:

Piper nr 1058

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Piper nr 1058 †

Adlad 1684-09-07, introd. 1686. Utdöd 1690-03-30.


1G. Sarva, Tietoja Anna Juustenin jälkeläisistä (uppgifter om Anna Juustens ättlingar), i Geneal. Samfundets i Finland årsskrift XII, 1928 (tr. 1929), sid. 272–282. 2At (Sch). 3G. Lagus, Ur Viborgs historia, II. 4Viborgs kyrkoarkiv. 5 J. W. Ruuth, Viborgs stads historia.

TAB 1

Bernt Piper, född i Lübeck. Handlande i Viborg i Finland 1615. Död 1635. Gift med Maria Henriksdotter Stråhlman, som levde änka ännu 1690, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med rådmannen i Viborg Hans Schlegel, begraven3 1664-01-20 i nämnda stad)1, död2 1650-06-04, dotter av handlanden i nämnda stad Henrik Stråhlman och Anna Juusten, den bekante biskop Paul Juustens dotter. 1

Barn:

  • Henrik Piper. Överborgmästare. Död 1673. Se Tab. 2
  • Carl Piper, född 1620. Häradshövding. Död 1650. Se Tab. 4.
  • Peter Piper. Tullförvaltare och mantalskommissarie. Död 1679. Se Tab. 5.

TAB 2

Henrik Piper (son av Bernt Piper, Tab. 1). Translator i ryska språket 1633-10-30. Borgmästare i Nyenskans 1646-08-20. Överborgmästare därst. K. kommissarie till Stora Novgorod i Ryssland 1666-11-22. Död 1673-01-28. Gift med Catharina Johansdotter Andeflycht, som levde änka 1688, dotter av proviantmästaren i Viborg Johan Gregersson och Anna Larsdotter samt brorsdotter till generalkommissarien Carl Gregersson, adlad Andeflycht.

Barn:

  • Bernt Piper. Licentförvaltare. Död 1710. Se Tab. 3
  • Henrik Piper, adlad Piper, död 1704. Se adliga ätten Piper C, Tab. 1.

TAB 3

Bernt Piper (son av Henrik Piper, Tab. 2). Förridare vid Jämtlands kavalleriregemente 1660. Fänrik vid Otto Reinhold Taubes regemente 1665-08-01. Major vid kavalleriet. Licentförvaltare i Nyenskans. Död 1710-10-12. Gift 1:o med Elisabet Klint, född 1658-09-04, dotter av kamreraren Erik Nilsson Klint och Barbara Christoffersdotter Rehbun samt syster till statskommissarien Nils Klint, adlad Klintenhielm. Gift 2:o med A. M. Vietinghoff.

Barn:

  • Henrik Bernt Piper, till Chinnow på Wollin. I holländsk sjötjänst. Underlöjtnant vid amiralitetet. Överlöjtnant därst. 1700-03-21. Kapten 1715-06-21. Avsked 1718-02-10. Död 1730-05-17. Gift 1:o med Alice Bråtman. Gift 2:o med Ulrika Catharina Gråsten, levde änka 1734, dotter av ryttmästaren vid Östgöta kavalleriregemente Magnus Gråsten och Ragnhild Welt, som var syster till häradshövdingen och borgmästaren Lars Welt, adlad Stierncrona, presidenten Gabriel Welt, adlad och friherre Stierncrona, samt assessorn Peter Welt, adlad Stierncrona af Söderby.

Barn:

  • 2. Gabriel Magnus Piper, adlad och adopt. Piper, född 1721, död 1777. Se adliga ätten Piper, C, Tab. 4.
  • 2. Peter Bernhard Piper, adlad och adopt. Piper, född 1723, död 1799. Se adl. Ätten Piper A.

TAB 4

Carl Piper (son av Bernt Piper, Tab. 1), född 1620-09-16 i Viborg. Kammarskrivare i kammarkollegii andra avräkningskontor 1637. Kammarförvant i första avräkningskontoret 1642-10-01. Fick personligt lönetillägg 1645-12-12. Kamrerare i krigskollegium 1646-09-28. Tillika häradshövding i över- och Ytter-Tjurbo härader av Salbergs län (Västmanland) s. å. Död 1650-06-04 i Stockholm och begraven s. å. 9/6 i Storkyrkan. Han utskickades 1633 till Lübeck och Hamburg, där han grundligen lärde sig bokhålleriet och räknekonsten. Gift 1644-09-01 med Ingrid Ekenbom i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1652-01-05 i Stockholm, Nik., med borgmästaren Hans Olofsson Törne i hans 2:a gifte, född omkr. 1612 i nämnda stad, död där 1671-03-09, stamfader för adl. ätterna Törne, von Törne, nr 1697 och 1824, Törnstierna, nr 1433, och Törnebladh, samt adl., friherrliga och grevliga ätterna Törnflycht, 149, 153 och 77), döpt 1627-11-06 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm, död 1703 i nämnda stad (själaringning s. å. 2/11 i Nik.), dotter av rådmannen i Stockholm Carl Hansson och hans 1:a hustru Elisabet Andersdotter.

Barn:

  • Carl Piper, adlad, friherre och greve Piper, född 1647, död 1716. Se grevl. ätten Piper nr 46, Tab. 1.

TAB 5

Peter Piper (son av Bernt Piper, Tab. 1). Var 1650 och 1652 inspektor över tullarna vid Trångsund i Viborg. Faktor för västervikska saltkompaniet i nämnda stad på 1660-talet5. Tullförvaltare i nämnda stad 1676-05-12. Tillika mantalskommissarie i Viborgs län. Död 1679 under en resa vid utövningen av sistnämnda syssla. Gift med Anna Mårtensdotter Wäfverfelt, begraven 1693-04-18 i Viborgs landsförsamlings kyrka.4

Barn:

  • Peter Piper, adlad Piper, född 1642 i Viborg. Major vid överste Wrangels regemente och transp. till Åbo läns kavalleriregemente 1679-06-27. Adlad 1684-03-07 (introd. 1686 under nr 1058). Död barnlös 1690-03-30 på Runa gård i Sagu socken och slöt således själv sin adl. ätt samt begraven i Sagu kyrka i Finland, där hans vapen uppsattes. Han tjänade sig med gott beröm upp från gemen, först i holländsk och sedan i svensk tjänst i Pommern och Skåne. Fick vid adlandet till vapen en på tvären fördelt sköld med det övra fältet blått och det nedra grönt, med en hjort stående upprätt mot en ek, samt på hjälmen en upprättstående hjort emellan tvenne vingar.' Gift med friherrinnan Anna Margareta Rehbinder i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1699 med översten för Åbo läns fördubblingskavalleriregemente Claes Johan Wrangel, död 1712-04-05, som var faders kusin till majoren Vilhelm Gustaf Wrangel, natural. Wrangel af Fall), levde 1723, dotter av översten, friherre Bernhard Rehbinder, och hans 1:a fru Elisabet Munck af Fulkila.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: