:

Gripenklo nr 727

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Gripenklo nr 727 †

Adlad 1661-03-04, introd. s. å. Utdöd 1676-04-15.

TAB 1

Nicolaus (Rappstadius, sedan) Palumbus, född 1568 i Härstad i Rappestads socken, Östergötlands län, där fadern, som hette Magnus, var bonde. Student i Uppsala 1595-08-15. Filosofie kandidat 1599-03-07 och til. magister 1600-01-22. Rektor i Söderköping 1599. Prästvigd 1601. Kyrkoherde i Vreta klosters pastorat av Linköpings stift 1605. Kontraktsprost i Gullbergs kontrakt s. å. Tillika dekanus i domkapitlet i Linköping 1608. Död 1650-03-16 och begraven jämte sin hustru i Vreta klosters kyrka, där gravstenen över dem finnes [Hm]. Gift med Ragnhild Larsdotter (Laurin), född 1580, död 1623-07-04, dotter av slottsfogden på Stegeborg Lars Olofsson, stamfader för adl. ätterna Laurin, och Lagerström, och Helena Johansdotter.

Barn:

  • Samuel Nicolai Palumbus, född 1602. Kyrkoherde. Död 1654. Se Tab. 2.
  • Magnus Palumbus, adlad Gripenklo, född 1610 i Vreta klosters prästgård. Student i Uppsala1 1625-09-03. Disp. 1634. Häradshövding i Tjusts härad. Borgmästare i Visby och fogde på Gotland 1646-11-13. Assessor i Svea hovrätt 1655-07-02. Assessor i reduktionskollegium 1658. Adlad 1664-03-01 (introd. s. å. under nr 727). Justitiepresident i Göteborg s. å. 3/3. Död barnlös 1676-04-15 och slöt således själv sin adl. ätt samt begraven 1677-02-18 i Göteborgs domkyrka. Gift 1647 med Catharina Nilsdotter, död 1688, dotter av superintendenten i Kalmar magister Nicolaus Eschilli och Brita Johansdotter Ungia.

TAB 2

Samuel Nicolai Palumbus (son av Nicolaus Palumbus, Tab. 1), född 1602 i Söderköping. Student i Uppsala 1622 i aug. Disp. 1625. Filosofie magister 1629-02-10. Prästvigd 1632. Kyrkoherde i Östra Husby pastorat av Linköpings stift 1633. Död 1654 i febr. [Hm]. Gift 1:o 16322 med Anna Jönsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kyrkoherden i Östra Husby socken, Andreas Nicolai i hans 3:e gifte, född 1567, död 1631-08-19)2, begraven 1641-02-16. Gift 2:o 1642-02-20 med Brita Bröms, begraven 1651-04-16, dotter av borgmästaren i Norrköping Måns Svensson och Kerstin Henriksdotter (Stockenström)3.

Barn:

  • 2. Samuel Palumbus, adlad Gripenklo, född 1648. Överkommissarie. Död 1689. Se adliga ätten Gripenklo.

Källor

1Um. 2Hm. 3Öä.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: