:

Flodman

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Samuel Flodman, född 1686 (åu); volontär vid flottan 1705; bevistade s å slaget vid Retusaari, där han sårades i vänstra handen och vänstra benet; deltog i striderna i finska skärgården 1706-1707; blev fången i affären vid Kolumpä 1708 och förd till Koporje slott i Ingermanland, som han rymde från efter fem dagar och återvände till flottan; var ombord på skeppet "Norrköping", då det förliste vid Dagerort s å; bevistade sjökampanjen 1709 samt tog efter sin hemkomst till Karlskrona avsked från sin tjänst vid flottan; begav sig till armén i Skåne s å; sekundfältväbel vid Västmanlands reg:te 1710; bevistade slaget vid Helsingborg s å; fältväbel 1711-10-28; bevistade 1712 års sjöexpedition samt deltog i den nio timmar långa sjöbataljen vid Rudön; led sedermera skeppsbrott på brigantinen "Väduren"; transporterades s å till Östgöta Infanterireg:te; bevistade slaget vid Gadebusch s å 20/12; premiärfältväbel 1713-06-12; efter Tönnings kapitulation begav han sig till Sverige; bevistade fälttåget kring Stockholm 1714, i Roslagen 1715 och norska fälttåget 1716; fänrik s å 13/6; deltog i norska fälttåget 1718 och kampanjen i Roslagen 1719, i bataljen vid Fliseberg 1720 samt i 1721 års sjökampanj på galejorna; avsked 1721-10-31; blev 1742-10-02 intagen på Vadstena krigsmanshus; bosatt på Klosterlunda i Hovs sn; † 1758-12-13 på Valla, Appuna sn (72 år gammal). Gift 1720-02-18 på Klosterlunda i Hovs sn med jungfrun Maria Catharina Duberg, född 1699 på Klosterlunda, Hovs sn, dpt 2/2 (källa: Genline ID 305.13.24700), † där 1756-05-14, dotter till slottsskrivaren och fiskalen i Vadstena Peter Gabriel Duberg och Elisabeth Blomensköld.

Barn:

 • Johan Gabriel Flodman, född 1721-09-12 på Klosterlunda, Hovs sn; auditör; bruksägare i Värmland; † ogift och barnlös 1785-05-16 i Maria fs, Stockholm.
 • Anna Elisabeth Flodman, född 1723-03-22 på Klosterlunda, Hovs sn, † där 1725-01-15.
 • Carl Gustaf Flodman, född 1725; ryttmästare; † 1776. se Tab 2.
 • Bleckert Flodman, född 1728-04-30; löjtnant vid Ydre kompani 1771-09-25; avsked ur krigstjänsten 1775-05-22; † ogift och barnlös 1782-09-08 på Arneberga, Örberga sn.
 • Per Adolf Flodman, född 1733-06-27 på Klosterlunda, Hovs sn, † där 1734-04-25.
 • Elisabeth Maria Flodman, född 1739-08-02 på Klosterlunda, Hovs sn, † där 1746-05-14.

TAB 2

Carl Gustaf Flodman, (son till Samuel Flodman, Tab 1), född 1725-11-25 på Klosterlunda, Hovs sn; volontär vid Vadstena kompani i Östgöta Infanterireg:te 1743-09-03; rustmästare där 1745-08-27; förare 1747-08-29; sergeant vid Ydre kompani i Östgöta Infanterireg:te 1748; fältväbel vid överstelöjtnantens kompani där 1749-03-06; deltog troligen i Pommerska kriget 1757-1762; kungl livdrabant 1762-03-09; kallas ryttmästare i db; † 1776-11-25 på Stora Hilltorp, Bjälbo sn. Gift med sin kusin Anna Dorothea Blomensköld, född 1730-05-09 på Källaryd, Källaryds sn, † 1815-09-24 på Stora Åby frälsesäteri, Horns sn, dotter till majoren Bleckert Andreas Blomensköld och hans 1:a hustru Brita Christina Gyllencartau.

Barn:

 • Samuel Bleckert Flodman, född 1753-09-30 på Valla, Appuna sn, † där 1756-02-19.
 • Gustaf Adolf Flodman, född 1754; furir. se Tab 3.
 • Carl Christian Flodman, född 1758-08-01 på Valla, Appuna sn, † 1768-07-11 på Källaryd, Källaryds sn.
 • Olof Fredrik Flodman, född 1760; löjtnant; † 1835. se Tab 7.
 • Christina Maria Flodman, född 1761-01-05 på Källaryd, Källaryds sn.
 • Bleckert Anders Flodman, född 1762; major; † 1842. se Tab .
 • Carl Vilhelm Flodman, född 1765-02-09 på Källaryd, Källaryds sn, † barn.
 • Alexander Magnus Flodman, född 1767-03-20 på Källaryd, Källaryds sn, † barn.
 • Carl Gustaf Flodman, född 1770 på Källaryd, Källaryds sn.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: