:

Horn af Ekebyholm nr 53

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Horn af Ekebyholm nr 53 †

Grevlig 1706-06-27 introd. 1719. Utdöd 1798-06-20.

1Um. 2SAB.

TAB 1

Arvid Bernhard Horn af Kanckas, friherre och greve Horn af Ekebyholm (son av Gustaf Horn af Kanckas, se adl. ätten Horn af Kanckas, Tab. 15), greve till Ekebyholm i Rimbo socken Stockholms län, friherre till Fågelvik i Tryserums socken Kalmar län och Mörby i Fasterna socken Stockholms län samt herre till Uggelnäs och Gillberga i Fasterna socken, Adamsnäs i Rimbo socken, samt Djursnäs i Ösmo socken (alla i Sth.), Ådö i Lossa socken, Österby i Vallby socken (båda i Upps.), Stjärnö, Kurumsnäs, Vittvik och Stjärneberg i Tryserums socken samt Hällerö i Eds socken (dessa i Kalm.). Född 1664-04-06 på fädernegården Vuorentaka i Finland. Musketerare vid livgardet 1682-08-09. Sergeant 1683-07-09. Fänrik därst. 1685-03-07. Gick i ungersk tjänst 1687-05-10. Löjtnant vid svenska livgardet 1688-05-09. Kapten vid överste Putbus' svenska regemente i Holland 1690. Generaladjutant först hos fursten av Waldeck, sedan hos greve Noyell. Kapten vid svenska livgardet 1693-12-31. Löjtnant vid livdrabantkåren 1696-02-07. Kaptenlöjtnant därst. 1700-07-18. Tillika generalmajor av kavalleriet s. d. Friherre s. å. 18/7 (ej introd.). Generallöjtnant 1704-01-11. Kommissarie till konfederationsriksdagen i Warschau s. å. Ambassadör till konung Stanislaus av Polen. K. råd 1705-12-27. Kansliråd s. å. Kansler för akademien i Pernau 1706-06-07. Greve 1706-06-27 (introd. 1719 under nr 53). Guvernör för hertig Carl Fredrik 1707-02-13. President i kanslikollegium 1710-03-21. Antog 1718-12-05 titel av riksråd. Kansler för akademien i Uppsala s. å. 30/12. Nedlade 1719-04-10 alla sina ämbeten. Lantmarskalk vid riksdagen 1720-01-16. Riddarhusdirektör s. å. Åter riksråd s. å. samt kanslipresident s. å. 26/4. Kansler för Åbo akademi 1723-11-05. Lantmarskalk vid riksdagen 1726. Tredje gången lantmarskalk 1731. Nedlade 1739-01-16 för andra gången alla sina ämbeten. Död 1742-04-17 på Ekebyholm och ligger jämte sin 3:e fru begraven i dyrbara marmorkistor i en välvd grift i Tryserums kyrka. 'Han var en likaså tapper krigare som stor statsman och blev flera gånger blesserad. Var länge ledare av det s. k. mösspartiet'. Gift 1:o 1696-02-24 i Stockholm med Anna Beata Ehrenstéen, född där 1669-04-15, död 1703-03-22 i Riga, dotter av k. rådet Edvard Philipsson, adlad Ehrenstéen, och Catharina Wallia, adlad Wallenstedt. Gift 2:o 1705-04-30 i Rawitz i Polen, i konung Carl XII:s samt konung Stanislai och dess gemåls och moders övervaro, med Inga Törnflycht i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1694-05-17 med vice presidenten Per Broméen, adlad Broméen, född 1642, död 1701), född 167(5), död 1708-02-20, dotter av kommerserådet Olof Hansson Törne, adlad Törnflycht, och Margareta Anderson. Gift 3:o 1710 med grevinnan Margareta Gyllenstierna af Fågelvik, död 1740-01-26, dotter av k. rådet och fältmarskalken, friherre Nils Gyllenstierna af Lundholm, greve Gyllenstierna af Fogelvik nr 47, och grevinnan Anna Christina Gyllenstierna af Björksund och Helgo nr 45.

Barn:

 • 1. Carl, född 1699-01-22, död s. å. 19/4 och begraven i Ehrenstéenska graven i Österåkers kyrka Södermanlands län.
 • 1. Carl Fredrik, född 1700-01-21 i Stockholm, död 1707-03-13 och begraven s. å. 15/5 i österåkers kyrka.
 • 3. Nils Gustaf, född 1712-04-22 död 1714-05-01 i Stockholm och begraven s. å. 5/5 i Riddarholmskyrkan i Stockholm.
 • 3. Ulrika Anna, född 1713-10-22, död 1714.
 • 3. Eva, född 1716-06-24, död 1790. Gift 1735-08-17 i Stockholm med riksrådet och generalguvernören Axel Löwen, friherre och greve Löwen, i hans 2:a gifte, född 1686, död 1772.
 • 3. Adam, född 1717. Riksråd, överstemarskalk och riksstallmästare. Död 1778. Se Tab. 2.
 • 3. Fredrika Eleonora, född 1721-01-31 i Stockholm, död 1750-04-08. Gift 1737-12-18 med kammarherren och lagmannen, greve Gustaf Leonard Stenbock, född 1711, död 1758.

TAB 2

Adam (son av Arvid Bernhard Horn af Kanckas, friherre och greve Horn af Ekebyholm, Tab. 1), greve till Ekebyholm, friherre till Fågelvik, herre till Adamsberg, Stjärneberg och Vittvik. Född 1717-11-25. Volontär vid livgardet 1727. Förare därst. 1728-01-01. Sergeant s. å. i april. Fänrik 1731-06-21. Kapten i hessisk tjänst 1734. Adjutant hos prins Georg av Hessen 1735. Korpral vid drabanterna 1737-04-04. Major vid Västgöta kavalleriregemente 1741-07-31. Generaladjutant av flygeln 1743-06-16. Överstelöjtnant vid nyssn. kavalleriregemente 1746-09-18. Överste för Östgöta kavalleriregemente 1747-10-29. RSO 1748-09-26. KmstkSO 1754-11-25. Generalmajor 1757-05-26. Generallöjtnant 1759-11-15. RoKavKMO 1760-11-24. Riksråd 1761-01-19. Dubbad till RoKavKMO s. å. 28/4. Överstemarskalk s. å. Vald till kanslipresident 1765-08-00, vilket ämbete han dock avsade sig. Ambassadör till danska hovet 1766-08-19, då prinsessan Sofia Magdalena per procuram förmäldes med kronprinsen, sedermera konung Gustaf III. Entledigad från alla sina ämbeten 1769-05-27. Chef för stuteriinrättningen vid Strömsholm och Kungsör1 1770-03-15. Återkallad i rådet 1771-07-30. Chef för hovstallet1 s. å. 26/8. Trädde 1772-08-22 för andra gången ur rådet, men blev s. d. ännu en gång insatt däri samt tillika riksstallmästare. HLFrKA. Död 1778-01-24 i Stockholm. Han försålde alla sina egendomar, undantagandes Fågelvik. Gift 1741-07-07 med grevinnan Anna Catharina Meijerfeldt, född 1722-05-06, död 1779-03-30 Hornsberg, sedan hon länge varit sinnessvag och mannen därför, men förgäves, sökt skilsmässa från henne, dotter av riksrådet och generalguvernören Johan August Meijerfeldt, friherre och greve Meijerfeldt nr 59, och hans 2:a fru Brita Barnekow nr 23.

Barn:

 • Arvid August, född 1742-04-14, död en dag gammal.
 • Johan Gustaf, till Fågelvik. Född 1743-06-15. Student i Uppsala1 1754-02-08. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1749. Kvartermästare därst. 1754. Kornett 1758-07-08. Livdrabant. Löjtnant i armén 1761-12-18. Vice korpral vid livdrabantkåren 1763-02-23. Korpral därst. 1769-10-31. Premiärmajor vid Smålands kavalleriregemente s: å. 1/9. RSO 1770-04-28. Överstelöjtnant 1774-07-20. Löjtnant vid livdrabantkåren s. å. 4/10. Överste i armén. Överste för nyssn. kavalleriregemente 1775-03-09. KSO 1782-09-01. Generalmajor i armén s. d. Kmstk SO 1785-11-27. Avsked 1788-09-20. Död ogift 1798-06-20 på Fågelvik och slöt grevl. ätten Horn af Ekebyholm samt var den siste av den s. k. Kanckasgrenen.
 • Brita Margareta, född 1745-10-24. Hovfröken hos änkedrottningen Lovisa Ulrika2 1765-02-28. Dränkte sig under sinnesrubbning 1791-03-13 vid Marieholms landshövdingeresidens vid Mariestad. Gift 1775-05-04 Fredrikshov
 • Ulrika Eleonora, född 1748-09-08 på Fågelvik, död där s. å: 28/11.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: