:

Von Rädeken nr 1916

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Rädeken nr 1916 †

Adlad 1751-11-21, introducerad 1752. Utdöd 1753-01-09.


  • Carl Fredrik Rädeken. Härstammade från Livland. Musketerare vid Taubes bataljon i Dorpat 1683. Förare vid garnisonsregementet i Stade 1687. Fältväbel vid Tiesenhausens svenska regemente i Holland 1688. Adjutant vid Wangenheims svenska regemente vid Wangenheims 1695. Löjtnant vid Wangenheims 1696. Avsked 1698. Regementskvartermästare vid Meijerfeldts regemente 1700. Kapten vid Upplands regemente 1701-09-27. Stupade 1709-06-28 i slaget vid Poltava. Gift på 1690-talet med Elisabet Borre.

Barn:

  • Carl Gustav Rädeken, adlad von Rädeken, född 1697. Volontär vid gardet 1713-08-01. Rustmästare vid gardet 1713-09-19. Sergeant 1714-09-24. Fänrik 1716-02-10. Löjtnant 1718-10-13. Stabskapten 1740-07-18. Kapten 1741-07-01. RSO 1748-11-07. Major 1751-06-03. Adlad 1751-11-21 (introducerad 1752 under nr 1916). Död barnlös 1753-01-09 och slöt således själv sin adlad ätt. Hans vapen uppsattes i Rytterne kyrka Västmanlands län. Han bevistade 1718 års fälttåg i Norge och därunder Fredrikshalls belägring. Deltog likaledes i finska kriget på 1740-talet. Gift 1752-09-17 Stensjö, dotter av överstelöjtnanten friherre Augustin Leijonsköld, och Charlotta Sofia von Brömssen.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: