:

Möllerheim nr 1876

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Möllerheim nr 1876 †

Adlad 1720-03-23, introd. 1746. Utdöd 1774-08-15.


1Lk. 2Srr. 3Um. 4KrAB. 5At (RA).

Johan Möller, adlad Möllerheim (son av en överstelöjtnant Möller i Bremen), född 1674-09-12 i Bremervörde. Hantlangare vid artilleriet i Landskrona 1688. Lärkonstapel därst. 1690-02-14. Underfyrverkare 1695-04-10. Överfyrverkare 1700-04-21. Fänrik vid artillerifältstaten i Stockholm 1707-05-17. Löjtnant därst. 1710-01-04. Regementskvartermästare vid skånska artillerifältstaten 1711-01-18. Kapten vid artilleriet i Stockholm s. å. 5/9. Konfirm. fullm.1 1713-03-31. Major därst. s. å. 14/4. Konfirm. fullm.1 1717-05-06. Tygmästare s. d. Adlad 1720-03-23 (sonen introd. 1746 under nr 1876). Död 1722-01-10. Bevistade landstigningen på Seland 1700 och anförde artilleriet i Roslagen 1715. Gift 1:o 1705-10-20 med Catharina Magdalena Wimnell, döpt 1682-10-15 död 1714-06-13, dotter av rådmannen i Stockholm Sven Wimnell och Catharina Gavelia2. Gift 2:o 1715-08-14 med Anna Helena Pfeiff i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1728-10-01 i Stockholm med överstelöjtnanten Alexander Modelin, född 1680, död 1754-08-31), född 1687-11-09, död 1747-05-08, dotter av assessorn Daniel Pfeiff, adlad Pfeiff, och Gertrud Helena Specht.

Barn:

  • 1. Svante Johan, född 1708-11-10 i Stockholm. Student i Uppsala3 1723-11-20. Auskultant i Svea hovrätt 1725. Auditör vid Tavastehus läns regemente till fot 1731-08-23 och vid Hamiltons värvade regemente 1742-02-09. Överauditör 17484. Häradshövding i Torna, Bara och Harjagers härader i Skåne 1749-04-25. Protonotarie i Göta hovrätt 1769. Avsked s. å. 27/2. Lagmans titel. Död ogift 1774-08-15 i Lund och begraven s. å. 12/8 i Barsebäcks socken, Malmöhus län. Han slöt ätten på svärdssidan.
  • 1. Catharina Elisabet, född 1710-02-22, död änka 1780-08-09 i Stockholm. Gift 1744-04-24 med kommissarien Johan Burtzman.
  • 2. Gertrud Maria, född 1716-09-23, död 1780-10-23 i Uppsala. Gift 2:o 1746-07-02 med kaptenen vid artilleriet Georg Johan Brandt.
  • 2. Hedvig Sofia, född 1719-06-20. Gift 1:o 1745-04-02 med löjtnanten Anders Brandt. Gift 2:o före 1754 med fänriken Magnus Mauritz Prummer5
  • 2. Anna Helena, döpt 1721-11-06 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: