:

Nordström från Vimmerby

Från Adelsvapen-Wiki

Lars Persson, född ca 1611 i Hult, Pelarne; bonde i Mossebo, Pelarne sn; † där efter 1730. Gift med Elisabet Larsdotter. (BP)

Son:

Joen Larsson, bonde i Norrlida. Gift 1689 i Rumskulla med Ingrid Ingemarsdotter, dotter till bonden i Isfall Ingemar Gudmundsson och Karin Larsdotter. (BP)

Barn:

 • Lars Nordström, född 1695; mönsterskrivare; † 1773. se Tab 1.

TAB 1

Lars Nordström, (son till Joen Larsson och Ingrid Ingemarsdotter), född 1695 i Norrlida, Pelarne sn; mönsterskrivare vid Kalmar reg:te; † 1773-07-24 på Djurstorp, Vimmerby av ålderdomssvaghet. Gift med Anna Jonsdotter Kartman, dotter till länsmannen Jon Månsson Kartman och Karin Larsdotter Beckman. (SvA 29)

Barn:

 • Magnus Nordström, född 1718; kyrkoherde; † 1769.
 • Catharina Nordström, född 1720 på Djurstorp, Vimmerby , † 1721.
 • Maria Christina Nordström, född på Djurstorp, Vimmerby 1722, † 1787 i Pelarne sn. Gift med sjömannen Brodderus Hultström, född 1721, † 1796-05-14 på Mjöshult, Södra Vi sn av ålderdom.
 • Catharina Nordström, född 1725-01-06 på Djurstorp, Vimmerby, † 1794-01-12 på Hamphorva, Pelarne sn av lungsot. Gift med bonden och sockenmannen Jaen Sunesson i Hamphorva, Pelarne sn, född 1711, † 1786-11-10 på Hamphorva av ålderdom.
 • Margareta Nordström, född 1728 i Djurstorp, Vimmerby. Gift med Petter Dahlman på Källsberg, Blackstad sn.
 • Jonas Nordström, född 1730; mönsterskrivare; † 1802 på Möckelhult. se Tab 2.
 • Carl Gustaf Nordström, född 1733; fältväbel vid Kalmar reg:te; † 1811. se Tab 10.

TAB 2

Jonas Nordström, (son till Lars Nordström Tab 1), född 1730-07-05 på Djurstorp, Vimmerby; mönsterskrivare vid Kalmar reg:te; † 1802-07-16 på Möckelhult, Frödinge sn. Gift 1757-02-27 i Blackstad med Elsa Catharina Robach, född 1740, † 1818-05-02 på Möckelhult av slag, dotter till jägmästaren Claes Aronsson Robach och Catharina Sophia Stierncreutz. (SvA)

Barn:

 • Claes Lorentz Nordström, född 1759; löjtnant; † 1824. se Tab 3.
 • Anna Sofia Nordström, född 1761-01-02 på Djurstorp, Vimmerby, † 1836-07-03 av ålderdom på Hultåsa, Vena sn. Gift 1781-01 i Frödinge med sergeanten Daniel Åberg, född 1729-12-08, † 1808-04-11 på Hultåsa, Vena sn av ålderdom.
 • Catharina Regina Nordström, född 1762-04-30 på Djurtorp, Vimmerby, † 1818-01-29 på Adriansnäs, Misterhults ssn av slag, begr s å i februari. Gift 1786-08-06 i Frödinge med sergeanten Gustaf Adolf Hellenstierna, född 1749, † 1818.
 • Elisabeth Nordström, född 1764-04-14 på Djurtorp, Vimmerby, dpt s d (faddrar: Carl Gustaf Nordström, Samuel Jönsson i Knabbarp, hustru Stina Jönsson ibidem, hustru Anna Samuelsdotter i Hansehult, källa: Genline ID 183.29.64000). Gift 1793-05-09 i Frödinge sn (källa: Genline ID 29.18.82300) med kommissionslantmätaren Nils Magnus Westerström, född 1765-06-05 i Högsby, Högsby sn, † 1809-10-28 på Skråphem, Frödinge sn, begr 12/11 (leversjuka, 46 år gammal, källa: Genline ID 29.20.25100). Paret fick flera barn.
 • Johan Philip Nordström, född 1766-07-31 på Djurtorp, Vimmerby.
 • Gustaf Nordström, född 1767; kammarrättsråd; R S O; godsägare; † 1843. se Tab 4.
 • Christina Nordström, född 1770-01-08 i Vimmerby. Gift 1803-03-10 i Frödinge med vice pastorn Per Hylin från Säby sn.
 • Elsa Lovisa Nordström, född 1774-04-08 på Djurtorp, Vimmerby, † ogift 1822-02-03 av hetsig feber på Snoketorp, Södra Vi sn.
 • Magnus Nordström, född 1780; fältväbel vid Kalmar reg:te. se Tab 9.

TAB 3

Claes Lorentz Nordström, (son till Jonas Nordström Tab 2), född 1759-01-04 i Vimmerby; löjtnant vid Kalmar reg:te; † 1824-04-02 av gulsot i Vimmerby. Gift 1790-12-22 i Vimmerby med Sara Elisabeth Chraemer, född 1759, † 1824-11-08 av tvinsot i Vimmerby, dotter till Per Johan Chramer och Sara Åstrand.

Barn:

 • Elsa Carolina Nordström, född 1791-11-06 på Algutstorp, Vimmerby, † där s å 6/11 av hjärtsprång.

TAB 4

Gustaf Nordström, (son till Jonas Nordström Tab 2), född 1767-12-01 på Djurstorp, Vimmerby; kammarrättsråd, riddare, godsägare (köpte 1805 Ålhult vid sjön Örn av majoren Johan Adolf Pechlin, och lät uppföra det nuvarande corps-de-logiset. Ålhult förblev inom släkten Nordström till 1905, då det köptes av trävarubolaget Norrköpings exporthyvleri. Källa: Nordisk Familjebok, 1904-1905); † 1843-01-11 på Ålhults herrgård, Södra Vi sn av ålderdomsbräcklighet. Gift 1794-10-28 i Östra Eds sn med jungfrun Beata Catharina Klöfverskjöld, född 1770-07-02 på Hjorteds säteri, Hjorteds sn, † 1838-08-23 på Ålhults herrgård, Södra Vi sn av slag, dotter till ryttmästaren Lars Klöfverskjöld och Axelina Christina Schildt.

Barn:

 • Jonas Gustaf Nordström, född 1795; godsägare, auditör, vice häradshövding; † 1855. se Tab 5.
 • Carl Nordström, född 1798; assessor, godsägare; † 1869. se Tab 7.
 • Carolina Christina Wilhelmina Nordström, född 1800-07-18 på Flathult, Gårdveda sn, † 1834-10-02 på Ålhults herrgård, Södra Vi sn i barnsäng (födde en dödfödd son 27/9). Gift 1833-11-12 i Södra Vi sn med 3:dje majoren vid Kalmar reg:te Bengt Hallgren, född 1792-01-04 på Öraslöv, Vinslövs sn (Kristianstad), † 1870-04-23 i Vimmerby sfs av bröstsjukdom, son till majoren Johan Adolf Pechlin och Elna Nilsdotter, samt fosterson till inspektorn Nils Hallgren (källa: Rudelius, Folke, Kalmar Regementes Personhistoria del II s.40-42).

TAB 5

Jonas Gustaf Nordström, (son till Gustaf Nordström Tab 4), född 1795-08-12 på Flathult, Gårdveda sn; auditör, landssekreterare i Linköping, vice häradshövding, godsägare på Mauritzberg, Östra Husby sn; † 1855 i Norrköping. Gift med Johanna Sofia Sandblad, född 1810.

Barn:

 • Johanna Wilhelmina Charlotte Nordström, född 1831-01-18 i Linköping.
 • Nils Gustaf Theodolf Nordström, född 1832; major, godsägare. se Tab 6.
 • Carl Timar Nordström, född 1833-12-11 i Linköping; överste vid Svea Artillerireg:te; † ogift och barnlös 1894 i Stockholm.

TAB 6

Nils Gustaf Theodolf Nordström, (son till Jonas Gustaf Nordström Tab 5), född 1832-07-21 i Linköping; major vid Kalmar reg:te, godsägare på Orremåla, Horns sn; † där 1897-09-14 av vattusot. Gift 1861-10-04 i Södra Vi med sin kusin Carolina Nordström, född 1839-04-20 i Karlstorps sn, † 1911-07-16 på Orremåla, Horns sn av ålderdom, dotter till assessorn och godsägaren Carl Nordström och Anna Lovisa Wahlström (se under Tab 7).

Barn:

 • Ellen Carolina Nordström, född 1862-09-25 på Orremåla, Horns sn. Gift 1888-06-17 i Horn med lantbrukaren på Stjärnop, Horns sn Gustaf Fredrik Bergman, född 1860-02-02 i Edsbruk, Västra Eds sn, son till Carl Magnus Bergman och Emma Bernhardina Hagstedt.
 • Sofia Lovisa Nordström, född 1863-10-30 på Orremåla, Horns sn, † ogift 1939-10-27 i Linköping.
 • Helga Wilhelmina Nordström, född 1873-09-12 på Orremåla, Horns sn, † ogift 1920-10-08 i Landeryd, Vårgård, Horns sn.
 • Folke Fridolf Nordström, född 1880-11-05 på Orremåla, Horns sn.

TAB 7

Carl Nordström, (son till Gustaf Nordström Tab 4), född 1798-03-17 på Flathult, Gårdsveda sn; assessor, godsägare; † 1869-05-13 på Ålhults herrgård, Södra Vi sn av ålderdom. Gift 1835 med Anna Lovisa Wahlström, född 1805-01-21 i Norrköping, dotter till brandrotemästaren Magnus Wahlström och Brita Maria Hellgren.

Barn:

 • Carl Gustaf Nordström, född 1836-12-13 i Karlstorps sn; underlöjtnant, adjudant; † ogift och barnlös 1859-07-31 i Linköping av feber.
 • Lovisa Beata Maria Nordström, född 1838-04-01 i Karlstorps sn, † 1848-02-06 på Ålhults säteri, Södra Vi av strypsjuka.
 • Carolina Nordström, född 1839-04-20 i Karlstorps sn, † 1911-07-16 på Orremåla, Horns sn av ålderdom. Gift 1861-10-04 i Södra vi med sin kusin, majoren Nils Gustaf Theodolf Nordström, född 1832. (se under Tab 6).
 • Augusta Amelie Nordström, född 1840-08-25 i Karlstorps sn. Gift 1864-04-15 i Södra Vi med provinsialläkaren från Kisa Carl Magnus Appelberg.
 • Henrik August Nordström, född 1842; godsägare; † där 1905. se Tab 8.
 • Axel Wilhelm Nordström, född 1843-10-16 på Ålhults herrgård, Södra Vi.
 • Lars Axel Theodor Nordström, född 1845-07-06 på Ålhults herrgård, Södra Vi, † där 1847-02-01.

TAB 8

Henrik August Nordström, (son till Carl Nordström Tab 7), född 1842-06-09 i Karlstorps sn; godsägare; † 1905-10-07 på Ålhults herrgård, Södra Vi (Ålhult såldes efter dennes död till trävarubolaget Norrköpings exporthyvleri). Gift 1868-10-27 i Horns sn med mademoiselle Helena Amalia Augusta Gustafva Westerling, född 1841-01-05 på Åby säteri, Horns sn, † 1924-01-27 på Ålhults säteri, dotter till kaptenen Johan Peter Westerling och Catharina Henriette Flodman.

Barn:

 • Emmy Carolina Wilhelmina Nordström, född 1869-08-16 på Brofall, Horns sn, † 1945-08-27 i Södra Vi sn. Gift med major Stålhammar.
 • Carl Johan Gustaf Nordström, född 1871-08-13 på Brofall, Horns sn; disponent. Gift 1903-11-24 i Västervik med Gudrun Ebba Matilda Wikander, född 1879-07-26 på Lidhem, Locknevi sn, dotter till ingenjören Eggert Edvard Wikander och Anna Matilda Schmidt.
 • Carl Henriksson Nordström, född 1878-12-11 på Ålhults herrgård, Södra Vi sn. Gift 1906-11-25 i Södra Vi sn med fröken Hilma Carolina Hultman, född 1881-12-10 i Björnö, Södra Vi, dotter till torparen Anders Gustaf Hultman och Carolina Henriksdotter.

TAB 9

Magnus Nordström, (son till Jonas Nordström Tab 2), född 1780-02-21 på Möckelhult, Frödinge sn; fältväbel vid Kalmar reg:te. Gift 1808-04-10 i Frödinge sn med jungfrun Christina Andersson, född 1790-05-26 i Brofall, Frödinge sn, dotter till kyrkovaktmästaren Anders Andersson och Christina Andersdotter.

Barn:

 • Gustava Charlotta Nordström, född 1809-11-06 på Möckelhult, Frödinge sn. Gift 1828-11-27 i Frödinge med kaptenen vid Kalmar reg:te Anders Pehr Wirsén.

Fosterdotter:

 • Hedvig Nathalia Presser, född 1813-08-27 i Horns sn, † ogift och barnlös 1893-06-17 i Lindhem, Horns sn, dotter till komministern i Horn Samuel Peter Presser och Maria Törnmarck.

TAB 10

Carl Gustaf Nordström, (son till Lars Nordström Tab 1), född 1733; fältväbel vid Kalmar reg:te; † 1811-03-04 på Snoketorp, Södra Vi sn av kräfta. Gift 1765-10-11 med jungfrun Lovisa Christina Kiellman, född 1745-05-04 i Djursdala by, † 1817-10-08 på Snoketorp, Södra Vi sn av slag, dotter till kvartermästaren Johan Carl Kiellman, adlad von Löwenadler (men aldrig introducerad på Riddarhuset) och hans 1:a fru Catharina Beata Giös. Alla parets barn dog antingen unga eller ogifta.

Barn:

 • Anna Lovisa Nordström, född 1766-12-19 på Marstad, Djursdala sn, † där 1767-02-27 av magsjuka.
 • Catharina Beata Nordström, född 1768-05-14 på Marstad, Djursdala sn, † ogift 1840-11-13 på Snoketorp, Södra Vi sn av ålderdom.
 • Axel Nordström, född 1769-05-26 på Marstad, Djursdala sn, † där 1771-01-10 av halssjuka.
 • Axel Philip Nordström, född 1771-06-19 på Marstad, Djursdala sn, † där 1773-03-13 av koppor.
 • Anna Lovisa Nordström, född 1772-11-21 på Marstad, Djursdala sn, † där ogift 1853-01-27 av vattusot.
 • Eva Christina Nordström, född 1774-10-23 på Marstad, Djursdala sn, † ogift 1822-02-03 på Snoketorp, Södra Vi sn av hetsig feber.
 • Gustaf Nordström, född 1776-08-25 på Marstad, Djursdala sn, möjligen † 1862-08-17 i Västrums sn.
 • Erik Nordström, född 1778-10-30 på Marstad, Djursdala sn; hemmansägare på Snoketorp, Södra Vi sn; † där ogift 1862-04-24 av ålderdomssvaghet.
 • Jonas Nordström, född 1780-12-06 på Marstad, Djursdala sn, † där 1780-12-15 av okänd sjukdom.
 • Carolina Gustava Nordström, född 1781-12-27 på Marstad, Djursdala sn, † där ogift 1828-01-22 av nervfeber.
 • Lars Nordström, född 1785-06-24 på Marstad, Djursdala sn, † där 1785-09-17 av kikhosta.
 • Axel Nordström, född 1788-11-15 på Marstad, Djursdala sn, † där 1789-03-24.

Källor

Östgötaanor. Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. SvA=Svenska antavlor nr 29 (2002/6) av Bo Persson. BP=Bo Persson - Rötter; Kyrkböcker: Folke Rudelius, Kalmar Regementes Personhistoria del II s.40-42. Sammanställt av: Mattias Loman


Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: