:

Gyllenqvist nr 1782

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllenqvist nr 1782 †

Adlad 1686-09-25, introd. 1726. Utdöd 1752-01-06.


1 Lk. 2 KrAB. 3 SK. 4 AS. 5 Öä. 6 At (P).

TAB 1

Otto Gabrielsson, i Hamra i Lönsås socken Östergötlands län. Kronolänsman. Gift 1:o 1650 med N. N. Gift 2:o med Margareta Svensdotter, änka efter Joen Källman.

Barn:

  • 1. Per Lönqvist, adlad Gyllenqvist, född 1651. Friryttare vid Wittenbergs regemente i Bremen 1672. Kvartermästare vid livregementet till häst 1675. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente s. å. Löjtnant därst. 1686-04-27. Adlad s. å. 25/9 (sonen introd. 1726 under nr 1782). Avsked 1690-03-06. Död s. å. 27/4 och begraven i Lönsås kyrka, varest hans vapen uppsattes. Han deltog med tapperhet i slagen vid Halmstad, Lund och Landskrona samt erhöll många blessyrer. Gift 1682-12-24 med sin styvsyster Anna Källman, född 1646, död 1728-12-23 på Hamra, dotter av Joen Källman och Margareta Svensdotter.

Barn:

  • Hedvig, född 1683-03-04 på Hamra, liksom syskonen, död ogift 1758-08-07 Torarp
  • Barbara Christina, född 1684-10-09, död 1730. Gift 1717 med kyrkoherden i Godegårds pastorat av Linköpings stift Petrus Ollonberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1732 med Maria Kihlman i hennes 2:a gifte, född 1696-09-30, död 1771-01-15, dotter av komministern i Skällviks och S:t Anna församl:r Petrus Kihlman och hans 1:a hustru Anna Kylander), född 1681-03-23 i Mjölby, död 1738-02-27 i Godegårds prästgård [Hm].
  • Anna, född 1685-12-01, död 1749-04-25 på Hamra. Gift där 1707-01-04 med kronofogden Lars Glanberg, född 1680-11-04, död 1730-09-25 i Vreta klosters socken Östergötlands län.
  • Gustaf, född 1687. Ryttmästare. Död 1752. Se Tab. 2

TAB 2

Gustaf (son av Per Lönqvist, adlad Gyllenqvist, Tab. 1), född 1687-11-09 Hamra. Adjutant vid Östgöta kavalleriregemente 1708-12-05. Löjtnants karaktär 1723-10-03 med rang från 1722-06-26. Ryttmästares avsked 1731-05-11. Död 1752-01-06 Kullerstad och begraven i Mogata kyrka samt slöt ätten på svärdssidan. Han blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Tobolsk, varifrån han hemkom i juni 1722. Gift 1725-12-14 i Västervik med Anna Margareta Holling, född 1708-05-16 död 1759 och begraven s. å. 2/3 i Mogata socken, dotter av regementssekreteraren vid livgardet Carl Holling.

Barn:

  • Peter Gustaf, född 1728-04-02 på Kullerstad, liksom syskonen. Anställd vid amiralitetet. Kvartermästare. Död 1747-04-24 och begraven s. å. 1/5 i Mogata kyrka
  • Anna Margareta, född 1729-06-10, död 1730 och begraven s. å. 31/5 i Mogata kyrka
  • Carl Fredrik, född 1735-04-14, död 1736-01-17 och begraven i Mogata kyrka
  • Catharina Charlotta, född 1737-12-03, död 1792-12-11 Hesselby. Gift 1759-07-16 med majoren i armén, ryttmästaren vid husarregementet, RSO, Johan Hadorph, född 1730-01-12, död 1784-02-17 på Hesselby, av samma släkt som adliga ätterna Stiernadler, och Hadorph, nr 2213.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: