:

Östner nr 1692

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Östner nr 1692 †

Adlad 1719-11-18, introd. 1720. Utdöd 1760-03-24.


  • Nils Larsson. Kom i tjänst vid Östgöta regemente till häst omkr. 1664. Korpral därst. Kvartermästare 1701-02-22. Kornett 1702-01-11. Avsked 1704-11-07. Död 1707. Gift med Maria Eriksdotter.

Barn:

  • Lars Nilsson, adlad Östner, född 1682 i Östergötland. Ryttare vid Östgöta regemente till häst 1700. Korpral därst. 1701. Kornett vid Duckers dragonregemente 1703-12-12. Konfirm.fullm. 1704-01-03. Löjtnant därst. 1705-02-06. Regementskvartermästare 1706-02-27. Kapten 1707-03-12. Majors karaktär 1719-09-15. Adlad s. å. 18/11 (introd. 1720 under nr 1692). Major vid norra skånska kavalleriregementet 1719-12-19. Överstelöjtnants avsked 1723-04-30. RSO 1748-11-07 död barnlös 1760-03-24 och slöt således själv sin adliga ätt. 'Han visade ständigt goda prov på mandom och tapperhet, men särdeles i stormningen av Reusch-Lemberg, där han var den förste, som, tillika med tolv man, lät häva sig över staketet, ävensom vid Krasnakut, då han erövrade från ryske generalen Rennes dragonregemente ett par pukor jämte standaret och en fana. Blev slutligen fången vid Poltava och återkom ur fångenskapen 1719.'. Gift 1719 (efter lysning tredje gången s. å. 27/12 i Stockholm, Kungsh.), med Hedvig Piper, född 1697, död 1764-10-08, dotter av ståthållaren Henrik Piper, adlad Piper, C, och hans 2:a fru Hedvig Cronström.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: