:

Manderstierna nr 1239

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Manderstierna nr 1239

Ätten, som icke varit representerad i Sverige sedan 1758, blev immatrikulerad på riddarhusen i Reval 1765 under nr 251 och i Riga 1839 under nr 352.


TAB 1

Georg Dargeman. Inflyttade omkring 1640 från Wolgast. Guldsmed i Stockholm. Död där 1688. Gift 1644 i Stockholm med Catharina Beerbaum, död 1710, dotter av Peter Beerbaum och Margareta N. N. [Öä].

Barn:

 • Johan Dargeman, adlad Manderstierna, född 1659 i Stockholm. Kanslist i landskansliet i Malmö 1676. Sekreterare vid stora sjötullskontoret i Stockholm 1680. Inspektor över stadiska älvtullen och accisen vid brunnshusen i hertigdömet Bremen 1686. Amtman över godset Harsfeld i Bremen. Lanträntmästare i Bremen och Verden 1692-02-26. Adlad 1692-03-15 (introducerad 1693 under nr 1239). Död 1739 i Stockholm. 'Han inköpte 1695-10-03 Hjalmarsbergs gods i Almby socken, Örebro län för 7,000 riksdaler à 6 daler kopparmynt men försålde Hjalmarsbergs gods i Almby socken, Örebro län 1699-04-06 för 4000 riksdaler till riksrådet, greve Nils Stromberg.' Gift 1684-12-27 på Beckershov i östra Vingåkers socken, Södermanlands län med Gunilla Beckerfelt, dotter av generalinspektören Carl Becker, adlad Beckerfelt, och Gunilla Rosenstråle.

Barn:

 • Göran, född 1685. Major. Död 1758. Se Tab. 2
 • Johanna. Gift med överstelöjtnanten vid anklamska infanteriregementet Johan Fredrik von Klencke.

TAB 2

Göran (son av Johan Dargeman, adlad Manderstierna, Tab. 1), döpt 1685-03-20 i Stockholm i Riddarholmens församling, Stockholm. Volontär vid bremiska kavalleriregementet 1700. Sergeant vid Skaraborgs infanteriregemente 1702-10-20. Avsked 1703-10-11). Regementskvartermästare vid överste Aderkas' regemente i Holland 1703. Kapten vid general Barners regemente i Holland 1705 och vid överste von Schwerins 2. bremiska dragonregemente 1711-03-10. Major vid överste von Schwerins 2. bremiska dragonregemente 1712-08-30. Uppbar 1732 majors exspektanslön vid Bengt Horns regemente. Död 1758-08-12 Lundby. Han blev 1712-09-07 vid Stades övergång tillfångatagen av danskarna, utväxlad 1713-05-00, åter fången 1715-12-21 vid Stralsund, varifrån han hemkom 1719-07-13. Gift med Catharina Vult i hennes 2:a gifte (gift 1:o med majoren Mårten Neuman, adlad Mannercrona. Född 1680, död 1737), född 1694-12-23 i Stockholm, död 1775-01-08 på Grönö i Björskogs socken, Västmanlands län och begraven 1775-01-31, dotter av överhovpredikanten Johannes Vultejus och hans 2:a hustru Anna Wallrave, samt syster till presidenten Johan Julius Vult, adlad Vult von Steijern.

?Barn:

 • Göran.
 • Johan.
 • Reinhold.

TAB 3

Johan (son av Johan Dargeman, adlad Manderstierna, Tab. 1), till Matzal i Karusens socken i Estland. Född omkring 1690. Livpage hos konung Carl XII. Kvartermästare vid livskvadronen 1716. Ordonnans vid livskvadronen 1716. Kornett vid livdragonregementet 1718-01-09. Ryttmästare vid livregementet till häst 1719-07-28. Överstelöjtnants avsked 1740-10-29. Synes redan dessförinnan överflyttat till Estland. Uppbar exspektanslön ännu 1753. Han synes genom sitt gifte med riksskattmästaren Sten Bielkes sondotter kommit i besittning av det från denne reducerade slottet Leal i Estland. Gift 1730-02-26 på Lövsta i Fundbo socken, Uppsala län med friherrinnan Brita Christina Bielke, född 1710-09-11 Broby

Barn:

 • Brita Christina, döpt 1731-01-07 i Fundbo socken, död i Fundbo socken och begraven 1732-06-25.
 • Carl Gustaf, döpt 1738-03-06 i Reval, begraven i Reval 1739-02-27.
 • Ture Johan, arvherre till Wattel i Karusens socken. Född 1739-12-11. Ryttmästare i rysk tjänst. Blev 1765-01-31 jämte brodern immatrikulerad på riddarhuset i Reval.
 • Gunnilla Christina, född 1740-10-09 på Matzal, begraven 1759-01-05 i Karusens socken. Gift med löjtnanten och lantrådet Jakob Johan von Derfelden i hans 1:a gifte, född 1731, död 1806-11-24.
 • Sten Göran, född 1743. Ryttmästare. Död 1803. Se Tab. 4

TAB 4

Sten Göran (son av Johan, Tab. 3), arvherre till slottet Leal och Sippa i Leals socken, Matzal i Karusens socken och Heinrichshof i S:t Katharinen socken, alla i Estland, av vilka han pantsatte Heinrichshof i S:t Katharinen socken 1787-02-12 till överste F. von Kursell. Född 1743-02-24 på Matzal. Ryttmästare i rysk tjänst. Oberlandgerichtsassessor. Kastellan på kejserliga slottet i Moskva. Död på kejserliga slottet i Moskva 1803. Han blev jämte brodern immatrikulerad på riddarhuset i Reval. Gift 1:o 1764 med Sofie von Tiesenhausen, dotter av generalmajoren och kommendanten i Reval Fabian Georg von Tiesenhausen och baronessan Anna Josefina Hildebrand von Ottenhausen. Gift 2:o 1784-08-02 med Augusta Hedvig von Stackelberg, född 1764-10-29 på Sastama (Medd. av baron W. von Wrangell, Reval.), död 1837-06-16 i S:t Petersburg, dotter av kaptenen Daniel Fredrik von Stackelberg, av huset Kassar, och baronessan Hedvig Juliana von Stackelberg, av huset Thomel.

Barn:

 • 1. Catharina, född 1765-01-06 i Reval.
 • 1. Johan Fabian, född 1766-02-01 i Reval, död i Reval 1766-02-05.
 • 1. Peter August, döpt 1767-03-30 i Reval. Överste i rysk tjänst. Död Barnlös i Moskva. Gift 1790-10-22 i Viborg med friherrinnan Catharina Maria von Dellwig, dotter av generallöjtnanten, friherre Ture Carl von Dellwig, och Märta Elisabet Catharina von Förster.
 • 1. Fabian Teodor, född 1768-05-03 i Reval. Överste i rysk tjänst. RJohO. Död 1791. (Medd. av baron W. von Wrangell, Reval.)
 • 1. Johan Joakim, född 1769-04-09 i Reval, död som barn.
 • 1. Jakob Johan, född 1770-08-08 på Leal. Major i rysk tjänst. Död i Reval.
 • 1. Natalia Margareta, född 1771-07-27 på Leal, död 1817. Gift 1789-05-10 i Karusens socken med majoren Reinhold Ulrik von Klugen, till Sternberg, från vilken hon blev skild, född 1753-08-30, död 1796-12-25.
 • 1. Jakob Georg, född 1773-07-25 på Leal. Överste i rysk tjänst. Död 1825-05-09 Awandus
 • 1. Johanna Sofia, född 1774-12-17 på Leal, död 1841-12-29 i S:t Petersburg. Gift 1:o 1790-03-14 i Reval med kaptenen i ryska marinen Joakim Johan von Siewers, av huset Ballot. Gift 2:o 1801 med sin systers svåger, packhusinspektoren i Riga, löjtnanten, friherre Carl Herman Wrangel af Ludenhof, född 1773-05-15 på Uchten, död 1821-04-12 i Riga.
 • 1. Sofia Elisabet, född 1776-04-29, på Leal, död 1836-05-29 i Dorpat. Gift 1:o 1797-01-30 i Reval med kaptenen, friherre Jakob Johan Wrangel af Ludenhof, född 1765-09-22 på Hannijöggi (Medd. av baron W. von Wrangell, Reval.), död 1801-01-10 i Reval. Gift 2:o med prosten i Lais Henrik Jannau.
 • 1. Andreas, född 1777-12-27 på Leal, död ung.
 • 2. Carl Fredrik, född 1785. General. Död 1862. Se Tab. 5
 • 2. Reinhold Edvard, född 1787-06-14 på Matzal. Rysk gardeskapten. Död 1823 i Bialystok.
 • 2. Augusta Henrietta Juliana, född 1788-02-24 på Matzal, död ogift 1835-10-02 i Riga.
 • 2. August Georg Vilhelm, född 1789-04-07 på Matzal. Rysk generallöjtnant och chef för 22. infanteridivisionen. Död 1846-04-17 i Helsingfors.
 • 2. Alexei Voldemar, född 1790-11-03 i Reval. Generalmajor och kommendant i Reval. Död ogift 1849-07-16 i Reval. "
 • 2. Johan Teodor Eugenius, född 1793. Generallöjtnant. Död 1866. Se Tab. 7.

TAB 5

Carl Fredrik (son av Sten Göran, Tab. 4), född 1785-02-21 Matzal Rysk general av infanteriet. Kommendant först i Riga, sedan på Peter-Paulsfästningen vid S:t Petersburg. Död 1862-05-02 i Wiesbaden. Han immatrikulerades på riddarhuset i Riga 1839-06-27. Gift 1814-07-01 i Frankfurt a. M. med Marie Louise Vilhelmine Helena Magdalena von Heyden, född 1796-06-07 i Frankfurt a. M., död 1847-11-29 i Riga, dotter av senatorn Henrik Dominikus von Heyden och Louise Eleonora Teresia Elisabet von Cloz.

Barn:

 • Alexander Nikolaus Henrik Georg Anton, född 1817. General. Död 1888. Se Tab. 6.
 • Elisabet Augusta Louise Anna Marie Susanna Henrika Carolina, född 1821-03-10 i S:t Petersburg, död ogift 1904-11-05 i Vevey, Schweiz.
 • Marie Louise Vilhelmine. Natalie Carolina Constantia, född 1824-01-28, död 1849-02-28 i Riga. Gift 1847-04-16 med ryska geheimerådet Carl von Rudnicki i hans 1:a gifte, född 1818-09-10, död 1894-01-23.
 • Constance Charlotte Augusta Henriette Julie Magdalena Alexandrine, född 1828-08-19 i Reval, död 1864-02-28. Gift 1:o 1847-04-20 i Riga med Maximilian Lothar von Wulf-Lennewarden, född 1814, död 1850-02-29. Gift 2:o 1860-01-03 med Aborgan Bransley Williams från England.
 • Carl August Alexis Eugen Fredrik Otto, född 1830-01-27 i i Bobruisk i guvern. Minsk. Kapten vid gardesfältartilleriet i S:t Petersburg. Död vid gardesfältartilleriet i S:t Petersburg 1860-07-16.
 • Edvard, död som barn.
 • Nikolai Alexander, född 1834-10-14, död 1835-09-09.
 • Alexandrine, född 1836-11-19 i Riga, död 1913-04-06 i Orth vid, Gmunden i Österrike. Gift 1863-02-26 i Riga med Österrikiska fälttygmästaren och geheimerådet, friherre Josef von Döpfner, född 1825-06-16 i Verona, död 1891-11-15 i Wien.
 • Valdemar, född 1838-01-02 i Riga. Ryttmästare vid Grodnoska husarregementet. Död 1865-07-15 i Wiesbaden.
 • Vilhelmine, född 1841-05-29 i Riga, död 1921-10-26 i Frankfurt a. M. Gift 1872-11-06 i Riga med preussiska kaptenen Paul Herman von Heyden, född 1840-06-22 i Frankfurt a. M., död i Frankfurt a. M. 1917-03-23.

TAB 6

Alexander Nikolaus Henrik Georg Anton (son av Carl Fredrik, Tab. 5), född 1817-11-07 på Matzal (Medd. av baron W. von Wrangell, Reval.). Rysk general av infanteriet. Död 1888-02-01 i S:t Petersburg och ligger begraven i Riga. Gift 1860-07-08 i Reval med baronessan Jane Elisabet Constance von Rosen, född 1840-01-17 Kegel

Barn:

 • Helena Vilhelmine Gertrud Constance Elisabet Maria, född 1861-06-11 i S:t Petersburg. Gift 1886-03-00 med ryska gardesöversten Julius von Bader, död 1889-11-00.
 • Alexander Carl Woldemar Sten Göran Teofil, född 1866-05-15 i S:t Petersburg, död där 1868-12-18.

TAB 7

Johan Teodor Eugenius (son av Sten Göran, Tab. 4), född 1793-02-24 på Matzal (Medd. av baron W. von Wrangell, Reval.). Rysk generalmajor och kommendant i Dünamünde. Generallöjtnant. Död 1866-09-03 i Dünamünde. Gift med Natalie Alexandrovna Ostrogadski, född 1809-01-25, död 1859-07-00 i Moskva.

Barn:

 • Marie, född 1828, död 1830.
 • Ilarion, född 1832. Rysk premiärlöjtnant. Död 1858 i Augsburg.
 • Alexis, född 1834. Adelsmarskalk. Död 1888. Se Tab. 8
 • Catharina, född 1839. Gift med greve Peter Ivanovitj Kapnist, född 1830-04-14.

TAB 8

Alexis (son av Johan Teodor Eugenius, Tab. 7), född 1834-03-16. Adelsmarskalk i guvernementet Poltava. Död 1888. Gift 1859 i S:t Petersburg med sin kusin, friherrinnan Anastasia Wrangel af Ludenhof, född 1838-03-17 i Tsarskoje-Selo, död 1899-03-02 i Warschau (Medd. av baron W. von Wrangell, Reval.). Dotter av adelsmarskalken, friherre Hans Georg Herman Wrangel af Ludenhof, och Dorotea von Traubenberg.

Barn:

 • Vera, född 1858-11-10.
 • Alexei, född 1861-11-25.
 • Olga, född 1863-10-15. Gift med N. N. von Kirilov.
 • Nikolai, född 1865-10-21.
 • Anastasia. Gift med N. N. von Wolf.
 • 2 Riga. (Finns ej med i texten?)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: