Fabricius

Från Adelsvapen-Wiki

OBS! Släktutredningen är under bearbetning och är ej komplett.

TAB 1

Lars Petrus Fabricius † 1680. Kaplan i Jäder 1669. Gift med Catharina Bengtsdotter. Hon var även gift med kaplan Johan Eklin på Hölö(D.

Barn:

 • Samuel Laurentius Fabricius † 1727 vid Säterbo bruk i Arboga/U. Teologie lector.
 • Johan Laurentius Fabricius. Sergeant.
 • Gabriel Laurentius Fabricius. Se Tab 2.

TAB 2

Gabriel Laurentius Fabricius, † 1754. Komminister i Hölö 1692 och i Jäder/D 1715. Gift 1:o med Maria Månsdotter Stenius Gift 2:o med Magdalena Scharff. Han fick sex barn i 2:a giftet.

Barn:

 • Gustaf Fabricius född 1694-12-20 på Hölö/D. Källa: Hölö CI:1 föd bok 1694, dopvittnen var borgmästare Hans Scharff, befallningsman Anders Biurberg, wälborne jungfru Caijsa Rosensköld, hustru Elisabeth Stenius, hustru Carin och dotter vid Stora Åby qvarn.

Av okänd härledning

 • Christina Fabricius. Gift 1710 med kyrkoherden i Eriksberg Magnus Nicolai Almberg född 1670 i Gudhem, † 1749.
 • Eshillus Fabricius född 1625, † 1692. Student i Åbo 1651. Kyrkoherde. Bondson från Smedstorp i Byarum. Gift 1676-07-09 medSara Enander.

Barn:

 • Catharina Fabricius född 1687, † 1745-07-10. Gift 1711 med kyrkoherden i Roxlösa och Väversunda Zacharias Torpadius
 • Nils Fabricius född 1683 i Stora Åby, † 1721-06-26 i Linköping. Kurator vid Östgöta nation i Lund 1715-1716, magister 1716, gymnasieadjunkt i Linköping 1719, utnämnd rektor i Vimmerby 1721.
 • Samuel Fabricius född 1686, † 1734. Student i Uppsala 1706, aktuarie.

Samuels son:

Nils Fabricius född 1712, † 1784. Räntmästare i Linköping. Gift med Ingrid Helena Hellman. Nils söner:

 • Johan Samuel Fabricius född 1745, † 1822. Postmästare i Falun.

Johans son: Gustaf Adolf Fabricius född 1762, † 1837. Student i Uppsala 1781, överinspektor.

 • Nils Fabricius född 1748. Auskultant i Svea hovrätt 1770, sedermera renskrivare. "Förde en underlig levnad, svalt och samlade pengar".

Källor och litteratur

 • Kyrkböcker.
 • Hülphers genealogier.
 • Ranius: Biographica minora s88.