:

Faxell

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten Faxell / Faxelius

TAB 1

Markus Anundsson. Levde 1520 och var bonde i Faxstad på Amön i Väsehärads socken.

Barn:

TAB 2

Anundus Marci (son av Markus Andersson, Tab 1), född i Faxstad. Var 1555 kyrkoherde i Ölmehärad. Prost över östra Värmland 1579–1589. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Död 1596. Gift med Gunilla Svensdotter Brunia, dotter av kyrkoherden i Kila pastorat av Karlstads stift, prosten Sveno Laurentii (en av stamfäderna för adliga ätten Broman.

Barn:

 • Sveno Anundi Faxelius. Se Tab 3

TAB 3

Sveno Anundi Faxelius, (son av Anundus Marci, Tab 2) född 1589. Magister i Wittenberg 1620-09-26. Lärare vid skolan i Karlstad 1621. Rektor 1626. Kyrkoherde i Kila pastorat av Karlstads stift 1630. Prost över Näs härads kontrakt 1648. Död 1664-03-12. Gift 1:o 1628 med Catharina Norenia, dotter av kyrkoherden i Nor, prosten Erlandus Gudmundi och hans 2:a hustru Anna Kax (samt faster till hovrättsrådet Gudmund Nordberg, adlad Löwenhielm). Gift 2:o med Ingrid Svensdotter i hennes 2:a gifte (änka efter kyrkoherden i Gillberga Nicolaus Andreae Gillbergius).

Barn i gifte 1:o:

 • Birgitta Svensdotter Faxelia, död 1664. Gift 1:o med kompanichefen Karlstads kompani Jon Olofsson (Forstena-släkten). Gift 2:o med kyrkoherden i Ed Halvard Enander.
 • Erlandus Svenonis Faxelius, född 1629. Kontraktsprost. Död 1691. Se Tab. 4.
 • Daniel Faxell, adlad Cronmarck. Se adliga ätten Cronmarck.
 • Gunilla Faxell, född 1631, död 1676. Gift med översten Jonas Hansson Spetz, adlad Gyllenspetz i hans andra gifte.

Barn i gifte ?:

 • Sara, född 1626 (enl Hülpner).
 • Christoffer, kappelan i Kila
 • Anna
 • Maria
 • Carl

TAB 4

Erlandus Svenonis Faxelius (son av Sveno Anundi Faxelius, Tab. 3). Född 1629. Kyrkoherde i Kila pastorat efter fadern 1664, tilltr. 1665. Prost över Nordmarks kontrakt 1676. Kyrkoherde i Svanskogs pastorat av Karlstads stift efter brodern 1679. Kontraktsprost i Näs kontrakt 1688. Död 1691-02-17. Gift 1:o 1660 med Maria Strokirk, dotter av borgmästaren i Filipstad Evert Hansson Strokirk och Ingeborg Håkansdotter Skragge. Gift 2:o 1681 med Clara Kolthoff i hennes 1:a gifte, dotter av borgmästaren i Karlstad Henrik Hermansson Kolthoff och hans 2:a hustru Elisabet Arvidsdotter Roman.

Barn i gifte 1:o:

 • Sveno Erlandi Faxell. Se Tab 5
 • Catharina, född 1662, död 1696 el. 98. Gift 1689-06-24 med Olof Piscator (Olaus Petri) född 1653-12-12, † 1700-10-07 i hans 1:a gifte. Inskriven i Uppsala 1673-09-10, informatior där 1677-78, curator 1681-1682. Disputerade 1686-06-17 "De corporum formis". Därefter inskriven i Leipzig vintern 1686, disputerade och promoerade där 1687. Därefter studerade han eller åtminstone besökte universiteten: Jena, Weimar, Erfurt, Nordhausen, Eisleben, Halle, Merseburg, Hamburg, Magdeburg, Wittenberg, Berlin, Stettin, Greifswald och Stralsund. Åter i Sverige 1688. Syssloman vid Domkyrkan i Karlstad 1695, Lektor där 1689, konrektor där 1697 och slutligen notarius consistorii varvid han lämnade sysslomanstjänsten.
 • Sara Engelborg Faxell, född 1668 död 1738 i Dals-Ed. Gift 1:o med kyrkoherde Jonas Johannis Carlhamn, ihjälslagen vid Norskar 1718. Gift 2:o med kyrkoherde Ericus Emzén.
 • Maria, gift 1:o med Olof Spak. Gift 2:o med Nils

Barn i gifte 2:o:

 • Henrik, död 1700
 • Marta, död ung
 • Axel
 • Bengt
 • Elisabeth, född 1685. Gift
 • Johan Se Tab 6
 • Christina, född 1690. Gift 1:o, gift 2:o

TAB 5

Sveno Erlandi Faxell, (son Erlandus Svenonis Faxelius, Tab 4) av född 1661 i Värmland. Kyrkoherde i Köla pastorat av Karlstads stift 1694. Kontraktsprost i Jösse härad 1709. Avstod pastoratet till sin måg Erik Norén 1721. Död 1728-09-28. Gift 1695 med Maria Caméen, dotter av superintendenten i Karlstads stift Benedictus Svenonis Caméen och Christina Carlberg samt syster till kommerserådet Erland Caméen, adlad von Caméen.

Barn:

 • Catharina Faxell, född 1700-12-04, död 1748-07-13. Gift 1721-09-12 med Kyrkoherde i Kola pastorat Erik Noreen
 • Anna Lisa Faxell, född 1702-08-06 på Köla prästgård, död 1776-10-03 på Gunnarskär. Gift på Köla prästgård med överkrigskommissarien Nils Axelsson (Se von Axelson)
 • Bengt Faxell, adlad Faxell, född 1711, död 1787. Se adliga ätten Faxell

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: