:

Tunderfelt nr 933

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Tunderfelt nr 933 †

Adlad 1678-06-24, introd. 1680. Utdöd i Sverige.

Borgmästaren i Reval Henrik Tunder, död 1694, adlades den 7 mars 1654 med namnet Tunderfelt, men tog icke introduktion. Gift med en dotter av överhauptmannen Bernhard Zurbeech, adlad Rosenbäck och Anna Derenthal 1


1SK. 2Um. 3At (So). 4At (Sch). 5At (L). 6At (P). 7Ka. 8Suppl. till Hübners Geneal. Tab.

TAB 1

Jurgen Tunder, adlad Tunderfelt, född 1638-02-16. Borgare och handelsman i Narva. Sedan rådsförvant och borgmästare därst. Borggreve i samma stad 1676-08-13. Kommersepresident därst. 1677-06-29. Adlad 1678-06-24 tillika med sin sedermera blivande styv- och svärson, Gustaf Johan de Rodes (introd. 1680 under nr 933). Död 1688-09-03 och begraven i Narva (enl. dess domkyrkas räkenskap för 1689-03-05). Gift 1:o med Maria Poppelman, död 1686. Gift 2:o 1687 med Medea Kochen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1653-07-21 i Reval med residenten Johan de Rodes, död 1655, se Tab. 2), född 1632, död 1704 och begraven s. å. 18/7 i Reval, dotter av rådsförvanten i Reval Christoffer Kochen och Elisabet von Vegesack samt syster till borggreven Christoffer Kochen, adlad von Kochen.

Barn:

 • 1. Christian. Student i Uppsala2 1676-02-12. Drunknade ung under en resa till Stockholm.
 • 1. Conrad. Student i Uppsala2 1676-02-12. Drunknade ung under en resa till Stockholm.
 • 1. Georg, tysk riksfriherre von Tunderfelt, född 1668-09-10. Student i Uppsala2 1676-02-12. Gick i utländsk krigstjänst. Anhöll 1694-07-28 hos Nils Bielke att bliva överstelöjtnant vid ett svenskt regemente3. Generallöjtnant i kejserlig tjänst och guvernör i Dendermonde i Brabant. Tysk riksfriherre. Ombytte religion. Död barnlös 1748. Gift med Maria Gertrud Lamberts van Cortenback.
 • 1. Lucia Sofia född 1669-09-01. Gift 168(7) med sin styvbroder översten Gustaf Johan de Rodes adlad Tunderfelt (Tab 2), född 1656, död 1710.
 • 1. Anna Gertrud7, död 1725. Gift med mannrichtern Johan Rutger Wrangel, en av stamfäderna för adliga ätten wrangel af sage och waschel, nr 1850.

TAB 2

Johan de Rodes. Svensk kommersfaktor i Moskva 1649-09-20. Död där 1655-12-31 [Ak.]. Gift 1:o med N. N. Wästman, dotter av Herman Wästman. Gift 2:o 1653-07-21 i Reval med Medea Kochen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1687 med borggreven i Narva Jurgen Tunder, adlad Tunderfelt [Tab. 1]), född 1632, död 1704, dotter av rådsförvanten i Reval Christoffer Kochen och Elisabet von Vegesack.

Barn:

 • 2. Gustaf Johan de Rodes, adlad Tunderfelt, född posthumus 1656-02-07 i Moskva7. Adlad 1678-06-24 tillika med sin sedermera blivande styvfader och svärfader Jurgen Tunder (introd. 1680 under nr 933). Fänrik vid garnisonsregementet i Narva 1681-01-27. Kapten därst. 1683-06-12. Gick s. å. till Ungern i kejserlig tjänst. Överstelöjtnant vid Vellingkska ingermanländska infanteriregemente 1700-05-01. Överstelöjtnant vid Västmanlands regemente 1709-10-21. Överste därst. 1710-02-26. Konfirm.fullm, först efter hans död s. å. 11/11. Stupade 1710-02-28 i slaget vid Hälsingborg och begraven s. å. 23/10 i Landskrona kyrka. Gift 168(7) med sin styvsyster Lucia Sofia Tunderfelt, född 1669-06-01, levde änka 1716, dotter av kommersepresidenten i Narva Jurgen Tunder, adlad Tunderfelt (Tab. 1) och hans 1:a fru Maria Poppelman.

Barn:

 • Medea, född 1689, död 1731-03-12 Sättra, och begraven s. å. 31/3. Gift 1722-02-15 på nämnda egendom med assessorn Erik Ernst von Snoilsky, B, i hans 1:a gifte, född 1695, död 1773.
 • Märta Maria, född 1690, död ogift 1736-10-27 Lundby
 • Sofia Elisabet, född 1691, död ogift 1734.
 • Johanna Lucia, född 1692. Hovfröken vid braunschweigska hovet. Död ogift 1761.
 • Maria Elisabet, född 1693, död 1757-10-15 på Lundby. Gift 1723-08-22 i Lids socken med överstelöjtnanten friherre Johan Joakim Faltzburg, född 1686, död 1753.
 • Georg Gustaf, född 1694. Var major i fransk tjänst vid regementet Royal-Suédois 17375. Överstelöjtnant vid nämnda regemente. Brigadier. Bidrog med sitt regemente till vinnandet av segern vid Lofeld 1747. RSO 1748-11-07. KSO 1751-12-04. RFrOPlemér 17596. Levde ännu 1769. Död i Frankrike. [4]
 • Johan Christoffer, född 1698. Generalmajor. Död 1764. Se Tab. 3.
 • Carl Fredrik, född posthumus, döpt 1710-07-24 i Stockholm. Var fänrik vid Nylands regemente 17375. Löjtnant därst. Död ogift 1742, troligen i finska kriget.

TAB 3

Johan Christoffer (son av Gustaf Johan de Rodes, adlad Tunderfelt, Tab. 2), född 1698. Var kammarjunkare och kapten 17375. Överste för ett infanteriregemente i braunschweigwolffenbüttelsk tjänst. Braunschweigsk generalmajor. RSO 1749-07-17. Död 1764-08-16. Han kallas liksom sönerna friherre i officiella skrivelser från Braunschweig.4. Gift 1:o 1731 med friherrinnan Emerentia Dorotea von Hohendorff, död 1756. Gift 2:o 1756 med Ulrika Juliana von Berchner i hennes 2:a gifte (gift 1:o med översten friherre Carl Siöblad, född 1682, död 1751), född 1705, död 1774-12-29, dotter av brukspatronen Gerhard von Berchner, och Brita Wallrave.

Barn:

 • 1. Maria Antoinetta, född 1733-06-29. Hovmästarinna hos prinsessorna av Nassau-Saarbrücken. Död 1791-12-18. Gift med krigsrådet i frankiska kretsen, prinsens av Hohenlohe-Kirchberg råd, friherre Christian Gottlieb Augustin Reinhard Stockhorner von Starein, född 1726-04-28, död 1807-12-10.
 • 1. Carl August Henrik, född 1735-10-12. Kapten i braunschweigsk tjänst. RSO 1772-05-28. Kammarherre hos hertigen av Braunschweig 1788.4. Gift med N. N., hovdam hos hertiginnan av Braunschweig 1788.4
 • 1. Johan Hartvig Helmund, född 1742-01-25. Löjtnant vid braunschweigska livregementet.
 • 1. Georg Gustaf Lieberecht, född 1744-05-12. Fänrik vid arvprinsens regemente i Braunschweig. Var löjtnant i markgrevens av Brandenburg-Anspach-Bayreuth tjänst 1776.4
 • 1. August Carl Vilhelm, född 1746-05-20. Fänrik vid braunschweigska livregementet. Kapten därst. och kammarherre hos hertigen. Död 1802-07-04 och utgick den braunschweigska ättegrenen med honom på svärdssidan.7
 • 1. Lovisa Ernestina, född 1748-01-09. Hovfröken hos markgrevinnan av Brandenburg-Bayreuth.

Utan känd härledning.


 • Burggrevinnan Vilhelmina von Tunderfelt, född 1777-01-18, död 1822-02-06. Gift 1800-08-23 med württembergska generalfältmarskalken och krigsministern, prins Vilhelm af Württemberg, född 1761, död 1830. [8]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: