnus Hadders och Anna Catharina Lundh.

Barn:

 • Eric Magnus Bäckstadi, född 1807; häradsskrivare. se Tab 6.
 • Christina Catharina Bäckstadi, född 1810-03-11 på Solberga, Grönskog, Köpings sn, † 1890 i Borgholm.
 • Regina Bäckstadi, född 1813-09-21 på Solberga, Grönskog, Köpings sn, † änka 1892-02-16 på Kroka 1, Söderåkra sn. Gift med djurläkaren Johansson.

TAB 6

Eric Magnus Bäckstadi, (son till Eric Bäckstadius, Tab 3), född 1807-11-16 på Solberga, Grönskog, Köpings sn, dpt 19/11; häradsskrivare; † 1891-05-20 i Kalmar sfs. Gift 1835-11-27 i Vissefjärda sn med pappersbruksägaredottern Vendela Evelina Lindblad, född 1817-04-06 på moderns släktgård Emmabo, Vissefjärda sn, † 1878-06-17 på Boatorp, Åby sn, dotter till gästgivaren, pappersbruksägaren och patronen Jonas Lindblad och Anna Maria Selin.

Son:

 • Johan Erik Bäckstadi, född 1836-10-29 på moderns släktgård Emmabo, Vissefjärda sn.
 • Magnus Edvard Valfrid Bäckstadi, född 1838.
 • Antonia Evelina Regina Bäckstadi, född 1840 i Ekeberga sn.
 • Carl Fredrik Ernst Bäckstadi, född 1843 i Ekeberga sn. Gift 1882-12-28 i Kalmar sfs med Emilia Sofia Carolina Sellergren, född 1853-08-22 på Torsås prästgård, Torsås sn, dotter till kyrkoherden i Åby fs Johan Peter Sellergren och Anna Carolina Matilda Bersén. Paret fick tre barn.
 • Bernhard Emil Sigfrid Bäckstadi, född 1849 i Ekeberga sn.

TAB 7

Daniel Bechstadius, (son till Carl Nilsson Bechstadius, Tab 1), född 1663 i Kalmar sfs; skola i Kalmar 1672; student i Uppsala 1685-11-11; prv 1694-05-10 i Kalmar; komminister i Kalmar 1695; kyrkoherde i Kastlösa pastorat 1699-09-15, tilltr 1700-05-01; † 1711-01-26 i Kastlösa sn i pesten. Gift med Sara Assarsson, † 1746-03-25 i Kalmar sfs, dotter till hauptmannen Lorentz Assarsson och Anna Olofsdotter.

Barn:

 • Maria Bechstadia, född 1701-06-?? i Kastlösa sn, † där s å 24/10.
 • Carl Bechstadius, född 1702-08-25 i Kastlösa sn, † 1710-10-06 i Kalmar sfs.
 • Lars Bechstadius, född 1705-01-15 i Kastlösa sn; skola i Kalmar 1712; student i Uppsala 1722-05-25; sekreterare i Kammarkollegium; † 1778-06-27 i Klara fs, Stockholm. Gift 1733-11-11 i Jakobs fs, Stockholm med Anna Brita Holmgren, född 1714, † 1752, dotter till lärftskrämaren i Stockholm Anders Holmgren och Maria Wettergren.
 • Christina Bechstadia, född 1707-02-08 i Kastlösa sn, † där 1710-12-30.
 • Elisabet Bechstadia, född 1709-05-31 i Kastlösa sn.
 • Christina Bechstadia, född 1711-01-27 i Kastlösa sn.

TAB 8

Carl Bechstadius, (son till Carl Nilsson Bechstadius, Tab 1), född 1667 i Kalmar sfs; antogs till bokbindare i Kalmar 1693-11-13, enl rådsturättens prot och vann burskap 1695-10-14; † 1732-04-30 i Kalmar sfs. Gift 1702-04-20 i Kalmar sfs med jungfrun Brita Friboren, † 1735-10-05 i Kalmar sfs, dotter till bagaren i Kalmar Mauritz Friboren och Bengta Andersdotter.

Barn:

 • Benedicta Bechstadia (möjligen dotter till Nils Caroli eller Carl Bechstadius. Gift 1724-01-21 i Kalmar sfs med handelsmannen Sven Bengtsson Lönnberg.
 • Johan Bechstadius, bokbindare; † 1759. se Tab 9.
 • Mauritz Bechstadius, † 1717-07-22 i Kalmar sfs.

TAB 9

Johan Bechstadius, (son till Carl Bechstadius, Tab 8), bokbindare i Kalmar sfs; † där 1759-08-19 av lungsot. Gift 1:o med Magdalena Wendt, † 1739-01-05 i Kalmar sfs. 2:o med Brita Norlin, † 1741-02-13 i Kalmar sfs; 3:o med ?

Barn 2:o:

 • Andreas Bechstadius, född 1741-01-07 i Kalmar sfs.

Barn 3:o:

 • Carl Johan Bechstadius, född 1750; perukmakare; † 1816. se Tab 10.
 • Dödfödd son, 1753-11-09 i Kalmar sfs.
 • Anna Catharina Bechstadia, född 1753-11-09 i Kalmar sfs, † där 1754-05-29 av kikhosta.

TAB 10

Carl Johan Bechstadius, (son till Johan Bechstadius, Tab 9), född 1750-10-04 i Kalmar sfs; perukmakare; † 1816-02-03 i Kalmar sfs av andtäppa, 65 år gammal. Gift 1:o med Anna Christina Gobom, född 1758-10-03 i Ålhult, Södra Vi sn, † 1778-03-17 i Kalmar sfs av mässling, dotter till snickarmästaren Per Gobom och Anna Christina Tjäder. 2:o med Christina Elisabeth Askelöf, född 1754 (åu), † 1814-03-14 i Kalmar sfs av slag, 60 år gammal.

Barn 1:o:

 • Carl Johan Bechstadius, född 1774 (åu), † 1782-06-03 i Kalmar sfs av bröstsjuka.
 • Gustaf Fredrik Bechstadius, född 1775-05-04 i Kalmar sfs, † där s å 18/9.
 • Nikolaus Bechstadius, född 1776-07-15 i Kalmar sfs.
 • Anna Sofia Bechstadius, född 1778-03-01 i Kalmar sfs, † där 1778-03-18 av mässling.

Barn 2:o:

 • Carl Gustaf Bechstadius, född 1780-10-07 i Kalmar sfs.
 • Daniel Vilhelm Bechstadius, född 1784, † 1795-11-24 i Kalmar sfs av koppor.
 • Christina Sofia Bechstadius, född 1785-06-19 i Kalmar sfs, † 1847-06-04 i Västervik. Gift med Per Gustaf Rudvall.
 • Ulrika Sofia Bechstadius, född 1788-01-18 i Kalmar sfs; hushållsmamsell; † ogift och barnlös 1852-03-07 i Kyrkeby, Vissefjärda sn.
 • Johan Gustaf Bechstadius, född 1791-10-21 i Kalmar sfs, † där s å 26/10 av slag.
 • Beata Catharina Bechstadius, född 1794-04-22 i Kalmar sfs.
 • Johanna Elisabet Bechstadius, född 1798-03-26 i Kalmar sfs, † 1878-01-04 i Östra Kv 92-94 i Västervik. Gift 1816-10-29 i Kalmar sfs med guldsmeden Johan Öhman.
 • Carl Johan Bechstadius, född 1802; guldsmed; † 1866. se Tab 11.

TAB 11

Carl Johan Bechstadius, (son till Carl Johan Bechstadius, Tab 10), född 1802-03-04 i Kalmar sfs; guldsmed i Västervik; † 1866-07-02 Västra Kv 60 i Västervik av kallbrand, 64 år, 2 mån, 29 dag gammal. Gift 1:o 1830-11-07 i Västervik med sin hushållerska Beata Sofia Blomberg, † 1837-04-10 i Västervik av kräfta, 37 år gammal. 2:o 1838-11-20 i Västervik med jungfrun Ulrika Sofia Grönberg, född 1807-12-19 på Nygård, Lofta sn, † 1878-04-29 i Norra Kv 25-26 i Västervik, 70 år, 4 mån, 17 dag gammal, dotter till trädgårdsmästaren Carl Johan Grönberg och Charlotta Sofia Reutermark.

Barn utom äktenskapet med Beata Sofia Blomberg:

 • Johan August Bechstadius, född 1822-04-28 i Västervik; kopparslagsarbetare; bosatt ogift och barnlös i Norrköping vid folkräkningen år 1900.
 • Carl Fredrik Bechstadius, född 1826-02-11 i Norra Kv 35, Västervik, † där 1842-10-14 av bröstsjuka.
 • Christina Lovisa Bechstadius, född 1830-02-17 i Västervik. Gift 1854-10-21 i Västra Eds sn med bokföraren Frans Gustaf Söderbäck, född 1824 i St Malms sn. Paret var bosatta på Ivarsborg, Gårdeby sn (Ög).

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Kalmar Stifts Herdaminne av Bror Olsson; Kalmar och Kalmarbor under 1600-talet av Gunnar Håkansson Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: