:

Rosbach nr 939

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Rosbach nr 939 †

Adlad 1678-09-21, introd. 1680. Utdöd 1716-06-20.

Zakarias Rosbach, adlad Rosbach, till Torsbo i Gällstads socken, Älvsborgs län (Hs.) och Rånaväg (Knapagården), i Gällstads socken, Älvsborgs län (Hs.). Bördig från Tyskland. Musketerare och pikenerare i holländsk tjänst 1668–1670. Reformerad löjtnant vid Västgötadals regemente 1670-09-04. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1674-07-23. Regementskvartermästare vid Jönköpings regemente 1674-10-27. Kapten 1676-07-08. Adlad 1678-09-21, (introd. 1680 under nr 939). Major 1678-11-10. Överstelöjtnant vid regementet och kommendant i Varberg 1684-10-04. Död 1701-06-01 i Wismar. 'Han tjänade sig upp genom trogna och tappra krigstjänster, särdeles vid belägringen av Bohus. Bevistade sjöstriden mellan engelsmän och holländare, slaget vid Fehrbellin samt belägringarna av Wolgast och Stettin.' Gift efter 1678, men före 1681, med Maria Elisabet Lood i Småland, död 1698 och begraven i Gällstads kyrka, dotter av majoren Johan Lood i Småland nr 157, och Sofia Svan.

Barn:

  • Catharina Sofia, levde 1745 på sin egendom Torsbo. (Hs.) Gift 1:o med kaptenen Isak Parmand, nr 1360, född 1683, död 1712. Gift 2:o 1713 med ryttmästaren Jonas Kijl död 1717.
  • Carl. Sergeant vid Jönköpings regemente. Fänrik vid Jönköpings regemente 1700-07-14. Löjtnant 1703-03-20. Regementskvartermästare 1704-08-30. Bortkom ogift 1704-11-00, obekant om han stupade eller tillfångatogs.
  • ?Erik, död ung.
  • Anna Beata, död 1749-12-09 Gunnarsbo och begraven i Gällstads kyrka. Gift med kaptenen Samuel Reutervall, död 1712.
  • Johan. Student i Uppsala (Um.) 1700-09-21. Volontär vid Älvsborgs regemente. Förare vid Älvsborgs regemente 1704-04-21. Avsked 1705-06-29. Sekundfänrik vid Jönköpings regemente 1708-07-30. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Död ogift 1716-06-20 i Solvytjegodsk under fångenskapen.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: