Hadorph

Från Adelsvapen-Wiki

Nils Jönsson (son av Jöns Larsson (Lindsbrosläkten)). Född 1575 på den gamla egendomen Lindsbro. Fogde i Linköpings län 1618–16211. Död 1644 på Haddorp, där han bodde efter avskedstagandet och efter vilken gård hans barn och avkomlingar kallade sig Hadorph. Gift 1620 med Anna Hansdotter Holm, (av släkten Upplänning), dotter av prosten och kyrkoherden i Norrköping Hans Mattisæ och Brita Holm (samt brorsdotter till assessorn Peder Mattsson, adlad Stiernfelt nr 171).

Barn:

  • Johan Hadorph Se Tab 2
  • Christina Nilsdotter Hadorph, född 1628-08-05, begraven 1679-01-03 i Stockholm. Gift 1658-01-23 med landsbokhållaren i Södermanlands län Olof Pedersson Krook (Se Ehrenkrook) i hans andra gifte.

TAB 2

Johan Hadorph. Född 1630-05-06 på Haddorp. Häradshövding i Hanekinds härad i Östergötland 1672-04-17. Avsked som akademisekreterare och i stället sekreterare i riksarkivet 1676-04-19. Ensam riksantikvarie 1679. Död 1693-07-12 i Stockholm. Han har gjort sig ett namn genom sina arbeten till svenska fornhävdernas upplysning. Föreslog själv Verelius till riksantikvarie, då honom ensamt erbjöds nämnda ämbete, och likaledes 1666, då en högtidlig beskickning till engelska hovet föranstaltades, Nils Hyltén (sedermera Silfverskiöld) såsom kunnigare i engelska språket, att i sitt ställe medfölja för att där uppdaga götiska minnesmärken. Fick vid antikvitetskollegii inrättning i Uppsala det drygaste arbetet, såsom att utgiva rimkrönikorna, att förklara forntidens begravningssätt, mynt och sigiller, bestrida kollegii ekonomi och föra brevväxlingen samt göra rikskansleren redo för alla förefallande mål. Följde 1673 konung Carl XI på dess eriksgata genom Västmanland, Närke, Västergötland, Bohuslän, Halland, Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Östergötland och Södermanland, då han alltid måste vara till hands för att giva underrättelser om förekommande gamla minnesmärken och märkvärdigheter. Har, förutom Rimkrönikan, utgivit 1672 från Visingsborg Alexander Magni Historia på Svenska rim, vilken han 1669 avskrev i greve Brahes bibliotek, dit han, liksom i greve De la Gardies, hade fritt tillträde för utgivandet av sina arbeten, Olof den heliges saga. En samling av kungl. och furstl. förlikningar m. m., Dala- och Skånelagarna, Bjärkö- och Gotlandslagarna, Visby sjölag samt 1680 en Beskrivning på Färentuna runstenar. Fick 1681-05-14 adels privilegier för sig, hustru och bröstarvingar. Gift 1664-09-11 i Skänninge med Elisabet Dalina, dotter av prosten och kyrkoherden i Skänninge Daniel Dalinus och Elisabet Nilsdotter samt systerdotter till biskopen i Linköping Samuel Enander adlad Gyllenadler.

Barn:

  • Nils Hadorph. Se Tab 3
  • Elisabet Hadorph, född 1671-01-29, död 1760-08-31 på Hovby. Gift 1:o 1692 med landskamreraren i Blekinge län Nils Enander. Gift 2:o 1703-07-21 på Haddorp med Gustaf Drake af Hagelsrum.

TAB 3

Nils Hadorph (son av Johan Hadorph, Tab 2). Ryttare vid Östgöta kavalleriregemente 1693. Korpral därst. 1695. Kvartermästare 1700. Kornett 1701-04-09. Sekundlöjtnant 1702-01-11. Premiärlöjtnant s. å. 21/7. Sekundryttmästare 1704-12-12. Premiärryttmästare 1708-12-05. Död 1712-06-08 i rysk fångenskap i Klinov, dit han fördes fången från Poltava 1709. Gift 1695-01-31 med Catharina Brita Rosenstråle, dotter av kaptenen Erik Rosenstråle och Beata Rosina Galle i Sverige.

Barn:

TAB 4

Johan Hadorph (son av Nils Hadorf, Tab 3), till Hässelby. Född där 1697-09-14. Var döv genom sin informators handåverkan och levde därför utan tjänst på sina fastigheter. Död 1751-03-12 på nämnda egendom och begraven s. å. 26/3 i Björkebergs kyrka. Gift med Christina Catharina Halling, född 1706, död 1779-01-21 på Hässelby och begraven s. å. 19/2.

Barn:

TAB 5

Carl Hadorph (son av Johan Hadorf, Tab 4) , född 1723-12-21 på Hässelby. Volontär vid artilleriet 1740. Lärkonstapel därst. 1741. Furir 1743. Sergeant 1746. Styckjunkare 1750. Avsked 1755. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1758-10-14. Avsked med löjtnants karaktär 1777-08-19. Död 1783-01-18 på sin gård Lund i Flistads socken Östergötlands län. Gift 1766-02-25 med Elisabet Broms, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden i Östra Ryds pastorat av Linköpings stift Petrus Broms och Brita Elisabet Bangelia.

Barn:

  • Carl Johan Hadorph, född 1768-01-08. Fänrik vid livgrenadjärregementet. Gift 1809-07-23 på Alarp med Märta Christina von Gertten, dotter Carl Hans von Gertten och Christina Bengtsdotter.
  • Per Hadorph, född 1779-12-01, död 1822-01-08 på Kråkeryd. Gift med Eleonora Lovisa Breitholtz, dotter av Claes Nils Breitholtz och Maria Christina Nordenflycht.
  • Daniel Hadorph, adlad Hadorph, född 1782, död 1862. Se adliga ätten Hadorph.

TAB 6

Johan Hadorph (son av Johan Hadorf, Tab 4). Född 1730-01-12, död 1784-02-17 på Hesselby. Major i armén, ryttmästare vid husarregementet. Gift med Catharina Charlotta Gyllenqvist, dotter av Gustaf Gyllenqvist och Anna Margareta Holling.

Barn

  • Fredrika Christina Hadorph, född 1760-05-16 på Hesselby, död 1833-06-05 i Linköping. Gift 1:o 1785-02-27 å Hesselby i Björkebergs socken med löjtnant Joakim Christoffer von Castanie. Gift 2:o 1792-10-19 på Fröstad i Ö. Tollstads socken med majoren Johan Adolf Carlheim-Gyllensköld från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte


TAB ???

Carl August Hadorph. Kapten. Gift med Hilda Maria Stånggren

Barn:

  • Alma Hadorph, född 1853-06-26, död 1876-07-27. Gift 1875-09-27 med godsägaren Edvard Iggberg i hans första gifte.


TAB ?????

Barn

  • Brita Hadorph. Gift med assessorn i kommerskollegium Jakob Nordenstedt

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.