:

Sergel nr 2213

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Sergel nr 2213

Adlad 1808-01-24, introducerad 1811.

TAB 1

Christoffer Sergell, född 1693-09-25 i Jena i Sachsen. Inkom till Sverige 1737 och blev hovbrodör. Död 1773-10-03 i Stockholm. Gift med Elisabet Zwyrner, född 1703-10-27 i Kreuzburg i Sachsen-Weimar, död 1774-07-12 i Stockholm.

Barn:

 • Johan Tobias Sergell, adlad Sergel, född 1740-08-28 i Stockholm. Kunglig statybildhuggare efter l'Archevesque, som dog 1778. Professor för teckningen i målare- och bildhuggarakademien 1780. RVO 1782-08-22. RNO 1795-11-02. Hovintendent 1803-02-09. Adlad 1808-01-24 (introducerad 1811-05-18 under nr 2213). Död 1814-02-26 i Stockholm och begraven på Adolf Fredriks kyrkogård i kyrkans sydöstra vinkel, där hans gravvård ses. 'Han grundlade sina studier i franska och tyska skolorna i Stockholm. Lärde sig anatomien av professor Hedin och började tidigt under skolåren av egen böjelse och utan någon lärmästare att teckna och modellera. Övade sig sedan i ritning hos hovintendenten Rehn, i modellering hos den äldre Masreliez samt i bildhuggarkonsten hos den berömde Pierre l'Archevesque från dennes ankomst till Stockholm år 1757. Fick 1759 15,000 daler kopparmynts lön för att vara denne behjälplig att göra utkast till statyerna vid kunglig slottet, vilken lön sedermera ökades till 3,000 daler silvermynt. Reste 1767 till Rom, där han efter antikens mönster började liksom ånyo studera sin konst och varest han och andra unga artister inrättade en enskild akademi till inbördes övning och tävlan. Modellerade även i fyra år i franska akademien. Hemkallades 1778 till Sverige av konung Gustaf III, med vilken han 1783 och 1784 följde på dess resor till Italien. Blev vid avtäckandet av bemälde konungs staty, som han modellerat, adlad och erhöll i sitt vapen en avbildning av Gustaf III:s sista storverk. Har dessutom modellerat Axel Oxenstierna och historiens gudinna på sockeln till l'Archevesque's Gustaf II Adolfs staty, altarprydnaden och Cartesii monument i Adolf Fredriks kyrka, änglarna i Klara kyrka och Karlstads domkyrka, riksrådet von Höpkens byst i Vetenskapsakademien, riksrådet Carl Sparres på Stockholms börs och överintendenten Adelcrantz' i fria konsternas akademi m fl. Hans i Rom i marmor huggna Faunus (utförd 1774 i två exemplar, av vilka det ena beställdes av Gustaf III och finnes i Nationalmuseum och det andra numera hamnat i finska konstföreningen i Helsingfors) gjorde hans första namnkunnighet. Över honom har Svenska akademien låtit slå en minnespenning, som på ena sidan visar hans bröstbild med namn och titlar på latin och på den andra Pygmalion, vilken arbetar på en kvinnobild.' Han köpte 1812 säteriet Spånga i Ärila socken, Södermanlands län. Hans nedanstående tvenne med Anna Elisabet Hellström, död 1796-02-12, utom äktenskap födda barn blevo 1796-11-03 genom kunglig resolution legitimerade.

Barn:

 • Johan Gustaf,, född 1792. Godsägare. Död 1858. Se Tab. 2.
 • Johanna Carolina Elisabet, född 1793-07-12 i Stockholm, död på Spånga och begraven på Husby-Rekarne kyrkogård, Södermanlands län. Gift 1815-12-23 i Stockholm med sedermera generalauditören Daniel Forelius i hans 1:a gifte (gift 2:o i Chile med Isabella N. N. från Chile, som överlevde mannen), född 1787, död 1837-07-04 i Valparaiso, arkebuserad för deltagande i en revolt.

TAB 2

Johan Gustaf, (son av Johan Tobias Sergell, adlad Sergel, tab 1), född 1792-03-21 (03-26) i Stockholm. Student i Uppsala 1806. Ägde Spånga i Ärila socken, Södermanlands län. Död 1858-03-03. Gift 1814-09-19 i Stockholm med Carolina Magdalena Dubois, född 1792 i Stockholm, död 1875-06-02 på Spånga, dotter av handlanden och bryggaren Johan Fredrik Dubois och Anna Catharina Hartman.

Barn:

 • Carolina Catharina (Karin), född 1815-04-18 i Stockholm, död 1893-02-24 i Maria förs, Stockholm. Gift 1836-12-08 i Klara förs, Stockholm med innehavaren av apoteket Ängeln i Stockholm, apotekaren Nils Vilhelm Lychou, född 1792-09-13 i Stockholm, död i Stockholm 1863-05-30.
 • Johan Tobias, född 1817. Lantbrukare. Död 1893. Se Tab. 3.
 • Henrik Gustaf, född 1818. Bruksägare. Död 1893. Se Tab. 4.
 • Birger Fredrik, född 1820. Kapten. Död 1904. Se Tab. 6.
 • Carl August, född 1822-05-15 på Spånga. Furir vid Västmanlands regemente 1840-08-17. Fanjunkare 1843-07-07. Officersexamen 1843-12-18. Underlöjtnant 1844-04-10. Löjtnant 1850-07-18. Kapten 1864-06-14. RSO 1870-06-11. Avsked 1872-06-14. Död ogift 1875-06-18 i Stockholm. Ägde Hällberga i Stenkvista socken, Södermanlands län.
 • Edla Amalia, född 1823-06-24 på Spånga, död 1881-03-24 i Stockholm. Gift 1865-10-21 med generalmajoren friherre Ernst Mattias Peter von Vegesack, född 1820, död 1903.
 • Ebba Johanna Constantia, född 1824-09-07 på Spånga, död 1908-01-14 på Hällberga (Stenknivsta förs, Södermanlands län, db). Ägde Höberg i Vånga socken, Skaraborgs län. Gift 1844-02-03 på Hällberga med godsägaren Filip Reinhold Gylling, född 1804-12-07 i Stockholm, död 1876-07-23 på Höberg.
 • Sofia Lovisa, född 1828-01-23 på Spånga, död 1906-06-23 i Husby-Rekarne socken, Södermanlands län. Gift 1:o 1850-09-15 i Ärila kyrka med löjtnanten Erik Albert Ludvig Gyllenberg, född 1821, död 1860. Gift 2:o 1865-04-17 Rossvik
 • Fredrika Charlotta Eleonora, född 1830-07-26 på Spånga, död 1905-02-21 i Stockholm. Gift 1856-09-27 i Stockholm med lantbrukaren David Carl Axel Georg O'Connor, från vilken hon blev skild.
 • Emanuel, född 1832-02-05 på Spånga, död 1832-10-10.

TAB 3

Johan Tobias, (son av Johan Gustaf, tab 2), född 1817-04-26 på Spånga. Student i Uppsala 1837. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1840-08-18. Arrenderade en tid därefter Grävsta i Hölö socken, Södermanlands län och ägde sedan gård i Södertälje. Död 1893-11-25 i Stockholm. – Trolovad med Anna Sofia Lindberg, men deras förbindelse upplöstes genom Stockholms stads konsistorii skiljebrev 1856-11-18. Gift 1862-11-09 med Clara Matilda Augusta Söderberg, född 1839, död 1924-02-10 i Södertälje.

Barn:

 • 1. Augusta Amalia, född 1849-10-29 i Katarina förs, Stockholm. Död 1928-12-01 i Stockholm. Gift 1:o 1873-10-05 i Stockholm med protokollssekreteraren i kungliga maj:ts kansli, registratorn i justitierevisionsexpeditionen, kanslisten hos direktionen över Stockholms stads brandförsäkringskontor Hugo Hjalmar Eisen, född 1828-09-11 i Stockholm, död i Stockholm 1882-04-16. Gift 2:o 1886-09-27 i Stockholm med distriktsläkaren i Stockholm med. lic., RVO, Tor Ludvig Erdmann, född 1851-06-07 i Stockholm.
 • 2. Johan Ludvig, född 1864-10-02. Bryggeribokhållare först i Stockholm och sedan i Visby. Sedermera inspektor. Död ogift 1927-12-15 i Södertälje.

TAB 4

Henrik Gustaf, (son av Johan Gustaf, tab 2), född 1818-12-14 i Spånga, död 1893-07-05 på Säversta i Bollnäs socken, Gävleborgs län. Ägde del i Voxna bruk i Voxna socken, Gävleborgs län och Ljusne bruk i Söderala socken, Gävleborgs län samt Sunnerstaholm i Bollnäs socken, Gävleborgs län. Gift 1853 i Stockholm med Edla Ulrika Östling, född 1815 på Strömsbro vid Gävle, död 1860-10-21 på Säversta, dotter av häradshövdingen Erik Daniel Östling och Ulrika Elisabet Hallencreutz.

Barn:

 • Edla Gustava, född 1854-10-19, död 1855-04-22.
 • Gustaf Jonatan, född 1855. Före detta major. Se Tab. 5.

TAB 5

Gustaf Jonatan, (son av Henrik Gustaf, tab 4), född 1855-10-02 på Sunnerstaholm. Volontär vid Hälsinge regemente 1871-05-01. Mogenhetsexamen 1875-05-15. Elev vid krigsskolan 1875-07-14. Avgången 1876-07-01. Åter antagen 1876-09-11. Utexaminerad 1877-10-27. Underlöjtnant vid Hälsinge regemente 1877-11-16. Transporterad till Värmlands fältjägarkår 1878-01-04. Löjtnant vid Värmlands fältjägarkår 1885-05-19. Transporterad till Västernorrlands regemente 1893-03-17. Kapten vid Västernorrlands regemente 1895-04-10. RSO 1899-05-15. Justerare av mått och vikter i justeringsdistriktet nr 45 1903-01-09. Avsked 1907-09-20. Major i armén 1912-11-22. Avsked ur krigstjänsten. RVO 1930-11-28. Död 1934-03-18 i Solna förs, Stockholm, (db 76) och begraven i Bollnäs. Gift 1899-03-12 i Fors' socken, Jämtlands län med Alva Vilhelmina Bohlin, född 1875-03-18 i Fors' socken, Jämtlands län, död 1928-05-31 i Sundsvall, dotter av grosshandlaren Carl Olof Bohlin och Sofia Nanny Ydén.

Barn:

 • Carl Johan Gustaf (Gösta), född 1900-04-13 i Sundsvall
 • Erik Gustaf, född 1901-11-12 i Sundsvall. Studentexamen 1920-06-08. Officersaspirant vid Södermanlands regemente 1920-10-08. Korpral vid Södermanlands regemente 1921-05-28. Furir 1921-09-10. Elev vid krigsskolan 1921-10-14. Fanjunkare 1922-09-04. Officersexamen 1922-12-16. Fänrik vid vid Södermanlands regemente 1922-12-30. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1924-12-31. Överförd på övergångsstat 1927-06-18. Se Tab. 5A.

TAB 5A

Erik Gustaf, (son av Gustaf Jonathan, tab 5), född 1901-11-12 i Sundsvall (enl. pastor därst.). Huvudman 1977. Studentexamen i Sundsvall 1920-06-08. Officersaspirant vid Södermanlands regemente 1920-10-08. Korpral vid Södermanlands regemente 1921-05-28. Furir 1921-09-10. Elev vid Krigsskolan 1921-10-14. Fanjunkare 1922-09-04. Officersexamen 1922-12-16. Fänrik vid vid Södermanlands regemente 1922-12-30. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1924-12-31. Överförd på övergångsstat 1927-06-18 fr.o.m. 1928-01-01. Kapten i Södermanlands regemente 1937-12-10. Statens justerare i Bohuslän 1940. Gift 1936-10-04 i Åre förs Jämtlands län, (vb nr 17) med Alfhild Lovisa Dorotea Aune, född 1907-05-01 i Åre förs, Jämtlands län, dotter av banvakten Lars Aune och Anna Dorotea Eidem.

Barn:

 • Astrid Margareta, född 1938-08-15 i Borås, (fb nr 646).
 • Anne Gunilla, född 1944-11-14 i Uddevalla (Lasarettet), förs, Göteborgs och Bohus län, (fb nr 470).

TAB 6

Birger Fredrik, (son av Johan Gustaf, tab 2), född 1820-07-21 på Spånga. Furir vid Södermanlands regemente 1837-01-03. Officersexamen i Stockholm 1839-12-20. Underlöjtnant vid vid Södermanlands regemente 1840-07-03. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1845-05-13. Kapten 1860-07-09. RSO 1867-01-28. Avsked 1871-01-26. Död 1904-07-01 på sin egendom Spånga. Gift 1860-10-03 Olshammar med Beata Sofia Ryttersköld, född 1830-12-31 på Olshammar i Hammars socken, Örebro län,död 1908-03-21 i Stockholm, Engelbrekts förs,dotter av majoren Carl Ryttersköld och friherrinnan Didrika Beata Sofia von Vegesack.

Barn:

 • Carl Johan Birger, född 1861. Överstelöjtnant. Död 1905. Se Tab. 7.
 • Carolina Johanna Beata (Bibi), född 1862-08-18 på Spånga. Gift i Spånga 1885-07-11 med majoren Carl Gustaf Oskar Eugen Nordenskiöld, A, född 1845, död 1906.
 • Fredrik Gustaf Emanuel (Frits), född 1866. Före detta kapten. Se Tab. 9.
 • Ernst Albert Tobias, född 1870-04-06 på Spånga, död på Spånga 1870-07-23.

TAB 7

Carl Johan Birger, (son av Birger Fredrik, tab 6), född 1861-07-23 på Spånga. Mogenhetsexamen 1879-06-06. Volontär vid Södermanlands regemente 1880-01-30. Elev vid krigsskolan 1880-07-14. Utexaminerad 1881-10-31. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1881-11-25. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1886-08-18. Repetitör vid krigshögskolan 1889–1891. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1891-10-05. Stabsadjutant och kapten 1895-11-07. Lärare vid krigshögskolan 1896-08-01. Kapten i regementet 1897-08-18. Adjutant hos chefen för generalstaben 1897-12-00. Major vid Vaxholms grenadjärregemente 1902-04-02. RSO 1902-06-06. Överadjutant och major vid generalstaben 1903-10-08. RVO 1903-10-10. Chef för generalstabens krigshistoriska avdelning 1903. Ledamot av skytteförbundens överstyrelse och dess verkställande utskott 1903-10-13. Tillförordnad chef för infanteriskjutskolan vid Rosersberg 1904. Överadjutant och överstelöjtnant i generalstaben samt chef för krigshögskolan 1904-07-01. RNS:tOO 1904-10-00. Död 1905-05-09 i Stockholm. Gift 1892-09-22 på Drottningholm med Sofia Eugenia Elisabet Fransiska Ström, född 1866-08-19 på Karlberg, död 1928-03-06 i Stockholm, Oscars förs,dotter av ståthållaren Knut Rikard Ström, se adliga ätten af Ström, och Eugenia Josefina Löwenskiold.

Barn:

 • En son, född 1893-10-26 i Stockholm, död i Stockholm 1893-10-27.
 • Elisabet Bibi Sofia, född 1894-12-16 i Stockholm, död i Stockholm, Oscars förs, ]] 1930-03-02. Gift 1916-01-17 i Oskarskyrkan i Stockholm (Hedvig Eleonora förs, Stockholm, vb) med kaptenen på övergångsstat vid östra arméfördelningen Lorentz Einar Lagerholm, född 1890-11-23, död 1945-08-01 i Lidingö.
 • Gustaf Birger Rikard, född 1897. Löjtnant. Se Tab. 8
 • Birger Fredrik Adolf, född 1900-04-08 i Stockholm. Studentexamen 1919-05-10. Officersaspirant vid Svea livgarde 1919-09-07. Officersexamen 1921-12-17. Fänrik vid regementet 1921-12-31. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1923-12-31. Löjtnant i regementet 1926-06-29 och vid regementet 1926-10-29. Kapten i Regementet 1936-12-11. Kapten vid regementet 1937-12-30. Kapten vid regementet 1938-10-01. RSO 1942-06-06. RBKrO. MAjor i armén 1945-04-01.
 • Carl Birger Israel, född 1905-04-07 i Stockholm. Studentexamen 1923-05-11. Officersexamen 1925-12-17. Fänrik i Svea livgarde 1925-12-31. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1927-12-30. Löjtnant 1930-11-28. Löjtnant vid regementet 1934-04-13. Kapten vid regementet 1938-10-01.

TAB 8

Gustaf Birger Rikard, (son av Carl Johan Birger, tab 7), född 1897-12-28 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs Studentexamen 1916-05-10. Officersaspirant vid Svea livgarde 1916-10-10. Officersexamen 1918-12-19. Fänrik vid Svea livgarde 1918-12-31. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1920-12-31. Löjtnant 1921-05-13. Fil. kand. vid Stockholms högskola 1927-11-05. Genomgick Krigshögskolan 1928–1930. RLettSO 1929-05-29. Aspirant vid Generalstaben 1930-10-15. Stabsadjutant och kapten vid Generalstaben 1933-06-09 fr.o.m. s.å. juni 11. Kapten i Svea livgarde s.å. juni 14. Död 1934-10-27 i Stockholm, Oscars förs, (db nr 25). Gift 1923-06-01 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. med Elsa Werner, född 1901-10-31 i Stockholm, Jakobs förs, död 1945-04-22 i Stockholm (Oscars förs, Stockholm, db nr 133), dotter av direktören Carl Linus Werner och Natalia Severina Jehander.

Barn:

 • Elsa Beata Sofia, född 1925-10-25 i Stockholm, K. Svea Livgard,. Studentexamen i Stockholm 1944-05-20. Nya Elementar för flickor. Gift 1949-06-03 i Seglora kyrka, Stockholm, (Oscars förs, vb nr 171) med försäljningschef Ingvar Sven Grotte
 • Elisabeth Gunilla Marie, född 1927-07-15 i Stockholm, Oscars förs,. Studentexamen vid nya elementarskolan för flickor i Stockholm 1946-06-04. BA. Bibliotekarie.

TAB 9

Fredrik Gustaf Emanuel (Fritz), (son av Birger Fredrik, tab 6), född 1866-10-31 Spånga. Mogenhetsexamen 1887-05-21. Volontär vid Södermanlands regemente 1887-06-06. Sergeant 1888-05-29. Elev vid Krigsskolan 1888-07-18. Utexaminerad 1889-10-24. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1889-11-08. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1895-07-05. Genomgick instruktionskursen vid Gymnastiska centralinstitutet 1896–1897. Kapten vid regementet 1904-12-02. Avsked med tillstånd att såsom kapten inträda i regementets reserv 1908-09-04. RSO 1912-06-06. Avsked ur krigstjänsten 1912-08-23. Ordförande i Rekarne hushållningsgille 1913. Landstingsman i Södermanlands län sedan 1916. Styresman för Södermanlands läns landstings inrättningar vid Löt. RVO 1927-09-15. RNO 1938-06-06. Ägde familjeegendomen Spånga 1905–1925. Gift 1908-06-05 i Stockholm, (Bladåkers förs, Stockholms län, vb) med Ida Maria Reuterskiöld född 1884-08-10 i Bladåkers förs, Stockholm, dotter av bruksägaren Carl Axel Fredrik Reuterskiöld, och Henriette Sofia Benedicks.

Barn:

 • Karl Johan Fredriksson, född 1909-03-10 Spånga. Studentexamen 1927-05-16. Officersaspirant 1927-06-15. Elev vid Krigsskolan 1928. Kammarpage hos konungen under år 1929. Officersexamen 1930-04-16. Fänrik vid Södermanlands regemente 1930-04-25. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1930-04-29. Löjtnant i regementet 1934-05-04. Kapten vid regementet 1941-07-01. Stabsadjutant och kapten vid Generalstabskåren 1942-10-01. Gift 1935-06-08 i Strängnäs, (vb nr 11) med Maj Odqvist, född 1914-05-25 i Stockholm, dotter av majoren i armén Hjalmar Odqvist och Ella Nordlöf.
 • Johan Birger Fredriksson, född 1910-08-22 på Spånga i Ärla förs, Södermanlands län,. Realskolexamen i Strängnäs 1927. Skogselev. Ord. elev vid Skogshögskolan 1935-02-01. Forstmästare 1936. Anställd vid Bränslekommissionen därefter vid skogsvårdsstyrelsen i Umeå. 1945 anställd vid Faxälvens-Indalsälven regleringsföretag. Gift 1943-07-13 med Miriam Dagmar Margareta Öijmark född 1917-09-05 i Bispgården, Fors förs, Jämtlands län. Dotter av Carl Öijmark och hans 1:a hustru Greta Körner.
 • Lennart Tobias Fredriksson, född 1911-12-03 Spånga.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: