:

Dannerhielm nr 1373

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Dannerhielm nr 1373 †

Adlad 1699-02-28, introducera 1700. Utdöd 1730-01-30.


1 Hm. 2 Um. 3 At (Sch). 4 E. Jörlander, Ur Ulricehamns kyrkoarkiv.

  • Bengt Ersson Berg. Inspektor vid Dannemora gruvor. Gruvägare i Dannemora bergslag. Bodde på hemmanet Södermo. Gift 1:o med Margareta Humble, dotter av gruvfogden vid Dannemora Johan Humble. Gift 2:o med Christina Hofstadia, dotter av kyrkoherden i Films pastorat av Uppsala ärkestift Anders Hofstadius1.

Barn:

  • 2. Benjamin Dannerberg, adlad Dannerhielm, til Brunnsnäs i Brunns socken, Älvsborgs län. Född 1664-01-24 vid Dannemora. Student i Uppsala2. 1677-06-21. Disputant därstädes 16883. Auskultant i Göta hovrätt 1691. Anställd vid lagkommission i Stockholm 1691. Häradshövding i Kinds och Redvägs härader Älvsborgs län 1694-11-21. Adlad 1699-02-28 (introducerad 1700 under nr 1373). Häradshövding i Väne, Bjärke, Flundre och Ale härader 1718-10-11. Lagmans avsked 1726-09-27. Död utan efterlevande söner 1730-01-30 på Brunnsnäs och slöt således själv sin ätt samt begraven 1730-02-17 i Bogesund4. Gift 1:o 1692 med Margareta Roth (Boss), död 1710-10-22 och begraven 1710-12-11 i Bogesunds eller Ulricehamns kyrka. Gift 2:o 1712-01-00 med friherrinnan Brita Christina Cederhielm, född 1669, död 1754-01-07 på Brunnsnäs, dotter av landshövdingen Germund Palm, adlad och friherre Cederhielm, och hans 1:a fru Maria Christoffersdotter Stenqvist.

Barn:

  • 2. En son, död före fadern.
  • 2. Maria Christina, född 1714-04-24, död 1746-03-31. Gift 1726-10-24 i Bogesund4 med lagmannen David Göthenstierna, född 1697, död 1755.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: