:

Rehnskiöld nr 270

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Rehnskiöld nr 270 †

Adlad 1639-08-22, introducerad 1640. Utdöd 1702-07-09.

Ätten, som utgrenat sig i grevliga ätten Rehnskiöld, är av samma stam som adliga ätten Kewenbrinck eller Keffenbrinck von Rehne. – Stjärnorna i vapnets tredje fält skola vara av guld.

TAB 1

Gerhard Kewenbrinck von Rhene, född på 1580-talet och härstammade från en urgammal adlig släkt i Westfalen, kallad Keffenbrinck, vilken i Westfalen i äldre tider skall haft till stamsäte godset Keffenbrinck och borgen Rehne på gränsen av Nederland vid Ostfriesland. 'Måste under duc Alvarez d'Albas tyranni omkring år 1567 springa ut genom ett fönster för att frälsa sig från spanska soldaterna och begiva sig från hus och hem i Nederländerna samt tillbragte därefter sin övriga livstid i landsflykt.' Gift med Anna Reyerhan, av ett gammalt adligt hus.

Barn:

 • Johan Kewenbrinck. Var först i fransk krigstjänst. Blev därefter hovmästare hos greve Axel Lewenhaupt, vilken lärde fördelaktigt känna honom i Pavia och gjorde honom 1572 till hauptman över sina gods i Sverige. Död 1615-06-07 På sin gård Bratthall Magra socken, Älvsborgs län. Gift 1580 med Anna Jonsdotter, med vilken han skall haft 22 barn.

Barn:

 • Axel Kewenbrinck, född 1581. Assessor. Död 1632. Se Tab. 2
 • Antoni Kewenbrinck. Borgare i Stockholm. Död 1657. Se Tab. 3

TAB 2

Axel Kewenbrinck (son av Johan Kewenbrinck, Tab. 1), till Orlångsjö i Huddinge socken, Stockholms län, som han 1630 fick i förläning och å vilket hemman sonen Anders sedermera förvärvade skatterätten. Född 1581-10-05. Tullnär i Västerås 1610. Assessor i Svea hovrätt 1618 (ed 1618-10-01). Äldste assessor i Åbo hovrätt 1630. Död 1632-10-28. Gift med Anna Burea, som levde änka 1665, dotter av kontraktsprosten i Västerbotten, kyrkoherden i Luleå Engelbert Laurentii och hans 1:a hustru Elisabet Andersdotter samt syster till Andreas Bureus samt till Jonas och Olof Bure, adlad Bure.

Barn:

TAB 3

Antoni Kewenbrinck (son av Johan Kewenbrinck, Tab. 1). Borgare i Stockholm och kyrkvärd i Maria församling i Stockholm 1608. Död 1657 i hög ålder på sin ärvda egendom Bratthall i Magra socken, Älvsborsgs län, där han 1653 besöktes av brorsonen Anders. Gift 1608 med Catharina Andersdotter, som var syster till svenske översten Henrik Andersson, vilken levde 1642.

Barn:

 • Gert Antoniison, adlad Rehnskiöld, till Gribenow, Hohenwardt och Willershusen, Gert Antoniison, adlad Rehnskiöld i svenska Pommern, samt Stensätra i Turinge socken Stockholms län. Född 1610-04-12. Kammarskrivare i räknekammaren. Fältkamrerare vid armén i Tyskland 1632. Fick 1638 efter pommerska hertigens död överinseendet över hertigl. amterna och patrimonialgodsen. Kamrerare över hela Pommern 1639-06-01. Adlad 1639-08-22 med namnet Rehnskiöld, fast han själv velat behålla sitt förra namn (introducerad 1640 under nr 270). Kamrerare tillika över Mecklenburg 1639-09-04. Överkamrerare i Tyskland 1640-08-22. Tillika assistensråd i Pommern 1643. Överkamrerare i hela Pommern, Mecklenburg och Mark, alltintill Elbeströmmen 1646-11-28. Kammarpresident alltintill Elbeströmmen 1650-05-24. Regeringsråd i Pommern. Universitetets i Greifswald kurator 1653. Död 1658-07-20 (1658-10-12) i Langen-Schwalback, dit han rest för hälsans återvinnande, samt jordfäst 1658-10-21 i S:t Nikolai kyrka, Stralsund och sedan nedsatt i Gribenows kyrka. 'Han följde konung Gustaf II Adolf till kriget i Tyskland, varifrån han, för att skaffa förråd till svenska krigshären, skickades till faktorerna i Hamburg, Lübeck och Amsterdam samt sändes 1635 av rikskanslern Axel Oxenstierna till Frankrike. Provianterade under danska kriget 1644 och 1645 svenska flottan samt hade slutligen vid polska krigets utbrott mycket besvär.' Gift 1:o 1636-12-10 i Freijenwalde med Anna Maria von Holtzendorff, till Sudow, Cöthen och Danneberg, av brandenburgsk adel, född (Vitæ Pomeranorum.) 1616-12-15, död i barnsäng 1640-09-14 i Stralsund. 2:o 1641-02-07 i Hamburg med Birgitta Torskeskål, 'av gammal västgötadel,' född 1625-10-16 i Pommern (Vitæ Pomeranorum.), död i barnsäng 1655-02-07 i Stralsund, dotter av en vid namn Torskeskål och Brita Hartman, som var dotter till guldarbetaren Lorentz Hartman i Stockholm och Margareta Pedersdotter Skute, som i sitt 2:a gifte hade riksrådet Johan Adler-Salvius, nr 170. 3:o 1656-03-12 i Thorn i Preussen med Anna Catharina Gärffelt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1660-10-24 i Stockholm med generalmajoren Erik Drake af Hagelsrum, född 1625, död 1673), död 1681-12-00 Göberga och begraven 1683-02-26, dotter av krigsrådet Tomas Gerwe, adlad Gärffelt, och hans 1:a fru Margareta von Vegesack.

Barn:

 • 1. Gert Anton Didrik, född 1638-05-21 i Stralsund, död ett halvt år gammal.
 • 1. Christina, född 1640-08-30 i Stralsund, död 1707. (At (Sch)) Gift 1658 (At (Sch)) med regeringsrådet Herman von Wolffradt, nr 563, född 1629, död 1684.
 • 2. Anna Margareta, född 1642-12-22 i Stralsund, död barn.
 • 2. Catharina, född 1643-08-05 i Stralsund, död 1671-07-08. Gift 1659-08-21 i Stralsund med guvernören Peder Andersson Appelman, adlad Appelman, född 1622, död 1705.
 • 2. Johan Adolf, född 1646. Hovråd och statssekreterare. Död 1680. Se Tab. 4.
 • 2. Gert, född 1647-04-11 i Stralsund, död barn.
 • 2. Sofia Juliana, född 1648-05-09 i Stralsund, död barnlös. Gift med översten för pommerska adelsfaneregementet och överjägmästaren i Pommern Paul Wedig üon Borcken, till Crinike på Usedom, död 1699. (Sj.)
 • 2. Axel, född 1649. Överste. Död 1677. Se Tab. 5
 • 2. Maria, född 1650-06-05 i Stralsund, död barn.
 • 2. Carl Gustaf, friherre och greve Rehnskiöld, född 1651, död 1722. Se grevl. ätten Rehnskiöld.
 • 2. Lennart, född 1652-10-09 i Stralsund, död barn.
 • 2. Fredrik, född 1653-10-27, i Stralsund, död barn.
 • 2. Margareta, född 1655-03-02 i Stralsund, död 1734-06-10. Gift 1676 med generalmajoren och landshövdingen Anders Sparrfelt, i hans 2:a gifte, född 1645, död 1730.
 • 3. Anna Margareta, född 1658-04-01 i Stralsund, död 1703 och begraven 1703-11-01 i Jönköpings stadskyrka. Gift 1676-01-16 på Göberga med majoren Filip Daniel Holmer, adlad Holmer, född 1638, död 1676.

TAB 4

Johan Adolf (son av Gert Antoniison, adlad Rehnskiöld, Tab. 3), till Gribenow, Hohenwardt, Willershusen och Stensätra samt Ralingsta i Huddinge socken, Stockholms län. Född 1646-03-00 i Stralsund. Student i Greifswald (de Brun, Holmiana et alia.) 1653-04-21 och i Uppsala 1663-10-25. Kanslijunkare 1668-09-08. Sekreterare i kunglig kansliet 1671-03-23. Hovråd och statssekreterare hos konung Carl XI 1672. Död 1680-10-12 i Stockholm och begraven i S:t Nikolai kyrka, varest hans vapen uppsattes. 'Han omtalas i riksrådet Gust. Bondes svenska anekdoter såsom en okunnig, dum och högfärdig tysk, vilken hade mycken del i suveränitetens införande. Förestod under skånska kriget 1679 kungliga kansliet, men var ovettig och tvär emot alla, varför vid hans död blev en allmän glädje'. Gift 1:o 1671-09-26, med Anna Hedvig Örnestedt, född 1655-06-20 i Wismar, död 1672-02-26 i Stockholm och begraven 1672-12-08 i Storkyrkan, dotter av hovkansleren Frans Joel, adlad Örnestedt, och Anna von der Deilen. 2:o 1674 med Anna Cronström i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1690 med hovjägmästaren Hans Reutercrantz, född 1640, död 1695), född 1658-09-12, död 1722, dotter av rikskammarrådet Isak Kock, adlad Cronström, och Christina Hanssén.

Barn:

 • 2. Anna Christina, född 1675-06-09, död 1740 i Lubeck. Gift 1698-08-14 på Balingsta med sin faders styvmoders systerson, kanslirådet Carl Gustaf von Friesendorff, friherre von Friesendorff, född 1663, död 1715.
 • 2. Gert, till Gribenow och Balingsta. Född 1679-09-16, död 1682-12-31. Hans vapen med påskrift uppsattes i Kungsholms kyrka, Stockholm.
 • 2. Johanna, döpt 1680-10-17 i Stockholm, död 1727-01-29 och begraven 1727-02-03 i Kungsholms kyrka, Stockholm. Gift 1:o 1701-11-28 på Ralingsta med hovjunkaren Peter Cronmarck, född 1667, död 1710. 2:o 1720 med generalmajoren Bengt Fabian Zöge von Manteuffel, farbroder till generalen Otto Jakob Zöge (naturaliserad och friherre Zöge von Manteuffel), i hans 1:a gifte (gift 2:o med Lucia Anna Kijl i hennes 2:a gifte, född 1685, dotter av lagmannen Magnus Jonse Kijl, adlad Kijl, och Lucia Lampa), död 1737-06-00 Hacksta

TAB 5

Axel (son av Gert Antoniison, adlad Rehnskiöld, Tab. 3), arvherre till Gribenow. Född 1649-02-12 i Hamburg. Student i Greifswald (de Brun, Holmiana et alia.) 1653-04-21 och i Uppsala 1667-02-23. Överstelöjtnant vid en skvadron värvade ryttare 1676-09-18. Överste för ett värvat dragonregemente. Död 1677-10-29 under kriget i Skåne. Gift med sin broders svägerska Agnes Örnestedt, död 1676 (själaringning 1676-09-30 i Jakobs kyrka, Stockholm), dotter av hovkansleren Frans Joel, adlad Örnestedt, och Anna von der Deilen.

Barn:

 • Frans Anton, döpt 1676-08-29 i Stockholm. Fänrik vid livgardet 1695-12-29. Löjtnant vid livgardet 1700-04-03. Kapten 1700-12-07. Död 1702-07-09 i slaget vid Klissov. Han ärvde Gribenowska godsen i Pommern, men gjorde konkurs, då farbrodern Carl Gustaf inlöste Gribenowska godsen. 'Gjorde i slaget vid Narva 1700-11-20 första anfallet på ryssarna.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: