:

Von Stenhagen nr 1882

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Stenhagen nr 1882 †

Adlad 1743-09-19, introd. 1746. Utdöd 1816-05-24.


1Öä XII, s. 403. 2At (Sch). 3At (P). 4Um. 5Inr. Tidn. 6Storkyrkans arkiv.

TAB 1

Conrad Müller, bodde i Tyskland, antagligen i Lippe.1

Barn:

 • Albrekt Müller Stenhagen. Inkom från Tyskland till Sverige och blev skräddare1 i Stockholm. Död där 1669. Gift 16421 med Maria Geijer, som levde änka 1691-01-31, dotter av hovskräddaren i Stockholm1 Fredrik Geijer.

Barn:

 • Carl Müller Stenhagen, adlad von Stenhagen, född 1661-08-24 i Stockholm. Kammarskrivare i hovkontoret i nämnda stad 1681. Köksskrivare därst. Hovkontrollör 1691-09-03. Hovkassör 1696-06-05. Köksmästare 1701-03-28 och ånyo 1722-07-07. Hovkamrerare 1723-07-16. Hovintendents karaktär 1736-01-23. Adlad 1743-09-19 (introd. 1746-11-08 under nr 1882). Död 1749-09-23 av slag, under det han satt på sitt tjänsterum å k. slottet i Stockholm. 'Han åtföljde konung Carl XII:s hovfältstat från 1704 till 1709, då han blev fången vid Poltava och förd till Tobolsk, varifrån han ej återkom förrän 1722 eller efter fredsslutet.'. Gift 1687-02-02 i Stockholm med Anna Peringer, född 1659-05-02, död 1743-01-02, dotter av lektorn i Strängnäs Laurentz Fredrik Peringer och Anna Andersdotter Östling samt syster till k. sekreteraren Gustaf Peringer, adlad Lillieblad, och kanslirådet Johan Peringer, adlad Peringskiöld.

Barn:

 • Anna Maria, född 1687-11-12, död 1771-04-10 i Stockholm.2. Gift 1710-05-03 med hovauditören Zakarias Folcker, född 1662 i Kalmar, död 1739-11-13, farbroder till kaptenen Carl Folcker, adlad von Ehrenclou.
 • Ingeborg, född 1688-10-27, död 1764-05-003 i Stockholm. Gift 1722-04-29 med holsteinska etatsrådet Georg Henning Eckleff, född 1671-10-03 i Tondern, död 1732-12-04 i Kiel.
 • Carl Fredrik, född 1689. Statssekreterare. Död 1759. Se Tab. 2.
 • Catharina Elisabet, född 1692-03-27, död 1764-06-16 Säby Gift 1725 2410 med handelsmannen i Stockholm Daniel Thormöhlen.
 • Ulrika Sofia, född 1699-01-26, död ogift 1769-06-27 i Stockholm.

TAB 2

Carl Fredrik (son av Carl Müller Stenhagen, adlad von Stenhagen, Tab. 1), född 1689-11-03 i Stockholm. Student först i Pernau och sedan i Uppsala4 1704-10-11. Auskultant i lagkommissionen 1710-06-08. Ord. kanslist därst. s. å. Auskultant i Svea hovrätt 1713. Sekreterare i kommissionen i Karlskrona över amiralitetsräkenskaperna samt allmogens i Blekinge besvär 1717. Extra ordinarie registrator i riksarkivet 1719-06-26. Ord. registrator därst. s. å. 11/12. Tillika protokollist i kanslikollegium 1720 och i rådskammaren 1724. Aktuarie i nyssn. arkiv 1725-04-26. Protonotarie i nyssn. kollegium s. å. 9/6. Protokollssekreterare vid utrikes expeditionen 1728-01-18. Expeditionssekreterare därst. 1740-02-18. Kansliråds karaktär 1747-01-05. Ord. kansliråd samt direktör över boktryckerisocieteten 1748-04-29. Statssekreterare vid krigsexpeditionen 1757-05-02. RNO s. å. 21/11. Statssekreterare vid förstn. expedition 1758-07-18. Sekreterare vid de k. ordnarna 1759-04-28. Död s. å. 16/6 i Stockholm (enl. annan uppgift 1759-06-15 på sin gård i Södermanland).5. Gift 1:o 1730-08-20 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm6 med (friherrinnan) Eva Charlotta Ehrenstrahl, född 1710-06-25, död 1739-06-07 i Stockholm i barnsäng, dotter av landshövdingen Frans Joakim Gerdes, adlad och adopt. (samt friherre) Ehrenstrahl, och Margareta Adlersköld. Gift 2:o 1741-04-21 i Stockholm med Anna Apollonia Löfgren, född 1715, död 1772-01-23 i Stockholm, dotter av rådmannen i Stockholm Daniel Peterson Löfgren, farbroder till amiralitetskammarrådet Henrik Anders Löfgren, adlad Löfvenskjöld, och Anna Christophers, syster till herrarna Christophers, adlade Ankarcrona och 1965.

Barn:

 • 1. Fredrik, född 1732-07-18 i Stockholm. Student i Uppsala4 1749-02-10. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegieexpeditionen 1750-07-03. Kanslist vid svenska legationen i Paris 1752. Extra ordinarie kanslijunkare 1755-01-20. Protonotarie i nämnda kollegium 1759-05-04. Sekreterare därst. 1762-12-14. Kammarråd 1774-01-24. Landshövding i Västerbottens län 1782-11-16. Avsked 1789-12-00. RNO 1802-12-09 med valspråk: Fide et silentio. RCXIII:sO 1811-05-27. Död ogift 1816-05-24 i Köping och slöt ätten. 'Han nyttjades av riksrådet och kanslipresidenten von Höpken vid den hemliga brevväxlingen. Förde vid riksdagarna 1755 och 1765 protokollet i sekreta utskottets mindre deputation, ävensom i kommissionen till heijrathskontraktets upprättande mellan svenska och danska hoven, då sedermera konung Gustaf III och drottning Sofia Magdalena skulle förmälas. Blev 1776-07-10 ledamot av patriotiska sällskapet, där han flera gånger var preses, ävensom sedermera i sällskapet Pro patria.'
 • 1. Carl, född 1733-06-19 i Stockholm, död s. å.
 • 1. Eva Charlotta, född 1734, död barn.
 • 1. Anna Sofia, döpt 1736-02-01 i Stockholm, död ung.
 • 1. Eva Gustava, född 1739-05-13, död 1767-12-27 (26/12) Mölntorp efter barnsäng och ligger jämte sin man begraven i en familjegrav i Fellingsbro kyrka Örebro län. Gift 1763-05-24 i Stockholm med överstelöjtnanten Per Otto Unge, adlad och adopt. von Unge, född 1719, död 1778.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: