:

Von Scheffer nr 1200

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Scheffer nr 1200 †

Adlad 1689-11-15, introd. 1693. Utdöd 1752-01-30.

Gammal tysk patriciersläkt, som anses härstamma från trakten kring Frankfurt am Main och som enligt äldre genealoger även haft namnet Gernsheim. – Av samma stam äro även adliga ätten Scheffer, och friherrliga ätten Scheffer.


1Ab. 2Um. 3At (So.).

TAB 1

Ivo Scheffer (von Gernsheim), född 1540 och bördig från Francken. Pretor eller förnämsta landsdomare (amtman) i Nieder-Erlebach vid Frankfurt am Main. Gift på 1580-talet med Elisabet Schmidt, född vid Homburg av tysk adel familj.

Barn:

 • Johan Scheffer, född 1586-12-00 i Nieder-Erlebach, † 1640. Tillhörde liksom sina föräldrar den lutherska bekännelsen. Köpman i Strassburg, där han drev en betydlig handel. Gift 1:o 1620 med Elisabet Krassel, född i Aachen, dotter av Peter Krassel, vilken var en berömd patricier och vars förfäder gjort sig namnkunniga för lärdom och rikedom, men särdeles för ett till vissa studerande givet stipendium, som ännu kallas stipendium krasselianum. Gift 2:o 1637 med N. N.

Barn:

 • 1. Johannes Schefferus född 1621-02-02 i Strassburg, † 1679-03-26 i Uppsala och ligger begraven i domkyrkan där på vänstra gången i koret utan något epitafium. Gift 1648-11-12 med Regina Loccenia, † i oktober 1708.3. Dotter till professor Johannes Loccenius i Uppsala och Ursula Tamm samt syster till sekreteraren Albrecht Loccenius adlad Tigerklou. Inkommenderad 1642 av drottning Christina till Sverige och blev eloqventise et politices professor Skytteanus i Uppsala. Tillika honor, juris naturæ et gentium professor regius 1665. Assessor i antikvitetskollegium 1666. Bibliotekarie vid Uppsala universitet 1677. Han var en utmärkt lärd och har, så i tryck som handskrift, efterlämnat en mängd arbeten, till det mesta på latin, varibland anmärkningsvärdast äro hans Upsalia (1666), Lapponia (1673) och Svecia literata (1680, ny uppl. 1698). Hade många litterära tvister med Verelius och andra, varibland hans egen svärfader, den lärde Loccenius. Olof Celsius d.y. har i sin samling gett en personbeskrivning om både Schefferus och dennes svärfar Loccenius. Om Schefferus skriver han: Liten gubbe, krokig näsa, gick med sidentygskappa. Tidigt uppe om morgonen. Alla förnäma var hos honom. Om Loccenius: En stor tjock gubbe, vackert grått skägg, stora ögon, lass ganska flitigt och brydde sig ej med hushåll.

Barn:

 • Johan Scheffer adlad von Scheffer, född 1653, död 1717. Se Tab. 3.
 • Peter Scheffer född 1657, † 1731. Se friherrliga ätten Scheffer nr 144.
 • Ivar Scheffer född 1665, † 1713. Se Tab. 2
 • Margareta Scheffer. Gift 1675-06-30 i Uppsala med professorn i poesi Johannes Columbus född 1640-12-12 i Husby sn/W, † 1684-08-14 i Uppsala.
 • Elisabet Scheffer född 1650-02-20, † 1690-04-15 i Malmö/M. Gift 1670-05-12 i Uppsala med Johan David Schantz född 1644, † 1698.
 • Henrik Scheffer född 1655-02-08, † 1700 i Nora/T. Gift 1693-03-30 i Brunsberg med Christina Geijer född1675-02-10, † i september 1698 troligen i Avesta. Dotter till Christoffer Geijer och hans 1:a hustru Engel Carlberg.
 • Anna Ursula Scheffer född 1660-01-13, † efter 1697. Gift 1679 med Fredrik von Schantz född 1651, † 1697.

TAB 2

Ivar Scheffer (son av Johannes Schefferus, Tab. 1), född 1665-05-26 i Uppsala. Student därst. 1676-03-13. T. f. notarie i bergskollegium 1691–1693-02-001. Sekreterare i nämnda kollegium 1710-02-23. Död 1713-04-02 och begraven s. å. 1/5 i Hornögraven i koret i Vallby kyrka Uppsala län. Gift 1:o 1709 med sin broders svägerska Gustaviana Sofia Ehrenstierna, född 1686-12-24 i Stockholm, död 1710-12-31 Hornö och begraven 1711-01-02 i Hornögraven, dotter av justitiarien Teofilus Mellin, adlad Ehrenstierna, och Maria Strömsköld. Gift 2:o 1712-06-03 på Hornö med Agnes Pels i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1749-02-28 på Hornö med löjtnanten vid Upplands kavalleriregemente Nils Östman, fader till häradshövdingen Axel Vilhelm Östfelt, adlad Östfelt, nr 1946), död 1755, dotter av majoren Louis Pels och Elisabet Strömsköld.

Barn:

 • 1. Henrik Teofil Scheffer, natural. Scheffer, född 1710, död 1759. Se adliga ätten Scheffer, Tab. 1.

TAB 3

Johan Scheffer, adlad von Scheffer (son av Johannes Schefferus, Tab. 1), född 1653-09-04 i Uppsala. Student därst.2 1664-07-08. Auskultant i Svea hovrätt. Underlagman i Västergötland och på Dal 1681. Häradshövding i Hagunda, Ulleråkers, Bälinge, Vaksala, Rasbo och Norunda härader samt Örbyhus län, allt i Uppland, 1683. Adlad 1689-11-15 (introd. 1693 under nr 1200). Avsked från häradshövdingebeställningen 1716. Död 1717-01-05 Kölinge. Gift 1:o 1682 med Catharina Bure, död 1711-07-30 i Rasbokils socken och begraven s. å. 1/8 i därvarande kyrka, dotter av assessorn i Svea hovrätt Johan Jakob Bureus och hans 1:a hustru N. N. Honthera samt brorsdotter till stadspresidenten Nils Bureus, adlad Burensköld. Gift 2:o 1714-10-31 Sundby med Christina Plaan, född 1676, död 1721-10-22 på Sundby, dotter av assessorn Daniel Plaan, adlad Plaan, och Gertrud Silfverström.

Barn:

 • 1. Regina, född 1683-12-14, död ogift 1739 på Västerberga i Rasbo socken, Uppsala län och begraven s. å. 23/11 Rasbokils kyrka
 • 1. Anna Catharina född 1685-07-23, död ogift 1751-09-02 på Västerberga och begraven i Rasbokils kyrka
 • 1. Johan, född 1687-09-29. Student i Uppsala2 1698-03-05. Auskultant i Svea hovrätt 1707. Extra ordinarie notarie därst. s. å. Vice häradshövding i Rasbo m. fl. härader i Uppland 1710. Ordinarie häradshövding därst. 1716. Häradshövding i Uppsala läns lagsagas andra häradshövdingedöme 1718. Lagman på Gotland 1745. Avsked 1746. Död barnlös 1748-04-26. Gift 1717-06-11 med sin syssling samt sin halvmosters styvdotter Christina Lilliemarck, född 1686-09-27, död 1770-12-15 på sin egendom Tisslinge i Östuna socken, Stockholms län, vilken egendom hon 1770 testamenterade till fideikommiss för sin systerdotter Gertrud Helena Pfeiff, åt vilken hon stått fadder, och hennes man Johan Axel Nisbeth samt deras efterkommande, begraven 1771-01-24 i Östuna kyrka, dotter av hovrättsrådet Johan Stigzelius, adlad Lilliemarck, och hans 1:a fru Christina Beata Appelgren.
 • 1. Christina Margareta, född 1689-05-11, död 1754-08-09 på Västerberga och begraven i Rasbokils kyrka. Gift 1732-08-23 på Västerberga med kaptenen vid artilleriet Johan Conrad Sternfelt, född 1684, död 1756-07-26 på Västerberga.
 • 1. Per Jakob, född 1692-05-26 i Vendels socken, Uppsala län. Student i Uppsala2 1701-11-02. Konstapel vid fältartilleriet i Värmland 1712-02-16. Sergeant därst. s. å. 11/3. Fanjunkare s. å. 11/8. Konfirm.fullm. 1716-08-09. Löjtnant 1717-08-22. Kapten vid artilleriet i Stockholm 1720-04-05. Transp. till artilleriet i Finland 1722-12-19. Åter kapten vid artilleriet i Stockholm med löjtnants lön. Regementskvartermästare därst. 1728-03-22. Kompanichef 1729-12-06. Major 1743-06-01. RSO 1750-04-17. Död 1752-01-30 i Rasbo socken och slöt ätten på svärdssidan. Gift med Catharina Magdalena Blixencron i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1700-10-09 Hässle, med sekreteraren Elias Runell, adlad Palmskiöld, nr 993, född 1667, död 1719), född 1683, död 1745-04-03 på Västerberga, dotter av assessorn Gustaf Blixencron, och Metta Ribbing.
 • 1. Maria Elisabet, född 1693-08-20 i Vendels socken, död s.å. 27/9.
 • 1. Carl Gustaf, född 1696-01-29. Fänrik vid dalregementet 1715-04-14. 2. Löjtnant därst. 1718-09-13. Avsked 1719-09-30. Gick åter i tjänst såsom löjtnant 1720-09-03. Död 1721-09-01.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: