:

Scharff

Från Adelsvapen-Wiki

Prästsläkt. OBS! Släktutredningen är under bearbetning och är ej komplett.

TAB 1

Johan Hansson, köpman i Kristinehamn och bergsfogde i Södermanland1, † 16811,d i Torshällad. Gift 1660-08-15 i Kristinehamnv med Barbara Leffler, † 1697-08-22 på Hölö och begravd där den 12 september. Källa: Hölö CI:1 föd. bok 1695-12-16. Hennes 1:a gifte med vågmästaren vid Kristinehamns järnvåg 1652-1655 och grundaren av Bofors Paul Leonardsson Hossman, † före 1655-11-10 i Kristinehamn. Hossman var av vallonsläkt. Karl Kihlbom: Vallonerna s372

Barn:

 • Paulus Johannes Scharff född ca 1661, † 1743. Se Tab. 2.
 • Hans Johansson Scharff, † 1710. Se Tab. 3.
 • Magdalena Johanna Scharff, † 1715-01-20 på Hölö och begravd där den 13 februari. Gift 1692-07-12 på Hölö med komministern i Jäder Gabriel Laurentius Fabricius. Källa Hölö CI:1 1688-10-05.
 • Maria Scharff, † 1707-11-13 i Hölö och begravd där den 6 december. Gift med befallningsmannen på Tullgarn och senare på Häggenäs Anders Ersson Biurberg, vilken senare gifte om sig med Dordi Pihl. Hans barn i 1:a och 2:a giftet föddes i Hölö församling.

TAB 2

Paulus Johannes Scharff f. ca 1661, † 1743. )

Paulus Johannes Scharff född ca 1661, † av slag 1743-04-28d på Hölö 82d år gammal sedan han stigit till häst för att rida till kyrkan att predika. Begravd på Hölö 1743-05-03. Begravningsvers över honom finns bevarad. Kyrkoherde på Hölö, Södermanland. Kallades även Skarff som gymnasist2 Uppgiften3,4,5 att han skulle vara född 1657 på Hällefors i Lilla Mellösa, Södermanland, är mindre trolig. När han var 16 år gammal skrevs han in i Södermanland-Närkes nation vid Uppsala universitet. Detta är inte anmärkningsvärt tidigt efter dåtida förhållanden6. Han är berömd för sitt modiga och förslagna bortskrämmande av ryssarna år 1719 då han lät utkläda buskar och gärdesgårdar med hattar och kläder. Gubbar och gummor blåste i lurar och slogo på kittlar. Prosten själv red omkring med värja vid sidan, med den påföljd att ryssarna trodde en större truppstyrka vara till finnandes och hastigt gavo sig iväg. Han är minst lika känd för att utöva sin makt som präst och tillika myndighetsperson inom Hölö församling. Han gjorde däremot inga undantag utan hans utövande gällde "hög som låg" inom församlingen. Speciellt gällde det kyrkoplikten, som sedan år 1680 fanns inskriven i kyrkolagen. Gift 1:o ca 1685 med Anna Stenius född ca 1662, † 1720-09-30d, 58 år gammal på Hölö och begravd s.å. 28 oktober. Med henne hade han 13 barn. Begravningsvers över henne finns bevarad. Gift 2:o 1721-07-23v på Hölö med Beata Tawast † 1742-07-27d. Gift 3:o 1743-01-03v med Dorotea Magdalena Lilliestråle född 1714, † 1806-01-06d. Ett av parets barnbarn, Beata Margareta Scharff, gifte sig med kyrkoherden Anders Wirell vilken var barnbarn till överste Claes Young och Karin Oljeqvist. Se Tab. 5.

Källor: KrA: Tidningsklipp ur Vårt Land 1890-04-09 (2 blad).

Barn:

 • Magnus Scharff född 1688-10-05 på Hölö, † 1722-03-24 i Hamburg. Gift. Änkan gifte om sig med ritmästaren i Lund Carl Mörth. Inskriven i Södermanlands nation 1707-09-27. Erhöll år 1718 kirurgsocitetens examensbevis och blev akademikirurg i Lund. Dopvittnen var högwälborne grefvinna fru Sophia Juliana Forbus, madame Christina Gevallia, syster Magdalena Joh. Scharff, ...Magnus Fredric De la Gardie, ... ... Magnus Stenius pastor i Mellösa, mons. Hans N. Psillander, mons. Hans Johanson Scharff. Källor: Hölö CI:1 1688-10-05. C.G. Brunius: Nordens äldsta metropolitankyrka, s353-354.
 • Johannes P. Scharff född 1693-06-21, † 1736-10-21. Dopvittnen var Gabriel Fabricius, Nils Schalman vid Tullgarn, pastoris hustru i Mörköö Maria Israeliis Acralia, Maria Johansdtr Scharff. Källa Hölö CI:1 1693-06-21. Se Tab. 4.
 • Anna Elisabet Scharff född 1697-10-23 på Hölö. Dopvittnen var Hans Leffler rådman i Telge, Andreas Sundius, dng. Salomon Stenius, öfwerstinnan Anna Silfversparre, wälborne fru Sophia Klingspor. Källa: Hölö CI:1 1697-10-23. Gift med löjtnant Georg Nejdel. Källor: Hölö C1:2 1719-05-11: En son med pastoren vid Kungl. gardet Joh. Bodin. Troligen gift minst tre gånger. Hon gifte sig 1721 med Martin Grunell.
 • Karl Fredrik Scharff född 1699-08-19 på Hölö, rådman i Trosa. Dopvittnen var Gouverneuren högwälborne Carl Gyllenstierna, högwälborne Pontus De la Gardie, wälborne herr Jesper Ehrencreutz, högwälborne fru...Sophia Juliana Forbus, wälborne jungfru Barbara Ehrencreutz, madame Anna Forsbärgh. Källa: Hölö CI:1 1699-08-19.
 • Florentinus Scharff född 1701-01-27, † 1773-01-08. Dopvittnen var Mag. Andreas Bolm, bokhållaren Anders Sundel, mad. Magdalena Scharff, jungfru Margareta Stenius. Källa: Hölö CI:1 1701-01-27. Se Tab. 5.
 • Charlotta Eleonora Scharff född 1704-03-29 på Hölö, begraven på Riddarholmen 1779-01-29. Hölö CI:1 föd. bok: Dopvittnen var wälborne fru Anna Lodhe, madam Anna Rinman, Gabriel Fabricius, Bergerus Magni Stenius. Källa: Hölö CI:1 bild 94 (AD). Gift 1726-03-13 i finska församlingen i Stockholm med kyrkoherden i densamma, Johan Henrich Procheus.
 • Sophia Juliana Scharff född 1690-04-06 på Hölö, † 1694-05-14 på Hölö. Dopvittnen var Kongl. rådet högwälborne Grewe Axel Julius De la Gardie, ryttmästaren wälborne herr Gustaf Rosenskiöld, kyrkioherde på Mörköö ährewördige herr Lars Betulander, Ädel och högwälborne fru Anna Silfversparre, Ehreborne fru matrona hustru Barbro Rapphuun, Ehreborna ...matrona hustru Barbro Leffler. Källa: Hölö CI:1 1690-04-06.
 • Maria Barbro Scharff född 1691-12-06 på Hölö, † 1695-04-20 på Hölö. Dopvittnen var högwälborne herr baron Gustaf Ribbing Erson, R. Dng. Petrus Magni Stenius, Rådman Hans Leffler, svåger Anders Biurberg, högwälborne Maria Paul, wälborne Anna Lodhe, madam Christina Hylting, jungfru Elisabet Stenius. Källa: Hölö CI:1 1691-12-06.
 • Dödfödd son NN Scharff 1695-01-25.
 • Axel Julius Scharff född 1695-12-16 på Hölö, † 1697-04-13 på Hölö. Dopvittnen var Anders Sundius, Anders Biurberg, matronan Barbara Leffler, Chirstin ..., Anna Rinman. Källa: Hölö CI:1 1695-12-16.
 • Sophia Christina Scharff född 1702-11-23 på Hölö, † 1703-04-04 på Hölö. wälborna jungfru Anna Christina Silfversparre, hustru Elisabet Stenius, jungfru Maria Biurberg, mönsterskrifware Sven Liungqvist, bokhållare herr Erick Hedberg. Källa: Hölö CI:1 1702-11-23.
 • Hans Scharff född 1706-02-27 på Hölö, † 1706-03-28 på Hölö. Dopvittnen var Laurentius Insulander pastor i Mörköön, And. Biurberg befallningsman på Tullgarn, madam Sigrid Kalm, jungfru Christina Stenius. Källa: Hölö CI:1 1706-02-27.
 • Gustaf Scharff född 1708-05-06 på Hölö, † 1708-05-22 på Hölö. dopvittnen var inspectoren Sven Liungqvist, bokhållaren Daniel Jacobson, hustru Magdalena Scharff, jungfru Catarina Liungqvist. Källa: Hölö CI:1 1708-05-06.

TAB 3

Hans Johansson Scharff var troligen några år yngre än sin bror Paulus Johannes Scharff och kallades Johannes Johannis Skarff som elev i elementarskolan i Strängnäs2. Han skrevs in som student vid Uppsala universitet samtidigt som brodern Paulus Johannes Scharff4. Först var han borgmästare i Trosa 1691-1705, sedan i Södertälje där han dog 1710. Bedömdes av vissa samtida med honom levande som gniden och brutal. Gift 1:o med Anna Catharina Zuitzman. Gift 2:o i juni 1709 med Anna Catharina Dreilich.7.

Barn:

 • Barbara Catharina Scharff född 1691-08-01f i Trosa.
 • Wilh.? Scharff född 1693-03-08f i Trosa.
 • Baltzar Scharff född 1695-01-19f och † 1695-03-04d i Trosa.
 • Baltzar Scharff född 1696-03-10f i Trosa.
 • Erik Scharff född ca 1697, † 1765-02-12. Se Tab. 6.
 • Valentin Scharff född 1698-03-13f och † 1698-09-03d i Trosa.
 • Valentin Scharff född 1700-11-11 i Trosa och † ca 1771 i Hässleby/F. Se Tab. 7.

TAB 4

Johannes P. Scharff född 1693-06-21 på Hölö, † 1736-10-21 och begravd 1737-01-12. Begravningsvers över honom finns bevarad. Filosofie lektor vid gymnasiet i Strängnäs. Gift 1:o med Eva Sundius. Gift 2:o med Anna Gilnaeus, † i barnsäng 1724-04-13 på Hölö 31 år gammal. Barn gifte 2:o:

 • Paul Johan Scharff född 1724-04-13 och † 1724-05-26 på Hölö. Dopvittnen var herr Lars Bråviik, Cam. Grundel, mons. Carl Fredrik Scharff, Beata Tawast, Margareta Gilnaeus, jungfru Charlotta Eleonora Scharff. "Denna lilla föddes kl. 1 om dagen, och vid samma timma om natten afled modern". Källa Hölö CI:2 1724-04-13

TAB 5

Florentinus Scharff född 1701-01-27, † 1773-01-08 i prästgården, Torpa sn. Studier i Lund. Promoverad i Uppsala år 1728, komminister år 1735 i Jakob, Stockholm. Kyrkoherde i Kung Karl 1739. Kyrkoherde på Hölö, pastor i Torpa år 1740. Gift 1730-05-10 på Hölö med Hedvig Corte född 1702-02-07 i Brahestad, † 1769-07-30 i prästgården, Torpa sn.Se även: Åkerbo HR bou 1773 FII:10:261, d:o bou 1770 FII:8 nr 1.

Barn:

 • Beata Margareta Scharff född 1731-02-19, † 1811-10-15 i Köping, Västmanland. Gift 1750-06-07 med kyrkoherde Anders Wirell.
 • Ernst Fredrik Scharff född 1739-12-16, † 1806-01-14. Se Tab. 8.
 • Paul Hindrich Scharff döpt 1733-04-18, † 1817-04-29 Se Tab. 9.
 • Johannes Scharff född 1735-02-18 i Jakob (el. Torpa?), † 1765-08-07 i Jakobs (el. Torpa?) församling. Fil. mag.
 • Florentinus Scharff född 1737-02-23, † 1799-12-30 Se Tab. 10.
 • Ulrika Scharff född 1747-03-30, levde 1804 i Asphyttan, Färnebo. Gift 1768-02-11 i Torpa med Anders Levin född 1731-10-12, † 1793-12-05 i Färnebo.
 • Carl Fredrik Scharff döpt 1738-12-03 i Jakob, † 1744 före 21 söndagen efter trinitatis, då modern gav en gåva efter honom till kyrkan.

TAB 6

Erik Scharff född ca 1697 i Trosa. Först underofficer, sedan klockare i Medåker, Västmanland, kollega i Arboga 1732, avsatt. † 1765-02-12 i Arboga stad. Gift i 38 år med Catharina Lundblad (i hennes 2:a gifte) född 1682-11-01 i Götlunda, † 1761 i Arboga stad. Paret hade fem barn.

Barn:

 • Anna Catharina Scharff född 1725-05-29 i Medåkers sn.

TAB 7

Valentin Scharff född 1700-11-11f i Trosa och † ca 1771 i Hässleby/F Källa:testamentes- och bårklädespenningar, ryttare i Himmestorp, Ingatorp/F, 1721-1724; som bonde i Sjöviken, Hässleby/F under vissa år 1724-1759;som bonde i Högsjögle, Hässleby/F 1768-1770. Han kallas kornett efter pensioneringen och var gift med Catharina Hultman Källa: Hässleby CI:2 sid 480.

Barn

 • Hans Valentinsson Scharff född 1725-06-11f och död 1725-08-01d i Hässleby/F.
 • Håkan Valentinsson Scharff född 1726-11-13 och begravd 1806-04-20 i Hässleby. Se Tab. 11.
 • Johan Valentin Scharff född 1729-12-21 i Hässleby/F och död 1808-01-19 i Torpa/E. Se Tab. 12.
 • Paul Valentin Scharff född 1739-01-24 och död 1828-08-31 i Hässleby/F. Se Tab. 13.
 • Carl Fredrik Valentinsson Scharff född 1746-04-20 och död 1748-09-18 i Hässleby/F.

TAB 8

Ernst Fredrik Scharff född 1739-12-16 i Torpa sn (Jakob?), † 1806-01-14 i Katarina församling. Postmästare i Köping 1773-1779-02-15, därefter underbrännare vid Kungsholmens kronobränneri 1780, pension (dåtid:avsked) 1798. Gift 1:o 1773-10-24 med Kristina Maria Böök Född 1734-11-02, † 1775-08-21 i hennes 2:a gifte. Dotter till kyrkoherden i Skinnskatteberg Lars Böök född 1692-12-21, † 1773-03-25, och Anna Petreus född 1698-08-29, † 1740-04-21. Hennes 1:a gifte med komministern i Skinnskatteberg Lars Zimmerman född 1708-02-04, † 1770-10-23. Gift 2:o 1776 med Anna Katarina Rholff född 1749 i Stockholm, levde 1808-03-15 då hon med sin egenhändiga namnunderskrift uppgav kvarlåtenskapen efter sin avlidna dotter Maria Elisabeth .

Barn:

 • Florentin Samuel Scharff född 1777-04-29, † 1779-01-28.
 • Maria Elisabet Scharff född 1779-03-04, † 1807-11-09 i Stockholm. Gift med kamreraren Jacob Schaukirch. Källa: Sthlm RR 1808 1:a avd FIA:371 s231: Bou efter Maria Eliabeth.

TAB 9

Paul Hindrich Scharff döpt 1733-04-18 i Jakob Stockholm, † 1817-04-29 i Göteborg amiralitetsförsamling. Tygmästare och överste vid arméns flotta ca 1770. Gift 1771-08-12 i Karlskrona med Maria Elisabeth Siöstierna född 1749-08-01 på Brunsvik, † 1774-10-12 i Stockholm.

Barn:

 • Fredrik Florentin Scharff. Det uppges i bouppteckningen efter fadern att: "...efterlämnade en son, Captein i flottan herr Fredrik Scharff, hvilken år 1810 rest utrikes och alltsedan varit utomlands utan att hans wistande är bekant". Omständigheterna gjorde att fadern gjorde sonen arvlös till förmån för annan person. Källor: Sävedals HR bou FIIa:17:138.

TAB 10

Florentinus Scharff född 1737-02-23 i Jakob Stockholm, † 1799-12-30 på Riddarholmen. Direktör, mekanier först i Eskilstuna sedan i Stockholm. Gift med Ulrika Sofia von Bröcker född 1755, † 1804-06-11 i Hedvig Eleonora, Stockholm.

Barn:

 • Gustava Florentina Scharff född 1775-02-27.
 • Ulrika Charlotta Scharff född 1782-01-01, † 1804-06-02 i Hedvig Eleonora, Stockholm.
 • Karolina Magdalena Scharff född 1787-07-27, † 1854-09-18 i Maria/A. Gift 1813-10-12 i Kungsör/U med Jakob Henrik Mannerstråle.
 • Didrik Florus Scharff född 1783-03-22, † 1846-10-08. Se Tab. 14.

TAB 11

Håkan Valentinsson Scharff född 1726-11-13f på Sjövik i Hässelby/F, † 1806 och begravd s.å. 20/4.d i Svinhult/E. Kvartersmästare. Gift 1757-10-16 i Rumskulla sn med Ingrid Elisabeth Buss, född 1731-04-15f i Rumskulla, † 1806-03-25d i Svinhult/E.

Barn:

 • Elisabet Scharff född 1759-01-01f, † 1794-07-19d i Rumskulla/H.
 • Anders Valentin Scharff född 1764-03-10f i Rumskulla/H, † 1829-10-28d i Svinhult/E.

TAB 12

Johan Valentin Scharff född 1729-12-21, † 1808-01-19 i Köping/E av inflammation. Fältväbel vid Östgöta infanteri och Ydre kompani, senare fänrik. Deltog i Pommerska kriget 1757. Gift 1761-10-11 i Torpa/E med Anna Magdalena Rundberg född 1737-03-27 i Vadstena/E, † 1808-01-07 av rosfeber i Köping/E. Syster till Isak Johan Isaksson.

Barn:

 • Isak Olof Scharff född 1762 och död 1826.
 • Johan Valentin Scharff född 1764-09-20 och död före 1808.
 • Sven Fredrik Scharff född 1765-09-29 i Torpa/E.
 • Karl Otto Scharff född 1767-05-22 på sergeantbostället Stora Gluggebo i Svinhults sn, † 1849-11-29 på Nybble i Sya sn. Började sin militära bana redan 1785, rustmästare 1790 och fänrik s.å 2/5. Blev sårad i högra foten i Valkiala 1790-04-29. Avsked 1792.Gift 1792 i Sya sn med Katarina Eleonora Regnér född 1762, † 1803. Makarna ägde från 1792 Nybble rusthåll.
 • Catharina Margareta Scharff född 1772
 • Bolla Gustava Scharff född 1778

TAB 13

Paul Valentin Scharff född 1739-01-24f och † 1828-08-31d i Hässleby/F, gift 1769-05-21v i Rumskulla/H med Sara Månsdotter född 1754-02-15f i Rumskulla/H och † 1828-07-07d i Hässleby/F.

Barn:

 • Catharina Paulsdotter född 1771-04-31f i Rumskulla/H.
 • NN Paulsdotter född 1771-10-18f och † 1772-10-18d i Rumskulla/H.
 • Margareta Paulsdotter född 1773-10-28f i Rumskulla/H och † 1850-11-20d i Hässleby/F.
 • Johannes Paulsson född 1777-01-26f i Rumskulla/H och † 1836-03-06d i Hässleby/F.
 • Magnus Paulsson född 1781-05-03f i Rumskulla/H.

TAB 14

Didrik Florentin Scharff född 1783-03-22, † 1846-10-08. Kirurg och instrumentmakare. Gift 1809-05-22 i Klara, Stockholm med Fredrika Malmquist. Källa: Sthlm RR 1846 1:a avd FIA:531 s151: Bou efter Florentin Scharff.

Barn:

 • Fredrik Florentin Scharff född 1812-01-17.
 • Adolf Georg Scharff född 1816-02-08.
 • Karolina Desideria Scharff född 1818-04-02.

Utan känd härledning:

 • Margareta Elisabet Scharff gift med kornett Jonas Wulfschmidt. Paret födde en dotter i Otterstad 1773-01-09.
 • Johannes Paul Scharff född 1799-06-17. Gift 1830-03-16 i Göteborgs Nya varvet med Maria Charlotta Zetterlöf född 1800-09-17. Källa: Göteborgs Nya varvet C:1 s67.
 • Paul Scharff, † 1739. Löjtnant vid örlogsflottan. Gift 1729-06-03 på Focksta gård/C med Sofia Charlotta Grissbach född 1694, † 1752-07-29 på Focksta.

Källor

[f] Födelsebok.
[v] Vigselbok.
[d] Dödbok.
[1] Johan Axel Almquist: Bergskollegium och Bergslagsstaterna 1637-1857. Stockholm 1909.
[2] Harald Petersson, utg.: Matricula regii collegii Strengnensis. I 1628-1699. Strängnäs 1947.
[3] Nils Aurelius: Strängnäs stifts herdaminne. Stockholm 1817.
[4] Julius Lagerholm: Södermanlands-Närkes nation i Uppsala. Stockholm 1933.
[5] Ivar Högström: Hölö, prosten Scharff och rysshärjningarna 1719. Stockholm 1982.
[6] Nils Erik Villstrand: Sveriges historia 1600-1721, sid 458. Stockholm 2011.
[7] Magnus Collmar: Trosa stads äldsta historia. Nyköping 1954, 1979.

: