:

Von Porten nr 847

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Porten nr 847 †

Adlad 1673-06-19, introd. 1690. Utdöd 1722-04-04.

'Skall härstamma från en adlig ätt i Tyskland, som för en och annan tillstötande olägenhet bofaste sig i Livland och Estland och där måste föda sig med borgerlig näring.'


1SK. 2As. 3At (P.).

TAB 1

Mattias Porten. Rådsförvant i Reval. Gift 1637-11-20 med Agneta von Wangersheim i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Didrik von Dahlen, av en adlad, men ej introd. ätt)1, dotter av borgmästaren i Reval Georg von Wangersenn, adlad von Wangersheim men ej introd.

Barn:

  • Mattias Porten, adlad von Porten, född omkr. 1638 i Reval. Assessor i revalska borgrätten 1665-02-00 och i livländska lanträtten 1671-10-03. Adlad 1673-06-19 (introd. 1690-04-29 under nr 847). Lantrichter i wendiska kretsen 1676-04-18. Ståthållare på Revals slott 1690-05-05. Ekonomidirektör i Estland s. å. 31/12. Död i Vaxholm och begraven 1718-01-16 i Tyresö kyrka, Stockholms län. Gift med en dotter till k. sekreteraren och assistentrådet i Livland Paul Helmes, adlad von Helmersen, men ej introd. och Anna Koje.

Barn:

  • En son. Rustmästare vid livregementet till häst. 'Han ihjälstack 1711 i Stockholm professorn Christian Eberhard Morians son.'
  • Rikard Mattias. Pikenerare vid gardet. Fänrik vid Västmanlands regemente 1690. Död 1691 i Brabant.
  • Fredrik.
  • Anna Elisabet, levde 1725. Gift 1702-06-19 i Reval med majoren Carl Vilhelm Rehbinder, arvherre till Wollust och Kuckofer i Estland, levde 1745-02-26.

TAB 2

Carl Julius (son av Mattias Porten, adlad von Porten, Tab. 1). student i Pernau3 1708-11-12. Musketerare vid pommerska lantmilisregementet. Korpral därst. Förare. Sergeant. Fänrik 1713-04-24. Konfirm. fullm. s. å. 20/8. Löjtnant vid generalmajor Stuarts regemente 1714-05-08. Fänrik vid livgardet s. å. Regementskvartermästare vid Upplands standsdragonregemente 1716-02-02. Kapten därst. s. å. 11/7. Avsked 1719-09-30. Blev 1722-04-04 vid Ånga på en jakt ihjälskjuten av sin dräng och begraven i Nyköpings östra kyrka. Ätten lär med honom hava utgått. Gift med Catharina Charlotta Tungel, född 1696, död 1723-09-01 av sorg över mannens ömkliga död, dotter av lagmannen Johan Tungel, och hans 1:a fru, friherrinnan Charlotta Eleonora Sparre.

Barn:

  • Anna Charlotta, född 1719, död ogift 1799-04-11 Ånga, den sista av namnet.
  • Juliana, född 1722, död 1796-11-16 på Ånga. Gift 1741-10-04 i Stockholm med mantalskommissarien Mårten Mårtensson Westerling i hans 2:a gifte (gift 1:o 1733-08-14 med Elisabet Åkerhielm, född 1708-08-19, död 1740, dotter av bergsrådet Jakob Hartzen, adlad Åkerhielm, och Elisabet de Besche), född 1709-05-29 i Nyköping, död 1746 och begraven 1747-01-11 i Westerlingska graven i Nyköpings S:t Nikolai kyrka, brorson till statskommissarien Henrik Westerling, adlad von Westerling.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: