:

Anckarfelt nr 1105

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Ankarfelt nr 1105)


Adliga ätten ANCKARFELT nr 1105 död

Adlad 1687-01-11 Introducerad 1689. Utdöd 1797-02-05.

Ätten uppgives härstamma från Tyrolen, varest personer med namnet Drefflingk levat i Innsbruck och Trient redan på 1200-talet. Sedermera har en Eugenius Drefflingk bevistat slaget vid Varna 1444 och för sin tapperhet blivit ånyo adlad 1446. Under religionsstriderna i Österrike på 1500-talet utflyttade flera släktmedlemmar, bland dem nedanstående Johan Dreffling. Släkten har utgrenat sig i adlad ätten Anckarfelt, adlad ätten Dreffling samt adlad, friherre och grevliga ätterna Lillienberg.


TAB 1

Johan Dreffling. Inkom 1580 till Sverige och blev hövidsman för en fänika knektar (N. Smålands ff. V s. 75–77.) Dödsskjuten i polska kriget 1598. Gift 1584 med Ingeborg Persdotter, dotter av greve Magnus Brahes hauptman Peder Nilsson till Esterlunda (Stensholm) i Hakarps sa Jönköpings län. (N. Smålands ff. V s. 75–77.)

Barn:

 • Knut Johansson Dreffling, född 1585. Blev sin morfaders efterträdare som hauptman hos greve Brahe samt var fogde hos fru Cecilia Stenbock till Stensholm. Fick av henne 1619 hemmanet Smedstorp i Hakarps socken. Död omkring 1640 (före 1644). (N. Smålands ff. V s. 75–77.)

Barn:

 • Måns Knutsson Dreffling, född 1607. Justitieborgmästare, död 1673. Se Tab. 4.
 • Johan Knutsson Dreffling, hauptman. Död 1684. Se Tab. 2
 • Daniel Knutsson Dreffling, bergmästare. Död 1676. Se Tab. 3

TAB 2

Johan Knutsson Dreffling (son av Knut Johansson Dreffling, Tab. 1) till Smedstorp. Hauptman. Död 1684 i juli och begraven 1686-04-11 i sin grav i Hakarps kyrka, varest hans och hans hustrus gravsten finnes. (N. Smålands ff. V s. 75–77.) Gift med Brita Rosdahl, begraven 1684-05-25 i Hakarps kyrka, dotter till kaptenen Hans Jonsson till Rosendala i Hakarps socken. (N. Smålands ff. V s. 75–77.)

Barn:

 • Daniel Jönsson Dreffling. Borgmästare. Död 1683. Stamfader för adlad, friherrliga, och grevliga ätterna Lillienberg. Se adliga ätten Lillienberg, Tab. 1.

TAB 3

Daniel Knutsson Dreffling (son av Knut Johansson Dreffling, Tab. 1). Geschworner vid St. Kopparberg 1657-02-10 bergmästare i Västerbotten 1663-10-23. Lämnade denna befattning våren 1674. Till förordnad bergmästare vid St. Kopparberg 1663-12-04–1664-12-05 ordinarie bergmästare vid St. Kopparberg 1674-12-16. Död 1676 på sommaren (före 1676-09-05) på sin gård Månsbo i Grytnäs socken, Kopparbergs län [Ab]. Gift 1664-01-03 i Avesta (A. Noreen, Släkten Noreen, s. 302.) med Maria Norlind, född där (A. Noreen, Släkten Noreen, s. 302.) 1648-04-04 dotter av häradshövdingen i Västerdalarne Erik Erlandsson Norenius och Karin Hansdotter Brander.

Barn:

 • Daniel Danielsson Dreffling, adlad Dreffling. Överste och generaladjutant. Död 1721. Se adliga ätten Dreffling.

TAB 4

Måns Knutsson Drefflings (son av Knut Johansson Dreffling, Tab. 1), född 1607-01-10. Byggningsborgmästare i Köping 1644 (ed 1644-08-01). Postmästare 1657 och justitieborgmästare i Köping 1666. Död 1673-08-15 i Köping stad. (G. Elgelstierna, Köpings stads tjänstemän.) Gift med Catharina Johansdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med justitieborgmästaren i Köping Michel Hising, född 1647, död 1675-12-24 i Köping stad) (G. Elgelstierna, Köpings stads tjänstemän.), född 1625-05-19 i Västerås. Död 1692 i Köping. (G. Elgelstierna, Köpings stads tjänstemän.)

Barn:

 • Johan Dreffling, adlad Anckarfelt, född 1648 i Köping. Konstapel vid amiralitetet 1671. Artillerilöjtnant vid amiralitetet 1675. Artillerikapten vid amiralitetet 1685-04-09. Adlad 1687-01-11 (introducerad 1689 under nr 1105). Död 1698 och begraven 1698-08-09 i Karlskrona samt därefter nedsatt i Hagby kyrka Kalmar län, varest hans vapen uppsattes (nu i Kalmar museum). (A. Bærendtz, Kalmar museum.) Gift 1679-12-07 i Stockholm med Brigitta Gyllenspak, född där 1658-03-22 död 1728-02-02 i Karlskrona, dotter av amirallöjtnanten Anders Spak, adlad Gyllenspak, och Margareta Skilding.

Barn:

 • Anders, född 1681. Kommendör och holmmajor. Död 1737. Se Tab. 5.
 • Catharina, född 1682-08-27, begraven 1702-07-31 i Karlskrona. Gift med amiralitetstygmästarén Johan Fredrik von Heinen, i hans 1:a gifte, död 1711.
 • Magnus, född 1683, död 1690.
 • Margareta Christina, född 1685-08-15 död 1686-03-11.
 • Sofia Lovisa, född 1687-11-15 död 1687-12-06.
 • Brita, född 1688-12-20 i Stockholm, död 1771-08-04, i Karlskrona. Gift 1:o 1707-03-07 i Karlskrona med extra ordinarie kaptenen vid amiralitetet Niklas Paulin, död 1709 (omkom vid skeppet Fröken Eleonoras förolyckande). 2:o 1717-01-13 i Karlskrona med kommendörkaptenen Hans Henrik Hising, född 1685-09-01 i Stockholm, död 1756-08-01 i Kungsbacka. Deras son, Johan Hising, blev adlad Hisingsköld.
 • Charlotta, född 1691-01-05, död 1691.

TAB 5

Anders (son av Johan Dreffling, adlad Anckarfelt, Tab. 4), född 1681-01-25 i Köping. Student i Uppsala 1695. Volontär vid amiralitetet. Konstapel. vid amiralitetet. Extra ordinarie underlöjtnant 1700-05-02. Avsked 1701-04-09. Återgick i tjänst 1703-04-28. Underlöjtnant vid amiraliteten 1704-02-27. Konfirmationsfullmakt 1707-02-11. Överlöjtnant 1707-12-30. Kaptenlöjtnant 1709-09-13 kapten 1712-06-17. Konfirmationsfullmakt 1712-12-22. Kommendör och holmmajor i Karlskrona 1729-01-14. Död 1737-03-28. Gift 1710-04-10 med friherrinnan Eva Rehbinder, född 1691-06-25 i Stockholm, död i Karlskrona och begraven 1744-01-07 i Nättraby kyrka, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen friherre Reinhold Rehbinder, och hans 1:a fru, Catharina Maria Fitinghoff.

Barn:

 • Reinhold, född 1711-07-31. Kadett vid amiralitetet. Död 1729.
 • Carl, född 1712-10-29. Arklimästare vid amiralitetet. Död 1735-04-15 i Amsterdam.
 • Anders, född 1716, död 1726.
 • Catharina, född 1717-05-05. Död 1720.
 • Johan, född 1718. Kaptenlöjtnant. Död 1757. Se Tab. 6
 • Anna Christina, född 1722-07-20 i Karlskrona, död ogift 1779-06-28 Ädelfors
 • Catharina, född 1724-06-20, i Karlskrona, död 1787-04-04 Karintorp. Gift 1763-03-13 på Ädelfors med direktören Anders Svab, född 1723, död 1770.
 • Anders, född 1727-03-03 i Karlskrona. Kadett vid amiralitetet. Död 1741 'på finska expeditionen'.
 • Eva Charlotta, född 1729-05-25 i Karlskrona, död 1809-03-21 på Ädelfors. Gift 1770-02-27, Övreholm med korpralen Carl Appelbom (?Carl Fredrik Appelbom, född 1726).
 • Nils, född 1733-09-01 i Karlskrona. Extra lärstyrman vid amiralitetet 1754. Kaptenlöjtnant (?).

TAB 6

Johan (son av Anders, Tab. 5), född 1718-11-10 i Karlskrona. Kadett vid kapten von Staudens kompani 1731. Extra lärstyrman 1734. Lärstyrman 1735. Matros på Ostindiska kompaniets skepp Kalmar 1738–39. Ordinarie styrman 1738-04-29 medelstyrman 1740. Kvartermästare å skeppet Kalmar 1740. Extra löjtnant 1743. Löjtnant 1743-08-00. Överstyrman 1744-04-28 löjtnant vid amiralitetet 1748-12-31. Kaptenlöjtnant vid amiralitetet 1755-08-06. Död 1757-03-16 i Stockholm. Gift 1747-12-04 med Anna Catharina Unbehaven, född 1724-10-24, begraven 1782-03-15 i Karlskrona, dotter av kommendören Henrik Unbehaven och Anna Dorotea Henck.

Barn:

 • Eva Dorotea, född 1748-09-09, i Karlskrona, död 1748-10-15.
 • Maria Catharina, född 1752-07-30 död 1755-03-21.
 • Margareta Christina, född 1755-03-21 i Karlskrona, död i Karlskrona 1789-07-22. Gift 1777-12-19 i nämnda stad med kammarskrivaren vid varvskontoret Jonan Vilhelm Eklund i hans 1:a gifte. (Hans änka död 1815-06-18 i Karlskrona, 78 år gammal.)
 • Johan, född posthumus 1757-08-21 i Karlskrona. Kadett vid amiralitetet 1766 -01-15. Lärstyrman 1774-11-17. Medelstyrman 1776. Fänrik vid arméns flotta 1778-04-29. Löjtnant vid arméns flotta 1788-05-28 kapten i armén 1796-07-31 död ogift 1797-02-05 på Sveaborg, och utgick ätten med honom.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: