:

Gyllensköld nr 1207

Från Adelsvapen-Wiki


Adlig †

Adlad 1690-05-09, introducerad 1693, † 1703-06-15. Ätten har gemensamt ursprung med Carlheim-Gyllensköld.

1 Um.


TAB 1

Sven Olofsson. Kyrkoherde i Seglora pastorat av Göteborgs stift.

Barn:

  • Bengt Svensson. Se Tab. 2.
  • Brita Svensson. Gift med Håkan Olofsson som är stamfader för den grevliga ätten Lindschöld.

TAB 2

Bengt Svensson. Kyrkoherde i Seglora pastorat. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Gift med Gunilla Torstensdotter. Dotter till kyrkoherden i Istorps pastorat och Göteborgs stift Torstanus Magni.

Barn:

  • Sven Bengtsson född 1592-11-0, † 1671-02-07. Se Tab. 3

TAB 3

Sven Bengtsson född 1592-11-01 i Seglora prästgård, † där 1671-02-07. Rådman i Göteborg 1639. Gift med Bengta Lideman, född 1615-08-31. Dotter till borgmästaren i Lidköping Bengt Håkansson och Brigitta Svensdotter samt syster till kommendanten Erik Lideman.

Barn:

TAB 4

Bengt Svensson född 1634-06-30 i Göteborg, † 1682-03-19 i Karlstad. Borgmästare i Karlstad 1669. Gift 1659-10-09 med Maria Hack född 1640, † 1695-01-08. Hennes 1:a gifte med borgmästaren i Karlstad Gustaf Eriksson Carlholm. dotter till borgmästaren i Mariestad Wolfgang Hack.

Barn:

TAB 5

Johan Carlheim född 1661, † efter 1701. Bankokommissarie. Fick år 1693 privilegium på Torsby stångjärnshammare och titulerades då lanträntmästare. Byggde ca 1691-1693 en hammare vid Skarped strax ovanför Rottneros längs älven och fick privilegium 1694. Dömdes året efter till böter då han redan innan utfärdandet av privilegiet för Skarped som hade bränts ner av vådaeld återigen uppsatt Skarped. Ägde 1695 bruket Norum i Nyeds sn. Ägde år 1696 i Karlstad gården N:r 53 som tidigare ägts av hans hustrus farfar Gustav Börjesson. Hans änka skänkte år 1709 gården till mågen Gabriel Magnelius. Gift 1686 med Anna Sparf född 1665. Dotter till regementskvartermästaren Olof Eriksson Sparf och Sara Gustafsdotter Carlström, en syster till Bengt Gustaf Tigerhielm och Johan Karlström.

Barn:

  • Svante Carlheim född 1686, † 1758. Se: Carlheim-Gyllensköld Tab. 3.
  • Sara Carlheim född ca 1690, † 1751-10-24 i Karlstad. Gift 1707-07-30 i Karlstad med magistern, lektorn och kyrkoherden i Grava (1720-1725) Gabriel Johannis Magnelius född ca 1670 i By, begravd 1725-05-19 i Grava/S.
  • Maria Eleonora Carlheim född 1690-10-11, 1769-05-18 på Gylleby i Sunne sn/S. Gift 1711-08-11 med löjtnanten och brukspatronen Mattias Gyllenspetz.

TAB 6

Sven Carlheim född 1663-08-24 i Karlstad, † 1703-06-15 och begraven i Söderhamns kyrka där hans vapen uppsattes. Adlad Gyllensköld men slöt själv sin adliga ätt på svärdsidan. Student i Uppsala1 1680-02-29. Häradshövding i Listers och Bräkne härader i Blekinge 1686-09-28. Adlad 1690-05-09 (introd. 1693 under nr 1207). Häradshövding i Hälsingland 1695-04-01. Gift med Margareta Königsfelt. Dotter till generalmajoren Mattias Königsfelt och hans 1:a fru Christenza von der Wettering.

Barn:

  • Bengt Gyllensköld, † ung före fadern.

TAB 7

Volmar Carlheim född 1664. Inspektor på Kungsör. Kopist i kammarkollegium 1685. Lanträntmästare i Västmanland 1689. Kronofogde i Ulf sunds län 1694-09-28 men entledigades från denna syssla 1697, då han inte förmått skaffa uppbördsborgen. Arrenderade Kungsörs ladugård 1697–1701. Kommissarie vid bancokontoret i Örebro 1694-12-13 till detsammas indragning 1699. Gift 1691-08-29 i Västerås med Helena Jernstedt. Dotter till borgmästaren i Västerås stad Arvid Jernstedt.

Barn:

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

  • Elgenstierna 2008, supplement av Carl Szabad
  • C.E. Nygren: Karlstads stads historia på uppdrag av stadsfullmäktige Volym 2 s23.
  • Hjalmar Furuskog: De Värmländska järnbruken, ss. 226, 230, 235.

: