:

Rosenström nr 836

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rosenström nr 836 †

Adlad 1672-12-16, introducerad 1675. Utdöd 1736-09-20.


TAB 1

Mikael Thun. Handlande i Nyköping. Död 1634. Gift med Catharina Danckwardt i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kontraktsprosten och kyrkoherden i Nyköping Jöns Westhius i hans 2:a gifte, död 1647), född 1603, död omkring 1655, dotter av borgmästaren i Nyköping Joakim Danckwardt och hans 1:a hustru Brita Olofsdotter samt halvsyster till vice presidenten Henrik Danckwardt, adlad Danckwardt.

Barn:

  • Henrik Thun, adlad Rosenström, till Vällinge i Salems socken, Stockholms län. Född 1624 i Nyköping (SR, burskapshandl.). Handlande och borgare (SR, burskapshandl.) i Stockholm 1653-10-10. Bruksägare. Extra ordinarie kommissarie i kommerskollegium (Ak.) 1665-03-16. Ledamot av myntkommissionen (Ak.) 1666-09-18. Adlad 1672-12-16 (introd. 1675 under nr 836). Död 1676-10-17 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han försträckte kronan ansenliga penningsummor.' Gift med Christina Ulfvenklou, död 1676 före 7/8, då gravöppning gjordes för henne i Jakobs kyrka, dotter av kommissarien Henrik Wulf, adlad Ulfvenklou, och hans 1:a fru Eva Faler.

Barn:

  • Eva Catharina. Gift 1680-11-16 i Kungsholms församling, Stockholm med faktorn Lorens Uppendorff.
  • Carl, född 1666. Justitiarie. Död 1736. Se Tab. 2
  • Henrik. Student i Åbo 1681 (Lå.). Var kvartermästare vid adelsfaneregementet 1695 och sedan vid pommerska kavalleriregementet. Kornett vid vid pommerska kavalleriregementet 1701-06-04. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1703-06-01. Död ogift 1704-09-11 i Polen.
  • Joakim. Student i Åbo 1681 (Lå.) och i Uppsala 1684-02-23.

TAB 2

Carl (son av Henrik Thun, adlad Rosenström, Tab. 1), född 1666-12-06. Student i Åbo 1681 (Lå.) och i Uppsala 1684-02-23. Registrator vid amiralitetsstatskontoret. Justitiarie vid amiralitetskollegium i Karlskrona (At (RA).) 1702-04-01. Assessor i Göta hovrätt 1718-07-18. Reducerad 1719-04-28 och återgick till sin förra befattning 1719-05-11. Död 1736-09-20 och begraven 1736-09-24 i Karlskrona. Han slöt ätten på svärdssidan. Gift 1708 med friherrinnan Barbara von Otter, döpt 1688-01-28 i Stockholm, död 1718 och begraven 1718-11-21 i tyska kyrkan, Karlskrona, dotter av landshövdingen Salomon Otter, adlad och friherre von Otter, och Rarbara Schaeij.

Barn:

  • Barbara Christina, född 1709-03-08, död ogift 1775-01-17 i Karlskrona och begraven 1775-01-24.
  • Salomon, född 1710-09-29, död ogift och tjänstlös 1734.
  • Eva Charlotta, född 1712-02-17, död 1796-05-25 i Eksjö. Gift 1:o 1734-08-02 i Karlskrona med kommendören Mikael Spalding, i hans 2:a gifte, född 1684, död 1741. Gift 2:o 1734-05-25 i Karlskrona med majoren Svante Carlheim, adlad Carlheim, sedermera Carlheim-Gyllensköld, i hans 2:a gifte, född 1686, död 1758.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: