:

Ridderstråle nr 1480

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Ridderstråle nr 1480

Adlad 1713-11-20, introd. 1719.

Ridderstråle A148000.png

TAB 1

Sven Simonsson Rusthållare i Småland.

Barn:

 • Jöns Svensson. Trädgårdsmästare vid Hässelby i Spånga socken Stockholms län och borgare i Stockholm. Död 1692. Hans söner kallade sig Hesselberg. Gift på 1670-talet med Gunilla Jönsdotter Kåre, död 1710.

Barn:

 • Sven Hesselberg, adlad Ridderstråle, till Vängsjöberg i Gottröra socken Stockholms län. Född 1682-01-01 på Hesselby. Volontär vid fortifikationskontoret i Stockholm 1698. Furir därst. 1701. Konduktör vid fortifikationen i Karlskrona 1703-05-27. Löjtnant vid gardet 1708-06-17. Regementskvartermästare därst. 1710-04-27. Konfirm. fullm. 1711-11-10. Adlad 1713-11-20 (introd. 1719 under nr 1480). Kapten vid livgardet 1716-01-03, i vilken befattning han kvarstod ännu 1725. Lagman i Östergötland och Vadstena län 1743-05-19. Avsked därifrån 1747-02-04. RSO 1749-01-13. Död 1752-06-28 i Sigtuna. 'Han kommenderades att resa med generalkvartermästaren och generalmajoren Palmqvist för att bese alla svenska fästningar och besökte vid samma tillfälle de tre svenska arméerna i Kurland, vid Reval och vid Viborg samt led därvid under resan mellan Viborg och Reval med fregatten Delfin skeppsbrott, då han måste uppehålla sig i trenne dagar på en klippa i öppna sjön, Koskär kallad. Bevistade 1718 fälttåget i Norge och Fredrikshalls belägring. Har givit doktor Nordberg, till hans Carl XII:s historia, underrättelser om konungens företaganden i Holmedalen i Norge.' Gift 1709-06-03 i Stockholm med Catharina Regina Strömborg, adlad von Strömborg, född 1687-10-16, död 1754-10-13 i Sigtuna, dotter av borgmästaren i Stockholm Anders Strömborg och Anna Salana. 'Ridderstråleska barnen voro, enligt faderns egenhändiga anteckning med födelsetiderna, de nedanstående.'

Barn:

 • Anders, född 1710-04-26. Student i Uppsala1 1723-02-10. Död 1726-11-08.
 • Carl Magnus, född 1711-06-11. Student i Uppsala1 1723-02-10. Adjutant i engelsk tjänst. Död barnlös 1782-12-25 i Ekeby prästgård. Gift 1718 med Maria Ephrata Forster från England, född 1718, död 1770-11-10 i Stockholm.
 • Sven Gabriel, född 1715-04-22, död 1718-02-22.
 • Gustaf Fredrik, född 1717. Kapten. Död 1766. Se Tab. 2
 • Sven, född 1720-09-28. Konduktör vid fortifikationen. Död ogift 1759-01-20.
 • Per Vilhelm, född 1722-04-06, död 1725-04-03.
 • Anna Charlotta, född 1724-05-07 på Vängsjöberg, död 1762-09-04 i Stockholm. Gift 1749-12-05 med hovjunkaren Carl Fredrik Plaan, född 1725, död 1765.

TAB 2

Gustaf Fredrik, (son av Sven Hesselberg, adlad Ridderstråle, tab 1), född 1717-08-03. Student i Uppsala1 1732-02-28. Volontär vid fortifikationen 1733. Förare vid livgardet 1734-11-03. Sergeant därst. 1739-04-20. Sekundlöjtnant vid Österbottens regemente 1742-05-04. Kapten vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1745. Avsked 1760-10-07. Död 1766 (1765) 30/4 i Stockholm. Gift 1753-12-16 med Helena Christina Lagerborg, född 1730, död 1759-09-27, dotter av överstelöjtnanten Daniel Olofsson Skragge, adlad Lagerborg, och Sofia Elisabet von Rohr.

Barn:

 • Sven Daniel, född 1754-10-10, död s. å. 18/10.
 • Regina Sofia Albertina, född 1755-10-08 i Luleå, död 1805-08-30 i Kuddby prästgård Östergötlands län. Gift 1783-10-07 Yttringe med prosten och kyrkoherden i Kuddby, hovpredikanten, LVO, Johan Peter Wallensten i hans 1:a gifte (gift 2:o 1805-11-08 i Ekeby socken, Ög., med Anna Gustava Leijonadler, född 1764-04-08 Tellerda, död 1847-03-05 i Söderköping, dotter av överjägmästaren Carl Fredrik Leijonadler och hans 2:a fru, friherrinnan Fredrika Eleonora Mörner af Tuna), född 1750-09-20 Hogstorp, död 1820-01-05 i Kuddby prästgård.
 • Carl Fredrik, född 1756. Sergeant. Död 1845. Se Tab. 3

TAB 3

Carl Fredrik, (son av Gustaf Fredrik, tab 2), född 1756-10-06 (25/10) i Stockholm. Volontär vid amiralitetet 1776. Förare vid Västerbottens regemente 1778-08-21. Sergeants avsked 1781-07-02. Död 1845-11-10 i Piteå. 'Han vistades 1791 i Lappfjärds socken i Österbotten och ämnade då flytta över till Västerbotten.' Gift 1:o 1784-09-26 med Helena Burström i hennes 2:a gifte (gift 1:o med soldaten Frisk). Gift 2:o 1811-07-14 i Piteå socken med änkan Märta Andersdotter.

Barn:

 • 1. Carl Fredrik, född 1781. Fanjunkare. Död 1845. Se Tab. 4.

TAB 4

Carl Fredrik, (son av Carl Fredrik, tab 3), född 1781-12-24 i Skellefteå. Volontär vid Västerbottens regemente 1796-05-00. Rustmästare därst. 1798-12-24. Fältväbel 1810-04-12. Fanjunkare 1816-06-01. Avsked 1827-07-30. Död 1845-12-10 i Piteå. Gift med Anna Catharina Ström, född 1778, död 1859-02-23 i Piteå, dotter av en skomakare därst. och Christina Ström, som 1814 gjorde testamente till sina dottersöner Amund Vilhelm, Carl Johan, Felix och Fredrik Oskar.

Barn:

 • Amund Vilhelm, född 1807-12-09 i Piteå. Rustmästare vid Västerbottens regemente 1827-12-24. Avsked 1829-05-19. Gardist vid livgardet till häst s. å. Pioniär. Död ogift 1838-08-22 på Karlsborgs fästning.
 • Carl Johan, född 1808, död 1822-07-27.
 • Felix, född 1810. Fältmusikant. Död 1870. Se Tab. 5
 • Fredrik Oskar, född 1812. Sergeant. Död 1888. Se Tab. 16.
 • Helena Christina, född 1815-10-19 i Öjebyn, Piteå landsförsaml. Norrbottens län, död där 1884-05-18. Gift 1863-07-28 i nämnda församl. med nybyggaren i Flotträsk i Piteå lappmark Abraham Lundqvist.
 • Anna Olivia, född 1818-03-26 i Öjebyn, död ogift 1893-01-10 i nämnda by.
 • Svante, född 1820. Källarmästare. Död 1865. Se Tab. 21

TAB 5

Felix, (son av Carl Fredrik, tab 4), född 1810-01-12 i Öjebyn, Piteå landsförsaml. Fältmusikant vid Västerbottens fältjägarregemente. Död 1870-02-23 i Piteå. Gift 1835-07-09 i Öjebyn med Ulrika Christina (Ulla) Lindgren, född där 1808-03-05, död 1891-12-05 i Piteå, dotter av rustmästaren Anders Lindgren.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1835-11-04. Fältmusikant. Död 1857-03-14.
 • Ulrika Matilda, född 1838-03-14 i Öjebyn, död ogift 1867-01-15 i Piteå.
 • Felix Anshelm, född 1840. Fältmusikant och fanjunkare. Död 1918. Se Tab. 6.
 • Leo Edvard, född 1843. Skomakare. Död 1926. Se Tab. 9.
 • Oskar Valerius, född 1846. Skomakarmästare. Se Tab. 15.
 • Vendela Olivia, född 1849-12-18 i Öjebyn, död där 1871-05-25.
 • Herbert, född 1852-03-14 och död s. å. 29/10 i Piteå.

TAB 6

Felix Anshelm, (son av Felix, tab 5), född 1840-04-21 i Öjebyn. Spel i nummer vid Norrbottens fältjägarkår, nu Norrbottens regemente, 1854-04-27. Fältmusikant 1862-04-07. Furir s. å. 17/4. Skrädderiidkare från 1863. Fanjunkare 1879-07-07. Svärdsman 1881-04-26. 1. Hornblåsare s. å. 28/12. Herrekiperingsaffär i Piteå 1888-09-17. Avsked ur musikkåren 1890-04-28. Död 1918-05-24 i Piteå. Ägde fastigheten nr 6 i Piteå stad samt jorden under nr 58 och 62 i nämnda stad. Gift 1:o 1863-09-24 i nämnda stad med Catharina Magdalena Sundqvist i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1855 i Piteå med skräddarmästaren Enok Alfred Lindgren, född 1831-12-17 i Piteå landsförsaml., död 1855-08-27 i Piteå), född 1834-04-09 i Piteå, död där 1886-05-26, dotter av klockaren och organisten Gabriel Sundqvist och Anna Magdalena Nordberg. Gift 2:o 1891-11-12 i Piteå med Hedvig Carolina Nygren, född där ]] 1855-08-17, död 1900-09-28 i nämnda stad, dotter av bokbindaren och boktryckaren Vilhelm Reinhold Nygren och Götilda Laura Bergmark.

Barn:

 • 1. Christina Viktoria, född 1864-07-10 i Piteå, liksom syskonen, död 1897-03-05 i Skellefteå. Gift 1887-08-18 i Piteå med handelsbokhållaren Carl Johan Lindberg, född 1865-07-01 i Piteå.
 • 1. Ernst Anshelm, född 1867-06-02, död 1869-02-20 i Piteå.
 • 1. Frans Albin, född 1869-10-24. Telegrafistexamen 1890. Telegrafassistent i Sundsvall 1892-12-20. Telegrafkommissarie i Trälleborg 1903-11-30. Telegrafassistent i Malmö 1912. Död 1938-04-16 i Malmö, S:t Johannes förs (db 71). Jordf. i Malmö. Urnan å Härnösands g. kyrkogård (db 62). Gift 1893-10-30 i Härnösand med Nelly Teresia Edqvist, född där 1864-08-09. Telegrafist. Död 1935-05-25 i Malmö, St. Johannes förs (db 80) och begraven å Härnösands gamla kyrkogård. Dotter av grosshandlaren Johan Erik Edqvist och Gustava Catharina Hilleström.
 • 1. Carl Oskar, född 1872. Folkskollärare. Död 1908. Se Tab. 7.
 • 1. Ellen Alfrida (Alfhilda enl. vbu och dbu), född 1874-12-04. Modist i Umeå. Död 1923-04-09 i Lindesberg. Gift 1917-12-17 i Stockholm (Umeå stadsförs, vb) med ingenjören Per Adolf Gellerstedt, född 1874-11-12.
 • 1. Axel Reinhold, född 1877-01-09. Först skrädderiarbetare, sedan bokhållare i Stockholm. Köpman i nämnda stad. Död där (Maria förs, db) 1921-05-18. Gift 1920-05-15 i Stockholm (Maria förs, vb) med Johanna (Hanna) Augusta Uhrberg i hennes 2:a gifte, född 1885-03-27
 • 1. Gustaf Vilhelm, född 1879-01-08. Bokhållare i Piteå 1896. Kamrer. Gift 1945-06-14 i Stockholm (Sofia vb nr 116) med folkskollär:an Karin Ollilia Boman, född 1884-04-18 (S:ta Clara förs, Stockholm, fb), dotter av handl. Fredrik Fritiof Boman och Augusta Ottilia, född Johansson.
 • 2. Signe Götilda, född 1892-09-20 i Piteå. Folkskollärarinna. Gift 1918-07-14 i Piteå stadsförs med målarmästare, direktören Erik Peter Sidén, född 1887-02-28.
 • 2. En dotter dödfödd 1894.

TAB 7

Carl Oskar, (son av Felix Anshelm, tab 6), född 1872-03-16 i Piteå. Folkskollärarexamen 1891-06-04 samt kantors- och organistexamen s. å. 18/8. Folkskollärare, klockare, organist och poststationsföreståndare i Jockmocks förs, Norrbottens län 1895-01-01. Död där 1908-07-28. Gift 1895-07-25 i Älvsbyn, Älvsby förs, Norrbottens län med Ebba Catharina Lind, född 1873-10-20 i Älvsbyn, dotter av folkskolläraren Ephraim Lind och Anna Sofia Markström.

Barn:

 • Carl Eugen, född 1896-11-05 i Jockmocks förs, Norrbottens län, liksom syskonen. Studentexamen 1916. Elev å apoteket Nordstjärnan i Gävle 1917–1919. Farm. kandidat examen 1921-02-26. Anställd på apotek i Örnsköldsvik 1921. Apotekarexamen 1930-09-29. Privilegium å apoteket i Sunnansjö, Kopparbergs län, 1944-03-10. Gift 1944-03-25 i Malung. (Torshälla stads förs Södermanlands län, vb nr 3) med församl. syster Sigrid Katarina Andersson, född 1897-08-02 i Västmanlands län
 • Carl Erik, född 1898-10-21 i Jokkmokks förs, Norrbottens län. Realskoleexamen i Piteå 1915-05-25. Först banktjänsteman. Musiker och kompositör. Biografkapellmästare sedan 1921. Se Tab. 7 1/2.
 • Carl Erland, född 1900-12-14 i Jokkmokks förs, Norrbottens län. Ingenjör. Se Tab. 8.
 • Karin Ebba Sofia, född 1903-12-28 i Jokkmokks förs, Norrbottens län. Gift 1931-08-22 i Lundby förs, Västmanlands län med skrädderiarbetaren Karl Alfred Lööv, född 1894-07-22.
 • Karl Elof, född 1905-12-06 i Jokkmokks förs, Norrbottens län. Realskolexamen i Piteå 1922-06-02. Genomgick Hammenhögs lantmannaskola. Kontrollassistent i Lillpite.


TAB 8

Carl Erland, (son av Carl Oskar, tab 7), född 1900-12-14 i Jokkmokks förs, Norrbottens län. Realskolexamen i Piteå 1915-05-25. Utexaminerad från teknisk läroanstalt. En tid anställd vid Östersunds vattentekniska byrå. Överflyttade till Nordamerika. En tid elevatorsnickare och jordbruksarbetare därst. Dammkonstruktör, BA Civilingeneering University of Mantoba 1931 och kontrollant vid Slave Falls kraftbygge i Winnipeg» Canada 1927–1935. Konsulterande ing. Östersund 1936–1953. Kraftavd. chef WNAB 1953–1966. Medverkade vid bro- och vägbyggen i Persien 1920-talet. Gift 1:o 1924-04-20 i Hudiksvalls med Ingegerd Maria Nilsson Bergsten, född 1902-11-12 i Hudiksvall, dotter av byggmästaren Nils Bergsten och N. N. Persdotter.

Barn:

 • 1. Sten Erland, född 1925-04-01 i Östersund. [
 • 1. Ingrid Maria, född 1932-12-30 i Hudiksvalls förs.

TAB 9

Leo Edvard, (son av Felix, tab 5), född 1843-06-26 i Öjebyn. Skomakeriidkare och gårdsägare i Piteå. Död 1926-05-13 i Öjebyn (Piteå landsförs, db). Gift där 1870-11-06 med Johanna Amalia Söderström, född 1840-06-28 i Stockholm, död 1908-11-24 i Öjebyn (Piteå landsförs, db), dotter av advokaten Fredrik Söderström och Margareta Christina Hallberg.

Barn:

 • Fritz Fabian, född 1875-01-20 i Öjebyn, liksom syskonen, död där s. å. 8/8.
 • Elin Malvina, född 1876-04-03. Genomgick landstingets seminarium i Öjebyn 1894–1895. Småskollärarinna inom Piteå landsförs
 • Carl Fredrik, född 1877-07-18, död s. å. 27/10 i Öjebyn.
 • Fritz Jakob, född 1878-07-25. Underofficersvolontär vid Norrbottens regemente 1896-05-09. Examen vid korpralskolan i Härnösand 1897-07-20. Död 1898-05-27 i Öjebyn.

TAB 10

Ernst Edvard, (son av Leo Edvard, tab 9), född 1871-09-01 i Öjebyn, Piteå landsförs Underofficersvolontär vid Norrbottens regemente 1892-04-28. Korpralsexamen vid infanterivolontärskolan i Härnösand 1893-10-28 och underofficersexamen vid infanterivolontärskolan ä Karlsborg 1895-07-21. Volontärkorpral vid nämnda regemente 1896-05-29. Examen vid Bispgårdens skogsskola 1898-06-15. Sergeant 1900-04-28. Fanjunkare vid samma regemente. Avsked 1922-06-30. Skohandlande i Piteå 1924-10-13. Ägde del i hemmanet nr 2 i Öjebyn, Piteå landsförs 1887–1893. Död 1939-04-12 i Härnösand (db nr 55). Gift 1910-02-28 i Piteå stadsförs med Selma Fredrika Persson, född 1876-06-04 i Perstorp i Byske socken (Västernorrlands län), dotter av lantbrukaren Anton Persson och Amanda Johansson Sandström.

Barn:

 • Ernst Selmer Edvard Napoleon, född 1910-12-15 i Överluleå socken.
 • Ernst Axel, född tvilling 1912-01-31 i Boden, Överluleå förs, död s. d. i Boden, Överluleå förs.
 • Ernst Arne, född tvilling 1912-01-31 i Boden, Överluleå förs, död s. d. i Boden, Överluleå förs.
 • Ernst Carl Kjell, född 1913-03-25 i Boden.
 • Ernst Sten Fritz, född 1915-04-29 i Boden, Överluleå förs.
 • Ernst Gustaf Lennart Sigfrid, född 1918-04-08 i Boden.

TAB 11

Axel Herbert, (son av Leo Edvard, tab 9), född 1873-07-14 i Öjebyn, Piteå landsförs Underofficersvolontär vid Norrbottens regemente 1893-02-21. Volontärvicekorpral 1893-08-30. Korpralsexamen vid infanterivolontärskolan i Härnösand 1894-08-18 och underofficersexamen vid infanterivolontärskolan å Karlsborg 1895-07-22. Volontärkorpral 1896-04-24. Sergeant s. å. 29/4. Fanjunkare 1915-01-01. Svärdsman 1916-03-11. Avsked från beställning på stat 1923-07-14. Underlöjtnant i armén s. å. 27/7. Förrådsförvaltare vid garnisonssjukhuset i Boden 1924-07-21. Löjtnant i armén 1929-12-13. Fanjunkare i Norrbottens regementes reserv. Har ägt del i hemmanet nr 2 i Öjebyn, Piteå landsförs Död 1943-01-27 i Boden (Bodens stadsförs, Norrbottens län, db nr 6). Gift 1904-02-04 i Piteå med Ellen Johanna Wallstén, född 1881-09-02 i Råneå socken, Norrbottens län, dotter av kassören Johan Ulrik Wallstén och Johanna Burman.

Barn:

 • Axel Sixten Roland, född 1913-02-10 i Boden, liksom brodern.
 • Lars Einar, född 1915-10-30 i Boden.

TAB 12

Knut Emil, (son av Leo Edvard, tab 9), född 1879-08-20 i Öjebyn, Piteå landsförs, Norrbottens län. Underofficersvolontär vid Norrbottens regemente 1897-03-03. Korpralsexamen vid infanterivolontärskolan i Härnösand 1898-07-27. Underofficersexamen vid infanterivolontärskolan å Karlsborg 1899-07-22. Volontärvicekorpral vid nämnda regemente s. å. 30/8. Volontärkorpral därst. 1901-06-27. Volontärdistinktionskorpral 1902-05-01. Sergeant 1903-04-20. Fanjunkare i regementet 1919-05-24 och vid regementet 1920-04-07. Svärdsman 1921-03-12. Avsked med inträde i regementets reserv och löjtnants tjänsteställning i armén 1929-09-13. SkytteGM. SM. Död 1936-04-29 i Överluleå förs, Norrbottens län (Bodens db nr 28). Gift 1906-11-25 i Piteå landsförsaml. med Hildur Elvira Öhman, född 1877-11-10 i Öjebyn, Piteå landsförs, Norrbottens län, dotter av gästgivaren Johan Erik Öhman och Sara Margareta Åström.

Barn:

 • Knut Erland, född 1908-02-07 i Öjebyn, Piteå landsförs, Norrbottens län.
 • Sten Ragnar, född 1909-04-05 i Boden.
 • Hildur Gunvor, född 1913-10-31 i Boden (Överluleå förs, Norrbottens län, fb). Tandtekniker. Gift 1937-06-23 i Skara (Boden, Norrbottens län, vb nr 28) med leg. tandläkaren Nils Wilhelm Hallander, född 1905-09-29 i Skara

TAB 13

Gustaf Edvin, (son av Leo Edvard, tab 9), född 1882-08-18 i Piteå landsförs Först prokurist hos fadern, sedan handlande i Öjebyn, Piteå landsförs, Norrbottens län. Skomakarmästare. Gift 1921-11-06 i Övertorneå socken, Norrbottens län med Dina Eugenia Berg, född 1896-02-11 i Piteå landsförs

Barn:

 • Sven Arne, född 1922-10-12 i Öjebyn, Piteå landsförsaml., Norrbottens län, liksom systrarna, död s. å. 17/10 å Piteå lasarett i Piteå landsförsaml., Norrbottens län.
 • Lisa Maria Johanna, född 1923-12-18 i Öjebyn, Piteå landsförsaml., Norrbottens län. Gift 1945-09-08 i Piteå landsförs Norrbottens län (vb nr 77) med överfurir Karl Göte Holger Ahlqvist, född 1921-08-22 i Norrbottens län.
 • Ingrid Eugenia, född 1925-11-23 i Öjebyn, Piteå landsförs, Norrbottens län. Skötare vid Öjeby sjukhem.
 • Rut Elin Kerstin, född 1934-10-11 i Öjebyn, Piteå landsförs, Norrbottens län. Folkskollärare. Speciallärare.

TAB 14

John Hjalmar, (son av Leo Edvard, tab 9), född 1884-08-19 i Öjebyn, Piteå landsförs, Norrbottens län. Handlande i Piteå. Äg. hus därst. Gift 1913-11-09 i Piteå stadsförs ]] med Tekla Alida Envall, född 1884-09-24 i Piteå, dotter av snickarmästaren Carl Erik Envall och Hilda Margaretha Fjellström.

Barn:

 • John Anders, född 1914-05-10 Piteå stadsförs, liksom syskonen. Gift 1942-09-20 i Piteå stadsförs Norrbottens län (vb nr 33) med Elma Amanda Nilsson, född 1911-06-16 i Norrbottens län.
 • Erik Hjalmar, född 1915-08-31 i Piteå.
 • Gördis Alida, född 1916-07-16 i Piteå stadsförs. Tandtekniker.
 • Lisa, född 1921-11-01 i Piteå stadsförs, död s. d. därst.

TAB 15

Oskar Valerius, (son av Felix, tab 5), född 1846-01-29 i Öjebyn. Fanjunkare. Skomakarmästare i Piteå 1888-05-07. Äger fastigheten nr 68 i Piteå samt jorden under nr 111 i samma stad. Död 1934-01-20 i Piteå stadsförs. Gift 1873-03-20 i nämnda stad med Emma Christina Brännström, född där 1846-10-31 ]] , död där 1886-12-06, dotter av snickaren Johan Brännström och Johanna Magdalena Rudeberg.

Barn:

 • Evelina Christina, född 1873-11-25 i Piteå.
 • Amanda Johanna, född 1874-11-22 i Piteå.
 • Oskar Valfrid, född 1876-10-07 i Piteå, död där 1877-07-02.
 • Oskar Valfrid, född 1877-12-10 i Piteå. Handelsexpedit. Kontorsskrivare i nämnda stad. död 1941-05-26 i Göteborg. Norrk-s Östra Eneby förs, Östergötlands län (db nr 103).
 • Johan Brynolf, född 1879-04-10 i Piteå, död där s. å. 21/8.
 • Vendela Lovisa, född 1880-08-25 i Piteå. Husföreståndarinna hos konsul Olof Söderberg i Stockholm till pensioneringen.
 • Hulda Teresia, född 1885-08-19 i Piteå. Död 1943-10-26 i Luleå (Domk. db nr 130). Gift 1918-06-23 i Piteå stadsförs ]] med livförsäkringsinspektören Johan Adolf Löf, född 1883-12-30.
 • Johan Artur, född 1886-11-14 i Piteå. Folkskollärarexamen i Härnösand 1907-06-08. Extra ordinarie lärare vid Kiruna folkskolor s. å. 1/9–1909-12-31. Ord. lärare vid samma skolor 1910-01-01–1919-12-31. Tillika timlärare vid Kiruna yrkesskolor och husmodersskola 1916–1917 och lärare vid Kiruna tekniska aftonskola 1907–1919. Ord. lärare vid Luleå folkskolor 1920-01-01–1923-06-30. Timlärare vid Luleå högre folkskola 1920–1925. Gift 1923-06-16 i Piteå stadskyrka (Luleå domk. förs vb) med Naemi Maria Liljeström, född 1902-02-02 i Luleå, dotter av lokomotivföraren Gustaf Bernhard Liljeström och Maria Klang.

TAB 16

Fredrik Oskar, (son av Carl Fredrik, tab 4), född 1812-03-01 i Öjebyn. Gardist vid livgardet till häst 1831-09-06. Avsked 1841-06-28. Volontär vid Norrbottens fältjägarregemente 1843-11-16. Furir därst. 1844-11-25. Sergeant. Svärdsman 1860-05-05. Avsked 1862-05-16. Död 1888-03-21 i Piteå. Gift 1852-11-25 i Öjebyn med Maria Olofsdotter Karlahjerta, född 1816-04-14 i Öjebyn, död där 1885-12-16, dotter av soldaten Olof Karlahjerta och Catharina Andersdotter.

Barn:

 • Carl Fredrik Oskar, född 1853. Fanjunkare. Se Tab. 17.
 • Emilie Fredrika Maria, född 1857-05-05 i Öjebyn, död 1898-02-14 i Piteå. Gift 1878-03-15 i nämnda stad med kakelugnsmakaren August Wiksten, född 1842-07-12 i Piteå.

TAB 17

Carl Fredrik Oskar, (son av Fredrik Oskar, tab 16), född 1853-09-08 i Piteå. Spel i nummer vid Norrbottens fält jägarkår 1868-06-04. Sergeants n. h. o. v. 1877-06-29. Fältmusikant s. å. 2/7. Skomakeriidkare i Luleå 1888-04-23. Musiksergeant av 1. klassen 1901-12-31. Fanjunkare. Svärdsman 1906-01-20. Avsked med inträde i regementets reserv s. å. 3/7. Död 1939-06-19 i Luleå domkyrkoförs (db nr 100). Gift 1878-01-10 i Piteå med Emma Adolfina Nording, född 1854-12-12 vid Långviks glasbruk i Piteå landsförsaml., död 1937-04-05 i Luleå domkyrkoförs (db nr 50), dotter av Adolf Nording och Brita Helena Hvitman.

Barn:

 • Ernst Mauritz, född 1879. Köpman. Död 1932. Se Tab. 18.
 • Carl Gustaf, född 1882-06-06 i Piteå, död där s. å. 8/6.
 • Gertrud Maria Ingeborg, född 1884-08-10 i Luleå. Lärarinneexamen 1903-06-10. Lärarinna i Luleå.
 • Carl Birger, född 1887. Kammarskrivare. Död 1939. Se Tab. 19.
 • Gustaf Adolf, född 1892. T. f. jägmästare. Se Tab. 20.

TAB 18

Ernst Mauritz, (son av Carl Fredrik Oskar, tab 17), född 1879-06-19 i Piteå. Köpman först i Luleå, sedan i Stockholm. Död 1932-12-17 på S:t Görans sjukhus, Stockholm. Gift 1915-05-22 i Luleå domkyrkoförs (db nr 20) med Jenny'' Sjölin, född 1887-01-13.

Barn:

 • Karl-Erik, född 1922-09-24 i Tyskland. Försäljningschef hos AB Uniphon (stålavd).

TAB 19

Carl Birger, (son av Carl Fredrik Oskar, tab 17), född 1887-04-22 i Luleå. Mogenhetsexamen därst. 1908-12-14. Extra ordinarie kammarskrivare i tullverket 1909-02-11. T. f. kammarskrivare vid Luleå tullkammare 1918-12-09. Kammarskrivare därst. 1922-12-30. Tullförvaltare av klass 4 1932-12-03, tullförvaltare av klass 3 1935-05-24, tullförvaltare av klass 2 1938-01-28, död 1939-09-10 i Luleå domkyrkoförs (db nr 141). Gift 1918-06-23 i Haparanda ]] med Inga Elisabet Bergman, född 1892-01-12 i nämnda stad, Nedertorneå förs, Norrbottens län, dotter av inspektören Oskar Bergman och Alma Eklund.

Barn:

 • Inga-Greta, född 1919-07-10 i Luleå ]], liksom systrarna. Gift 1944-03-04 i S:t Peters klosters kyrka i Lund (Luleå domkyrkoförs, vb nr 21) med Bengt Gösta Arne Gyllenspets, född 1916-11-08
 • Karin, född 1923-02-03 i Luleå domkyrkoförs.
 • Barbro, född 1926-04-06< i Luleå domkyrkoförs.

TAB 20

Gustaf Adolf, (son av Carl Fredrik Oskar, tab 17), född 1892-07-19 i Luleå. Studentexamen därst. 1911-05-29. Elev vid Ombergs skogsskola 1913-10-15. Utexaminerad därifrån 1914-09-01. Utexaminerad från skogshögskolan 1917-03-28. E. jägmästare i Nedre Norrbottens distrikt s. å. 21/4. E. skogsingenjör i Luleå skogsvårdsområde 1917 och 1919. Repetitör vid Klotens fortsättningsskola 1917. Assistent i Örebro och Askersunds revir 1918. Assistent vid skogshögskolans förberedande jägmästarkurs 1918–1919. Assistent i Bodens revir 1919. Överjägmästarassistent i Nedre Norrbottens distrikt 1921-06-01. Förvaltare av Luleå stads skogar från 1926. Landstormsunderlöjtnant inom Norrbottens inskrivningsområde 1929-06-26. T. f. jägmästare i Storbackens revir 1931-03-13. Gift 1925-06-24 i Luleå domkyrka med Märta Linnéa Flodin, född 1898-01-15 i nämnda stad, dotter av byggmästaren Per Flodin och Sirena Johanna Baudin.

Barn:

 • Åke, född 1926-04-18 i Luleå, liksom brodern.
 • Curt, född 1928-11-28.
 • Bengt, född 1932-06-20 i Boden.

TAB 21

Svante, (son av Carl Fredrik, tab 4), född 1820-06-15 i Piteå. Handlande och källarmästare i Haparanda. Död där 1865-12-17. Gift 1847-07-27 med Maria Asplund, född 1808-03-01, död 1893-09-04 i Haparanda.

Barn:

 • Carl Arvid, född 1848-07-13 i Haparanda, död där 1851-01-31.

Utan känd härledning:

 • 1 Anna Matilda Ridderstråle, född 1856, död 1891-08-21 i Piteå.
 • 2 Hilda Ridderstråhle, död 1927-07-31 i Strömsund i Ströms socken Jämtlands län. Gift med Albert Rånlund.)

Källor

1Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: