:

Eneskjöld nr 585

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig †

Adlad 1653-02-04, introducerad 1654. Utdöd 1874-10-26.

Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-09-17 under nr 48 bland adelsmän. Medlemmar av ätten hava skrivit sig Enskiöldh och Eneschiöldh.

TAB 1

Nils född på Hammarön/S. Köpte vid år 1520 halva Sunnäs, Ölme sn/S, där han var bonde. Gift med Åsa.

Barn:

 • Håkan Nilsson. Blev uppkallad efter en äldre bror som av räddhåga rymt för det han under lek i yngre år med en liten båge skjutit ut ögat på en gosse, och kom sedan aldrig åter. Se Tab. 2.

TAB 2

Håkan Nilsson.

Barn:

TAB 3

Nils Håkansson. Borgare i Filipstad.

Barn:

 • Engelbrekt Nilsson Se Tab. 4.
 • Laurentius Nicolai Philipstadius, † senast 1656 men levde februari 1655. Kyrkoherde i Kroppa pastorat dess första 1642 och 1655. Gift med Elisabet Olofsdotter, † efter maken.

TAB 4

 • Engelbrekt Nilsson född i Filipstad, begravd 1664-12-11 i Åbo domkyrka. Adlad Eneskjöld till Lyttskär, Björneborgs lfs och Koskis, Vemo socken, bägge i Finland. Kammarskrivare i räkningskammaren. Bokhållare i Finland. Kamrerare i Finland 1641-04-15. Kamrerare i Generalguvernementet 1650-10-30. Gift 1645-02-24 med Elisabet Grothusen, begravd 1670-05-25 i Åbo domkyrka. Dotter till ryttmästare Otto Johan von Grothusen.

Barn:

 • Johan Eneskjöld, † ogift under marschen till Preussen 1677-12-24, och begraven 1678-03-10 i Åbo domkyrka.till Lyttskär samt Vinkkilä, Vemo socken. Student i Åbo 1658 (Lå.). Uppvaktade därefter en lång tid såsom kavaljer vid riksdrotsens hov. Kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1673-01-07.
 • Gustaf Eneskjöld, † 1719. Se Tab. 5. f.d Tab 2
 • Engelbrekt Eneskjöld, † 1700-07-21 när han stupade vid Yxkullshof. Student i Åbo 1665 (Lå.). Kvartermästare vid Baranoffs regemente 1676-05-00. Kornett vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1679-06-21. Löjtnant vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1679-09-02. Konfirmationsfullmakt 1683-10-06. Regementskvartermästare. Gift 1:o 1678-07-07 på Kumo gård i Björneborgs lfs med Ebba Elisabet von Hirschheit till Finnstad och Vennersund, begravd 1681-08-21 i Björneborg. Troligen en dotter till kapten Christoffer Albrecht von Hirschheit och hans första hustru Maria von Metzerode. Gift 2:o senast 1698 med Maria Elisabet von Burghausen född 1654-06-15 i Reval. Hennes 1:a gifte med kapten Anders Rundeel, † 1690. Hennes 3:e gifte omkring 1710 med prosten i Kangasala Abraham Thuronius född 1659. Hennes 4:e gifte 1716 med ryttmästare Carl Adam von Qvanten född 1653, † 1727 i hans 2:a gifte. Dotter till köpmannen Arend von Burghausen och hans 3:e hustru Margareta Kröger. Enligt en annan uppgift är Engelbrekts 2:a hustru gift med brodern Herman Eneskjöld se TAB 11 och varit dotter till överste Herman von Burghausen och Helena von Strassburg.
 • Elisabet Eneskjöld, † senast 1722 i Leistilä, Ulfsby socken. Gift senast 1671 med kornetten Axel Jordan född 1649, begraven 1706-12-16 i Ulfsby.
 • Catharina Eneskjöld, begravd 1697-02-21. Gift senast 1671 med Magnus Jordan, † 1697.
 • Maria Eneskjöld, † tidigast 1724 på Huilu hemman, Kivikylä by i Lappi (Lappo), Åbo län, socken. Gift senast 1684 med korpral vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente, senare kvartermästare eller fältväbel och möjligen kornett Petter Nilsson Törne, ägare till Sukkala eller Isotalo rusthåll i Sukkala by och Huilu hemman i Kivikylä by, bägge i Lappi (Lappo), Åbo län, socken, † 17(10).
 • Herman Eneskjöld. Se Tab. 6. f.d Tab. 11
 • Nils Eneskjöld, † 1653-04-13 och begravd s.å 13/4 i Åbo domkyrka. Död ung i sina mest blomstrande år.

TAB 5

Gustaf Eneskjöld, † 1719-01-00 i rysk fångenskap i Moskva. Friryttare vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1674. Korpral vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1675-02-00. Adjutant 1675-07-12. Kornett 1675-12-23. Löjtnant 1676-11-00. Kaptenlöjtnant 1678-03-27. Ryttmästare 1678-11-27. Konfirmationsfullmakt 1679-10-14. Major 1700-11-11. Överste och chef för regementet 1701-08-07. Han bevistade slaget vid Narva, blev fången vid Errastfer 1701-12-30, utväxlad 1708, åter fången vid Poltava 1709-06-28. Gift 1680-07-11 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med friherrinnan Hilgard Elisabet Rehbinder född 1663-11-10, † 1735-11-12. Dotter till översten och friherren Bernhard Rehbinder och hans 1:a fru Elisabet Munck af Fulkila.

Barn:

 • Helena Elisabet. Gift 1:o 1713 med befallningsman Samuel Chytreen, † 1720-09-11 på Herrala i Lempäälä. Gift 2:o 1721-06-15 på Herrala med rusthållaren Matias Tammelin född 1690, † 1764-11-12 i hans 1:a gifte.
 • Bernt Johan Eneskjöldfödd på Lyttskär och döpt 1683-11-11 döpt där, † 1726. Se Tab. 7 f.d. TAB 3
 • Carl Magnus Eneskjöld född 1688-11-14? och döpt 1689-01-14 på Lyttskär. Kom i tjänst 1700. Korpral vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente. Sekundkornett vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1707-02-22. Sekundlöjtnant 1709-04-05. Fången 1709-09-01 vid Perevolotjna. † ogift 1721-07-00 i Totma under rysk fångenskap.
 • Gustaf Fredrik Eneskjöld född 1685 på Lyttskär, † 1686-02-28.
 • Elisabet Dorotea Eneskjöld född på Lyttskär och döpt där 1686-04-29, troligen † 1694-05-05 på Lyttskär.
 • Gustaf Eneskjöld född 1687 på Lyttskär, † 1764. Se Tab. 8 f.d. TAB 4
 • Charlotta Eneskjöld född på Lyttskär och döpt där 1692-11-15, † 1740-05-08 på Lyttskär. Hon fick understöd av flyktingkommissionen 1716. Gift med ryttmästaren vid Åbo läns kavalleriregemente Johan Ludvig Taube, † omkring 1716 i rysk fångenskap.
 • Anna Christina Eneskjöld född på Lyttskär och döpt där 1691-07-28, † 1760-06-14, Gift med schoutbynachten Evert Johan Taube döpt 1681, † 1759.
 • Otto Reinhold Eneskjöld född 1694-06-29 på Lyttskär, stupade ogift i slaget vid Storkyro 1714-02-19. Fältväbel vid Björneborgs läns infanteriregemente. Fänrik vid Björneborgs läns infanteriregemente 1712-03-02.
 • Henrik Johan Eneskjöld född 1697, † 1743. Se Tab. 9
 • Anna Hildgard Eneskjöld född 1699-09-19 på Lyttskär, † 1768-03-21 på Vallby, Hagby socken, Uppsala län och begravd 1768-04-02 i Husby- Lyhundra kyrka, Stockholms län. Gift med sin svågers kusin, majoren Jakob Rudolf Taube, i hans 2:a gifte, född 1688, † 1766.

TAB 6

Herman Eneskjöld, stupade1700-07-21 vid Yxkullshof. Kapten vid Åbo läns infanteriregemente. Gift med Maria Elisabet von Burghausen. Dotter till överste Herman von Burghausen och Helena von Strassburg av en adlad men ej introducerad ätt.

Barn:

 • Gustaf Eneskjöld född 1688-05-01, † 1752-03-22. Se Tab. 10 f.d. Tab. 11A

TAB 7

Bernt Johan Eneskjöld döpt 1683-11-11, † 1726-02-11. Kornett vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1702-05-24. Konfirmationsfullmakt 1705-07-22. Tog 1705 till flykten för begånget dråp på löjtnanten Clerck. Fick pardon. Sekundryttmästare vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1709-04-05. Kapten vid livdragonregementet 1722-06-26.Han blev fången vid Poltava och förd till Tobolsk, därifrån han hemkom först efter slutad fred. Gift 1722-10-12 i Reval med Maria Eleonora von Graman född 1691, † 1779-07-26 på Vehas kaptensboställe i Vemo sn. Dotter till assessorn Sebald Constans von Graman och Elisabet Maria von Straelborn.

Barn:

 • Christina Eleonora Eneskjöld född 1723, † 1757-09-28. Gift 1751-04-28 med sin kusin, majoren Bernt Johan Eneskjöld i hans 1:a gifte, född 1722, † 1777.
 • Maria Elisabet Eneskjöld född 1721-04-03 (ev. 1724-08-19 på Lyttskär), † 1754-05-02 i Ulfsbyn/SF. Gift 1747-10-27 på Storgård i Ulfsby sn (det finns en brudvers) med prosten och kyrkoherden i Ulfsby pastorat, fil. doktor Mikael Lebell född 1714-09-29 i Kristinestad, † 1786-07-15 i Björneborg. Hans 1:a gifte 1737-04-20 i Mynämäki/SF med Maria Monsen född 1714, † 1747-03-26 i Björneborg. Dotter till kronofogden i Mynämäki (Virmo) Anders Monsen och Maria Elisabet Lancka. Hans 3:e gifte 1756-09-28 i Åbo med Elisabet Böckelman i hennes 2:a gifte (det finns en brudvers). Dotter till handelsman Kristoffer Böckelman och Anna Winter. Hennes 1:a gifte med handlanden i Åbo Ulrik Inberg född 1708, † 1778-10-21 i Ulfsbyn. Hans 4:e gifte 1780-07-25 i Ulfsbyn med Kristina Dahlmark född 1734-01-05, † 1819-02-20 i Björneborg

TAB 8

Gustaf Eneskjöld döpt 1687-09-18 på Lyttskär, † 1764-10-22 på Salmittu gård i Töfsala sn/SF. Volontär vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1703. Korpral vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1704. Kvartermästare 1705-03-06. Sekundkornett 1705-09-19. Sekundlöjtnant 1708-09-30. Premiärlöjtnant 1709-04-05. Kaptens karaktär 1723-10-31 med rang från 1722-06-26. Kornetts indelning vid livdragonregementet 1725-03-06. Löjtnants indelning vid livdragonregementet 1726. Regementskvartermästare 1741-10-14. Avsked för sjuklighet 1743-11-03. Han blev fången vid Poltava och förd till Solikamsk, därifrån han ej hemkom förrän 1722. Gift 1:o 1718-02-02 under fångenskapen med en jungfru av den grekiska religionen, från vilken han blev skild från s.å. 2/3 av ryska biskopen i Sibirien. Gift 2:o med Hedvig Helena Hastfer född 1686-08-16 i Livland, † 1758-01-02 begravd 1761-03-20 i Töfsala sn. Dotter till generalmajor Vilhelm Henrik Hastfer och hans 1:a hustru Margareta Von Oerten.

Barn:

 • Hilgard Elisabet Eneskjöld född 1719, † 1772-02-20 på Lyttskär, Björneborgs landsförsamling. Gift 1:o allahelgondagstiden 1742 med studeranden Johan Henrik Hacks född 1723, † 1743 i början av maj. Gift 2:o 1745 med kapten Fredrik Grönhagen född 1698, † 1770.
 • Gustaf Henrik Eneskjöld † 1722.
 • Bernt Johan Eneskjöld född 1720-10-21, † 1777-03-25. Se Tab. 11 f.d. Tab. 5

TAB 9

Henrik Johan Eneskjöld född 1697-07-27 i Åbo län/SF, † 1743-09-06 i Enånger/X. Volontär vid livdragonregementet 1712. Förare vid livdragonregementet 1713. Sergeant 1713. Kornett 1714-01-29. Konfirmationsfullmakt 1716-01-10. Löjtnant 1717-01-19. Fältväbels indelning 1723. Löjtnant vid Jämtlandsdragonregemente 1733-10-15. Gift 1732 med Beata Charlotta Råbergh i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1752-09-06 med översten Peter Joungh, adlad Cedersparre, i hans 3:e gifte, född 1664, död 1757), född 1708-03-25 i Sibirien, död 1780-01-11 på Korsanäs, Listerby socken, Blekinge län, dotter av majoren Jonas Råbergh (farfader till Carl och Johan Fredrik Råbergh, adlade och adopterade Mannerskantz A) och Anna Margareta Eosandra (Göthe).

Utomäktenskapligt barn med Anna Kristina Von Gertten:

 • Gustav Von Gertten född 1755-09-29 på Kantokylä i Pälkäne.

Barn:

 • Gustaf Johan Eneskjöld född 1734. Löjtnant. Död 1817. Se Tab. 12 f.d. Tab. 10
 • Bernt Magnus Eneskjöld född 1736-06-27 i Jämtland. Antagen till krigstjänst 1749-04-01. Kadett vid artilleriet 1750-04-15. Förare vid Hamiltonska regementet 1754. Sergeant vid fribataljonen under pommerska kriget 1759-06-16. Livdrabant 1764-03-02. Måste 1765 resa ut ur riket.
 • Carl Fredrik Eneskjöld född 1738-07-21. Kadett vid konung Adolf Fredriks kadettkår 1752-02-15. Löjtnant vid amiralitetet 1756-12-01. Kaptenlöjtnant vid amiralitetet 1766-10-16. Amiralitetskapten 1767-11-18. Sjöartillerilöjtnant 1769-02-08. Överstelöjtnant 1771-08-21. RSO 1772-05-28. Major vid 2. volontärregementet 1774-01-26. Överste vid amiralitetet 1788-07-21. Konteramiral 1793-12-22. Död 1813-08-04 i Karlskrona 'sedan han 1812-01-05 gjort fideikommisstestamente till sin oäkta son, Carl Fredrik Sköld av sin fasta och lösa egendom, vilken, ifall denne dog, skulle tillfalla stiftarens brorssöner'. Han förde i sjöslaget vid Hogland örlogsskeppet Enigheten.
 • Elisabet Margareta Eneskjöld född 1741-08-24, död 1778-02-09 i barnsäng i Åbo. Gift 1761-04-23 på Kantokylä med borgmästaren i Stockholm och lagmannen, RNO Carl Ulner i Pälkäne i hans 1:a gifte (gift 2:o med Catharina Bergqvist i hennes 2:a gifte), född 1739-02-14 i Åbo, död 1801-03-14 i Stockholm. (Srr.).

TAB 10

Gustaf Eneskjöld född 1688-05-01 i Finland, † 1752-03-22 på Långholm i Nykyrko sn. Kom i tjänst såsom underofficer vid Hastfers ingermanländska regemente 1707-03-00. Adjutant vid Hastfers ingermanländska regemente 1709. Fänrik 1710. Fången vid Viborgs övergång 1710-06-15. Hemkom 1722-09-11. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1723-08-26. Löjtnants karaktär 1724-06-17. Kapten vid Åbo läns infanteriregemente 1739-08-09. Avsked 1749. Gift 1738-09-12 med Johanna Beata Turlau född 1713-11-18, † 1757-01-05 på Långholm. Dotter till ryttmästaren Volmar Johan Turlau och Elsa Beata Gyllenflög.

Barn:

 • Johanna Maria Eneskjöld född 1739-11-17, † 1760-02-07. Hon var tidigare trolovnad med furiren Baltazar Bäck men trolovningen upphävdes 1757-06-05. Gift 1757-06-12 på Långholmen med kaptenen vid livdragonerna Johan Fredrik Spandekow född 1723-01-22, † 1798-06-20 i Lokalax. Hans 2:a gifte 1763-05-24 med Christina Agata Silfversparre.
 • Gustava Eneskjöld född 1741-12-14 på Voltis i Loimijoki sn, † där 1742-03-19.
 • Gustav Engelbrekt Eneskjöld född 1741-12-14 på Voltis i Loimijoki sn.
 • Gustav Engelbrekt Eneskjöld född 1745-02-18 på Voltis i Loimijoki sn, † före 1760.
 • Sofia Elisabet Eneskjöld född 1748-10-24, † där s.å. 8/12.
 • Johan Gustav Eneskjöld född 1750-10-23, † där s.å. 26/10.

TAB 11

Bernt Johan Eneskjöld född 1720-10-21 (1721-05-21 i Solikamsk, Sibirien) (RHB.), † 1777-02-24 på Lyttskär i Björneborgs lfs. Volontär vid livdragonregementet 1735. Korpral vid livdragonregementet 1736-01-28. Furir 1742-08-09. Förare 1743-10-10. Sergeant 1743-10-26. Adjutant 1743-11-03. Kornett 1749-07-31. Löjtnant 1754-12-30. Kapten 1762-02-16 med tur från 1761-04-30. RSO 1767-11-23. Major 1769-11-14. Gift 1:o 1751-04-28 med sin kusin Christina Eleonora Eneskjöld, † 1757-09-28. Dotter till kaptenen Bernt Johan Eneskjöld och Maria Eleonora von Graman. Gift 2:o 1758-12-28 med sin kusin friherrinnan Margareta Magdalena Hastfer född 1730-10-08, † 1760-09-21. Dotter till översten och friherren Johan Hastfer Hastfer och friherrinnan Margareta Elisabet Stackelberg. Gift 3:o 1764-07-22 på Norrmark vid Björneborg med friherrinnan Catharina Charlotta de Carnall född 1744-10-08, †1784-11-24 på Lyttskär. Dotter till generalmajoren och friherren Carl Constantin de Carnall och Catharina Elisabet von Knorring.

Barn i 1:a giftet:

 • Maria Hedvig Helena?/Eleonora? Eneskjöld född 1752-03-05, † 1756-08-27 i Kumo.
 • Maria Elisabet Eneskjöld född 1755-02-27 i Ragvaldsby i Ulvsby sn, † 1756.
 • Bernt Gustaf Eneskjöld född 1756. Löjtnant. † 1829. Se Tab. 13 f.d. Tab. 6
 • Sebald Hartman Eneskjöld född 1757, † strax efter dopet.

Barn i 2:a giftet:

 • Hedvig Margareta Eneskjöld född 1760-08-03, † 1833-03-21 på Monnois, Lemo socken. Gift 1778-03-25 med överstelöjtnanten Anders Josef Hästesko af Målagård född 1753, † 1825.

Barn i 3:e giftet:

 • Carl Constantin Eneskjöld född 1767, † 1803. Se Tab. 14 f.d. Tab. 8
 • Catharina Johanna Eneskjöld född 1768-05-08, † 1823-10-14 på Järppilä i Töfsala sn. Stiftsjungfru. Gift 1792-03-20 på Lyttskär med borgmästaren i Björneborg Carl Mörtengren född 1763-10-20 i Åbo, † 1813-02-28 på Hinnanmäki, Nousis socken..
 • August Fredrik Eneskjöld född 1769-08-28, † 1769-09-30.
 • Henrik Johan Eneskjöld född 1771-05-07. Antagen till krigstjänst 1781. Sergeant vid Åbo läns regemente 1782. Fänrik vid karelska jägarregementet 1788. Löjtnant vid karelska jägarregementet 1788-10-26. Premiärlöjtnant vid Savolaks fotjägarregemente 1790-03-25. Konfirmationsfullmakt 1793-06-17. Löjtnant vid livregementesbrigadens husarkår och premiäradjutant vid livregementebrigadens husarkår 1794-05-28. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1798-08-27.
 • Anton Fredrik Eneskjöld född 1772-08-29, † 1775-04-11 i Björneborg.
 • Frans Magnus Eneskjöld född 1774-12-13. Student i Åbo 1781 (Lå.). Underofficer vid karelska jägarbataljonen 1789-08-04. Transporterad till Kajana jägarbataljon 1789. Kornett vid livregementsbrigadens husarkår 1792-11-12. Löjtnant vid livregementsbrigadens husarkår 1794-06-30. Ryttmästare 1801-04-23. Major vid Närkes och Värmlands regemente 1804-05-02. Major vid livregementsbrigadens grenadjärkår 1808-02-09. RSO 1809-01-03. Överstelöjtnant i armén 1809-06-28. Avsked från majorsbeställningen 1810-02-20. Överstelöjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1810-02-20. Transporterad åter till grenadjärkåren 1810-02-27. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armén 1810-12-18. † barnlös 1822-04-25 på sin egendom Segmon i Eds sn/S. Gift 1811-03-18 i Svennevads kyrka/T med friherrinnan Ebba Gustava Wennerstedt född 1778-06-25 på Kungs-Norrby i Brunneby sn/E, †1845-07-15 på Boda i Värmland. Dotter till generalmajoren och friherren Gustaf Filip Wennerstedt och Brita Elisabet Tersmeden.

TAB 12

Gustaf Johan Eneskjöld född 1734-12-24. Lärkonstapel vid artilleriet 1750-08-03. Underfyrverkare vid artilleriet i Helsingfors 1755-08-01. Artilleriexamen 1756. Rustmästare vid Cronhielms regemente 1758-08-16. Sergeant vid Upplands regemente 1762-02-12. Stabsfänrik vid Västerbottens regemente 1762-06-23. Löjtnant vid Västerbottens regemente 1777-06-06. Avsked 1782-03-20. Död 1817-07-12. Han ägde Landtjärv, Nederkalix socken, Norrbottens län. Gift 1764-01-09 i Stockholm med Maria Sund född 1743-12-17 i Själevads sn/Y, död 1812-03-28 på Landtjärvsö, dotter av prosten och kyrkoherden i Umeå Nikolaus Olai Sund och Magdalena Locknea.

Barn:

 • Nils Eneskjöld född 1767-07-12 död 1767-07-06.
 • Carl Gustaf Eneskjöld född 1769-01-08 i Västerbotten. Volontär vid Västerbottens regemente 1773. Rustmästare vid Västerbottens regemente 1779-04-01. Kadett och konstapel vid sjöartilleriet i Karlskrona 1780. Fänrik 1782-04-03. Död 1784-03-19 i Stockholm.
 • Magdalena Elisabet Eneskjöld född 1770-12-10, död 1770-12-24.
 • Nils Henrik Eneskjöld född 1773-09-27 i Umeå. Volontär vid Västerbottens regemente 1774-06-30. Förare vid Västerbottens regemente 1783-01-13. Sergeant 1784-02-01. Fänrik 1784-04-29. Löjtnant 1790-12-15. Kapten i armén 1803-03-09. Stabskapten vid regementet 1806-02-03. Kapten 1808-02-25. RSO 1814-10-07. Majors karaktär 1815-11-28. Överstelöjtnants avsked 1822-08-28. Död barnlös 1823-02-20. Gift 1812-07-28 i Lövångers socken, Västerbottens län med Anna Catharina Landin född 1779 som efterlevde maken och var troligen omgift med krigsrådet Gustaf Pettersson från Nederkalix, åtminstone lystes det 1827-03-28 i Lövånger.
 • Magdalena Christina Eneskjöld född 1777-01-13 i Nederkalix socken, död 1783.
 • Zachris Gustaf Eneskjöld född 1783-05-06 i Umeå. Volontär vid Västerbottens regemente 1785-12-20. Korpral vid Västerbottens regemente 1786-10-22. Sergeant 1801-08-17. Stabsfänrik 1801-10-26. GMtf 1808-09-10. Löjtnant 1809-08-15. Kapten i armén 1810-05-01. Kapten vid regementet 1816-12-17. Död 1821-07-29 på Anholmen, Råneå socken, Norrbottens län. Gift med Maria Bergman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1825-12-14 i Nederkalix med sockenskrivaren Johan Jakob Rutberg, född 1787-10-25 i Innanbäcken, Nederkalix socken), född 1796-06-04, död 1834-10-23 i Nederkalix.

TAB 13

Bernt Gustaf Eneskjöld född 1756-06-02, † 1829-12-13 på fädernegården Koskis, Vemo socken. Korpral vid livdragonregementet 1769-12-29. Kornett vid livdragonregementet 1777-04-06 och vid reserverna 1781-12-19. Löjtnants avsked 1789-04-16. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 48 bland adelsmän 1818-09-17. Gift 1786-09-19 på Järppilä i Töfsala sn med Anna Christina Mörtengren född 1767-02-28, † 1853-04-24 på Koskis. Dotter till lanträntmästare Lorentz Mörtengren och Magdalena Charlotta Wessman.

Barn:

 • Bernt Lorentz Eneskjöld född 1787-08-30, † ogift 1862-04-24. Student i Åbo 1803-06-14. Ägnade sig sedan åt lantbruk.
 • Arvid Gustaf Eneskjöld född 1788, † 1866. Se Tab. 15 f.d. Tab. 7
 • Charlotta Christina Eneskjöld född 1790-06-22. Stiftsjungfru. † ogift 1822-01-09 på Koskis.
 • Fredrik Johan Eneskjöld född 1792-02-01, † ogift 1819-08-21 på Koskis.
 • Carolina Johanna Eneskjöld född 1795-12-18, † 1883-11-18 på Ketarsund i Töfsala sn. Stiftsjungfru Gift 1827-09-24 på Koskis med ekonomie teknologie adjunkten vid Åbo akademi och föreståndaren för kontrollverket i Finland fil. mag. Johan Magnus Lindemarck född 1773-02-15 på Ruds bruk i Göteryds sn/G, † 1833-01-22 i Helsingfors. Hans 1:a gifte med N.N.
 • Gustava Aurora Eneskjöld född 1799-08-16. Stiftsjungfru. † 1864-03-04 i Åbo. Gift 1827-06-04 på Koskis med kaptenen Christoffer Armfelt född 1765, † 1848.
 • Carl August Eneskjöld född 1802-10-18 på Koskis, † ogift 1874-10-26 på Koskis gård och med honom utgick ätten på svärdssidan. Student i Åbo 1821-12-18. Auskultant i Åbo hovrätt 1827-12-19. Extra ordinarie kammarskrivare i senatens för Finland ekonomidepartement 1832-05-29.
 • Amalia Fredrika Eneskjöld född 1805-08-21 på Koskis, † 1850-09-15 på Koskis. Stiftsjungfru.
 • Emerentia Dorotea Eneskjöld född 1808-11-01, † 1819-09-09 på Koskis.

TAB 14

Carl Constantin Eneskjöld född 1767-03-09 i Stockholm. Korpral vid Björneborgs regemente 1777. Sergeant vid Björneborgs regemente 1780. Stabsfänrik 1780-04-26. Fänrik med indelning vid vargeringen vid Björneborgs regemente 1781-12-12. Löjtnant vid karelska jägarregementet 1789-03-17. Kapten vid karelska jägarregementet 1789-05-19. RSO 1789-06-02. Kapten vid Tavastehus regemente. Transporterad till karelska jägarregementet 1791-06-28. Kapten vid Göta garde 1793-04-15. Major i armén 1801-05-28. Major vid Göta garde 1802-11-08. Död 1803-03-18 i Stockholm. Han dömdes 1790-04-19 att arkebuseras för delaktighet i Anjalaförbundet, men fick nåd. Gift 1794-12-09 i Stockholm med Margareta Maria Zelling i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1805-04-27 med kaptenen vid Göta garde Carl Magnus Oldenburg, född 1761-09-27 död 1848 i Arvika) , född 1777, död 1853 , dotter av kamreraren i kommerskollegium Anders Magnus Zelling och Margareta Christina Hult.

Barn:

 • Carolina Margareta Charlotta Eneskjöld född 1795-10-16 i Stockholm, död 1865-05-25 i Hjo. Gift 1827-08-21 med överstelöjtnanten i armén, majoren vid Västerbottens regemente, RSO Carl Fredrik Kökeritz, född 1781, död 1830.
 • Johanna Maria Vilhelmina Eneskjöld född 1797-05-01, död 1857-07-20. Gift 1827-02-08 med bruksinspektören Per Gustaf Lampa, född 1796-04-05 i Torsö socken, Skaraborgs län, död 1841.
 • Augusta Christina Eneskjöld född 1798-10-10 i Stockholm, död ogift 1859-04-19 i Arvika.

TAB 15

Arvid Gustaf Eneskjöld född 1788-10-13 på Lyttskär, † 1866-03-29 på Nuhjala i Vemo sn. Student i Åbo 1803-06-14. Auskultant i Åbo hovrätt 1807-06-16. Auditör vid 3. finska jägarregementet 1815-11-20. Kollegiiassessors titel 1822-07-17. Auditör vid 2:a finska skarpskyttebataljonen 1827. Avsked 1831-05-16. Gift 1835-06-10 på Koskis med sin systers styvdotter Fanny Coelestina Sofia Lindemarck född 1816-05-08, † 1857-01-12 på Nuhjala. Dotter till universitetsadjunkten Johan Magnus Lindemarck och hans 1:a hustru Anna Magdalena Caloander.

Barn:

 • Annette Sofia Rosalie Eneskjöld född 1838-03-27 på Nuhjala, † på Nuhjala 1842-10-16.
 • Ida Gustava Johanna Eneskjöld född 1841-06-19 på Nuhjala, † på Nuhjala 1844-01-11.
 • Bernt Arvid Valdemar Eneskjöld född 1842-11-16 på Nuhjala, † på Nuhjala 1843-04-28.
 • Fanny Magdalena Hildegard Eneskjöld född 1844-04-10, † ogift 1913-08-22 på Nuhjala. Ägde Nuhjala och var den sista kända medlemmen av ätten.

Utan känt samband

 • Hedvig Eneskjöld. Gift 1735-02-25 med borgaren i Nystad Henrik Nystedt/Neunstedt född där 1699-07-19, † barnlös 1738-07-09 i Nystad.
 • Margareta Enschöld, † 1743 eller 1744-06-18. Kvinnsperson som talade ryska, trolovad med ryska markentardrängen Stefan Maltsanov. (Källa: Carp)

Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.


: