:

Hallencreutz nr 2016

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Hallencreutz nr 2016

Adlad 1756-11-09, introd. 1775. Den yngre grenen adlad 1779-02-22, introd. 1788. Den äldre grenen utdog 1884-09-05.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Hallenstedt. Den yngre grenen skulle kalla sig Hallencreutz af Vedevåg, men detta namn vann aldrig användning. Grenar av ätten leva i Nordamerika. En borgerlig släkt Hallencreutz härstammar från ryttmästaren Claes Fredrik Hallencreutz (tab 8) styvson ryttmästaren Fredrik Anders Lorens Ståhle, född 1838-01-02, vilken uppfostrades av styvfadern samt upptog dennes namn.

TAB 1

Lars Halenius, adlad Hallencreutz, (son av Engelbert Halenius, se adl ätten Hallenstedt, tab 3), född 1739-01-13. Student i Uppsala 1745. För faderns förtjänster adlad jämte sina bröder 1756-11-09 (introd. 1775 under nr 2016). Magister i Uppsala 1761. Docent vid akademien därst. 1762. Extra ordinarie biblioteksamanuens 1763-05-04. Teol. adjunkt därst. 1772-10-24. Notarie i teol. fakulteten s. å. 11/11. Prästvigd 1774. Lektor i grekiska och hebreiska vid gymnasium i Gävle 1776-12-07. Teol. Doktor 1778 och Ultimus vid promotionen 1779-06-06. Teol. lektor vid gymnasium i Gävle och pastor i Hille prebende 1779-06-21. Prost 1786-09-20. Vice kontraktsprost 1808-02-00. Kontraktsprost s. å. i sept. Jubelmagister i Uppsala 1812-06-15. Avsked som kontraktsprost 1816-06-12. Död 1820-06-24 på kyrkoherdebostället Varva i Hille socken [Hm]. Gift 1782-06-13 i Stockholm med Christina Charlotta Grundelstierna, född 1760-03-23 Östunaberg, död 1829-11-10 i Gävle, dotter av possessionaten Albin Grundelstierna, och Elisabet Törner.

Barn:

 • Ulrika Elisabet Charlotta, född 1783-05-23 i Gävle. Stiftsjungfru. Död 1851-05-16 i Gävle. Gift 1804-07-17 med häradshövdingen Erik Daniel Östling, död 1829.
 • Sten Engelbert, född 1787. Förste expeditionssekreterare. Död 1884. Se Tab. 2.
 • Lars Albin, född 1789. Kapten. Död 1872. Se Tab. 3
 • Christina Charlotta, född 1790-10-01. Stiftsjungfru. Död 1802-08-25.
 • Margareta Sofia, född 1793-05-09. Stiftsjungfru. Död 1835-01-30 i Roslagsbro prästgård Stockholms län. Gift 1820-12-19 i Hille prästgård med kontraktsprosten, kyrkoherden i Simtuna och Altuna församl:s pastorat av ärkestiftet. LNO, teol. licentiat, filosofie jubeldoktorn Carl Fredrik Björkman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1836 med Christina Erika Åhlenius, född 1804, död 1888, dotter av komministern i Nysätra Erik Åhlenius och Christina Elisabet Sepelius)1, född 1788-10-01 i Vasa, död 1872-11-26.

TAB 2

Sten Engelbert, (son av Lars Halenius, adlad Hallencreutz, tab 1), född 1787-05-08 i Gävle. Student i Uppsala 1802. Kansliexamen 1807. Extra ordinarie kanslist i kanslistyrelsens expedition s. å. Kopist 1809. Kanslist 1811-11-14 protonotarie 1816-05-21. Förste expeditionssekreterare i K. M:ts kansli 1824-02-03. Tjänstförrättande sekreterare i ovann. Expedition 1825. Bibliotekarie vid von Engeströmska biblioteket. RNO 1866-07-03. Död 1884-10-01 i Enköping. Känd såsom tillfällighetsskald på latin och franska. Gift 1:o 1834-10-31 på Borstorp med Hervor Beata Halenius, född 1813-12-02 i Hälsingborg, död 1841-08-31 i Stockholm, dotter av stadsfysikus, med. doktorn Gustaf Engelbrekt Halenius och Beata Dahlberg. Gift 2:o 1857-06-20 i Stockholm med sin sysslings dotter Anna Lovisa Hallencreutz (af Vedevåg), född 1810-08-23 i Stockholm, död där 1883-05-15, dotter av översten Claes Hallencreutz (af Vedevåg), nr 2016, och Lovisa Catharina Hultgren.

Barn:

 • 1. Heidrek, född 1835-10-31 i Ekerö socken, Stockholms län. Student i Uppsala 1856-05-19. Filosofie kandidat 1865-10-28. Disputerade pro gradu 1866-05-18. Promov. filosofie doktor s. å. 31/5. Kollega vid lägre allm. läroverket i Enköping 1868. Död ogift 1884-09-05 i nämnda stad och slöt den äldre grenen av ätten på manssidan.
 • 1. Olof Albin, född 1836-12-19, död 1838-09-01.
 • 1. Lars Ernst, född 1839-03-09, död 1840-02-06.

TAB 3

Lars Albin, (son av Lars Halenius, adlad Hallencreutz, tab 1), född 1789-08-01 på kyrkoherdebostället Varva i Hille socken, Gävleborgs län. Student i Uppsala. Extra ordinarie kanslist i krigskollegium 1808-12-00. Kanslist därst. 1810-05-01. Sergeant vid Hälsinge regemente 1812-06-29. Adjutant därst. 1813-03-16. Fänrik s. å. 27/4. Löjtnant 1815-10-17. Kapten 1824-06-03. RSO 1835-10-10. Avsked 1839-04-23. CXIVJoh:s medalj 1855. Död 1872-01-20 Backberg. Gift där 1825-03-04 med Ebba Charlotta Karp, född 1786-06-07 Sandbacka

Barn:

 • Ebba Charlotta, född 1827-09-11 på Backberg. Stiftsjungfru. Död 1906-10-21 i Ovansjö socken. Gift 1849-10-26 på nämnda egendom med kommissionslantmätaren i Gävleborgs län Viktor Teodor Unge, född 1816-06-09 i Stockholm, död 1897-10-22 i Ovansjö socken.

TAB 4

Daniel Halenius, adlad Hallencreutz, (son av Engelbert Halenius, se adl ätten Hallenstedt, tab 3), född 1743-06-17. Student i Uppsala5 1750-12-12. Filosofie magister därst. För faderns förtjänster adlad jämte sina bröder 1756-11-09 (introd. 1775 under nr 2016). Adjunkt i matematik och fysik vid akademien i Uppsala. Död ogift 1816-08-03 på Stjärnfors och slöt själv sin adliga ättegren.

TAB 5

Johan Engelbert Halenius, adlad Hallencreutz, (son av Engelbert Halenius, se adliga ätten Hallenstedt, tab 3), född 1745-03-06. Student i Uppsala5 1750-12-12. För faderns förtjänster adlad jämte sina bröder 1756-11-09 (introd. 1775 under nr 2016). Bergsexamen 1763. Auskultant i bergskollegium s. å. 13/6. Extra ordinarie notarie därst. 1766-01-24. Notarie 1773-03-23. Protonotarie 1778-03-17. Bergmästare i Södermanland 1779-02-10. Avsked med bergsråds titel 1805-03-19. Död barnlös 1826-04-25 i Västervik och slöt själv sin adliga ättegren [Ab]. Gift 1786-05-28 i Stockholm med Beata Maria Risell, född 1767-01-12, död 1827-09-20 i Västervik, dotter av vice presidenten Jöns Risell och Elisabet Beata Törning.

Den adopterade ättegrenen eller Hallencreutz af Vedevåg.


TAB 6

Claes Halenius, adlad och adopt. Hallencreutz af Vedevåg, (son av Laurentius Jonæ Halenius, se adliga ätten Hallenstedt, tab 2), född 1708-12-24 i Söderala prästgård Gävleborgs län. Tygvaktare vid Stockholms stora artillerityghus. Köpte 1752 Vedevågs bruk i Lindesbergs landsförsaml. Örebro län. Krigskommissaries titel. Adlad 1779-02-22 med namnet Hallencreutz af Vedevåg (sönerna adopt. 1788 på sina kusiners adliga nummer). Död 1783-01-25 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka. Gift 1737 med Christina Elisabet Burchardt, född 1745-10-00, död 1774-05-14, dotter av handelsmannen Burchardt i Stockholm.

Barn:

 • Lars Johan, född 1738. Brukspatron. Död 1789. Se Tab. 7
 • Ulrika Catharina, döpt 1746-04-23 i Stockholm.
 • Claes Engelbrekt, född 1748-02-28. Student i Uppsala5 1750-12-12. Protokollssekreterares n. h. o. v. 1775-03-08 död barnlös 1794-10-02 Stockholm. Han och hans broder och sedermera hans brorsöner ägde efter broderns död tillsammans Vedevågs bruk. Gift 1788-05-18 i Stockholm med Vilhelmina Sofia Jakobina Hoving i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1798 med kaptenen och godsägaren Carl Johan Krusell, född 1759-08-25)2, född 1768, död efter 18042, dotter av fabrikören och handelsmannen Jakob Jakobsson Hoving och hans 1:a fru Sara Elisabet Biörckman.2
 • Ulrika Elisabet, född 1752-12-15, död 1784-06-27 i Kalmar. Gift 1774-12-17 i Stockholm med översten Gustaf Modée, född 1733, död 1801.

TAB 7

Lars Johan, (son av Claes Halenius, adlad och adopt. Hallencreutz af Vedevåg, tab 6), född 1738-12-10. Student i Uppsala5 1750-09-03. Ägde Vedevågs bruk. Död 1789-08-24 i Stockholm. Gift 1767 med Anna Catharina Victorin, född 1748, död 1810-11-01 i Stockholm, dotter av bruksägaren Johan Victorin och hans 3:e fru Anna Maria von Gertten.

Barn:

 • Lars Gustaf, född 1772 i Hamburg. Ägde del i Vedevågs bruk. RVO 1801-05-28. Rymde 1802 ur riket. Claes, född 1778. Överste. Död 1841. Se Tab. 8.

TAB 8

Claes, (son av Lars Johan, tab 7), född 1778-10-20. Sergeant vid Göta livgarde 1794-01-28. Fänrik därst. s. å. 10/3. Löjtnant vid Västerbottens regemente 1795-12-04. Löjtnant vid Göta livgarde s. å. 20/12. Kapten i armén 1799-05-21. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente s. d. Stabskapten vid Göta livgarde s. å. 30/5. Premiärkapten därst.3 1802-11-08. Kapten vid af Palénska regementet3 1808-12-14. 3. Major vid 2. livgardet3 1810-11-20. RSO 1811-01-23. 2. Major vid nämnda livgarde3 s. å. 14/5. Överstelöjtnant i armén 1814-07-12. Överste och chef för 2. livgrenadjärregementet 1817-05-06. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1825-04-19. Chef för södra tulldistriktet s. å. 20/4. Avsked därifrån 1832-03-10. Död 1841-10-19 i Stockholm. Han ägde en tid del i Vedevågs bruk. Gift 1820-12-31 med Lovisa Catharina Hultgren, född 1789-10-20, död 1850-11-28 i Stockholm, dotter av grosshandlaren därst. N. N. Hultgren.

Barn:

 • Claes Fredrik, född 1809-03-26 i Stockholm. Student i Lund 1824-10-14. Volontär vid kronprinsens husarregemente 1829-03-01. Kornett därst. 1829-05-29. Officersexamen s. å. 20/6. Löjtnant 1839-05-11. Ryttmästare och regementskvartermästare 1851-08-29. Skvadronschef 1852-07-02. RSO 1858-04-28. Avsked 1859-07-30. Död barnlös 1874-02-28 i Ängelholm. Gift 1839-03-22 i Malmö med Marie d'Arien i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1835 i sistnämnda stad med ryttmästaren, RSO, Nils Teodor Ståhle, från vilken hon 1838-07-25 blev skild, född 1797-06-04 i Hälsingborg, död 1846-09-16 i Västra Karups socken, Kristianstads län), född 1815-10-01 i Hamburg, död 1896-04-24 i Ängelholm, dotter av Julius d'Arien och Mary Watson.
 • Anna Lovisa, född 1810-08-23 i Stockholm, död där 1883-05-15. Gift 1857-06-20 i nämnda stad med förste expeditionssekreteraren Sten Engelbert Hallencreutz, i hans 2:a gifte, född 1787, död 1884.
 • Hedvig Fredrika, född 1811-09-04 död ogift 1856-08-14 i Stockholm.
 • Carl Ludvig, född 1814-12-23. Sändes 1824 till Lyon för att uppfostras till köpmansyrket, men hans håg för tonkonsten föranledde honom att i stället ägna sig åt den musikaliska banan. Antog namnet Louis Hall och studerade i Paris, där han under Liszts ledning utbildade sig till en pianist av första ordningen. Besökte 1843 Sverige och gav s. å. 3/10 en konsert på Riddarhussalen i Stockholm. Död 1858-04-00 i Paris. Såsom tonsättare har han efterlämnat åtskilliga pianokompositioner. Gift i Paris med Elise David. Skall hava efterlämnat barn i Frankrike.
 • Emma Augusta, född 1816-07-10, död 1865-09-24 i Stockholm. Gift där 1858-06-20 med majoren, friherre Johan Fredrik Ernst von Vegesack, i hans 2:a gifte, född 1792, död 1863.
 • Gustaf Julius, född 1820-05-23. Student i Uppsala 1836-09-30. Filosofie kandidat därst. 1842. Magister 1842-06-14. Extra ordinarie kanslist i ecklesiastikdepartementet s. å. Hovrättsexamen 1844-12-02. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1845-02-10. Vice notarie därst. 1846. Död ogift 1848-07-30 Vedevåg Örebro län.
 • Fabian, född 1821. Kustchef. Död 1893. Se Tab. 9.
 • Matilda Charlotta, född 1822-09-10 Kristineberg, död 1866-02-17 på Grandalen i Tjällmo socken, Östergötlands län. Gift4 1852-10-30 med postmästaren i Tjällmo Per August Wetterström, född 1812-12-14, död 1865-07-31 på Grandalen.

TAB 9

Fabian, (son av Claes, tab 8), född 1821-06-29 på Kristineberg i Grebo socken, Östergötlands län. Kadett vid Karlberg 1838-02-05. Avgången 1841-02-02. Inträdde i tullverkets tjänst 1844. Kustchef i Halmstad 1854-02-25. Avsked 1887-09-19. Död 1893-05-28 i Stockholm. Gift 1846-12-30 på Hambrö vid Kungsbacka med Charlotta Eugenia Maximiliana Malmberg, 1828-02-18 i Hanhals förs. Död 1915-01-01 i Matteus förs, Stockholm. Dotter av kronofogden Eberhard Martin Malmberg och Ulrika Charlotta Wallberg.

Barn:

 • Claes Martin, född 1847-03-30 i Falkenberg. Kontorist, sedermera agent i Stockholm. Död ogift 1918-03-28 i Gustaf Vasa förs, Stockholms län.
 • Ida Charlotta Lovisa, född 1848-12-26 på Hambrö, död 1906-09-21 i Jönköping. Gift 1882-05-09 i Halmstad med handlanden Tomas Edvard Bolin, född 1845-09-16 i Göteborg, död 1902-07-10 i Lysekil.
 • Gustaf Julius (Gösta), född 1850-03-28 i Kungsbacka. Överflyttade till Butte i Montana i Nordamerika och har ej avhörts på 35 är. Sannolikt död.
 • John Fabian, född 1853-05-31 i Kungsbacka. Typograf. Död 1902-01-30 i Stockholm.
 • Johan Fredrik, född 1855-02-07 i Halmstad. Sjökapten. Överflyttade till Portland i Maine i Nordamerika och har ej avhörts på 30 år sannolikt död. Gift 1895-06-05 i Burlington, Vermont, USA med Agnes Critchlow.
 • Augusta Eugenia, född 1857-04-04 i Halmstad, död 1920-12-26 i Manhattan, NY . Gift 1880 i New York med grosshandlaren i sistnämnda stad Charles Johnson, född 1855-05-20 i Sverige, död 1915-01-05 i Manhattan, NY son av Johannes Johnsson, född i Sverige.
 • Ebba Emilia, född 1858-09-03 i Halmstad. Telegrafistexamen 1878. Extra ordinarie telegrafist s. å. E. Post- och telegrafbiträde i Göteborg 1891-07-30, död 1928-05-30 i Malmö, Caroli förs. Gift 1891-09-22 i Stockholm Adolf Fredriks förs i Stockholm med telegrafdirektören, RVO, Johan Axel Emil Wiegert, född 1861-12-11 i Tjällmo socken, Östergötlands län.
 • Alma Oskara, född 1861-02-18 i Halmstad, död där 1877-07-01.
 • Agda Matilda Eurydice, född 1864-10-03 i Halmstad. Innehar en kommissionsbyrå i Stockholm. Gift 1896-06-15 i nämnda stad med grosshandlaren Axel August Hjertner, född 1860-05-07, död 1897-03-06 i nämnda stad.
 • Signe Gunilla, född 1865-11-11 i Halmstad. Gift 1888-11-27 i Stockholm Ad. Fredr. förs med före detta professorn vid tekniska högskolan, RNO, LLA m. m. Gustaf Adolf Sellergren, född 1855-06-05 i Kristvalla socken, Kalmar län. Civilingenjör, senare professor vid K. T. H. Död 1929-02-09 i Stockholm
 • Eberhard (kallade sig Ebby Hallen), född 1868-01-06 i Halmstad. Kontorist. Har överflyttat till New York i Nordamerika samt har varit gift därst. men skild. Inga barn. Död 1930-12-00 i USA. Blev berömd skridskoåkare.

Källor

1Hm. 2Öä. 3KrAB. 4Kp. 5Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: