:

Lillieflycht nr 791

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Lillieflycht nr 791 †

Adlad 1668-08-18, introd s å, † 1690-12-18

TAB 1

Ericus Svenonis, kyrkoherde i Torsåkers pastorat i Uppsala ärkestift 1562; riksdagsman vid riksdagen i Uppsala 1598; † 1612.

Barn:

 • Gabriel Erici Emporagrius, född 1565 i Torsåkers prästgård; kyrkoherde; † 1632. se Tab 2.
 • Nils Emporagrius, född omkr 1567; kyrkoherde i Spånga; † 1642 i Långtora prästgård.
 • Brita Emporagria, född omkr 1570, † i Ovanåker.
 • Karin Emporagria, född omkr 1570, † i Gävle.
 • Israel Erici Emporagrius, född omkr 1575; komminister i Torsåker; † där omkr 1653.
 • Lars Eriksson, född omkr 1580; † omkr 1680 i Hoo, Torsåkers sn.
 • NN Eriksdotter, född omkr 1580 i Hoo, Torsåker; † där före 1644-11-06.
 • NN Eriksdotter, född omkr 1580, † i Särsta nr 4, Torsåkers sn 1654.
 • Abel Eriksson, född omkr 1580; bergsman i Sätra; † i Torsåkers prästgård.
 • Anna Emporagria, född omkr 1588; † i Torsåkers prästgård.

TAB 2

Gabriel Erici Emporagrius, (son av Ericus Svenonis Tab 1), född 1565 i Torsåkers sn; präst 1590; komminister i Torsåker; krigspräst, i vilken egenskap han 1598 bevistade slaget vid Strångebro; kyrkoherde i Årsunda pastorat i Uppsala ärkestift 1601 och i Fittja pastorat i samma stift 1612; † 1632-05-18 och begravd i Fittja kyrka, där hans gravsten med latinsk påskrift lades. Gift 1592 med N.N.

Barn:

 • Ericus Gabrielis Emporagrius, född 1606; biskop; † 1674. se Tab 3.

TAB 3

Ericus Gabrielis Emporagrius, (son av Gabriel Erici Emporagrius Tab 2), född 1606 i Torsåker; student i Uppsala 1616-02-13; mag primus där 1632-03-13; sekreterare vid Uppsala akademi och professor i fysik 1637-09-06; prästvigd och teol professor 1641-01-30; förste hovpredikant hos drottning Kristina 1645-08-09; teol doktor i Uppsala 1648-01-26; kyrkoherde i Storkyrkoförsaml i Stockholm 1649-12-20; preses i Stockholms konsistorium samt befalld att predika vid hovet och ha vård om hovförsamlingen; biskop i Strängnäs 1664-08-26, som han blev vigd till s å 28/8; † 1674-03-14 i Strängnäs och begr i domkyrkan, där hans gravsten med latinsk påskrift lades. Av drottning Kristina erhöll han åtskilliga donationer, stadsjord invid Uppsala och tomt i Stockholm samt hemman i Jumkils sn, i Fogdö sn och Helgarö snr och i Fellingsbro sn. Gift 1:o med Sara Simtelia, efter vilken bouppteckning förrättades 1647-11-22, dotter av kyrkoherden, mag Erik Simtelius; 2:o 1648-11-05 med Elisabet Paulina, † 1652-05-30 och begr s å 13/6 i Stockholm, dotter av ärkebiskopen, doktor Laurentius Paulinus Gothus, och hans 2:a hustru Brita Eriksdotter, samt syster till Johan Paulin, adlad Olivecrantz; 3:o 1658-04-07 i Stockholm med Anna Simonsdotter Depken i hennes 3:e gifte, † 1668-01-15 och begr 1674-02-02 i Stockholm, dotter av köpmannen i Västerås Simon Döpken och Christina Christoffersdotter.

Barn i 1:o äktenskapet med Sara Simtelia:

 • Gabriel Emporagrius, adlad Lillieflycht, född 1639; lagman; † 1690. se Tab 4.

TAB 4

Vapensköld för adliga ätten Lillieflycht nr 791
Vapensköld för adliga ätten Lillieflycht nr 791

Gabriel Emporagrius, adlad Lillieflycht, (son av Ericus Gabrielis Emporagrius Tab 3), till Ubbeboda och Eriksstad, båda i Vittaryds sn samt Rickbasta i Alsike sn; född 1639-05-21 i Uppsala; student där 1644-10-26 och i Strassburg 1658; historiarum professor vid Uppsala akademi 1665-06-15; adlad 1668-08-18 för faderns förtjänster; kommissionssekreterare 1668-09-26, men brukad efter förordnande 1669-02 först i kungliga kansliet, sedan i senaten; sänd 1674-11-17 till Danmark i avsikt att där bli svensk resident; hovråds titel 1675-06-26; häradshövding i Sevede härad i Kalmar län s ¨13/10; lagman i Södermanland 1682, i Värmland 1683-04-02 och i Västmanland och Dalarna samt Bergslagen 1685-09-16; † 1690-12-18 utan söner och slöt därmed själv sin adliga ätt samt begr i faderns grav i Strängnäs domkyrka. Han friade 1669 till Gertrud Silfverström i Stockholm, men fick på korgen då hästen han skulle kliva av skenade Drottninggatan uppför till Norrtull. Det gav genast sekreteraren Daniel Plaan anledning att fria och gifta sig med henne. Gift 1670-07-21 med Maria Björnklou, född 1655-05-21, † 1696 och begr 1699-03-04 i Ösmo kyrka, dotter av riksrådet Mattias Björnklou och Margareta Wallenstedt.

Lillieflycht var psykiskt labil och det skvallrades mycket om honom. Äktenskapet var inte harmoniskt och makarna roade sig på var sitt håll. De fick ändå flera barn, men endast dottern Eleonora (Nora) fick själv barn.

Barn:

 • Två barn, begr 1676-07-30 i Stockholm.
 • Eva Hedvig Lillieflycht, † barnlös 1742-03. Gift 1739-02-30 i Strängnäs med biskopen i Strängnäs stift, doktor Daniel Lundius, i hans 2:a gifte (g 1:o 1696 med Maria Heland, † 1737-09-02, dotter av kronofogden Anders Heland), född 1666-08-0, † 1747-12-25.
 • Brita Eleonora (Nora) Lillieflycht, dp 1685-02-09 i Stockholm, † 1736-05-23 i Åbo. Gift med hovrättsrådet Olof Wallenstierna, i hans 2:a gifte, född 1672, † 1740.

KÄLLOR

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.


: