:

Lagermarck nr 1141

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Lagermarck nr 1141 †

Adlad 1688-09-18 introducerad 1689.

Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-09-17, under nr 86 bland adelsmän.

Lagermarck A114100.jpg

TAB 1

Sveno Jonae. (Översiktstab. 1) Först komminister, sedan kyrkoherde i Brätte till 1642, då staden ödelades, då han blev den första kyrkoherden i det nyanlagda Vänersborg, men kvarbodde i Vassända prästgård. Död 1661-06-10 [Hm].

Barn:

 • Johan Wassenius, adlad Lagermarck, född 1622-06-10 i Vassända prästgård, Älvsborgs län. Student i Åbo 1641-10-07. Fil. mag. i Åbo 1647-05-04. Fil. adjunkt vid akademien i Åbo 1648 och tillika sekreterare hos hertig Adolf Johan 1648. Advokatfiskal i Åbo hovrätt 1650-08-17 och tillika häradshövding i Stor Savolaks 1653. Assessor i hovrätten 1662-05-12 och tillika häradshövding i Sääksmäki härad 1664-09-03. I Sääkmäki härad stadfästad 1679-10-10. Avsked 1685-06-27. Adlad 1688-09-18, jämte sin son (med honom introducerad 1689 under nr 1141). Död 1692 på Pänäs (Pietniemi) i Ulvsby socken och begraven 1692-01-10 i Åbo domkyrka. Gift 1:o (Bf.) 1652-05-02 i Åbo med Maria Ekenberg, född 1637-01-13 i Åbo, död i Åbo 1666-04-15 och begraven 1666-04-22 i Åbo domkyrka, dotter av assessorn Petrus Laurentii Vigelius, adlad Ekenberg, och Christina Eriksdotter. Gift 2:o 1667 i Viborg med Sigrid Henriksdotter i hennes 2:a gifte [gift 1:o med rådmannen i Viborg Hans Ruuth (i Finland, nr 125), död 165(7)], begraven 1674-08-23 i Åbo domkyrka, dotter av 1 ståthållaren i Viborg Henrik Jönsson (Teetgren och hans 2:a fru Barbara Plagman. Gift 3:o 1675-07-17 i Åbo med (Elisabet Rydenius?).

Barn:

 • 1. Johan Wassentua, adlad Lagermarck, född 1653-03-08, i Åbo. Student i Åbo 1660. Kammarskrivare i kammarkollegium 1672. Kammarförvant i Åbo 1675. Kamrerare vid den pommerska och bremiska kommissionen 1680 och i förutnämnd kollegium (Ök.) 1684-12-03. Adlad 1688-09-18 jämte fadern (med honom introducerad 1689 under nr 1141). Generalinspektör över småtullarna 1702-03-15. Kammarråd 1714-04-02. Död 1722-09-22 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1682-12-26 i Stockholm med Margareta Snack, född i Stockholm 1664-01-14, död 1751 och begr. 1751-07-05 i Jakobs kyrka, dotter av landshövdingen Peter Snack, adlad Snack, och hans 1:a fru Christina Gestrinia.

Barn:

 • Anna Maria, född 1683-11-07 i Stockholm, död 1772-02-16 Rocksta och begraven 1772-02-24 i Spånga kyrka. Gift 1704-06-30 med amiralitetskammarrådet Johan Eugenius Fistulator, adlad Lagerbielke, i hans 2:a gifte, född 1667, död 1732.
 • Margareta, född 1685-01-20 i Stockholm, död 1748-08-03. Gift 1709-01-12 i Stockholm stad med häradshövdingen Carl Gyllenhöök, född 1686, död 1731.
 • Johan, döpt 1686-05-08 i Stockholm. Konduktör vid fortifikationen. Sekundlöjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1707-01-29. Premiärlöjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1707-07-22. Livdrabant 1708-08-14. Stupade ogift 1709-02-11 vid Krasnakut.
 • Christina, född 1687-06-15, död 1752 och begraven 1752-02-17 i Jakobs kyrka i Stockholm. Gift 1719-11-12 i Stockholm med sin faders kusin, majoren Johan Göran Ekenberg, född 1681, död 1731.
 • Peter, född 1688-07-04. Student i Uppsala 1704-03-18. Registrator i kungliga kansliet. Död ogift 1735. (?) Sannolikt den sekreterare Lagermarck, som begravdes 1739-10-19 i Jakobs kyrka i Stockholm.
 • Eva Christina, född 1689-10-02, död 1689-11-08 och begraven i Jakobs kyrka
 • Juliana, född 1690-10-25, död 1693-02-22 och begraven i Jakobs kyrka
 • Hedvig, född 1692-06-05, död ung.
 • Catharina, född 1693-07-25, död 1694-06-16 och begraven 1694-06-18 i Jakobs kyrka
 • Magnus, född tvilling 1696-06-15, i Stockholm. Student i Uppsala 1708-10-27. Kammarskrivare och bokhållare i reduktions- och likvidationsverket 1713. Tjänstlös 1720, då hans syssla indrogs. Bankokommissarie 1747-05-25. Avsked 1752-03-17 på grund av långvarig sjuklighet. Död Barnlös 1756-02-28. Gift 1747-10-06 i Stockholm med sin systers styvdotter
 • Sofia Lovisa Lagerbielke, född 1699-06-27, död 1751 och begraven 1751-12-02 i Jakobs kyrka, dotter av amiralitetskammarrådet Johan Eugenius Fistulator, adla Lagerbielke, och hans 1:a fru Christina Stenström.
 • Johanna, född 1697-07-19, död 1761-04-09 i Stockholm. Gift 1721-02-28 i Stockholm med vice amiralen Henrik Wagenfelt, adlad Wagenfelt, nr 1686, född 1688, död 1748.

TAB 2

Carl, (son av Johan Wassenius, adlad Lagermarck, Tab. 1), född 1694-01-15. Student i Uppsala 1708-10-27. Musketerare vid livgardet 1713-02-18. Förare vid livgardet 1713-04-04. Fänrik 1713-06-20 enligt kungligt fullmakt., daterad Bender 1711-11-10. Löjtnant 1718-10-13. Konfirmationsfullmakt 1719-08-26. Avsked 1732-05-02. Major i konung Stanislai i Polen tjänst. Majors karaktär i svenska armén 1736-05-17. Död 1748-03-23. Bevistade Fredrikshalds belägring och Danzigs belägring. Gift 1720-11-03 med friherrinnan Eva von Ungern-Sternberg, född 1686, död 1722 i barnsäng i Stockholm (själaringning för henne 1722-04-10), dotter av generallöjtnanten, friherre Nils Alexander von Ungern-Sternberg. nr 54, och friherrinnan Christina Beatrix Palbitzki.

Barn:

 • Eva Margareta, född 1722, död 1722.

TAB 3

Gustaf, (son av Johan Wassenius, adlad Lagermarck, Tab. 1), född tvilling 1696-06-15 i Stockholm. Student i Uppsala 1708-10-27. Musketerare vid livgardet 1712-11-10. Förare vid livgardet 1713-06-12,. Fänrik 1713-06-20 enligt kunglig fullmakt, daterad Bender 1711-11-10. Kapten vid Österbottens regemente 1724-05-16. Född 1734-05-18 i Vasa (Mustasaari förs. kyrkoarkiv.). Bevistade Fredrikshalds belägring. Gift 1726-03-13 i Vasa (Mustasaari förs. kyrkoarkiv.) med Catharina Granberg, född 1709-01-13 i Vasa (Medd. av professor Karl Hedman, Vasa. ll Medd. av). Död 1789-03-16 på Pänäs i Ulvsby socken i Finland, dotter av (Medd. av professor Karl Hedman, Vasa. ll Medd. av) handlanden i Vasa Jakob Jakobsson Granberg och Kerstin Ahlroth.

Barn:

 • Margareta Christina, född 1726-12-15 Pänäs (Björneborgs kyrkoarkiv.), död 1784-06-23 på Karlö (Björneborgs kyrkoarkiv.) i Ulvsby socken. Gift 1747-12-29 på Pänås (Björneborgs kyrkoarkiv.) med rådmannen i Björneborg, vice Borgmästaren Gerhard Backman, född 1721, död 1787-08-01.
 • Catharina Charlotta, född 1728-09-30 på Pånäs (Björneborgs kyrkoarkiv.), död 1757-10-06 i Åbo (Åbo.). (Hon kallas i dödsboken Ulrika.) Gift 1752-11-03 på Pänäs (Björneborgs kyrkoarkiv.) med befallningsmannen Johan Wadsten
 • Johan, född 1730. Fänrik. Död 1805. Se Tab. 4
 • Anna Maria, född 1732-10-02 10 på Pänäs (Björneborgs kyrkoarkiv.), död 1756-04-29. G. 1753-11-27 med borgmästaren, i Björneborg Lars Sacklén i hans 1:a gifte (gift 2:o med Eva Elisabeth Jeansson, född 1738-08-17, död 1777-07-20), född 1724-11-10, död 1795-08-15,

TAB 4

Johan, (son av Gustaf, Tab. 3) f. 1730-05-07 Pänäs ). Fänriks karaktär. Död 1805-01-28 Karlö Gift 1757-03-24 med Maria Elisabet Lebell, född 1738, död 1817-10-29 på Pånäs (Björneborgs kyrkoarkiv.), dotter av prosten och kyrkoherden i Ulvsby pastorat, ?teol. doktorn Mikael Lebell och hans 1:a hustru Maria Monsén.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1760-01-04 på Pänäs, död på Pänäs 1762-06-18. [8]
 • Carl Peter, född 1761-10-09 på Pänäs, död på Pänäs 1761-12-29. [8]
 • Johanna Catharina, född 1762-10-23 på Pånäs (Björneborgs kyrkoarkiv.), död 1811-05-30 i Björneborg. Gift 1780-05-18 på Pånäs (Björneborgs kyrkoarkiv.) med majoren Claes Henrik Grönhagen, född 1749, död 1831.
 • Axel Ludvig, född 1763-12-17. Volontär vid Österbottens regemente 1778-02-05. Furir vid livdragonregementet 1778. Sergeant vid livdragonregementet 1781-11-28. Fänrik vid Björneborgs regemente 1783-05-28, löjtnant i armén 1790-08-23 och vid regementet 1796-10-26. Kapten Björneborgs regemente 1804-12-20. Avsked 1809-04-19. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 86 bland adelsmän. Död ogift 1844-03-17 i Björneborg. Han anklagades för brottsligt förhållande under 1788 års fälttåg i Finland, men fick nåd.
 • Margareta Elisabet, född 1765-01-18, på Pånås (Björneborgs kyrkoarkiv.), död ogift 1839-05-09 i Björneborg.
 • Anna Maria, född 1766-04-09 på Pänås (Björneborgs kyrkoarkiv.), död ogift 1847-02-15 i Björneborg.
 • Ulrika Gustava, född 1769-07-14, på Pänäs (Björneborgs kyrkoarkiv.), död ogift 1792-12-26.
 • Carl Gustaf, född 1770. Kapten. Död 1825. Se Tab. 7
 • Charlotta Fredrika, född 1772-02-08 på Pånäs (Björneborgs kyrkoarkiv.), död 1830-02-09. Gift 1791-05-15 på Pänäs med kaptenen, kämnärspræsis i Björneborg (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) Jakob Tuderus (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.), född 1764-03-28, död 1833-03-21 i Björneborg.
 • Christina Sofia, född 1773-07-15 på Pänäs (Björneborgs kyrkoarkiv.), död på Pänäs 1782-04-10.
 • Robert Johan, född 1774-08-13 på Pänäs8. Sergeant vid livdragonregementet 1789-04-14. Fänrik vid Björneborgs regemente 1792-11-22. Avsked 1800-11-08. Död ogift 1826-11-16 på Pänäs (Björneborgs kyrkoarkiv.). Bevistade 1790 års kampanj på skärgårdsflottan och därunder sjöslaget vid Fredrikshamn och reträtten från Björkö.
 • Harald Mikael, född 1776. Fänrik. Död 1808. Se Tab. 11
 • August Fredrik, född 1777-11-10 på Pänäs (Björneborgs kyrkoarkiv.). Sergeant på extra stat vid Björneborgs lätta bataljon 1792-08-24. Fänrik vid Björneborgs regemente 1801-06-16. Bevistade finska kriget 1808 och 1809 och erhöll under finska kriget GMtf. Avsked med löjtnants karaktär 1810-08-22. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 86 bland adelsmän. Uppsyningsman vid Räfsö tullbevakningsplats 1828-06-10. Transporterad till Fagerholms tullbevakningsplats 1829-10-05. Avsked 1848-03-23. Död Barnlös 1854-12-08 i Björneborg. Gift 1852-04-20 i Björneborg med Maria Ulrika Beurling, född 1808-07-20, död 1902-06-15, i Björneborg, dotter av tulluppsyningsmannen vid Fagerholm, sergeanten Jakob Beurling och Juliana Fabricius
 • Otto Knut, född 1779-01-12 på Pänäs (Björneborgs kyrkoarkiv.). Fänrik vid Björneborgs lätta infanteriregemente 1792-11-23. Död 1793-01-20 på Pänås (Björneborgs kyrkoarkiv.), misstänktes förgiftad.
 • Claes Constantin, född 1782. Kapten. Död 1827. Se Tab. 12

TAB 5

Magnus, (son av Johan, Tab. 4), född 1767-06-13, på Pänäs (Björneborgs kyrkoarkiv.) i Ulvsby socken. Volontär vid Åbo läns regemente 1779. Rustmästare vid Björneborgs regemente 1782-05-01. Förare vid Björneborgs regemente 1783-06-03. Konstituerad fänrik vid karelska jägarbataljonen 1789-04-01. Konstituerad löjtnant karelska jägarbataljonen 1789-07-03. Löjtnant vid Tavastehus jägarekår 1795-07-22. Kapten i armén 1806-07-13. Avsked 1810-07-10. Död 1811-01-05 på sin egendom Kuurila i Kalvola socken i Finland. Han bevistade finska krigen 1788–1789 och 1808–1809. Gift 1799-10-10 på Kuurila med Hedvig Eleonora von Gertten, född 1773-10-26, död 1810, dotter av majoren Bernt Johan von Gertten, och Beata Eleonora Ögnelood.

Barn:

 • August Magnus Johan, född 1800-06-01 på Kuurila gård i Kalvola socken [Kalvola kyrkoarkiv]. Student i Åbo 1818-05-28. Auskultant i Åbo hovrätt 1821-06-06. Extra notarie i Åbo hovrätt 1825-06-22. Död ogift 1831-10-28 i Björneborg
 • Augusta Henrika Vilhelmina, född 1801-07-05 på Kuurila gård i Kalvola socken [Kalvola kyrkoarkiv]. Stiftsjungfru. Död 1872-08-18. Gift 1823-06-10, med Carl Mattsson Wall i Luvia.
 • Bror Otto Bernt, född 1803 på Kuurila gård i Kalvola socken [Kalvola kyrkoarkiv]. Kommissionslantmätare. Död 1853. Se Tab. 6.
 • Georg Axel Vilhelm, född 1804-09-20 på Kuurila gård i Kalvola socken [Kalvola kyrkoarkiv], död 1805-10-17 på Kuurila.
 • Vendela Gustava Carolina, född 1805-12-15 på Kuurila gård i Kalvola socken [Kalvola kyrkoarkiv]. Stiftsjungfru. Död 1838-08-17 i Nykarleby socken. Gift 1837-09-28 med vice kommissionslantmätaren, länsfurstmästareadjonten i Uleåborgs län (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) Carl Vilhelm Wilander, född 1809-05-31, död 1857-10-09.
 • Fredrik Vilhelm Knut, född 1807-10-25 på Kuurila gård i Kalvola socken [Kalvola kyrkoarkiv]. Volontär vid 2. finska infanteriregementet. Underofficer vid 3. finska skarpskyttebataljonen 1827-09-16. Transporterad till livgardets Paulovska regemente. Fänrik vid Minska infanteriregementet 1831-04-04. Transporterad till Viborgska infanteriregementet 1834-03-22. Underlöjtnant vid Viborgska infanteriregementet 1835-03-30, med tur från 1834-07-09, transporterad till 12. finska linjebataljonen 1835-03-30. Död (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) ogift 1836-01-20.
 • Clara Gunilla Sofia, född 1809-02-02 på Kuurila gård i Kalvola socken [Kalvola kyrkoarkiv], död 1809-11-27 på Kuurila.
 • Sofia Lovisa Ottiliana, född 1810-04-07 på Kuurila gård i Kalvola socken [Kalvola kyrkoarkiv], död 1812-09-04.

TAB 6

 • Bror Otto Bernt (son av Magnus, Tab. 5), född 1803-07-07 i på Kuurila gård i Kalvola socken, Finland. Student i Åbo 1822-06-11. Lantmäterielev 1823-08-18. Lantmäteriauskultant 1825-04-26. Vice lantmätare i Uleåborgs län 1828-06-20. Kommissionslantmätare i Nylands län 1835-02-10. Transporterad till Vasa län 1836-06-07. Förklarad för ordinarie lantmätare i Vasa län 1848-11-07. Död 1853-10-09 i Nykarleby. Gift 1:o 1829-09-13, Ruhala slantmätaren Johan Jakob Garvoli och Margareta Johanna Simelius. Gift 2:o 1839-03-26, med Josefina Sofia Calamnius, född 1813-01-12, död 1880-01-15, dotter av handlanden i Nykarleby Josef Reinhold Calamnius och Carolina Fredrika Basilier.

Barn:

 • 1. Matilda Sofia, född 1834-10-23 i Nykarleby, död 1874-06-22 i Kauvatsa. Gift 1859-11-25 med kapellanen i Kauvatsa, vice pastorn Mauritz Edvard Caselius, född 1830-03-12 i Björneborg, död 1871-12-01 i Kauvatsa prästgård.
 • 2. Hulda Emilia, född 1851-03-26, död 1851-07-12.

TAB 7

Carl Gustaf, (son av Johan, Tab. 4), född 1770-10-20 på Pänäs (Björneborgs kyrkoarkiv.) i Ulvsby socken. Volontär vid Björneborgs regemente 1779. Fänrik vid Meijerfeltska friskyttekåren 1789-06-01. Stabslöjtnant vid Björneborgs regemente 1790-02-22. Löjtnant vid Björneborgs regemente 1793-10-02. Stabskapten 1799-11-15. Avsked från regementet med rättighet att kvarstå såsom kapten i armén 1804-12-20. Immatrikulerad på riddarhuset 1818 i Finland under nr 86 bland adelsmän. Född 1825-11-27 i Björneborg. Bevistade 1789–1790 års finska krig samt därunder affärerna vid Kaipiais, Värälä och Anjala. Gift 1796-04-22 med Ulrika Margareta Lode från Livland, född 1774-10-04, död 1812-10-30 i Åbo, dotter av landshövdingen Johan Herman Lode från Livland, och Johanna Margareta Sandin.

Barn:

 • Margareta Elisabet, född 1796 i juni, död 1797-10-01.
 • Johanna Ulrika Sofia, född 1797-10-30, död 1798-01-02.
 • Eva Margareta, född 1798-09-18, död späd
 • Eva Margareta, född 1799-12-11. Stiftsjungfru. Död ogift 1842-04-15 i Åbo
 • Ulrika Gustava, född 1800-11-05 på Pänäs, död på Pänäs 1800-11-12.[8]
 • Adam Johan, född 1802. Hovrättsråd. Död 1879. Se Tab. 8.
 • Carl Knut, född 1803-10-09 och död 1803-10-18 på Pänäs i Ulvsby socken.
 • Emilia, född 1805-05-29 på Pånäs (Björneborgs kyrkoarkiv.), död ogift 1827-11-01 i Nådendal.
 • Ulrika Carolina, född 1812-09-04, död 1812-09-07

TAB 8

Adam Johan, (son av Carl Gustaf, Tab. 7), född 1802-04-09 Pänäs Student i Åbo 1817-05-22. Auskultant i Åbo hovrätt 1820-10-10. Extra notarie i Åbo hovrätt 1823-12-20. Vice häradshövding 1827-12-20. Kanslist i hovrätten 1832-03-22. Registrator i hovrätten 1833-12-10. Extra fiskal 1834-03-26. Notarie 1836-02-08. Vice advokatfiskal 1839-09-17,. Advokatfiskal 1841-04-15. Assessor 1842-04-14. RRS:tAO3kl 1851-04-20. Hovrättsråd 1856-06-20. Avsked 1863-12-24. Död 1879-02-02 i Åbo. Gift 1840-09-08 i Ekenäs med Augusta Margareta Aminoff, född 1819-02-08 Nummenkylä

Barn:

 • Adamina Augusta, född 1841-07-16, i Åbo, död 1920-10-19 i Helsingfors. Gift 1863-06-28 med borgmästaren i Fredrikshamn Gustaf Fritiof Utter, född 1831-07-26 i Tavastehus, död 1910-11-29.
 • Bernt Herman Ivar, född 1843. Verkligt statsråd. Död 1907. Se Tab. 9.
 • Johan Knut Heribert, född 1845-08-13 i Åbo. Kadett i Fredrikshamn 1857-10-10. Fänrik vid livgardets finländska regemente 1866-08-20. Underlöjtnant livgardets finländska regemente 1867-09-11. Löjtnant 1871-04-09. Stabskaptens avsked 1872-07-12. Död ogift 1876-01-12 i Åbo.
 • August Carl Adam, född 1851-12-15 i Åbo. Student i Helsingfors 1869-05-25. Telegrafist av 3. klass vid telegrafstationen i Helsingfors 1875-03-06. Extra ordinarie kammarskrivare i senatens för Finland ekonomidepartement 1877-06-13. Auskultant i Viborgs hovrätt 1877-06-20. Avsked från telegrafverket 1877-10-01. Vice häradshövding 1879-12-20. Vice landskamrerare i Viborgs län 1883-04-17. RRS:tA03kl 1885-08-08. Vice landssekreterare i Nylands län 1888-11-27. RRS:tStO2kl 1891-04-25. Landssekreterare i Nylands län 1900-04-24. Avsked 1902-02-17. Död barnlös 1917-04-13. Gift 1883-05-09 i Viborg med Clara Augusta Wahl, född 1858-07-11 i Viborg, dotter av handlanden i Viborg, kommerserådet Friedrich August Wahl och Olga Sofia Sesemann.
 • Hedvig Eva Matilda, född 1853-06-10 i Åbo. Operasångerska. Gift 1888-05-26 i Helsingfors med handlanden Henrik Teodor Christian Salvesen i hans 2:a gifte, född 1856-12-10.
 • Sigvard Fredrik, född 1854-07-18 i Åbo. Student i Helsingtors 1872-06-09. Anställd å kontor i Moskva. Disponent för aktiebolag N. L. Arppes. artvingar i Finland 1892–1894. Disponent för Walkeakoski bruk 1895–1903. Befriad från undersåtliga förpliktelser i Finland 1904. Disponent för engelska bolaget Böensdalens Mills Ltd fabriker i Boen i Norge. Norsk undersåte. Avgått som disponent. Gift 1895-11-05 i Enköping med Valborg Sofia Lagerström, född 1875-04-30, dotter av handlanden i Enköping Johan Vilhelm Lagerström och Sofia Lindgren.
 • Julius Fridolf, född 1858-12-23 i Åbo, död 1858-12-27.

TAB 9

Bernt Herman Ivar (son av Adam Johan, Tab. 8), född 1843-06-03 i Åbo. Student i Helsingfors 1862-09-15. Fil. kand. 1865-08-15,. Fil. lic. 1869-05-15. Promoverad såväl fil. mag. som fil. doktor 1869-05-31. Tillförordnad laborator vid universitetets i Helsingtors kemiska laboratorium 1866–1869. Privatdocent vid universitetet i Charkov 1871 i maj. Docent i kemi vid universitetet i Charkov 1872-07-12. Extra ordinarie professor i kemi vid universitetet i Charkov 1873 i maj. Statsråds titel. Professor i kemi vid universitetet i Charkov 1885-12-02. RRS:tStO2kl 1886-01-13. RRS:tAO2kl 1891-01-09 och RRS:tV1O4kl 1895-01-12. Verkligt statsråd 1896-05-26. Rektor för universitetet i Charkov 1899-09-10. RRS:tV1O3kl 1900-01-18. Avsked från rektorsämbetet 1901-10-04. RRS:tStO1kl 1902-01-14. Avsked från professorsbefattningen 1902-11-25. Direktör för kejserliga Nikitska trädgården och Nikitska läroverket för trädgårdsskötsel och vinberedning 1903-01-03. Avsked 1905-05-20. Död 1907-11-15 i Charkov. Gift i Charkov 1874-05-10 med Catharina Slonowsky, född 1850-12-07, död 1909-09-24 i Lausanne i Schweiz, dotter av godsägaren Elias Slonowsky och Maria Gladki.

Barn:

 • Olga, född 1875-02-18 i Charkov. Gift 1899-11-24 med Leone Zanco från Italien, från vilken hon blev skild.
 • Eugen, född 1879-01-29, död 1879-02-03.
 • Herman, född 1880-04-11. Professor vid lantbruksinstitutet i Charkov.
 • Leonid, född 1882. Kollegiiassessor. Död 1918. Se Tab. 10

TAB 10

Leonid (son av Bernt Herman Ivar, Tab. 9), född 1882-03-25 i Charkov. Student vid Charkov. Diplom av 1. graden över avslutad fullständig universitetskurs. Fil. doktor. Med. doktor. Hedersledamot av kuratelet för barnasylerna i Alexandrovska häradet av guvernementet Jekaterinoslav 1910-01-13. Kollegiisekreterares grad 1913-05-12. RRS:tStO3kl 1914-01-14. Kollegiiassessor 1916-09-12. Död 1918-12-23. Gift 1905-06-25 i byn Ivanoffka vid staden Charkov med Varvara Danevskij, född 1884-04-26 i Charkov, dotter av professorn vid universitetet i Charkov, statsrådet Vsevolod Danevskij och Varvara Paulovna.

Barn:

 • Ljudmila, född 1906-05-08.

TAB 11

Harald Mikael, (son av Johan, Tab. 4), född 1776-08-17 på Pänäs (Björneborgs kyrkoarkiv.) i Ulvsby socken. Sergeant vid Björneborgs lätta bataljon. Avsked. Fänriks grad 1801-06-16. Död 1808 Rautio. Gift med Helena Christina Blom i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kronolänsmannen i Nykyrko C. Ahlbäck), född omkring 1782, död 1816-04-12 i Nykyrko socken.

Barn:

 • Christina Vilhelmina, född 1801-12-12, död ogift 1877-06-25.
 • Maria Catharina, född 1806-12-11, född 1866-02-04, Leppäkoski Gift 1828-12-21 i Björneborg med kronofogden Knut Otto Spåre, född 1802, död 1857.
 • Axel Johan, född 1807-07-10, död 1808-01-08 i Nykyrko socken.

TAB 12

Claes Constantin, (son av Johan, Tab. 4), född 1782-07-29. Underofficer vid Björneborgs regemente 1797-04-15. Förare vid Björneborgs regemente 1799-09-11. Kadett vid Haapaniemi 1800-11-11. Vargeringsfänrik vid Björneborgs regemente 1800-11-29. Utexaminerad kadett 1802-07-03. Fänrik vid Kronobergs regemente 1810-06-19. Löjtnant i armén 1810-05-01. Sekundlöjtnant vid Kronobergs regemente 1812-05-09. Premiärlöjtnant 1812-07-28. Stabskapten 1815-04-18. Avsked 1820-09-21. Död 1827-01-17 i Växjö. Han bevistade finska kriget 1808–1809, blev sårad vid Lappo 1808 och vid Viiret 1808 samt erhöll GMtf 1809. Deltog även i fälttåget i Tyskland 1813. Gift 1817-02-05 i Växjö med Juliana Sofia Apiarie, född 1799-11-20 i Växjö, död i Växjö 1829-12-31, dotter av apotekaren och assessorn Magnus Reinhold Apiarie och Juliana Christina Lengqvist.

Barn:

 • Axel Johan Magnus, född 1818-01-03 i Växjö, död 1839-04-30.
 • Carl Constantin, född 1818. Apotekare. Död 1897. Se Tab. 13
 • August Fredrik Knut, född 1821-01-14, död 1821-03-22.
 • Juliana Elisabet (Elise), född 1822-03-01 i Växjö, död 1912. 15/2 i Härnösand. Gift 1848-09-24 i Växjö med bergmästaren i andra bergmästardistriktet, RVO, Hans Axel Wedholm, född 1802-02-05 på Svanå bruk i Harakers socken, Västmanlands län, död 1872-10-05 i Härnösand.
 • Sofia Fredrika, född 1823-07-31 i Växjö, död 1842-09-14 på Tveta gård i Gårdsby socken, Kronobergs län. Gift 1847 med bokhållaren vid järnvägsbyggnadsstaten Olof Gustaf Hjelm i hans 1:a gifte (gift 2:o 1847 Sunnanvik med Hedvig Charlotta Sandvall, född 1816, död 1880), född 1820-04-14 i Gårdsby socken, död 1907-04-19 i Östersund [Lsn].
 • Oskar, född 1826-02-23 i Växjö. Inspektor. Död ogift 1892-08-31 i Uddevalla.

TAB 13

Carl Constantin, (son av Claes Constantin, Tab. 12), född 1818-12-06 i Växjö. Elev på apoteket i Karlshamn 1836. Farm. stud. examen i Karlskrona 1838-06-16. Anställd på apoteket i Karlshamn 1838–1841-05-01. Konditionerade på apoteket i Jönköping 1841-06-15-1844-09-15. Apotekarexamen 1846-03-11. Anställd på apoteket Ugglan i Stockholm 1846-07-01–1849-03-01, på apoteket Gripen i Stockholm 1849-05-01–1850-07-01, på apoteket Lejonet i Stockholm 1850-07-01–1851-12-17, på apoteket Hvita Björn i Stockholm 1852-04-011854-08-01 och ånyo på apoteket Gripen 1856-08-011857-06-30. Konditionerade på apoteket i Falun 1857-09-00–1860-02-01. Erhöll personligt privilegium å inrättandet av ett apotek i Håby, Göteborgs och Bohus län 1859-11-26. Öppnade apotek i Håby, Göteborgs och Bohus län 1860-09-00. Död 1897-01-04 i Uddevalla. Gift 1864-12-06 vid Drottningholm med Matilda (Tilda) Charlotta Thelin, född 1830-02-08 i Stockholm, död 1899-09-10 i Uddevalla, dotter av husägaren Axel Thelin och Ulrika Malmgren.

Barn:

 • Claes Fredrik Constantin, född 1865-07-07 i Håby. Kontorsbiträde i Uddevalla en kort tid från 1889, sedan rentier.
 • Matilda Lovisa, född 1868-07-03 i Håby, död i Håby 1873-01-09.

Utan känt samband

Johannes Lagermarck, döpt 1709-04-26 i Stockholm, Hovförsamlingen. – Jungfru Brita Lagermarck, begraven 1727-01-26 i Jakobs församling, Stockholm. – Fröken Johanna Margareta Lagermarck, jordfästes 1761-02-09 i Jakobs kyrka [RHG]. – Välborna fröken Edla Ulrika Lagermarck, gift 1856-06-26 i Björneborg med kofferdiskepparen Johan Herman Lindström

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: