:

Chesnecopherus

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Laurentius Nicolaus Klasson Chesnecopherus Strengnesensis, † 1606-01-11 och begravd i Kumla kyrka. Tillträdde år 1578 som Prost och kyrkoherde vid Kumla och Hallsbergs församlingar i Närke och Strängnäs stift. Han kallade sig själv för Claudii Strengnesensis. Bevistade kyrkomötena i Hertig Carls furstendöme, år 1587 i Strängnäs, och år 1588 i Örebro. Var även närvarande vid religionsmötet år 1593 i Uppsala och var en av de som undertecknade mötets beslut. Gift med Ingegärd Svensdotter, dotter till kyrkoherde Sueno Gudmundi i Örebro och Kerstin Olofsdotter som var syster till en av Gustav I mer bekante diplomater, doktor Andreas Olai samt Benedictus Olai vilken var läkare hos både Erik XIV och Johan III.

Barn:

 • Anders Laurentii Chesnecopherus.
 • Nicolaus Laurentii Chesnecopherus född ca 1574 i Ekeby/T, † 1622-04-15 och begravd i Nyköpings Nicolai/D. Se Tab 2
 • Johannes Laurentii Chesnecopherus född ca 1581 i Kumla/T, † 1635-01-31 i Uppsala/C. Se Tab 3
 • Helena Larsdotter Chesnecophera född ca 1586 i Kumla, † ca 1657. Gift med kamrerare Gustaf Svensson, † 1646. Paret hade tolv barn och de som överlevde fadern kallade sig Queckfeldt efter gården Kvicksta.
 • Magdalena Larsdotter Chesnecophera. Gift med borgaren i Örebro Peder Olofsson Krook. Ett av deras barnbarn adlades Ehrenkrook

TAB 2

Nicolaus Laurentii Chesnecopherus född ca 1574 i Ekeby/T, † 1622-04-15 och begravd i Nyköpings Nicolai/D. Till Långbro, Agnhammar och Lund. Adlad med namnet Lillieram men ej introducerad. Gift 1:o 1600-05-19 med Agneta Lonicera von Hessen-Kassel, † 1615 och begravd i Stockholm. En likpredikan finns över henne. Gift 2:o 1616-11-02 med Märta Anckar i hennes 2:a gifte, † 1627-02-13 under belägringen av Putzich.

Barn i 1:a giftet:

 • Lars Nilsson Chesnecopherus Lillieram, † ca 1626. Juris Licenciat.
 • Johan Heiderik Nilsson Chesnecopherus Lillieram. Fick ett kungligt stipendium i Uppsala.
 • Maria Nilsdotter Chesnecophera Lillieram. Gift 1:o 1620-01-30 med kamreraren Bo Vernersson, † 1621. Gift 2:o 1622-10-26 med borgmästaren i Stockholm och Köping Olof Andersson Törne (i hans 3:e gifte) född i Gävle 1576-03-xx, † 1627-11-04 efter klockan 12.00 och begravd den 11 november i S:t Nikolai kyrka/A. Gift 3:o 1628-11-27 med överste Jacob Forbes
 • Kristina Nilsdotter Chesnecophera Lillieram.

Barn i 2:a giftet:

 • Beata Nilsdotter Chesnecophera Lillieram till Agnhammar och Långbro. Gift 1:o 1641 med kammarherre David Stuart, † 1657. Gift 2:o 1660 med biskopen i Strängnäs Johannes Matthiae Oljeqvist som tillhörde den medeltida adliga frälseätten Upplänning.

TAB 3

Johan Chesnecopherus född ca 1581 i Kumla, † 1635-01-31 i Uppsala. Gift 1:o med Urzula von Peltzen. Gift 2:o med Katarina Katther. Gift 3:o 1615-08-27 i Nikolai/A med Lukretia Kristoffersdotter von Kaltres som överlevde maken. Ur Nikolai/A vigselbok har uppgifterna om tidigare vigslar inhämtats. Medicine doktor, pro-rektor och tillika fysiologie professor vid kungliga akademien i Uppsala. I andra giftet åtskilliga barn, varav tre döttrar och två söner överlevde fadern.

Barn:

 • Johannes Chesnecopherus. Student i Uppsala 1635.
 • Laurentius Chesnecopherus. Student i Uppsala 1635.
 • Ursula Chesnecopherus.
 • Ingrid Chesnecophera.
 • Elisabet Chesnecophera, † späd.
 • Ursula Chesnecophera.
 • Elisabet Chesnecophera. Gift 1668-01-16 i Maria/A med borgaren Hans Jonsson.

Källor och litteratur

 • Personalia ur Westinska samlingen, Vol. 983 s5.
 • Hülphers genealogier 1:1 s10b.
 • Nikolai/A vigselbok för år 1615.
 • Follén: Nerikes herdaminne s299.
 • urn:sbl:14814.

: