:

Humble

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Nils Larsson, länsman; † 1639 på Femtinge, Bringetofta sn. Gift med Ingrid Nilsdotter.

Söner:

 • Jonas Nicolai Humble, student vid Uppsala universitet 1635; huspredikant hos grevinnan Elsa Gyllenstierna; kyrkoherde i Gårdsby pastorat 1651; † 1658 i Gårdsby Prästgård, Gårdsby sn (källa: Smolandi Upsalienses III, nr.502). Gift med Elisabet Dusæ, † 1702 i Växjö (källa: Smolandi Upsalienses II, nr.502).
 • Haquinus Nicolai Humble, född ca 1600; kyrkoherde; † 1659. se Tab 2.
 • Peder Nilsson Humble, fogde. se Tab .
 • Nils Nilsson, † ca 1656 i Bringetofta sn.

TAB 2

Haquinus Nicolai Humble, (son till Nils Larsson, Tab 1), född ca 1600 i Bringetofta sn; student vid Uppsala universitet 1628; komminister i Gränna 1622-43; kyrkoherde i Gränna 1643-59; riksdagsman 1650; † 1659 i Gränna (källa: Växjö Stifts herdaminnen). Gift i Gränna (källa: Smolandi Upsalienses II, nr.343) med Anna Jonasdotter Palmgren, † 1661 i Gränna (källa: Smolandi Upsalienses II, nr.343), dotter till kyrkoherden i Gränna och Visingsö pastorat Jonas Magni och Karin Joensdotter Höök.

Barn:

 • Elisabet Håkansdotter Humble, född 1635 i Gränna, † 1676 i Jönköping. Gift 1655-02-19 i Gränna (källa: Smolandi Upsalienses III, nr.685) med kyrkoherden i Habo pastorat, prosten Lars Gudmundsson Mellin, född 1624-09-23 i Bringetofta sn (källa: Smolandi Upsalienses III, nr.685), † 1687-12-11 i Jönköping, begr 1688-01-08 (källa: Smolandi Upsalienses III, nr.685). Paret fick flera barn.
 • Esaias Humble, född 1635; kyrkoherde; † 1684. se Tab 3.
 • Nils Humble, student i Uppsala 1666, i Rostock 1674 och i Wittenberg 1674: avled som student i antingen Wittenberg eller Amsterdam (källa: Smolandi Upsalienses III, nr.1052).
 • Jacob Humble, löjtnant vid Södermanlands reg:te (källa: Smolandi Upsalienses III, nr.343).
 • Maria Humble, † 1683-05-27 i Jönköping (källa: Smolandi Upsalienses III, nr.730). Gift med borgmästaren i Jönköping, riksdagsmannen Isak Svensson Tinellius, † 1696-12-27 i Jönköping (källa: Smolandi Upsalienses III, nr.730).
 • Petrus Humble, assessor; † 1697. se Tab 4.

TAB 3

Esaias Humble, (son till Haquinus Nicolai Humble, Tab 2), gick i Visingsö skola 1642; student i Uppsala 1652; under studietiden vid Uppsala Universitet dömdes han 1656-11-05 till 10 dagars fängelse (avkortat med två dagar) och 20 daler i böter för slagsmål; kyrkoherde i Gränna pastorat 1661-84; Riksdagsman i Halmstad 1678; † 1684-12-30 i Gränna, begr 1685-03-22 (källa: Smolandi Upsalienses III, nr.761a; Växjö stifts herdaminnen). Gift 1663-11-29 i Skärstads sn (källa: Lars Kenneth Dahlqvist - Släktforskarnas Årsbok 2009 s.324) med Catharina Sierman, † 1688 (källa: Smolandi Upsalienses III, nr.761a), dotter till kyrkoherden i Skärstads pastorat Nicolaus Siggonius Aurelius och Karin Larsdotter.

Dotter:

 • Christina Esaiasdotter Humble, † 1681-03-06 på Visingsö (källa: Växjö Stifts Herdaminnen). Gift med kyrkoherden i Sjösås pastorat Andreas Haraldi Wising, född i Rökinge sn (källa: Växjö Stifts Herdaminne), † 1688 i Sjösås sn (efter långvarig sjukdom), begr 1688-11-18 i Sjösås (källa: Smolandi Upsalienses III, nr.760). Paret fick flera barn.

TAB 4

Petrus Humble, (son till Haquinus Nicolai Humble, Tab 2), student vid Uppsala universitet 1655; assessor i Göta hovrätt 1674; avsatt 1683; sysslade därefter främst med advokatverksamhet och egendomsaffärer; † 1697 i Stockholm (källa: Smolandi Upsalienses III, nr.832). Gift (källa: Smolandi Upsalienses III, nr.832) med Elisabet Brunsberg, † 1697 i Stockholm (källa Smolandi Upsalienses III, nr.832).

Barn:

 • Maria Beata Humble, född ca 1670 i Gränna.
 • Gustaf Adolf Humble, född 1674; biskop; † 1741. se Tab 5.
 • Esaias Humble, född 1681; löjtnant; † 1768. se släkten Humble från Trehörna.
 • Mathias Humble, student vid Uppsala universitet 1687; auskulant i Bergskollegium 1690-06-28; stipendiat 1691-05-25; vice notarie 1693-01-14; t f notarie 1693-02-14; regementskommissarie; brukspatron; ägde frälsehemmanet Karsäng i Järsnäs sn, som han sålde 1707-11-12 (källa: Smolandi Upsalienses IV, nr.1261). Gift med Margareta Christiernin.
 • Håkan Humble Nordenmarck. se släkten Nordenmarck.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Smolandi Upsalienses III, nr.685; Linköpings och Växjö Stifts Herdaminne; Hulthander - Biografiska Anteckningar från Karlberg 1792-1892; Arvid Kugelberg - Kungl Första Livgrenadjärregementets historia del 6 - Biografiska Anteckningar. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: