:

Enanderhielm nr 1484

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Enanderhielm nr 1484 †

Adlad 1714-07-24, introducerad 1719. Utdöd 1732-07-24

Ätten är av samma ursprung som adliga ätterna Gyllenadler, Enefelt, Enhielm, och Silfverstråle.

Johan Johansson Enander, adlad Enanderhielm (son av Johannes Enander, se adlade ätten Gyllenadler nr 655, Tab. 3), född 1660-10-30 i Åby prästgård, Östergötlands län. Student i Uppsala (Um.). 1678-07-04. Advokat vid rätterna i Stockholm 1683. Notarius publicus i Stockholm 1686. Sekreterare hos överståthållaren greve Christoffer Gyllenstierna 1689. Generalguvernements- och krigsfiskal i Riga (At(L).) 1691-04-23. Assessor i Dorpats hovrätt 1695-12-24. Preses i svenska kommissorialrätten i Kurland 1707. Ledamot i lagkommissionen i Stockholm 1709. Adlad 1714-07-24 (introducerad 1719 under nr 1484). Lagman i Blekinge 1718-07-18. Ordningsman i Blekinge 1718-07-18. Lagman i Närke 1721-10-04. Avsked 1725-12-24. Död 1732-07-24 och slöt själv sin ätt. Gift 1699-08-13 i Narva med Anna Borg, född 1685-09-05, död 1759-02-22 i Stockholm, dotter av generalguvernementskamreraren i Narva Erik Borg och hans 1:a hustru Catharina Törnroos, samt syster till kaptenen Erik Borg, adlad Borg.

Barn:

  • Tre döttrar, döda strax efter födelsen.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: