Jerlström nr 1521

Från Adelsvapen-Wiki

1521.jpg


Adlig †

Adlad 1717-02-01, introducerad 1719. Utdöd 1867-03-07'.'

Ätten immatrikulerad som adlig 1818-01-24 med nr 103 i Finland och är av samma ursprung som ätten Ehrencreutz.

TAB 1

Elias Samuel Jerlström född 1689-01-01 på Yxe bruk i Lindesbergs landsförs, Örebro län, † 1763-02-27 och begraven i Lindesbergs kyrka. Arent Jerlström adlad Jerlström (son till Arent Eliaeson, se adliga ätten Ehrencreutz, tab 2), Volontär vid amiralitetet 1705. Extra ordinarie arklimästare vid amiralitetet 1706 . Arklimästare 1707. Konstapel 1710 . Underlöjtnant 1710 . Överlöjtnant 1711-03-06. Konfirmationsfullmakt 1711-12-22. Adlad 1717-02-01 jämte sin yngre broder Niklas, men näst efter honom (introducerad 1719 under nr 1521). Skeppskapten 1717-07-03. Amiralitetskapten 1735-07-28. Kommendör 1746-09-10. RSO 1748-09-26. Schoutbynacht 1754-08-29. Chef för amiralitetet i Göteborg 1754-04-23. Vice amiral 1757. Han förklarades vid 1761 års riksdag av Riddarhusdeputationen för Caput Familiae = familjens huvudman. Gift 1:o 1727-06-24 med Anna Ringström född 1706, † 1749-11-15 Rya. Dotter till råd- och handelsmannen i Nora Lars Ringström och Anna Norberg. Gift 2:o 1753-10-14 med Elisabet Widlund född 1720, † 1811-01-29 i Stockholm. Dotter till kapellanen i Vasa Jakob Widlund och Anna Bratt. Hennes 1:a gifte med hovrättsrådet i Svea hovrätt Erik Petraeus, † 1752-08-31 i Stockholm (Ash.). Källor: J. Johansson, Noraskogs arkiv III s. 264.

Barn i 1:a giftet:

 • Carl Fredrik Jerlström född 1728-06-28, † ogift 1787-01-15 i Kungsholms förs, Stockholm och slöt denna ättegren. Volontär vid volontärregementet i Karlskrona 1748. Arklimästare 1749-04-13. Konstapel 1752-04-24. Löjtnant 1755-08-09. Kaptenlöjtnant 1760-10-14. RSO 1767-11-28. Majors avsked (At (P).) 1772-07-08.
 • Anna Elisabet Jerlström född 1729, † 1729, 24 veckor gammal.
 • Eva Ulrika Jerlström född 1730-11-24, † 1800-02-06 vid Skara. Gift 1:o 1760-03-18 i Göteborg med kyrkoherden i Synnerby pastorat av Skara stift Georg Bånge född 1715, † 1765-07-17 i Synnerby prästgård. Hans 1:a gifte med Maria Helena Busck född 1721, † 1759-08-28 i Göteborg. Dotter till kommissarien Johan Hansson Busck och Anna Talena Gathe, en syster till Christian och Lars Gathenhielm. Gift 2:o 1766-09-09 med dennes efterträdare, kyrkoherden mag. Elias Silvius född 1731-07-01 i Dala prästgård Skaraborgs län, † 1778-01-12. (Hm.)

Barn i 2:a giftet:

 • Aurora Jakobina Jerlström född 1754-06-18, † 1759-10-16.

TAB 2

Niklas Jerlström född 1691-10-02 på Yxe bruk, † 1764-05-04 på Lahtis rusthåll i Raumo socken, Åbo län, och begravd i Raumo kyrka. Son till Arent Eliaeson se Tab 2: Ehrencreutz. Student i Uppsala 1700-10-09. Volontär vid fortifikationen 1705. Förare vid Hälsinge och Gästrike tre- och fyra/fem-männingsbataljon 1706 och sergeant där 1707. Fältväbel 1709. Fänrik 1709-05-27. Avsked 1711-10-09. Löjtnant vid livdragonregementet 1712-12-15. Konfirmationsfullmakt 1714-04-04. Sekundkapten livdragonregementet 1716-04-06. Adlad 1717-02-01 jämte sin äldre broder Elias Samuel Arent, men före honom och introducerad 1719 under nr 1521. Premiärkapten 1718-01-09. Regementskvartermästare 1731-09-25. Avsked 1741-03-03. Han blev tillfångatagen vid Revals övergång 1710-09-29 och förd till Moskva, men rymde därifrån 1711. Gift 1727-08-29 med Margareta Hacks född 1709-05-01, † 1789-02-14 på Lahtis. (Se: Raumo kyrkoarkiv.). Dotter till överinspektören vid sjötullen Johan Hacks i hans 2:a gifte med Margareta Werdh. Källor: J. Johansson, Noraskogs arkiv III s. 264.

Barn:

 • Margareta Elisabet Jerlström född 1728-06-15, † ogift 1804-07-01 på Lahtis. (Se: Raumo kyrkoarkiv.)
 • Anna Sofia Jerlström född 1733-01-16 på Lahtis liksom de följande syskonen. Gift 1755-12-09 med hovrättsrådet i Åbo hovrätt Johan Eek född 1724 i Åbo, † 1794-05-19 Salmittu (Wä.)
 • Niklas Jerlström döpt 1735-03-01, † 1735-03-19. Meddelat av friherre T. Carpelan.
 • Samuel Jerlström född 1736 på Lahtis, † 1817. Se Tab. 3.
 • Carl Fredrik Jerlström född 1738 på Lahtis. Sergeant
 • Bror Daniel Jerlström född 1739 på Lahtis. Assessor. † 1812. Se Tab. 6.
 • Eva Charlotta Jerlström född 1745-12-05 på Lahtis, † 1818-08-18 i Raumo. (Raumo kyrkoarkiv) Gift 1764-12-27 på Lahtis med sin broders svåger, sergeanten Carl Fredrik Ridderstad född 1739, † 1787.

TAB 3

Samuel Jerlström född 1736-08-18, † 1817-05-20 på Lahtis. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente. Hovkvartermästare 1762. Gift 1:o 1762-12-02 med Ebba Louisa Ridderstad född 1733-01-05 på Sidö (sedan Riddersholm) i Rådmansö sn/AB, † 1764-01-25 och begravd i Raumo kyrka. Dotter till ryttmästaren Peter Johan Ridderstad och Elisabet Reuter. Gift 2:o 1770-01-30 på Lahtis (Raumo kyrkoarkiv.) med Christina Juliana Åberg född 1752-12-22, i Raumo (Medd. av frih. T. Carpelan.), † 1815-12-30 på Lahtis. Dotter till rådmann Johan Åberg och Anna Maria Zideen. Meddelat av friherre T. Carpelan.

Barn i 2:a giftet:

 • Samuel Johan Jerlström född 1770-12-01 i Raumo (Raumo kyrkoarkiv.), † ogift 1790 under kriget.
 • Bror Niklas Jerlström född 1772-05-23, † ogift 1855-03-20 i Euraåminne. på Lahtis (Raumo kyrkoarkiv.). Furir vid Åbo läns regemente 1789-02-16. Konstituerad fänrik vid Uleåborgs friskyttekår 1790-04-18. Placerad vid Åbo läns regemente 1791-02-16. Fänrik på ordinarie stat 1793-01-12. Avsked. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 103 bland adelsmän.
 • Axel Erik Jerlström född 1774, † 1843. Se Tab. 4.
 • Christina Charlotta Jerlström född 1779-07-16, † 1865-04-21 i Raumo. Gift 1800-12-30 på Lahtis (Raumo kyrkoarkiv.) med kapellanen i Nykyrke förs, mag. Adam Reinhold Widqvist född 1770-02-09, † 1822-03-10.
 • Carl August Jerlström född 1781-09-28 i Raumo, † barnlös 1867-03-07 i Nihattula by i Raumo socken och slöt ätten på svärdssidan. Kofferdikapten. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 103 bland adelsmän. Överfyrvaktare vid Enskärs bak utanför Nystad 1832-09-28. Gift 1834-04-03 i Raumo med Sofia Fredrika Laurén född 1796-03-02, † 1861-11-01, dotter av häradsbokhållaren Adolf Fredrik Laurén och Sofia Lovisa Boerman.
 • Magdalena Sofia Jerlström född 1783-03-20, † 1865-04-25. Gift 1:o 1800-03-13 på Lahtis med kaptenen vid arméns flotta Carl Gustaf Eek född 1765-03-12 i hans 2:a gifte, från vilken hon blev skild.Gift 2:o 1816-12-10 på Lahtis (Raumo kyrkoarkiv.) med kaptenen Fredrik Lillienberg född 1775, † 1846.

TAB 4

Axel Erik Jerlström född 1774-07-31 på Lahtis i Raumo socken (Raumo kyrkoarkiv.), † 1843-07-15 i Raumo. Furir vid Åbo läns regemente 1792-07-10. Sergeant vid Åbo läns regemente 1795-06-02. Vargeringsfänrik 1799-11-15. Löjtnants avsked 1810-09-25. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 103 bland adelsmän. Gift 1823-11-09 på Lahtis (Raumo kyrkoarkiv.) med Ulrika Catharina Forselius född 1793-05-11 i Euraåminne socken, † 1840-12-22 i Raumo. Dotter till fänrik Carl Gabriel Forselius och Anna Johanna Hoeckert.

Barn:

 • Alexandra Sofia Jerlström född 1817-05-08 i Raumo, † 1870-04-14 i S:t Petersburg. Gift 1841-07-08 i Raumo med stabskapten Anders Vilhelm Fredensköld född 1792, † 1841.
 • Edla Amanda Jerlström född 1820-08-19. Gift 1855-07-09 i Kristianstad med klockaren i Birkala John Ulrik Ihander.
 • Carl Axel Niklas Knut Jerlström född 1824-03-05, † 1824-08-12 på Lahtis.(Raumo kyrkoarkiv.)
 • Catharina Lovisa Jerlström född 1825-07-22 på Lahtis, † ogift 1909-07-22 i Tammerfors.
 • Carl Axel Niklas Jerlström född 1827, † 1853. Se Tab. 5.
 • Johanna Christina Jerlström född 1829-01-19, † 1839-12-05.

TAB 5

Carl Axel Niklas Jerlström född 1827-05-10 på Lahtis, † 1853-11-09 i Kristinestad. Kofferdiskeppare. Gift 1850-02-16 med Hilda Agata Lilo född 1832-01-22, † 1854-02-12 i Kristinestad. Dotter till handlanden Jakob Salomon Lilo och Christina Agata Parman.

Barn:

 • Axel Reinhold Jerlström född 1851-05-11, † 1854-03-06.

TAB 6

Bror Daniel Jerlström född 1739-08-04 i Raumo, † 1812-02-07 i Enköping. Student i Åbo 1753. Extra ordinarie tjänsteman i riksens ständers bank 1758-11-09. Utesluten därifrån 1763-05-21, emedan han en längre tid avhållit sig från tjänstgöring. Hovjunkare. Landssekreterare i Västerbottens län. Assessors karaktär. Han bevistade 1792 och 1800 års riksdagar. Gift 1764-10-20 i Umeå med Margareta Christina Qvist född 1744-06-05, † 1831-02-24 i Stockholm. Dotter till lagmannen Lars Qvist och Margareta Christina Tim.

Barn:

 • Margareta Lovisa Jerlström född 1766-03-11 på Lahtis (Raumo kyrkoarkiv.) i Raumo socken, † 1766-08-23 i Stockholm.
 • Carl Ferdinand Jerlström född 1767-05-25, † 1767-07-28.
 • Bror Adolf Jerlström född 1768-10-07, † 1768-10-21.
 • Nils August Jerlström född 1769-11-01, † 1770-02-14.
 • Eleonora Christina Jerlström född 1771-10-11, † 1771-12-10.
 • Catharina Fredrika Jerlström född 1773-01-14, † 1828-03-24 i Linköping. Gift 1796-09-03 med överjägmästaren, kammarrättsrådet Magnus Hagelin född 1758-11-19, i Östra Husby socken, Östergötlands län, † 1828-06-13 i Vadstena (Sj.).
 • Daniel Gustaf Jerlström född 1776-04-12, levde 1786 men var † 1812-04-10.
 • Anna Catharina Jerlström född 1786-01-09 på Villnäs.
 • Aurora Louisa Jerlström född 1787-04-03 i Katarina förs, Stockholm, † ogift 1841-05-20 i Enköping.

Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Carl Szabad: Supplement till EÄ, 2 volymer.
 • J. Johansson, Noraskogs arkiv III s. 264.