:

Falkenhielm nr 960

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Falkenhielm nr 960 †

Adlad 1680-03-20, introducerad 1680. Utdöd i Sverige 1774-09-19.


TAB 1

Amund Engelbrechtsson. Borgare i Nylöse. Gift med Märta Toresdotter, dotter av borgaren i samma stad Tore Uddesson och Anna Jakobsdotter.

Barn:

 • Tore Amundsson. Handskrivare hos landshövdingen i Älvsborgs län 1624. Registrator i kunglig kansliet. Sekreterare vid amiralitetet 1647. Borgmästare i Himmelsport i Bremen. Begraven 1654-04-19 i Jakobs kyrka, Stockholm. (At (Sch).) Gift med Kerstin Eriksdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med rådmannen i Göteborg, Olrich Stenkamp, död 1676-12-31). (Bg.)

Barn:

 • Amund Toresson, adlad Falkenhielm Se Tab 1A
 • Margareta, vistades 1702 18/12 i Stockholm, gift med Hans Mörck, adlad Leijondahl, nr 1118, † 1696.

TAB 1A

 • Amund Toresson, adlad Falkenhielm, född i Himmelsport. Konduktör vid fortifikationen 1658. Fänrik vid artilleriet i Bremen 1663. Löjtnant vid artilleriet i Bremen 1667 (At (L).). Kommendant på Bremer-Vörde 1672-10-05. Kapten vid artilleriet 1673 (Mf.). Avsked 1673 (Mf.). Generalkvartermästarelöjtnant (Mf.) 1675-12-19. Överstelöjtnant vid fältartilleriet i Stockholm 1679. Adlad 1680-03-20 med namnet Falkenstierna men kallade sig sedan Falkenhielm (introducerad 1680 under nr 960). Överste för artilleriet i Stockholm 1693-09-12. Död 1697-08-01 i Stockholm och begraven 1698-03-09 i Jakobs kyrka, Stockholm (At (Sch).) Gift 1:o med Margareta Gregersdotter från Bremen. Död 1690 (Själaringning 1690-12-30 i Jakobs kyrka, Stockholm). Gift 2:o med Catharina Lillie, af Greger Mattssons ätt, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med majoren vid ett regemente i Pommern Johan Gualter von Greiggenschildt, av en adlad men ej introducerad ätt), död 1722 (At (Sch).), dotter av översten Johan Lillie, af Greger Mattssons ätt, nr 6, och Carin Johansdotter, adlad Oljeqvist.

Barn:

 • 1. Hedvig, död 1709-06-22 Sjöeryd. Gift 1:o med kaptenen Gustaf Lood i Småland, född 1655, död 1702. Gift 2:o 1704-05-01 på Sjöeryd med regementsskrivaren Hans Hagström, född 1660, död 1724-04-14 på Sjöeryd.
 • 1. Henrik, född 1673. Överstelöjtnant. Död 1713. Se Tab. 2.
 • 1. Margareta, död 1729-03-11 Revlinge. Gift med registratorn i kammarkollegium Anders Franck, död 1735-12-07, brorsson till herrarna Franc, adlade Franc, 943 och 1013.
 • 1. Vilhelm, död sju år gammal.
 • 2. Catharina, död ogift 1758-03-12 Sjötuna och begraven 1758-04-05 i Kumla kyrka.

TAB 2

Henrik (son av Amund Toresson, adlad Falkenhielm, Tab. 1), född 1673 på Bremerförde. Konstapel vid artilleriet i Stockholm 1680-04-29. Överfyrverkare vid artilleriet i Jönköping 1690-05-01. Fänrik vid artilleriet i Stettin 1693-04-27. Kapten reformé i fransk tjänst 1694. Löjtnant vid artilleriet i Jönköping 1695-02-28. Kaptenlöjtnant vid fältartilleriet i Stockholm 1700-04-07. Kapten vid fältartilleriet i Stockholm 1701-09-07. Major vid fältartilleriet mot Norge 1710-01-07. Överstelöjtnant vid artilleriet i Finland 1710-09-05. Konfirmationsfullmakt 1713-03-31. Död 1712 21/12. i Finland. Gift 1697 med Beata Behmer, född 1670-06-25, levde 1751, dotter av hovrådet Daniel Behm, adlad Behmer, och hans 2:a fru Magdalena Lindegren.

Barn:

 • Amund Daniel, född 1698, död 1701 och begraven i Hjortsberga kyrka Kronobergs län.
 • Carl Vilhelm, född 1700. Överlantjägare. Död 1774. Se Tab. 3.
 • Anna Margareta, född 1704-08-29 Sjöeryd. Död 1769-10-21 i Skatelövs prästgård. Gift 1751-12-04 med häradsprosten, kyrkoherden i Skatelöv, Västra Torsås och Härlunda församlings pastorat av Växjö stift Anders Wiesel i hans 2:a gifte (gift 1:o 1720-07-25 i Moheda prästgård, Kronbergs län, med Christina Catharina Santheson, född 1702-11-21 i Forsheda prästgård, Jönköpings län, död 1746-12-14 i Moheda prästgård, dotter av prosten och kyrkoherden Per Santheson och Helena Torpensis (As.). Gift 3:o 1770 på Huseby bruk i Skatelövs socken, Kronbergs län, med Maria Elisabet Biörck, född omkring 1730, död i Karlskrona, dotter av vice amiralen Johan Biörck) (Wieselska släktregistret.), född 1697-07-08 i Vislanda prästgård (Wieselska släktregistret.) Kronobergs län, död 1779-04-08 i Skatelövs prästgård. (Wieselska släktregistret.)
 • Mårten, född 1707-03-01 på Sjöeryd. Sergeant vid Kronobergs regemente. Drunknade i Nordsjön under det han var kommenderad på kryssning i Nordsjön 1742 och begraven på ön Hetland.
 • Magdalena Beata, född 1709-05-14, död 1785-06-28 Forssa. Gift 1761 med kyrkoherden i Kvenneberga och Hjortsberga församlings pastorat av Växjö stift Lars Kjellman i hans 3:e gifte (gift 1:o 1741 med Emerentia Melin, dotter av kyrkoherden Nikolaus Melin och Helena Christina Hård af Segerstad. Gift 2:o 1758 med Anna Lovisa N. N., änka efter löjtnanten Claes Göran Leijonadler) (Släkten Löwenadler.), född 1702 på Strömsberg i Nye socken (Släkten Löwenadler.) Jönköpings län, död 1767. (Släkten Löwenadler.)

[EÄrätt; EÄKrA]

TAB 3

Carl Vilhelm (son av Henrik, Tab. 2). född 1700-11-27. Underofficer vid Kronobergs regemente 1717. Lantjägare i Jönköpings län (Sj.) 1733. Överlantjägare i Jönköpings län (Sj.) 1737-06-27. Död 1774-09-19 i Hjortsberga socken, Kronobergs län och var den siste av ätten på svärdssidan i Sverige. Han blev på ålderdomen blind. Gift 1:o 1727-06-25 Holmen med Brita Maria Härd af Segerstad, döpt 1700-08-01, på Holmen, död 1742, dotter av ryttmästaren Lars Hård af Segerstad, och Brita Starck, nr 233. Gift 2:o 1743 med Agneta Bering, dotter av hovrättsrådet i Göta hovrätt Bastian Bering och Elsa Catharina Rosentwist.

Barn:

 • 2. Henrik, född 1745-12-28. Page vid hovet. Reste sedan utrikes.
 • 2. Ulrika, född 1746, död ogift 1763.
 • 2. Magdalena, född 1747, död 1747.
 • 2. Agneta Catharina, född 1750, död 1752-11-07 i Linköping.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: