Folcker

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten Folcker †

TAB 1

Måns Folkesson, borgare i Kalmar.

Söner: (ordningsföljden osäker)

 • Folke Månsson, råd- och handelsman; † 1676. se Tab 2.
 • Petter Månsson, avlade borgared i Kalmar 1675-06-16; skomakare; bisittare i kämnärsrätten 1690; ålderman i skomakarämbetet 1698; † 1708-08-21 i Kalmar sfs. Gift 1:o med N.N, som nämns salig 1679-02-10. 2:o med Karin Joensdotter Skarp, † 1721-12-08 i Kalmar sfs, dotter till handelsmannnen i Kalmar Joen Persson Skarp och Ingeborg Larsdotter Bisterfeld.

TAB 2

Folke Månsson, (son till Måns Folkesson, Tab 1), avlade borgared i Kalmar 1639-12-11; bisittare i kämnärsrätten 1647; rådman 1663; kyrkföreståndare 1653 och tjänstgjorde senare som inspektor vid kyrkbyggnaden; byggde stenhus på tomt nr 36 i hörnet av Ölands- och Kaggensgatan i Kalmar, huset skadades vid eldsvådan 1731 och ombyggdes därefter; † 1676-02-29 i Kalmar sfs. Gift med Elin Börjesdotter, † 1709-03-22 i Kalmar sfs, dotter till handelsmannen i Kalmar Börje Joensson och Anna Henriksdotter. Barnen kallade sig Folcker.

Barn: (ordningsföljden osäker)

 • Birgerus Folcker, född 1646; amiralitetssuperintendent, kyrkoherde; † 1709. se Tab 3.
 • Zacharias Folcker, född 1662; hovauditör; † 1739. se Tab 6
 • Johannes Folcker, född 1664; teol professor; † 1729. se Tab 7.
 • Helena Folcker, † 1730-05-12 i Kalmar sfs. Gift med sin systers svåger 1684-11-03 i Kalmar sfs med vice borgmästaren och rådmannen, sedermera vice häradshövdingen Mathias Bengtsson Morin, född i Kalmar, † 1710-10-28 i Kalmar sfs av pesten.
 • Maria Folcker. Gift med sin systers svåger, stadskassören i Kalmar Lorentz Bengtsson, i hans 2:a gifte (gift 1:o med N.N; 3:o med Maria Gerdzlovia, dotter till kyrkoherden i Gärdslösa sn Jonas Jonæ Gerdzlovius och Catharina Wallrave), † 1690.

TAB 3

Birgerus Folcker, (son till Folke Månsson, Tab 2), född 1646 i Kalmar sfs; skola där 1652; student i Uppsala 1665-08-10; fil mag 1676-06-13; eloquentiae lektor 1677-06-19; prästvigd 1680-09-17 i Kalmar; slottspastor i Kalmar 1684-08-21; amiralitetssuperintendent i Karlskrona samt kyrkoherde i Ramdala och Jämjö 1690-05-24; pres på prästmötet i Lund 1701; riksdagsman 1680; † 1709-06-11 i Karlskrona. Gift 1687-12-07 med Catharina Ehrenklo, född 1667-07-15, † 1741-09-09 i Runstens sn, begr i Kalmar domkyrka i Ehrenkloska graven, dotter till stadspresidenten och häradshövdingen Erik Nentzel, adlad Ehrenklo och Christina Preuss.

Barn: (ordningsföljden osäker)

 • Anna Margareta Folcker, född ca 1691 (åu); jungfru; † ogift och barnlös 1759-08-24 i Aleglo, Loftahammars sn, 68 år gammal.
 • Erik Folcker. Auditör; † 1736. se Tab 4.
 • Carl Folcker, adlad von Ehrenclou, född 1694; kapten; † 1761. se adliga ätten von Ehrenclou.
 • Börje Gustaf Folcker, född ca 1697; kapten; † 1775. se Tab 5.
 • Helena Maria Folcker, † efter 1740. Gift med majoren Nils Gudmundsson Lysell, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1703-07-14 i Kalmar domkyrkofs med Anna Catharina Mascholl, dotter till tullkontrollören i Kalmar Erich Mascholl och Margareta Maville), född 1679 i Dalstorps prästgård, † 1740-10-25 på på kaptensbostället Täppesås, Nye sn..
 • Charlotta Beata Folcker, † 1754-08-30 på Sandbäckshult, Ålems sn av hetsig sjukdom, begr 4/9. Gift med kontraktsprosten och kyrkoherden i Ålems sn Daniel Brauner, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med Anna Swebilia, född 1666 i Kalmar, † 1716 i Ålem, dotter till Andreas Georgii Swebilius och Catharina Kylandra), född 1662-12-?? i Fagerhults sn, † 1729-03-11 i Ålems sn.

TAB 4

Erik Folcker, (son till Birgerus Folcker, Tab 3), student i Uppsala 1713-11-06; auditör vid Kalmar reg:te; † 1736-12-26 på Sporsjö, Åby sn (ej i db för Åby sn). Gift 1735-12-28 i Kalmar sfs med Helena Nydelia, född 1710 (åu), † 1742-03-03 i Åby sn, dotter till kyrkoherden i Åby församling Johan Nydelius och Brita Walleria.

Son:

 • Birger Folcker, född 1736-11-11 i Kalmar (ej i fb, dock finns han upptagen i Kalmar Nation i Lund 1670-1914 av Carl Sjöström, s.52); student i Lund. Vidare öden okända.

TAB 5

Börje Gustaf Folcker, (son till Birgerus Folcker, Tab 3), född omkr 1697 i Blekinge (källa: Arvid Kugelberg - Kungl Första livgrenadjärregementets historia Del 5 - Biografiska anteckningar om officerare med vederlikar 1619-1927); sekund fänrik 1719-11-12; fältväbels indeln 1721; sergeants indeln 1723; fänriks indeln 1738; löjtnant 1741; kaptens avsked 1743; arrenderade Ekäng i Asby; ägde senare med sin andra hustru Hovetorp i Torpa sn; † där 1775-08-26, begr 5/9 (75 år gammal) Gift 1:o med Kajsa Nyman (källa: Arvid Kugelberg - Kungl Första livgrenadjärregementets historia Del 5 - Biografiska anteckningar om officerare med vederlikar 1619-1927); 2:o 1733-02-06 i Torpa sn (källa: Personhistorisk tidskrift 1899-1908, Spridda rättelser och tillägg till G Anreps Svenska Adelns Ättartavlor) med välädla jungfrun Margareta Christina Ekegren (Enl fb för Åby sn då dottern Anna Maria föds, anges Catharina Palmstierna som mor. Hon var dock gift med Gustafs bror Carl, adlad von Ehrenclou och någon annan Catharina Palmstierna finns inte upptagen i några källor), född 1711-10-25 (källa: Gen ID: 396.19.73100) på Hovetorp, Torpa sn, † där fru Capitaineskan 1778-10-15, begr 30/10, dotter till kaptenen vid Västgöta stånddragonreg:te Peter Ekegren och Margareta Torpadia

Barn 1:o:

 • Anna Maria Folcker, född 1725-11-12 på Sporsjö, Åby sn.
 • Börje Folcker, † 1728-07-17 i Kalmar sfs.

Barn 2:o:

 • Catharina Charlotta Folcker, född 1735-07-06 på Hovetorp, Torpa sn. Gift 1766-12-28 på Hovetorp, Torpa sn med Bengt Asp.
 • Christina Elisabeth Folcker, född 1737-06-20 på Hovetorp, Torpa sn, † 1749-11-17 på Hovetorp, Torpa sn.
 • Lars Erik Folcker, född 1745-10-08 på Ekäng, Asby sn, dpt 12/10 (dopvittnen: wälboren herr Carl von Ehrenclou, kyrkoherden Johan Dureaus, fältväbeln Nils Hurtulin, fru capiteinskan Margareta Torpadia, jungfrun Anna Helena Rotkirch m fl), † där 1746, begr 4/3 (Capitein Folkers lilla son på Ekäng, källa: Genline ID 269.27.89500).
 • Carl Folcker, född 1748-12-01 på Hovetorp, Torpa sn.
 • Helena Christina Folcker, född 1753-01-29 (ej i fb för Torpa sn) på Hovetorp, Torpa sn, † änka 1814-09-14 på Hovetorp, 62 år gammal, begr 2/10 Gift 1776-09-19 i Torpa sn med sedermera hovrättskommissarien Gabriel Michaelsson Ramsell, född 1741-09-18 i Torpa sn, † 1811-07-21, 70 år gammal. Paret fick flera barn och bodde på Hovetorp.

TAB 6

Zacharias Folcker, (son till Folke Månsson, Tab 2), född 1662 i Kalmar; hovauditör; † 1739-11-13. Gift 1710-05-03 med Anna Maria von Stenhagen, född 1687-11-12, † 1771-04-10 i Stockholm, dotter till hovkamreraren Carl Müller Stenhagen, adlad von Stenhagen och Anna Peringer.

Döttrar:

 • Anna Maria Folcker, född 1730 (källa: Genline ID 2311.3.83900), † 1794-01-12 på Sunnanå säteri, Hagby sn, begr 13/1 (66 år gammal, källa: Genline ID 2311.8.72300). Gift 1:o med sekreteraren Joachim Westerling, † före 1767 på Sunnanå säteri, Hagby sn (db saknas i Hagby sn mellan 1763-1767); 2:o med häradshövdingen Erik Gustaf Laurin). Paret fick fyra barn.
 • Fredrika Eleonora Folcker (förekommer som fadder åt sina syskonbarn år 1757 i Hagby sn, källa: Genline ID 2311.6.51500).

TAB 7

Johannes Folcker, (son till Folke Månsson, Tab 2), född 1664-08-11 i Kalmar; skol i Kalmar 1672; student i Uppsala 1684-08-20; fil mag 1694-12-11; student i Halle 1695-04-04; student i Giessen 1696-02-12; filosofie lektor 1698-03-16; prästvigd s å 5/7 i Kalmar; flyttade till Pernau och där teol professor 1701; förste teol professor där 1707-01-20; avsatt från tjänst och ämbete 1718-02-12; fick 1723 av ständerna en liten pension och bosatte sig i Karlshamn; † 1729-11-24 i Asarums sn. Gift 1706-06-12 i Karlshamn med Catharina Velshuysen, född 1690-05-08 i Karlshamn, † där 1745, begr 16/5, dotter till en köpman Velshuysen.

Barn: (ordningsföljden osäker)

 • Johan Christian Folcker, född 1707 (åu); skola i Kalmar 1718; häradsskrivare och kronobefallningsman på Öland; † 1792-09-03 på Svarteberga, Räpplinge sn, 85 år gammal, begr 6/9, trol barnlös. Gift 1731-06-01 i Räpplinge med Anna Christina Dahlin, dpt 1714-01-10 i Ryssby, † 1781-04-25 på Svarteberga, Räpplinge sn, begr 1/5, dotter till kyrkoherden i Räpplinge församling Nils Dahlin och Anna Bergman.
 • Helena Maria Folcker, född 1708 (åu), † 1746, begr 17/10 i Karlshamn, 38 år gammal. Gift med Bengt Ludvig Seritius.
 • Zacharias Daniel Folcker, född 1711 (åu); nämndeman; † 1759. se Tab 8.
 • Magnus Vilhelm Folcker, född 1711-02-19 i Yttergrans sn, trol † ung.
 • Anna Beata Folcker, född 1716-06-25, † 1796-04-11 i Asarum, Asarums sn, 80 år gammal. Gift med häradsskrivaren Christoffer Thurau, † 1780-11-21 i Asarum, Asarums sn.

TAB 8

Zacharias Daniel Folcker, (son till Johannes Folcker, Tab 7), född 1711 (åu); nämndeman i Asarum, Asarums sn; † där 1759, begr 10/4, 48 år gammal. Gift med Sara Brask.

Barn:

 • Johan Folcker, född 1746 i Asarum, Asarums sn, † där s å.
 • Johan Folcker, född 1747; häradsskrivare, kronolänsman; † 1794. se Tab 9.
 • Catharina Maria Folcker, född 1750 i Asarum, Asarums sn. Gift 1768-10-09 i Asarums sn med trädgårdsmästaren Carl Nicolaus Forsell, från Stampen.
 • Erik Folcker, född 1755 i Asarum, Asarums sn.
 • Anna Greta Folcker, född 1756 i Asarum, Asarums sn.

TAB 9

Johan Folcker, (son till Zacharias Daniel Folcker, Tab 8), född 1747-01-12 (källa: Gen ID: 833.10.69400 - född den 11:e enl dp, källa: Gen ID 1486.135.75400) i Asarum, Asarums sn (källa: Gen ID: 1486.1.20700); häradsskrivare och kronolänsman, bosatt på hustruns gamla släktgård Långelycke, Linneryds sn (Kronoberg); † där änkling 1794-06-05, begr 25/6, 47 år, 4 mån och 26 dag gammal. Gift 1781-12-23 i Linneryds sn med dygdädla jungfrun Helena Margareta Lång, född 1747 på släktgården Långelycke, Linneryds sn, † där 1789-11-05, begr 17/11, dotter till komministern och vice pastorn i Södra Sandsjö pastorat Daniel Lång och Rebecka Stolpe.

Barn:

 • Sara Rebecka Folcker, född 1782-11-10 på Långelycke, Linneryds sn, † där s å 16/11, begr 22/11.
 • Catharina Maria Folcker, född 1783-12-08 på Långelycke, Linneryds sn. Gift ca 1801 med kvartermästaren, senare fanjunkaren vid Smålands lätta kavalleri Johan Bæckström, född 1767-04-29 på Storegård, Vissefjärda sn, † 1813 i slaget vid Leipzig. Paret eferlämnade talrika ättlingar.
 • Johan Daniel Folcker, född 1785; sekreterare; kustsergeant. se Tab 10.
 • Beata Elisabeth Folcker, född 1786-08-13 på Långelycke, Linneryds sn, dpt 16/8, † där s å 26/8 av okänd barnsjukdom, begr 29/8.
 • Sara Rebecka Folcker, född 1787-12-13 på Långelycke, Linneryds sn, dpt 15/12, † där s å 21/4, begr 28/4.

TAB 10

Johan Daniel Folcker, (son till Johan Folcker, Tab 9), född 1785-07-07 på släktgården Långelycke, Linneryds sn; sekreterare (källa: Gen ID: 833.31.87700), därefter kustsergeant (källa: Gen ID: 1212.25.8900); avflyttade från Norra Heljeröd till Tunneberga nr 1 i Jonstorps sn år 1849, samt han ensam år 1857 till Ängelholm (källa: Gen ID: 1276.36.33400). Gift 1845-03-31 (lysta 16:e, 23:e och 30:e mars) i Farhults sn med jungfrun Amalia Henrietta Hintze, född 1818-04-14 i Västerstads sn (Malmöhus), dotter till Jonas Hintze och Maria Braune.

Döttrar:

 • Helena Maria Folcker, född 1847-05-22 på Norra Heljeröd, Farhults sn, † utfattig, ogift och barnlös 1882-01-11 på Tunneberga nr 1, Jonstorps sn.
 • Amalia Josefina Gunhardina Matilda Folcker, född 1849-09-24 på Norra Heljeröd, Farhults sn, † utfattig, ogift och barnlös 1897-08-22 på Tunneberga nr 1, Jonstorps sn - med henne dog troligen släkten Folcker ut.

Källor

Kyrkböcker för Åby sn i Kalmar län, Torpa sn i Östergötland, Linneryd i Kronoberg, Asarum i Blekinge samt Farhults sn i Malmöhus; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Kalmar och Kalmarbor under 1600-talet av Gunnar Håkansson; Svensk Släktkalender & Svenska Ättartal av Victor Örnberg; Kalmar Nation i Lund 1670-1914 av Carl Sjöström. Forskare: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.