Flygge nr 621

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Flygge nr 621

Adliga ätten Flygge nr 621 †

Adlad 1654-05-26. Utdöd 1680.

TAB 1

Peter Flygge till Bro. Född i Lübeck. Drunknade 1648-11-11 efter att ha kört vid Gullspångsbron i mörkret ned i strömmen då han ensam befann sig på resa till Västergötland. Generaltullinspektor över småtullarna i Västergötland, Värmland, Närke och Dal 1645. Gift 1:o i Mariestad med Margareta von Brehmen, dotter av borgmästaren i Mariestad Didrik von Brehmen och N. N. Larsdotter Upplänning (syster till Joen Larsson Upplänning, adlad Björnberg). Gift 2:o med Kerstin Töresdotter Ungia i hennes 2:a gifte

Barn i gifte 1:o:

  • Crispin Flygge, adlad Flygge, född 1628, död 1673. Se Tab. 2.
  • Johan Flygge, adlad Flygge. Se adliga ätten Flygge nr 860.
  • Emerentia Flygge, född 1634, död 1702. Gift 1653-08-10 i Kristinehamn med borgmästeren i Kristinehamn Olof Persson (Stamfader för adliga ätten Jernfeltz.
  • Margareta Flygge. Gift med tullinspektören i Värmlands och postmästaren i Kristinehamn Friederich Engelbrecht.
  • Elisabet Flygge, död 1667-05-18. Gift 1645-06-15 i Kristinehamns kyrka med prosten över Nordmarks kontrakt Gudmundus Erlandi Norenius

TAB 2

Crispin Flygge, adlad Flygge (son av Peter Flygge, Tab. 1). Född 1628-07-27 i Mariestad. Generaltullinspektor över småtullarna i Västergötland, Värmland, Närke och Dal 1650 efter fadern. Adlad 1654-05-26. Inspektor över tullarna i Småland, Halland och Blekinge 1658. Generalinspektor över lanttullarna i Sverige och dess underlydande länder. Död 1673-07-19 i Stockholm. Han duellerade i hemlighet med sin hustrus styvfader, landshövdingen, friherre Lars Eldstierna, därvid båda fingo blessyrer. Gift 1671-09-03 Ekensberg med Sigrid Ekehielm, till Ekensberg och Friggestorp, i hennes 2:a gifte, dotter av underståthållaren i Stockholm Bengt Baaz, adlad Ekehielm och Eva Eggertz.

Barn:

  • Crispin, född 1674-02-00 i Stockholm, 7 månader efter faderns död. Död i Stockholm 1680 och slöt ätten. Om detta barn väckte fru Flygges svågrar samt deras mågar och barn 1681 rättegång med påstående, att hon borde bevisa det verkligen vara av henne framfött, för vilken angivelse tvenne av dem, nämligen borgmästaren i Kristinehamn Olof Persson och kyrkoherden Börje Carlberg blevo dömda från äran och livet men fingo pardon emot det att Carlberg skulle plikta 2,000 daler silvermynt och vara landsflyktig.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.