:

Trotzenfelt nr 819

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Trotzenfelt nr 819 †

Adlad 1669-04-02, introd. 1672. Utdöd i Sverige 1733-06-02.


 • Om den ännu levande vitt utgrenade släkten Trotzig, se Svenska ättartal 1898.

1Srr. 2At (P). 3At (So). 4Sh, liber caus, vol. 135, p. 6 (OA).

TAB 1

Mårten Traubtzig, född 1559-12-01 i Wittenberg. Kom 1581 från Lübeck till Sverige. Borgare och handelsman i Stockholm. Död där 1617-03-21. Hade med sin hustru fjorton barn, av vilka fyra söner och tre döttrar levde vid faderns död. Gift 1594-12-01 i Stockholm med Carin Hansdotter (Svan), död änka, dotter av1 rådmannen i Stockholm Hans Ulfsson Svan och Brita Svensdotter.

Barn:

 • Johan Trotzig, född 1597. Direktör. Död 1647. Se Tab. 2.
 • Peter Trotzig, adlad Trotzenfelt, född 1613. Borgmästare. Död 1679. Se Tab. 3.

TAB 2

Johan Trotzig (son av Mårten Traubtzig, Tab. 1), kallad »den rike». Född 1597-01-10 i Stockholm. Student i Uppsala 1607. I lära hos en berömd bokhållare och räknemästare i Hamburg 1610. I tjänst hos handelsmannen Paul James därst. 1612 till 1617, då han hemkallades med anledning av faderns död. Handlande och borgare i Stockholm 1618. Arrendator av Stora Kopparberget och direktör vid styckgjutningen i Falun 1633 [2]. Arrenderade tillika Näsgårds och Sätersgårds län 1638. Död 1647-07-06 och begraven s. å. 18/7 i Kopparbergs kyrka, där ett epitafium av marmor uppsattes över honom.3 På detta synes hans vapen, under sluten hjälm, föreställande två händer hållande en druvklase varifrån två solstrimmor utgå. 3 Han skrev sig själv Trautzich. Gift 1:o 1620-08-27 med Kerstin Grooth, vilken födde honom tio söner och tre döttrar, född 1605-02-12, död 1643-11-01, dotter av myntmästaren Antonius Grooth och Anna Gillesdotter Coijet i hennes 1:a gifte samt faster till kammarrådet Anton Grooth, adlad von Grooth. Gift 2:o 1645-01-06 med Gertrud Hoghusen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1649 med ambassadören Peter Julius Coijet, adlad Coyet, i hans 2:a gifte, född 1618, död 1667), död 1677 före 20/9 och ligger jämte sin 2:a man begraven i Stockholms Storkyrka, dotter av vinhandlaren i Stockholm Johan Hoghusen, som förde ett stenhus i sitt sigill, och Gertrud Huusman samt syster till kanslirådet Henrik Hoghusen, adlad Hoghusen, och landshövdingen Johan Hoghusen, adlad och friherre Hoghusen.

Barn:

 • 2. Peter Trotzig, adlad Trotzig, född 1645. Major. Död 1685. Se adliga ätten Trotzig.
 • 2. Mårten Trotzig, adlad och friherre Trotsig, född 1646. Landshövding. Död 1706. Se friherrliga ätten Trotzig, Tab. 1.

TAB 3

Peter Trotzig, adlad Trotzenfelt (son av Mårten Traubtzig, Tab. 1), född 1613-12-05 i Stockholm. Köpman i Holland. Svensk faktor i Amsterdam 1646. Assessor i generalkommersekollegium i Stockholm 1651-08-27, men tillträdde ej utan kvarstannade i Amsterdam. Svensk kommissarie hos generalstaterna 1661-12-20. Handelsborgmästare i Stockholm 1666-06-16. Adlad 1669-04-02 (introd. 1672 under nr 819). Död 1679-10-03 i Stockholm, jordfäst i Jakobs kyrka 1680-06-13 och begraven i Solna kyrka, där vapnet ses till vänster om altaret. Gift 1:o 1647-12-03 med Catharina van Beerken, död4 i pesten 1664-09-24 i Amsterdam, dotter av borgaren i nämnda stad Claes van Beerken. Gift 2:o 1671-04-13 med Christina Lenæa, adlad Clo, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1657-08-24 med överhovpredikanten och kyrkoherden i Solna pastorat av Uppsala ärkestift Abel Kock, född 1627, död 1668, vars söner blevo adlade med namnet Cronström), död 1719-03-25 och begraven s. å. 26/5, dotter av ärkebiskopen Johan Lenæus och Catharina Kenicia.

Barn:

 • 1. Mårten. Bodde i Holland och antog reformerta läran. Var 1680 bosatt i Leiden.4 Gift, men med vilken är ej känt.
 • 1. Catharina, död 1710-09-13. Gift 1673 med häradshövdingen Johan Swaan, adlad Svanehielm, i hans 2:a gifte, död 1689.
 • 1. Niklas, död före 1680. [4]

TAB 4

Filip (son av Peter Trotzig, adlad Trotzenfelt, Tab. 3). Kornett vid skånska tremänningskavalleriregementet 1701-03-04. Löjtnant därst. 1703-07-01. Regementskvartermästare 1709-12-09. Ryttmästare 1711-03-03. Avsked 1717-10-25. Död sonlös 1733-06-02 i Ivetofta socken, Kristianstads län och slöt ätten på svärdssidan i Sverige. Gift 1709-11-17 i Vånga socken, Kristianstads län med Helena Elisabet Bergner, som levde änka 1742.

Barn:

 • Christina Margareta, född 1711-05-20 i Hemmesdynge socken,3 Malmöhus län. Levde ogift 1763-03-21.
 • Beata Elisabet, född 1713, död 1769-10-13 i Karlshamn. Gift före 1749-06-04 med styrmannen och skepparen Jonas Vilhelm Nieman i Olseröd i Maglehems socken, Kristianstads län.
 • Hedvig Eleonora, död 1794-12-30 Edenryd

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: