:

Göhle

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Johan Peter Göhle, (son till prästen Peter Göhle och Catharina Ritch), född 1693-10-09 i Oberkozau, Vogtland (källa: Genline ID 411.35.3600); examen inför kirurgiska societeten; regementsfältskär vid Kymmenegårds infanterireg:te i början av 1720-talet; regementsfältskär vid Karelska skvadronen i Fredrikshamn; regementsfältskär vid Östgöta infanterireg:te 1741-11-16 till sin död; han var en ärlig och i sin syssla förfaren man, som slitit mycket ont, uthärdat hela Wismarska belägringen och blockaden, utstått mycket i två campagner i Norge (källa: Genline ID 411.35.3700); † 1753-06-18 på Roxtorp, Vreta Klosters sn, begr 26/6 (lungsot, 60 år gammal, källa: Genline ID 411.35.3700). Gift 1:o 1722-02-11 på Vira Bruk, Roslags-Kulla sn (källa: Genline ID 411.35.3700) med jungfrun Birgitta Bertram, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1718 i Roslags-Kulla sn med Erik Hasselberg), född 1698 på Vira Bruk, Roslags-Kulla sn, † 1743-11-04 (källa: Genline ID 411.35.3700), dotter till klingsmedsmästaren Johan Bertram och Christina Israelsdotter; 2:o 1745 med Margareta Vendela Erhardt, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med kyrkoherden Jakob Cassel, född 1697 i Eksjö, † 1740 i Västra Stenby sn, med vilken hon fick 3 barn), född 1708 i Vadstena (källa: Genline ID 401.34.49900), † 1794, dotter till kronofogden Peter Erhardt och Susanna Maria Ekholm.

Barn 1:o:

 • Johan Daniel Göhle, född 1723; regementsfältskär; assessor; † 1797. se Tab 2.
 • Gottfrid Fredrik Göhle, född 1726; stadsfältskär; † 1789. se Tab .
 • Catharina Elisabet Göhle, född 1727 i Danmark, † 1810 i Linköping. Gift med logarvaren och läderhandlaren Henrik Isak Grönberg, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med Catharina Blädring, född 1719, † 1767), född 1718 (åu), † 1796-02-22 i Linköping, begr 6/3 (ålderdomskrämpor, 78 år gammal, källa: Genline ID 333.74.69700). Paret fick flera barn.
 • Christina Göhle, född 1729-06-30 i Danmark, † 1794-06-26. Gift med handelsmannen Nils Landberg, född 1735, † 1794-05-08.
 • Brita Maria Göhle, född 1730 i Danmark, † 1789-10-04 i Linköping, begr 6/10 (lungsot, 59 år gammal, källa: Genline ID 333.74.68900). Gift 1755-01-30 med urmakaren Sven Ekebeck.
 • Israel Göhle, 1735; regementsfältskär; † 1779. se Tab .
 • Peter Göhle, född 1736; stadsfältskär i Vadstena; † där ogift och barnlös 1764-01-15.

Barn 2:o:

 • Martha Vendela Göhle, född 1746 i Sandviks sn, † 1805-07-03 i Hardemo sn, begr 9/7 (källa: Genline ID 394.12.58500). Gift 1:o 1773-06-03 i Klockrike sn (källa: Genline ID 318.24.62900) med regementsfältskären vid Nerike och Värmlands reg:te Jonas Fredrik Hallberg, född 1708, † 1790; 2:o med prosten i Hardemo pastorat Erik Setterlund, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med Christina Catharina Sköldberg), född 1758, † 1810 i Hardemo sn. Paret fick en dotter.
 • Georg Göhle, född 1747; sergeant; godsägare; † 1820. se Tab 35.

TAB 2

Johan Daniel Göhle, (son till Johan Peter Göhle, Tab 1), född 1723-04-02 i Fredrikshamn, Danmark; studerade kirurgi under faderns ledning; kompani fältskär vid Kymmenegårds infanterireg:te; kompani fältskär vid Östgöta infanterireg:te 1741; examen inför kirurgiska societeten 1749; stadsfältskär i Norrköping 1749-70; regementsfältskär 1770-01-26 till 1787-12-19; assessors titel s d; ägde gård i Vadstena; † där 1797-11-18. Gift 1:o 1751 i Vadstena med jungfrun Elisabet Thalén, född 1729-09-28 i Vadstena, dpt 29/9 (källa: Genline ID 401.35.69400), † där 1781, dotter till handelsmannen Magnus Thalén och Ingeborg Westén; 2:o 1782-06-25 i Norrköping med jungfrun Beata Sofia Wiberg, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1774 i Norrköping med brukspatronen på Övre Haddebo, hovsekreteraren Erik Wester, född 1731 i Svennevads sn, † där 1785. Paret fick tre barn), född 17545-06-15 i Norrköping, † 1793-09-09 på Bärum, dotter till grosshandlaren i Norrköping Per Wiberg och Margareta Sofia Ekerman.

Barn 1:o:

 • Brita Elisabet Göhle, född 1754 i Norrköping, † ogift och barnlös 1822-03-16.
 • Johan Magnus Göhle, född 1755; brukskirurg; † 1818. se Tab 3.
 • Catharina Sophia Göhle, född 1757 i Norrköping, † ogift och barnlös 1791.
 • Samuel Göhle, född 1766-09-26 i Norrköping (källa: Genline ID 320.12.7400); skollärare; kallas ofärdig och svag i hsf 1821-1825 (källa: Genline ID 320.12.7400), † ogift och barnlös 1827 på Kristbergs Rusthåll, Kristbergs sn (källa: Genline ID 320.14.37900).
 • Olof Peter Göhle, född 1769; regementsläkare; † 1813. se Tab .

TAB 3

Johan Magnus Göhle, (son till Johan Daniel Göhle, Tab 2), född 1755 i Norrköping; student vid Norrköpings trivialskola, därefter i Stockholm på Serafimerlasarettet; underläkare vid Östgöta Infanterireg:te; † 1818-02-14 på Dansätter, Kristbergs sn (slag, 63 år gammal, källa: Genline ID 320.32.65800). Gift 1787-06-18 (källa: Genline ID 320.32.65800) med mademoiselle Inga Eleonora Häger, född 1761-09-19 i Vadstena (källa: Genline ID 320.14.37900), † 1831 i Brunneby sn, dotter till aktuarien i Krigskollegium Johan Ludvig Häger och Catharina Maria Svedenstierna.

Barn:

 • Johan Daniel Göhle, född 1788; slussinspektor. se Tab 4.
 • Erik Magnus Göhle, född 1789; med dr. se Tab .
 • Maria Eleonora Göhle, född 1791-03-05 i Motala (källa: Genline ID 320.32.66000), † ogift och barnlös 1818-08-03 på Dansätter, Kristbergs sn, begr 9/8 (lungsot, källa: Genline ID 1818320.32.66000).
 • Olof Wilhelm Göhle, född 1796; sergeant. se Tab .

TAB 4

Johan Daniel Göhle, (son till Johan Magnus Göhle, Tab 3), född 1788-07-06 i Motala (källa: Genline ID 277.8.25800); materialförvaltare vid Husbyfjöls arbetsstation i Brunneby sn; slussinspektor; dömd för oredighet mot borgenär i Mjölby tingsrätt 1835; förlust av medborgerligt förtroende, får ej deltaga i val. Gift 1:o 1819-03-28 i Brunneby sn (källa: Genline ID 277.8.25800) med jungfrun Ulrika Beata Westling, född 1801-08-14 på Västanå, Brunneby sn (källa: Genline ID 277.8.25800), † där 1829-06-06 (nervfeber, låg sjuk i 14 dygn, källa: Genline ID 277.8.25800), dotter till inspektorn och gästgivaren Salomon Westling och Anna Beata Molander; 2:o 1830-10-12 i Brunneby sn (källa: Genline ID 277.8.25800) med jungfrun Margareta Christina Wallman, född 1791-03-31 i Fornåsa sn (källa: Genline ID 277.8.25800), dotter till kyrkoherden Daniel Peter Wallman och Anna Christina Grewell.

Barn 1:o:

 • Johan Magnus Göhle, född 1819-04-17 i Kristbergs sn (källa: Genline ID 277.8.25800), † ogift och barnlös 1836-12-10 på Backagården, Öjebro, Herrberga sn (större delen af sin lefnad sjuklig).
 • Inga Eleonora Göhle, född 1821-02-27 i Kristbergs sn (källa: Genline ID 277.8.25800), † ogift och barnlös 1890 i Uppsala.
 • Daniel Wedik Göhle, född 1823-03-19 på Västanå, Brunneby sn (källa: Genline ID 277.8.25800); bruksförvaltare; † 1897 i Karlstad.
 • Ulrika Agneta Göhle, född 1825-04-03 på Västanå, Brunneby sn (källa: Genline ID 277.8.25800), † 1875 i Harbo sn. Gift med Erik Viktor Jonzon, född 1833 i Vena sn. Paret fick flera barn.
 • Claes Axel Göhle, född 1827-10-14 på Västanå, Brunneby sn (källa: Genline ID 277.8.25800); provinsialläkare; † 1890 i Söderköping. Gift med Ingeborg Amanda Christina Livner, född 1841 i Sala sn, † 1890 i Uppsala, dotter till Lars Erik Livner och Klara Maria Barck.

Son 2:o:

 • Daniel Alfred Edvard Göhle, född 1831-10-15 på Västanå, Brunneby sn (källa: Genline ID 277.8.25800); handlande; bosatt ogift och barnlös i Sala, Västmanland.

TAB 5

Erik Magnus Göhle, (son till Johan Magnus Göhle, Tab 3), född 1789-12-06 i Vinnerstads sn (källa: Genline ID 335.4.62200); medicine doktor; bosatt på Hamra, Lönsås sn. Gift 1:o 1818 med Anna Catharina Dansson, född 1785 på Hamra, Lönsås sn, dotter till inspektorn Daniel Jonsson och Maria Elisabet Hägerström; 2:o med Lovisa Sjöberg, född 1811-08-13 i Klockrike sn (källa: Genline ID 335.4.62200), dotter till Nils Sjöberg och Inga Christina Jonsdotter.

Barn 1:o:

 • Eleonora Maria Catharina Göhle, född 1819-02-10 på Hamra, Lönsås sn, dpt 13/2 (källa: Genline ID 335.10.50400). Gift med postiljonen
 • Elisabet Charlotta Göhle, född 1820-11-08 på Bonorp, Lönsås sn, dpt 10/11 (källa: Genline ID 335.10.50700).
 • Dan Magnus Göhle, född 1822; † 1854. se Tab 6.
 • Erik Olof Göhle, född 1824-09-28 på Bonorp, Lönsås sn, dpt 10/10 (källa: Genline ID 335.10.51500); skomakaregesäll; bosatt i Timmermannen nr 5, Katarina fs, Stockholm; † där 1885.
 • Anna Ulrika Sophia Göhle, född 1827-09-12 på Bonorp, Lönsås sn, dpt 17/9 (källa: Genline ID 335.10.52700); husmamsell; bosatt på Veda, Vreta Klosters sn.
 • Amalia, född 1830 i Lönsås sn (källa: Genline ID 335.4.62200), † där s å (källa: Genline ID 335.4.62200).

Barn 2:o:

 • Amanda Lovisa Göhle, född 1834-02-28 på Bonorp, Lönsås sn, dpt 3/3 (källa: Genline ID 335.10.54100).
 • Ernst Wilhelm Göhle, född 1836-03-19 på Skedevi, Lönsås sn, dpt 21/3 (källa: Genline ID 335.10.54600).
 • Carl Göhle, född 1838 i Stora Åby sn.

TAB 6

Dan Magnus Göhle, (son till Erik Magnus Göhle, Tab 5), född 1822-12-13 på Brunnorp, Lönsås sn, dpt 17/12 (källa: Genline ID 335.10.51000).

TAB 35

Georg Göhle (son till Johan Peter Göhle, Tab 1), född 1747-12-20 på Roxtorp, Vreta Klosters sn (Källa: Vreta kloster C:5); volontär vid Östgöta Infanterireg:te 1769; förare vid Majorens kompani s å; sergeant med indelning vid Vadstena kompani 1770; sekundfänrik 1781-12-19; avsked som fänrik 1788; invald i Kungliga Patriotiska sällskapet 1801-07-25; godsägare på Edö, Askersunds lfs; † (mördad) 1820-02-13 på Sandvik, Stjärnorps sn (Källa: Stjärnorp F:1). Gift 1:o 1782-09-05 i Kisa sn med jungfrun Regina Elisabeth Engelcrona, född 1759-03-17 på Hallstads säteri, Tjärstads sn (Källa: Furtenbach 1961), † 1800-12-05 i Linköping (Källa: Linköpings dkfs C I:3), dotter till livdrabanten och godsägaren Samuel Efraim Engelcrona och Margareta Sophia Wetterstrand; 2:o 1802-10-28 i Hovsta sn (Källa: Hovsta E I:1) med jungfrun Hedvig Christina Swedenstierna, född 1764-10-21, † 1860-03-15 i Linköping, dotter till kaptenen vid Västmanlands reg:te Nils August Swedenstierna och Hedvig Magdalena von Schwerin.

Barn 1:o:

 • Wendla Sofia Göhle, född 1782-12-31 i Kungs Norrby, Brunneby sn (Källa: Brunneby C:2), † 1858-11-26 i Norrköpings Hedvigs fs. Gift 1823-02-03 i Linköping med bataljonsläkaren Adam Bernhard Michaelsson, född 1782-11-08 i Bartenstein, Ostpreussen (Källa: Rudelius, Kalmar regementes personhistoria 1623-1927, del 2 (1955), s. 466), död 1857-01-08 i Upplanda herrgård, Vetlanda sn (Källa: Vetlanda C I:4). Paret hade inga barn.
 • Märta Regina Göhle, född 1784-06-08 i Kungs Norrby, Brunneby sn (Källa: Brunneby C:2), † 1823-03-29 i Linköping. Gift 1815-06-24 i Mjölby sn med borgaren och rådmannen Erik Edlundh, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1824 med sin svägerska, i hennes 1:a äktenskap), född 1781-05-01 på Näs, Bärbo sn, död 1828-09-23 i Linköping. Paret hade inga barn.
 • Christina Catharina Göhle, född 1786-07-02 i Kungs Norrby, Brunneby sn (Källa: Brunneby C:2), † änka 1839-02-10 i Linköping. Gift med underofficeren N.N Ahl.
 • Ulrika Wilhelmina Göhle, född 1788-01-25 i Kungs Norrby, Brunneby sn (Källa: Brunneby C:2), † 1851-08-11 i Linköping (Källa: Linköpings dkfs C I:8). Gift 1:o 1824-10-15 i Östra Hargs sn efter systerns död med sin svåger, borgaren och rådmannen Erik Edlundh, i hans 2:a äktenskap (se ovan). Paret fick tre barn. Gift 2:o 1830-10-15 i Linköping med sin kusin, kaptenen vid Norra Skånska Infanterireg:tet Samuel Paul Enander, som hon lämnade 1835, född 1788, † 1872.
 • Gustaf Adolf Göhle, född 1790-11-01 i Kungs Norrby, Brunneby sn (Källa: Brunneby C:2); major; † 1877-10-20 i Sundsvall (Källa: SCB-utdrag ur dödbok). se Tab 36.
 • Gustava Carolina Göhle, född 1793-06-15 i Kungs Norrby, Brunneby sn (Källa: Brunneby C:2), † 1866-01-22 i L:a Mossegården, Käpplunda, Skövde landsfs (Källa: Skövde lfs F:3). Gift 1822-10-15 i Sunds sn med sin kusin, kaptenen vid Kungliga Första livgrenadjärreg:tet Johan Daniel Enander, född 1785, † 1850.
 • Georg Efraim Göhle, född 1798-08-14 på Edö, Askersunds landsfs (Källa: Askersunds lfs C:4); kommissionshandlande; † 1870-09-29 i Norrköpings Hedvigs fs (Källa: Nkp Hedvig C:6). se Tab 47.

Son 2:o:

 • Johan August Göhle, född 1804-05-13 på Edö, Askersunds landsfs (Källa: Askersunds lfs C:4); väbel vid Artilleriläroverket på Marieberg i Stockholm; † 1886-08-04 på Stockholms sjukhem, Kungsholms fs (Källa: Kungsholm F I:9).

Källor

Kyrkböcker; Linköpings Stifts Herdaminne; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Forskare: Mattias Loman

Furtenbach, Börje, 1961: Släkten Göhle

: