:

Ekner

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

N.N.

Barn (ordningsföljden osäker):

 • Peter Svensson Ekner, regementsskrivare; häradshövding; † 1710. se Tab 2.
 • Sven Svensson Ekner, ryttare vid Östgöta kavallerireg:te 1681; korpral 1692-08-23; sekund kvartermästare 1701-02-22; premiär kvartermästare 1702-05-04; sekund kornett 1703-12-29; premiär kornett 1704-12-12; sekund löjtnant 1705-08-15; premiärlöjtnant 1706-08-09; avsked 1708-02-29; på nytt i tjänst vid regementets återuppsättande 1709-10-13; sekund ryttmästare 1711-08-21; deltog med reg:tet i stora nordiska kriget 1701-1707 samt i Stenbocks skånska fälttåget och slaget vid Helsingborg 1710; ägde Slestad i Slaka sn; † där 1712-, begr 7/3. Gift 1:o 1699-12-26 i Kärna sn med jungfrun Maria Otter, dotter till löjtnanten vid Östgöta kavallerireg:te Jakob Otter och Brita Persdotter; 2:o Anna Nilsdotter, som levde i Slaka sn ännu 1727.
 • Anna Ekner. Gift 1703-06-24 i Mogata sn (källa: Genline ID 339.12.36100) med regementsskrivaren vid Livgardet Carl Holling (dottern Anna Margareta föddes 1708 på Kullerstad i Mogata sn och gifte sig 1725-12-14 i Västervik med kvartermästaren Gustaf Gyllenqvist, född 1687-11-09 på Hamra, Lönsås sn, † 1752-01-06 på Kullerstad, Mogata sn).

TAB 2

Peter Svensson Ekner, (son till N.N, Tab 1), regementsskrivare vid Östgöta kavallerireg:te; avgick 1698-07-14, då han befordrades till häradshövding; † 1710 på Kullerstad, Mogata sn, begr 29/6 (källa: Genline ID 339.12.32700). Gift 1686-01-01 i Västervik (fendriken aff Östgiötha Cavalleri och dygdädle jungfrun, rådman Johan de Rees dotter, källa: Genline ID 190.95.86200) med dygdädla jungfrun Catharina De Rees, † 1710 på Kullerstad, Mogata sn, begr 7/6 (källa: Genline ID 339.12.32700), dotter till rådmannen i Västervik Johan De Rees och hans 1:a hustru Anna Hansdotter Bauman.

Barn:

 • Peter Ekner, född 1689; häradshövding; † 1730. se Tab 3.
 • Johan Ekner, född 1693; sekund löjtnant; † 1756. se Tab 4.
 • Gertrud Ekner, född 1697-03-14 i Skärkinds sn (källa: Genline ID 374.19.72900), † 1776-10-26 i Västervik (79 år, 7 mån gammal). Gift med rådmannen i Västervik Hartvig Losch, född 1688-04-27 i Västervik, † 1757-11-06 i Gamleby sn. Paret fick flera barn.

TAB 3

Peter Ekner, (son till Peter Svensson Ekner, Tab 2), född 1689-06-10 i Skärkinds sn, dpt 13/6 (källa: Genline ID 374.19.83800); auditör (källa: Genline ID 374.20.90700); häradshövding; † 1730 i Linköping. Gift 1716-02-26 i Sya sn med välborna jungfrun Catharina Margareta Hytthon Lindsfelt, † 1780 i Linköping, dotter till häradshövdingen Samuel Matthias Johansson Hytthon, adlad Lindsfelt och hans 1:a hustru Beata Nordman.

Barn:

 • Peter Johan Ekner, född 1718 på Nybble, Sya sn, dpt 19/10 (dopvittnen: wälborne häradshövdingen Samuel Lindsfelt, manhaftig Leútnant herr Johan Ekner, hovauditören och sekreteraren Andreas Nordman, kyrkoherden herr Tobias i Skärkind, befallningsman herr Jakob Hanell, wälborna herrar Johan och Samuel Lindsfeltar, madaem Anna Ekner, jungfru Catharina Charlotta Nordman, jungfru Gertrud Ekner, jungfru Christina Michellernia, källa: Genline ID 388.6.69800).
 • Helena Ekner, född 1721 på Nybble, Sya sn, dpt långfredagen (källa: Genline ID 388.6.69900), † där 1777.
 • Carl Gustaf Ekner, född 1725 på Nybble, Sya sn, dpt 29/9 (källa: Genline ID 388.6.70400); fänrik vid Vifolka kompani; enl generalmönstringsrullorna ägde han 2/3-delar samt systern Margareta 1/3-del i ett svart sto med vita bakfötter, 14 år gammalt; skriven på Lidamålen i Torpa sn med sin fru 1783-1790, och volontären Anders Sparrman, född 1757 i Torpa sn (källa: Genline ID 396.1.25900); † barnlös 1791-11-08 på Mogestad, Östra Tollstads sn, begr 6/12 (fendriken, högädle, inflammation, 66 år gammal, källa: Genline ID 441.13.70000). Gift 1781-11-13 i Torpa sn (källa: Genline ID 396.23.55500) med sin kusin, änkan Engel Margareta Lindsfelt, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1749 i Östra Tollstads sn med trumpetaren Lars Lallerstedt, född 1702 i Mogata sn, † 1769 i Östra Tollstads sn, begr 6/6 (67 år gammal, källa: Genline ID 441.13.67800), född 1728-05-19 på Lidamålens säteri, Torpa sn, dpt 24/5 (källa: Genline ID 396.19.75500), † 1814 i Östra Tollstads sn, dotter till häradshövdingen Johan Hytthon Lindsfelt och Johanna Catharina Sparrman.
 • Margareta Ekner, född 1727 på Nybble, Sya sn, dpt 1/3 (källa: Genline ID 388.6.70500). Gift 1761-07-07 i Sya sn (källa: Genline ID 388.7.88600) med vice häradshövdingen Pehr Regner.

TAB 4

Johan Ekner, (son till Peter Svensson Ekner, Tab 2), född 1693-06-05 i Skärkinds sn, dpt 9/6 (källa: Genline ID 374.19.72400); i tjänst vid Östgöta kavallerireg:te 1711; kornett 1712-02-16; sekund löjtnant 1717-08-08; avsked 1719-09-30; expectant; deltog i norska fältåget 1718; ägde Västerby och Skevid i Skärkinds sn; är en skicklig och hurtig officerare, som städse och alltid till sine förmäns nöije uträttat och företrädt sin tienst; † 1756-03-31 på Västerby, Skärkinds sn, begr 4/4 (efter lång tids sjukdoms lidande af vattusot, 62 år gammal, källa: Genline ID 374.21.19700). Gift 1725-05-11 i Skärkinds sn (i förnämt och mycket folks bijvistan, källa: Genline ID 374.21.9400) med dygdädla jungfrun Christina Collner, född 1705-12-16, † 1753-06-03 på Västerby, Skärkinds sn, begr 8/6 (efter 10 månaders sängliggande af en tärande feber, 47 år gammal, källa: Genline ID 374.21.19300), dotter till kyrkoherden i Skärkinds pastorat Tobias Petri Collander och Cecilia Appelbom.

Barn:

 • Johan Ekner, född 1726-02-20 på Västerby, Skärkinds sn, dpt på prästgården (källa: Genline ID 374.20.90700).
 • Peter Ekner, född 1727-02-10 på Västerby, Skärkinds sn, dpt 13/2 (källa: Genline ID 374.20.91000), † där 1731-12-27 (om morgonen), begr 30/12 (källa: Genline ID 374.21.16700).
 • Catharina Cecilia Ekner, född 1729-12-24 på Västerby, Skärkinds sn, dpt 27/12 (källa: Genline ID 374.20.91500).
 • Christina Maria Ekner, född 1731-04-11 på Västerby, Skärkinds sn, dpt 15/4 (källa: Genline ID 374.20.91700).
 • Brita Ekner. Gift 1762-01-14 i Skärkinds sn (källa: Genline ID 374.21.10700) med kryddkrämaren Isak Schollin, född 1733 i Styrstads prästgård, Styrstads sn.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Waldemar Stenhammar & Reinhold Stenbock - Andra Livgrenadjärregementet 1552-1927. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: