:

Af Billbergh nr 2298

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Billbergh nr 2298 †

Adlad 1826-05-11 enl. § 37 R.F., introd. 1827. Utdöd 1922-08-10.

TAB 1

Otto Grytestöpare i Landskrona. Levde i förra hälften av 1600-talet. Gift med Bengta N. N. [Ssn].

Barn:

 • Hans Ottosson, född 1649 i Landskrona. Kollega vid läroverket därst. Prästvigd till kyrkoherde i Billeberga och Tirups församlingars pastorat av Lunds stift 1689-07-05. Död 1709 i Malmö. Gift med Regina Mallin i hennes 1:a gifte (gift 2:o med mannens efterträdare i Billeberga, kyrkoherden Jöns Törning, död 1736-04-27), död 1751, dotter av ryttmästaren Elias Mallin på Årup [Hm].

Barn:

 • Gustaf Hansson Billberg, född 1702-11-11 i Billeberga prästgård. Student i Lund 1719-08-16. Prästvigd därst. 1727-09-07. Kyrkoherde i Ingelstads och Östra Grevie församlingars pastorat av Lunds stift 1736. Död 1762-09-06. Gift 1730-07-08 med Helena Cervin, född 1709, död 1790 i Ausås prästgård Kristianstads län, dotter av kyrkoherden i Ingelstads och Östra Grevie församlingars pastorat av Lunds stift Knut Cervin och Helena Maria Gemzea.

Barn:

 • Elias Billberg, född 1745-12-24 i Ingelstads prästgård. Inskrevs i Malmö skola 1756-09-28. Student i Lund 1760. Prästvigd 1764-05-29. Amiralitetspredikant i Karlskrona 1770. Predikant på örlogsflottan 1771 och 1774. Kyrkoherde i Bunkeflo och Hyllie församlingars pastorat av Lunds stift 1774. Vice kontraktsprost i Oxie härad1 1783-02-19. Död 1785-07-19 i Bunkeflo prästgård. Gift 1771-06-14 i Karlskrona med Lovisa Maria Hjelm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1791-12-27 med fältkamreraren Carl Johan Schlyter, född 1747-12-27 i Karlskrona, död 1805-08-06 Alnaryd )2, född 1754-11-11 i Karlskrona, död 1850-07-27 i Lund, dotter av amiralitetskamreraren Johan Peter Hjelm och Helena Margareta Myrtin.

Barn:

 • Johan Peter Billberg, adlad af Billbergh, född 1776-05-01 i Bunkeflo prästgård. Student i Lund 1788. Fältkammarskrivare vid generalkrigskommissariatet i Karlskrona4 1792-06-14. Skeppsskrivare på örlogskutterbriggen Dragon under konvojexpeditionen4 1793-05-06. Extra ordinarie kanslist i krigskollegium 1795-03-01. Kammarskrivare därst. 1796. Slottsinspektor vid krigsakademien på Karlberg s. å. 30/12. Revisor i kammarrätten 1799-09-27. Kommissaries titel4 1802-05-03 och ledamot av arméns flottas kammarrätt4 1803-05-16. Kommissarie i kammarrätten 1805-04-30. Adjungerad ledamot av kammarrätten s. å. 10/12. Kammarråd 1808-02-22. Överkrigskommissarie samt generalintendent vid Västra arméns högra flygel s. å. 12/3. RNO 1809-07-03. LKrVA s. å. Generalintendent vid svenska armén i Tyskland 1812-07-14. Ledamot av generaltulldirektionen 1816-04-24. Vice president i kammarrätten 1817-05-13. HedLKrVA 1821-03-31. KDDO 1821-07-01. Departementschef i generaltullstyrelsen 1824-12-22. Ledamot i direktionen för förvaltningen av civila ämbetsmannastaternas pensionskassas reglering 1825-04-27. Adlad 1826-05-11 (introd. 1827-03-17 under nr 2298). LLA 18264. KNO 1827-07-04. Avsked från departementschefsämbetet i generaltullstyrelsen 1836-12-09. President i kammarrätten s. å. 16/12. Avsked 1841-06-30. Död 1850-04-09 Hinderstorp. Gift 1:o 1805-07-09 i Visby med Anna Sofia Ehinger, född 1787-07-09 (28/11)4 i nämnda stad, död 1826-04-07 i Stockholm, dotter av handlanden i Visby Bernt Emanuel Ehinger och Elisabet Maria Fåhræus. Gift 2:o 1826-11-26 Kollbogården med Elsa Catharina Gillner, född 1796-06-04, död 1880-04-30 i Stockholm, dotter av översten Carl Johan Gillner, adlad af Gillner, och Johanna Catharina Smedmark.

Barn:

 • 1. Herman Elias, adelsman vid faderns död 1850, född 1806-05-08 i Stockholm, liksom syskonen. Student i Uppsala 1824. Kameralexamen 1826. Revisor i generaltullstyrelsen 1833. Död ogift 1866-08-05 Lerafors
 • 1. Otto Emil, född 1807. Bruksförvaltare. Död 1863. Se Tab. 2.
 • 1. Fridolf Onar, född 1811, död s. å.
 • 1. Fingal Teodor, född 1812-12-23. Student i Uppsala 1832. Filosofie kandidat 1838. Prom. filosofie doktor 1839. Kameralexamen s. å. Kanslist i kammarkollegium 1842-06-30. Notarie 1846-03-27. Kanslist vid KMO 1862-01-21. Sekreterare i kammarkollegium 1865-02-24. RNO 1870-06-11. Kammarråd 1872-02-09. Avsked 1878-02-01. Död ogift 1880-12-31 i Stockholm.
 • 1. Johan Peter, född 1814-01-10. Kadett vid Karlberg 1828-05-30. Utexaminerad 1832-12-16. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente s. å. 22/12. Utexaminerad från högre artilleriläroverket 18383. Löjtnant 1839-05-22. Artilleristabsofficer3 1851-07-17. Kapten s. å. 25/11. LKrVA 1852. Adjutant i krigskollegium 1851–1853. RSO. RSpICO. Död ogift 1854-03-25 i Stockholm.
 • 1. Ture Arvid, född 1815. Advokatfiskal. Död 1908. Se Tab. 5.
 • 1. Hilda Sofia, född 1816-12-06. Stiftsjungfru. Död ogift 1900-04-01 på Stockholms sjukhem.
 • 1. Edla Bernhardina Constantia, född 1819-10-08, död 1821-05-02.
 • 1. Lilly Mildehjert, född 1821-02-26. Stiftsjungfru. Död 1899-04-03 i Alingsås. Gift 1853-08-10 i Stockholm med majoren i armén, kaptenen vid Västgötadals regemente, RSO, Ludvig Leonard Löwegren, född 1817-12-15 i Stockholm, död 1894-06-15 i Alingsås.
 • 1. Gabriel Emanuel (Manne), född 1822-12-31. Handlande i Buenos Aires. T. f. svensk och norsk konsul i Argentinska republiken 1854-11-24. Och i Paraguay 1856-04-11. RVO 1860-05-05. Död 1866-09-14 i Buenos Ayres av en raketstång, som inträngde i ögat. Gift 1854-09-23 i Buenos Ayres med Marie Santos Encarnation del Marmol, född 1838-03-25, död 1870-01-05 i Buenos Ayres.
 • 2. Selma Johanna Elisabet, född 1827-10-08. Stiftsjungfru. Död ogift 1910-04-30 i Stockholm.
 • 2. Teresia Charlotta, född 1830-06-23, död ogift 1905-12-22 i Stockholm.
 • 2. Emma Carolina, född 1831-08-26, död s. å. 21/10.
 • 2. Carl'' Johan, född 1839-01-09 Stockholm (Ad. Fredr.). Kadett vid Karlberg 1853-05-02. Avgången 1854-09-29. Kofferdistyrman 1858. Bosatte sig i Sydney i Australien, död.

TAB 2

Otto Emil (son av Johan Petter Billberg, adlad af Billbergh, Tab. 1), född 1807-05-08 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1820-09-28. Avgången 1822-04-30. Bruksförvaltare. Död 1863-12-15 i Karlstad. Gift 1834-04-06 i Bergviks socken, Värmlands län med Jeannette Elisabet Vilhelmina Ribbing, född 1813-05-22 i Göteborg, död 1891-12-08 i Västerås, dotter av sjökaptenen Arvid Ribbing och Anna Charlotta Schagerström.

Barn:

 • Johan Arvid Emil, adelsman vid farbroderns död 1866, född 1835-02-07 Fors. Taxerings- och uppbördsman i distriktet Ramallo i provinsen Buenos Ayres i Syd Amerika. Död där barnlös 1896-10-30. Gift 1868-07-01 i Buenos Ayres med Feliza de la Sota, född 1832-07-29, död 1909-07-00 i Ramallo.
 • Anna Lovisa Vilhelmina, född 1838-01-26 på Fors, död ogift 1921-11-13 i Västerås..
 • Ture Carl Christoffer, född 1842. Lektor. Död 1919. Se Tab. 3.
 • Hilda Charlotta, född 1846-08-07 på Fors, död 1917-12-20 på Bruzaholm. Gift 1867-05-24 i Göteborg med bruksägaren, ingenjören Johan Olof Lundberg, född 1839-11-17 i Stockholm, död 1900-07-19 i Hjo. Ägde Bruzaholms bruk i Ingatorps socken, Jönköpings län.
 • Oskar Emanuel, född 1848-10-28 på Fors. Biljetter vid statens järnvägstrafik 1867. Stationsskrivare 1872. Stationsinspektor vid Ramsjö 1881-10-01, vid Heby 1886 och vid Bollnäs 1896-05-29. RVO 1905-12-01. Död barnlös 1908-12-22 i Jönköping. Gift 1881-10-01 i Västerås med Hilda Eleonora Hornberg, född 1856-12-01 i Trönö Gävleborgs län, död 1914-03-18 på Bruzaholm, Ingatorps förs., Jönk.. Dotter av komministern Johan Hamberg och Maria Eleonora Wedin.
 • Otto Adolf Teodor, född 1852. Kontorsskrivare. Död 1922. Se Tab. 4.

TAB 3

Ture Carl Christoffer (son av Otto Emil, Tab. 2), adelsman vid äldre broderns död 1896. Född 1842-01-12 på Fors i Glava socken, Värmlands län. Student i Uppsala 1861-05-28. Lärare i fysik vid Uppsala privata elementarläroverk 1868–1872. Filosofie kandidat 1869-05-29. Amanuens vid universitetets fysiska kabinett 1870–1871. Filosofie doktor 1872-05-31. Vice lektor i matematik och fysik vid Västerås högre allmänna läroverk 1873. Lektor där s. å. 29/10. Stadsfullmäktig därst. 1877–1910. Rektor vid därvarande högre elementarläroverk för flickor 1888-06-25. RNO 1889-11-30. Avsked från lektorstjänsten 1907-12-21. Död 1919-05-09 i Västerås. Gift 1884-06-17 i Motala med Ingeborg Amalia Charlotta Levin, född 1853-03-27 i Hudiksvall, död 1925-07-14 i Stockholm, Hedv. El. förs. ]], begraven i Västerås, dotter av häradshövdingen i Finspångaläns härads domsaga Carl Georg Levin och Vilhelmina Matilda Grönblad.

Barn:

 • Stanny Turinna Ingeborg Vilhelmina, född 1885-09-22 i Västerås. Stiftsjungfru. Ex. skolkökslär. Gift 1916-08-14 i Västerås med advokaten, jur. kandidat Gunnar Gottfrid Wallberg, född 1887-07-31 i Stockholm.
 • Elsa Ingeborg Turinna, född 1887-12-07 i Västerås. Stiftsjungfru. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1909. Gymnastikdirektör. SMsjv. Gift 1914-08-25 i Västerås med gymnastikdirektören, före detta underlöjtnanten i Svea livgardes reserv, RVO, Josef Fritiof Molander, född 1873-11-25 i Göteborg.

TAB 4

Otto Adolf Teodor (son av Otto Emil, Tab. 2), adelsman vid äldre broderns död 1919. Född 1852-04-20 i Sunne socken, Värmlands län. Avlade examen från Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg 1872. Anställd som maskinuppsättare, ritare m. m. vid Motala mek. verkstad 1872–1877. Extra ritare vid statens järnvägstrafik 1877. Kontorsskrivare vid maskinavdelningen därst. 1892. Avsked 1921-01-12. GMnor8 1921-05-27 (Komm). GM8 1921-06-06. Död 1922-08-10 i Gustaf Wasa förs. ]], Stockholm och slöt ätten på svärdssidan Gustaf Wasa förs.. Gift 1888-09-08 i Motala med sin broders svägerska Hildur Evangelina Dorotea Levin, född 1857-05-12 i Hudiksvalls landsförs. Gävleborgs län, dotter av häradshövdingen i Finspångaläns härads domsaga Carl Georg Levin och Vilhelmina Matilda Grönblad.

Barn:

 • Greta, född 1889-12-18 i Stockholm, död där ogift 1918-02-25.

TAB 5

Ture Arvid (son av Johan Peter Billberg, adlad af Billbergh, Tab. 1), född 1815-08-05 i Stockholm. Student i Uppsala 1833. Avlade jur. filosofie examen 1835. Jur. kandidat 1839. Auskultant i Svea hovrätt och Stockholms underrätter s. å. 3/7. Vice häradshövding 1841. Fiskal i nämnda hovrätt 1845-01-31. Vice advokatfiskal 1847-02-26. Advokatfiskal 1850-06-26. Ledamot av förvaltningen för huvudstadens begravningsplats 1857, av flera av stadens försörjningsinrättningar 1857–1866, och av överstyrelsen för stadens brandförsäkringskontor 1858–1881. Sekreterare i k. serafimerordensgillet 1862–1876. Stadsfullmäktig i Stockholm 1863–1868. RNO 1864-01-28. Ledamot av direktionen för civilstatens pensionsinrättning 1868–1882, av kommittén för reorganisation av hospitalsväsendet 1869, av direktionen för allmänna barnbördshuset i Stockholm 1874, justitieombudsmannens suppleant 1874–1883. Ledamot av kommittén för revision av hospitalsstadgan 1877 och direktionen för allmänna änke- och pupillkassan 1880. Avsked från advokatfiskalsämbetet s. å. 20/8. KVO2kl 1890-05-16. Död 1908-12-31 i Stockholm. Gift 1:o 1851-04-27 i Stockholm med Olivia'' Fåhræus, född 1826-12-27 i Stockholm, död där 1881-03-31, dotter av generaltulldirektören Johan Fredrik Fåhræus, och Immanuella Henrika Sturzenbecker. Gift 2:o 1883-01-21 i Stockholm med sin svägerska Martina'' Fåhræus, född 1836-11-04 i Stockholm. Död 1931-10-22 på Selunda vilohem, Skuru (Engelbr. förs., Sthml, db nr 238).

Barn:

 • 1. Johannes Arvid, född 1852-03-00 i Stockholm, liksom alla syskonen, död där 1853-09-24.
 • 1. Anna (Immanuella) Emanuela, född 1854-05-20, död 1883-10-29 i Stockholm. Gift där 1879-04-26 med före detta byråchefen i generalpoststyrelsen, vice häradshövdingen, RCXIII:sO, KVO2kl, RNO m. m. Elimar Göran Maurits Bæckström, död 1930-11-26 i Stockholm i hans 1:a gifte (gift 2:o 1885-06-06 i Stockholm med Maria Malvina Dellvik, född 1861-06-11 i Härnösand, dotter av direktören på järnkontorets metallurgiska stat Carl Axel Dellvik och Ebba Augusta Henrika Collander), född 1845-09-20 i Stockholm.
 • 1. Fredrik Arvid, född 1856-03-17, död s. å. 18/3.
 • 1. Hilda Olivia Santos, född 1857-07-08. Gift 1881-03-16 i Stockholm med kaptenen, friherre Carl Georg Pfeiff, nr 289, född 1849, död 1895.
 • 1. Ellen Turinna Elise, född 1858-11-04. Gift 1883-11-10 i Stockholm med före detta professorn vid tekniska högskolan, chefen för aktiebolag Vattenbyggnadsbyrån, KVO1kl, RNO m. m. Johan Gustaf Richert, född 1857-05-16 i nämnda stad. Död 1934-02-04 i Stockholm, Oscars förs. (db 36)
 • 1. Gerda Turinna, född 1860-12-21, död 1861-04-30 i Stockholm.
 • 1. Ture Arvid, född 1862-09-01, död 1865-03-06 i Stockholm.

Källor

1Hm. 2Lns. 3Asa. 4Bbl.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: