Hellwegh

Från Adelsvapen-Wiki

Till Norrköping kom år 1661, troligen från Hamburg, den kringresande tullkontrollanten Hans Peter Hellwegh. Han hade 1658-08-06 fått Kungl. Maj:ts fullmakt att vara inspektor över rikets samtliga sjötullar. År 1677 köpte han av rådmannen Johan Månsson Bröms, skattehemmanet Rodga i Simonstorps sn för 3000 daler kopparmynt och 100 tunnor portugisiskt salt. Där anlade han s å ett buldansväveri (buldan är en sorts säckväv som användes som segelduk) och uppförde en herrgård. Denna kom att höra till de främsta i Sverige i sitt slag. Senast år 1708 adopterade han en ung man, som antog namnet Hans Hansson Hellwegh - se nedan Tab 1. (Källa: Björn Helmfrid - Norrköpings historia del III).

TAB 1

Hans Hansson Hellwegh, (adopterad av inspektorn och buldansfaktorn Hans Peter Hellwegh, † 1712-02-16 på Rodga, Simonstorps sn, begr 18/2 (källa: Genline ID 365.14.47900), fick genom kungligt brev 1711-02-14 privilegium på Rodga buldansväveri; † 1717-11-09 på Rodga, begr 15/11 (källa: Genline ID 365.15.63400).

Söner:

 • Per Hellwegh d ä, född 1693 (åu); buldansfaktor; † 1741. se Tab 2.
 • Hans Hellwegh, född 1701 (åu); kornett, buldansfaktor (källa: Genline ID 365.15.55000); † 1758-10-?? på Rodga, Simonstorps sn (källa: Genline ID 365.15.64300).
 • Antonius Hellwegh, född 1717 på Rodga, Simonstorps sn, † där s å, begr 10/13 (källa: Genline ID 365.15.63400).

TAB 2

Per Hellwegh d ä, (son till Hans Hansson Hellwegh, Tab 1) född 1693; buldansfaktor på Rodga buldansväveri, Simonstorps sn; † 1741-05-16 på Rodga, Simonstorps sn (källa: Genline ID 365.15.63900). Gift med Christina Dahl (upptagen i mantalslängden för Rodga, Simonstorp 1740 samt förekommer flitigt som dopvittne i Simonstorps sn).

Son:

 • Per Hellwegh d y, brukspatron; † före 1784. se Tab 3.

TAB 3

Per Hellwegh d y, (son till Per Hellwegh d ä, Tab 2), buldansfaktor på Rodga buldansväveri i Simonstorps sn, vilket 1760 såldes till grosshandlaren Jacob Graver; brukspatron på Hults bruk i Kvillinge sn från 1752-01-14 jämte Jacob Broberg, vilket sedan såldes 1760-05-17 till friherre Johan Abraham Hamilton; ägare till Åby och Väsby frälsesäterier i Horns sn trol från 1762 (flera viktiga kyrkböcker saknas i Horns sn, men i mantalslängden för år 1761 är adjutanten välborne herr Axel von Gardemein skriven på Åby säteri. I mantalslängden år 1765 dyker brukspatron herr Per Hellwegh upp och kallas enkl på Åby säteri. J:fru Caijsa Wibjörnsson är också skriven på gården, samt Bokhåll: Commiss Dahlberg); † före 1784 på Åby Frälsesäteri, Horns sn (hans 2:a hustru kallas änka i mantalslängden 1784). Gift 1:o 1759-04-10 med jungfrun Catharina Forling, född 1728-04-15 i Kärna sn, † före 1765 på Åby Frälsesäteri, Horns sn, dotter till komministern i Kärna pastorat Andreas Forling och Maria Elisabet Corvin; 2:o efter 1765 med jungfrun Catharina Helena Wibjörnsson, född 1745-01-11 i Vreta Klosters sn; ägare till Åby frälsesäteri, Flytthems frälsehemman och Åbyboda i Horns sn efter sin man (källa: Mantalslängder för Horns sn); † 1814 på Åby Frälsesäteri, Horns sn (förekommer i mantalslängden 1814 men inte 1815 - övriga upptagna är hennes son Anders, sonson fänrik Hellwegh, döttrarna Eleonora och Fredrika samt dotterdöttrarna Charlotta och Sophia Tenger), dotter till kyrkoherden i Vånga pastorat Anders Wibjörnsson och Gertrud Aschania.

Barn 1:o:

 • Hans Peter Hellwegh, född 1759-07-07 på Rodga säteri, Simonstorps sn, dpt 10/7 (källa: Genline ID 365.15.59800), † där 1760-01-19 (källa: Genline ID 365.15.64300).
 • Per Hellwegh, född 1760; kvartermästare. se Tab 4.
 • Christina Elisabet Hellwegh, född 1762 på Åby Frälsesäteri, Horns sn (källa: Genline ID 304.1.70600), † 1800-07-09 i Västervik, begr 13/7 (inflammation, 38 år gammal, källa: Genline ID 190.101.8500). Gift med grosshandlaren Anders Tenger, född 1747-04-09 i Västervik, † där 1804-06-11, begr 19/6 (inflammation, källa: Genline ID 190.101.9400). Paret fick flera barn.

Barn 2:o:

 • Anders Hellwegh, född 1767-09-24 på Åby Frälsesäteri, Horns sn (källa: Genline ID 304.1.70600); brukspatron.
 • Hampus Hellwegh, född 1768-11-13 på Åby Frälsesäteri, Horns sn (källa: Genline ID 304.1.78300); sergeant vid Västerbottens reg:te 1789; fänrik s å; premiäradjutant med furirs indelning vid Kungl. Första livgrenadjärreg:tets rothållsdivision 1793-12-18 genom byte med Josef Hoffstedt; löjtnant 1795; avsked 1798; † ogift och barnlös 1808-04-17 på Flytthems frälsehemman, Horns sn (källa: Genline ID 304.1.78300).
 • Gertrud Charlotta Hellwegh, född 1770-04-04 på Åby Frälsesäteri, Horns sn (källa: Genline ID 396.8.10900 och 396.22.42400), † änka 1847-07-03 på Brandsnäs säteri, Torpa sn, begr 25/7 (ålderdomskrämpor - ros, 77 år gammal, källa: Genline ID 396.22.42400). Gift med överstelöjtnanten, R S O Carl Henrik Grönhagen, född 1769-08-07 på Brandsnäs säteri, Torpa sn (källa: Genline ID 396.8.10900), † där 1836-12-22, begr 1837-01-22 (pleuresia, 67 år gammal, källa: Genline ID 396.21.32100). Paret fick flera barn.
 • Catharina Margareta Hellwegh, född 1771-10-28 på Åby Frälsesäteri, Horns sn (enl hsf född 1772, källa: Genline ID 304.1.78300), † där 1820-03-08, begr 19/3 (tal hölls av Anders Peter Ekborn från Linköping). Gift 1797-09-25 på Åby Frälsesäteri med majoren Bleckert Anders Flodman, född 1762-02-22 på Källaryd, Hogstads sn (källa: Genline ID 304.1.78300), † 1842-05-10 på Åby säteri, Horns sn. Paret fick fyra barn, varav enda dottern fick egna barn och har talrika ättlingar.
 • Brita Sophia Hellwegh, född 1774-06-16 på Åby Frälsesäteri, Horns sn (källa: Genline ID 418.1.76700 och 418.5.51300), † där 1856-01-03, begr 30/1 (källa: Genline ID 304.5.72500). Gift 1804-09-14 i Horns sn (källa: Genline ID 418.22.18800 och 418.6.81400) med stabskaptenen Johan Mårten Westerling, född 1770-09-25 på Kjättinge säteri, Börje sn (källa: Genline ID 418.22.18700), † 1810-11-28 i Linköping, begr 16/12 (dog i Linköping, därifrån fördes hans lik hem, magsjukdom, 40 år gammal, källa: Genline ID 418.22.18800).
 • Eleonora Hellwegh, född 1775 på Åby Frälsesäteri, Horns sn (källa: Genline ID 304.1.70600); ärvde jämte sin syster Fredrika Flytthem efter modern 1814.
 • Fredrika Hellwegh, född 1777 på Äby Frälsesäteri, Horns sn (källa: Genline ID 304.1.70600); ärvde jämte sin syster Eleonora Flytthem efter modern 1814.

TAB 4

Per Hellwegh, (son till Per Hellwegh, Tab 3, född 1760-07-11 på Rodga säteri, Simonstorps sn, dpt 14/7 (källa: Genline ID 365.15.60000); kvartermästare vid Östgöta kavallerireg:te. Gift med Margareta Elisabet Braun, född 1766-08-04, † änka 1793-04-08, dotter till löjtnanten vid Östgöta kavallerireg:te Jakob Johan Braun och hans 2:a hustru Ebba Lilliestielke.

Son:

 • Jakob Peter Hellwegh, född 1789; kapten; † 1849. se Tab 5.

TAB 5

Jakob Peter Hellwegh, (son till Per Hellwegh, Tab 4), född 1789-02-05 på Rumma Frälse, Horns sn (källa: Genline ID 317.5.22200); fänrik utan lön 1795-12-20; student i Uppsala 1805; hovrättsexamen; började tjänstgöra som fänrik 1808; fänriks indelning 1810; löjtnant 1811; kaptens avsked 1816; ägde Follingsö 1825-29, inflyttad där från Horns sn 1827 (källa: Genline ID 317.5.22200); † barnlös 1849-01-13 i Linköping (K. 49), begr 21/1 (59 år gammal, källa: Genline ID 333.53.13300 och 333.82.8700). Gift med sin kusin Anna Sophia Tenger, född 1791-03-19 i Västervik (källa: Genline ID 333.53.13300 och 317.5.22200), dotter till grosshandlaren Anders Tenger och Christina Elisabeth Hellwegh.

Fosterdöttrar:

 • Ophelia Kjellberg, född 1820-09-04 i Norrköping (källa: Genline ID 317.5.22200).
 • Rosalie Kjellberg, född i Norrköping (källa: Genline ID 317.5.22200).

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Arvid Kugelberg - Kungliga Första livgrenadjärregementets historia del 5. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.