:

Lithman nr 1015

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig †

Adlad 1682-04-24 introducerad 1682. Utdöd före 1700.

TAB 1

Margareta Lithman, adlad Lithman (dotter av Carolus Nicolai Lithman, se adliga ätten Lithman, Tab. 2). Gift 1668-08-06 med professorn i Uppsala och kyrkoherden i Danmarks prebendeförsamling, teol. doktor Samuel Petri Skunck, född 1632-03-25, död 1685-08-05, broder till lagmannen Nikolaus Skunck, adlad Skunck.

TAB 2

Christina Lithman, adlad Lithman (dotter av Carolus Nicolai Lithman, se adliga ätten Lithman, Tab. 2), född 1653-04-30 i Uppsala, död 1733-01-21, Kjättinge och begraven i Uppsala domkyrka. Gift 1669-01-28 med superintendenten på Ösel, doktor Justus Henrik Oldekop (broder till majoren Herman Oldekop, adlad Oldekop), född 1631, död 1686-03-11, 'som 1671-02-24 på k. befallning insattes på gäldstugan i Stockholm för smädeord mot generalguvernören, friherre Gust. Kurck'.

TAB 3

Catharina Lithman, adlad Lithman (dotter av Carolus Nicolai Lithman, adlad Lithman, se adliga ätten Lithman, Tab. 2), död 1698. Gift 1675 2575 med jur. professorn i Uppsala Olof Åkerman, född 1629-03-12, död 1678-02-08.

TAB 4

Johan Lithman, adlad Lithman (son av Carolus Nicolai Lithman, se adliga ätten Lithman, Tab. 2). Student i Uppsala 1671-06-03. Adlad 1682-04-24 jämte sina systrar och för sin faders förtjänster (introducerad 1682 under nr 1015). Kapten vid majoren Vilh. Nieroths bataljon 1687-01-30. Kapten vid generallöjtnant Grothusens regemente i Wismar 1689. Major i Stade. Död ogift 1709-08-16 och slöt ätten.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: