:

Rosenberg nr 322

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Rosenberg nr 322
Vapensköld för adliga ätten Rosenberg nr 322

Adliga ätten Rosenberg nr 322 †

Adlad 1645-03-22, introducerad 1647. Utdöd 1709-06-28.

TAB 1

  • Simon Simonsson Snare, adlad Rosenberg, till Torlunda i Löt och Borgs socken, Östergötlands län. Frö i Lillkyrka socken, Östergötlands län och Forsby i Kimstads socken, Östergötlands län samt Skogaholm i Svennevads socken, Örebro län. Född 1603. Kom i tjänst 1624. Skrivare i räknekammaren 1629. Fältproviantmästare vid svenska armén i Tyskland 1632. Fältkamrerare och kommissarie i Schwaben 1633. Kammarråd vid Mainz'ska staten 1635. Kamrerare i krigskollegium 1639-08-20. Häradshövding i Norra Vedbo härad, Jönköpings län 1643-01-07. Adlad 1645-03-22 (introducerad 1647 under nr 322). Krigskommissarie 1646-09-28. Krigsråd 1661-04-19. Död 1689 och begraven 1689-01-19 i Linköpings domkyrka. Gift 1638-12-11 i Nikolai församling, Stockholm med Margareta Larsdotter (döpt 1617-08-20 i Nikolai församling, ?), död 1691-09-05 på Skogaholm (At (Sch).), dotter av rådmannen i Stockholm Lars Henriksson och Vendla Mårtensdotter (som 1619 blev omgitt med assessorn Peter Andersson, adlad Törnsköld).

Barn:

  • Helena, född omkring 1640, död 1677-06-04. Gift 1668-04-18 i Stockholm (At (L).) med översten Jakob Stegman, adlad Stegman, i hans 2:a gifte, död 1676.
  • Simon, döpt 1642-07-02 i Nikolai församling, Stockholm. Student i Uppsala 1654-06-00 (Um.) och i Åbo 1661 (Lå.), där han utgav en disputation »De majestate ejusque juribus» 1662. Kapten 1675-11-19. Död ogift efter stormningen av Kristianopel 1677-02-00.
  • Lars, döpt 1643-11-30 i Nikolai församling, Stockholm. Student i Uppsala 1654-06-00 (Um.). Död ung.
  • Vendla, döpt 1645-06-08 i Nikolai församling, Stockholm, död 1680. Gift med översten Henrik Patkull i hans 2:a gifte, född 1607, död 1683, fader till Georg Reinhold Patkull, friherre Patkull von Posendorff.
  • Nils, döpt 1648-11-01 i Nikolai församling, Stockholm. Student i Uppsala 1654-06-00 (Um.). Fänrik vid Östgöta infanteriregemente. Blev 1673-05-00 ihjälslagen i Malmö, varest han låg i garnison, av stadsvaktmästaren i Malmö.
  • Catharina, till Skogaholm. Döpt 1650-07-16 i Nikolai församling, Stockholm. Gift 1684 på Skogaholm med generallöjtnanten Anders Winnerstedt, adlad Wennerstedt, , född 1650, död 1723.
  • Mårten. Överstelöjtnant. Död 1691. Se Tab. 2

TAB 2

  • Mårten (son av Simon Simonsson Snare, adlad Rosenberg, Tab. 1), född på 1650-talet. Student i Uppsala (Um.) 1670-08-23. Var 1674 i fransk krigstjänst. Kapten vid dalregementet 1678-06-08. Överstelöjtnant i tysk kejserlig tjänst. Var död 1691. – 'Han hade under äktenskapslöfte med fru Adelgunda von Keckerbartinski, som sedan blev gift med borgmästaren Carl Forsman, nedanstående son, som av konsistorium blev erkänd för äkta, varjämte hon av hovrätten och sedermera 1694 av kunglig maj:t förklarades för kaptenen Mårten Rosenbergs laggifta hustru.'

Barn:

  • Simon Jakob. Student i Åbo 1699 (Lå.). Var fänrik 1703. Uppgives hava blivit löjtnant vid Kalmar regemente eller Smålands tremänningsinfanteriregemente. Stupade ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava och slöt ätten.


Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: